Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o systemie zbiórki odpadów komunalnych

Szanowny mieszkańcu!
OD 1 LIPCA 2013 ROKU
obowiązuje
NOWY SYSTEM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

W ostatnim czasie wiele mówi się o zmianach zasad wywozu śmieci. Nowy sposób naliczania opłat, temat segregacji śmieci to tylko nieliczne z kwestii, które są nie do końca jasne. Wypełniając ustawowy nakaz Gmina Biała od 1 lipca 2013 r. musi przejąć wszystkie obowiązki z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych.

Zmiany dotyczą wszystkich osób mieszkających w Polsce.

Zmiany, do których musimy się dostosować wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej popularnie ustawą śmieciową, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Nie jest to inicjatywa samorządów, tylko Sejmu RP i każda osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej i mieszkająca w Polsce m.in. posiadacze – właściciele – użytkownicy domów jednorodzinnych, dwurodzinnych i wielomieszkaniowych musi się do niej dostosować.

Przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą działają „na starych zasadach”, czyli muszą posiadać umowę indywidualną na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W gminie Biała obowiązuje system pojemnikowy funkcjonujący wg. następującego schematu:

Odpady komunalne z gospodarstw domowych trafiają do nastepujących pojemników:

 1. pojemnika na zmieszane odpady komunalne tzw. „niesegregowane" trafią tu odpady, których nie da się już posegregować;

 2. pojemnika na odpady surowcowe tzw: „suche” – trafią tutaj wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady suche opakowaniowe bez zawartości tj. metale żelazne i nieżelazna, papier, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe;

 3. pojemnika na popiół – popiół zbierany będzie w osobnym pojemniku, aby nie trafiał do odpadów komunalnych zmieszanych, wariant dla tych, którzy mają popiół;

ODPADY KOMUNALNE 
ZMIESZANE
 ODPADY SUROWCOWE 
OPAKOWANIOWE SUCHE
POPIÓŁ

  

 1. Szkło zebrane selektywnie trafiać będzie do ogólnodostępnych pojemników przeznaczonych do zbiórki szkła, o pojemności 1000-2500l rozmieszczonych na terenie miasta i wsi.

 POJEMNIK NA SZKŁO (pojemność1100l)

W zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne ulegające biodegradacji mogą być zagospodarowane przy pomocy kompostowników przydomowych.

Rodzaje i pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

Pojemność pojemników może wynosić odpowiednio: 120 l, 240 l i 1100 l. Pojemniki o pojemności 1100 l będą przypisane zabudowie wielolokalowej.

Ilość powyższych odpadów uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i należy odbierać je w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

 • 1-4 osoby -  pojemnik o minimalnej pojemności 120 l;

 • 5-9 osoby - pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;

 • 10-19 osoby –dwa pojemniki o minimalnej pojemności 240 l;

 • 20-29 osoby – trzy pojemniki o minimalnej pojemności 240 l;

 • 30-39 osoby – cztery pojemniki o minimalnej pojemności 240 l;

 • 40-49 osoby – pojemnik o pojemności 1100 l;

 • dla większej liczby osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wyżej wymienionych

 

UWAGA!!!

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel zobowiązany jest do zaopatrzenia się w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Pojemniki należy odpowiednio oznakować bądź podpisać np. odpady „suche”, odpady zmieszane, popiół.

 

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przedstawia się następująco:

 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

 

Lp.

Rodzaj odpadu

Częstotliwość zbiórki (nie rzadziej niż)

SEZON LETNI

SEZON ZIMOWY

1.

Odpady segregowane (suche)

Jeden raz na 2 tygodnie

Jeden raz na 2 tygodnie

2.

Odpady zmieszane (niesegregowane)

Jeden raz na 2 tygodnie

Jeden raz na miesiąc

3.

Popiół

Jeden raz w miesiącach: kwiecień, czerwiec, wrzesień

Jeden raz na 2 tygodnie

4.

Szkło

Raz na dwa miesiące

 

 

ZABUDOWA WIELORODZINNA

 

Lp.

Rodzaj odpadu

Częstotliwość zbiórki (nie rzadziej niż)

SEZON LETNI

SEZON ZIMOWY

1.

Odpady segregowane (suche)

Jeden raz na 2 tygodnie

Jeden raz na 2 tygodnie

2.

Odpady zmieszane (niesegregowane)

Jeden raz na tydzień

Jeden raz na 2 tygodnie

3.

Popiół

Jeden raz w miesiącach: kwiecień, czerwiec, wrzesień

Jeden raz na 2 tygodnie

4.

Szkło

Raz na dwa miesiące

 

Poprzez zabudowę wielorodzinną rozumie się budynki wielorodzinne zlokalizowane w Białej w obrębie ulic : Rynek, Armii Ludowej, Plac Zamkowy, Wałowa, Kościuszki, Prudnicka do nr 24, Szkolna i 1-go Maja oraz budynki zlokalizowane w Łączniku przy ul. Robotniczej.

 

Dokładny harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie dostarczony do każdej nieruchomości zamieszkałej oraz zostanie umieszczony na stronie internetowej gminy: www.biala.gmina.pl

 

Krótka instrukcja co wrzucamy, a czego nie wrzucamy do pojemników na odpady selektywnie zebrane:

1. do pojemnika na odpady surowcowe suche:

Wrzucaj

Nie wrzucaj

PAPIER: gazety, czasopisma, papier szkolny i biurowy, torebki i worki papierowe, papier pakunkowy, tekturę, kartony i ścinki drukarskie, książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami;

PLASTIK: Zgniecione i puste butelki plastikowe po napojach, puste opakowania po kosmetykach, chemii gospodarczej i środkach czystości, czyste torebki foliowe, plastikowe opakowania po żywności (kubki po jogurtach, koszyczki po owocach, pudełka po lodach, ciastkach, itp.), plastikowe zakrętki,

OPAK. WIELOMATERIAŁOWE – kartony po mleku, sokach i innych napojach;

METALE: puszki po napojach i żywności (konserwach), kapsle, nakrętki ze słoików, drobny złom żelazny i metale kolorowe, narzędzia metalowe

Zabrudzonego lub tłustego papieru, zdjęć, papieru termicznego i faksowego, kalek technicznych i papierów przebitkowych (rachunki, faktury), tapet i worków po cemencie, pieluch jednorazowych, podpasek i artykułów higienicznych;

Butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojemników po olejach: spożywczych, silnikowych i chłodniczych, opakowań po lekach, nawozach i środkach owado- i chwastobójczych, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zabawek;

 

Opakowań po aerozolach, puszek po farbach i lakierach, baterii i kabli

Wyrzucaj czyste opakowania bez zawartości, zgniataj butelki i przed wyrzuceniem; złóż na płasko pudła i pudełka

 

2. do pojemników ogólnodostępnych przeznaczonych na zbiórkę szkła:

Wrzucaj

Nie wrzucaj

SZKŁO: butelki szklane i słoiki – opakowania po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach

Szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki, luster, szkła okiennego, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych , opakowań po lekarstwach, termometrów, luster, szyb samochodowych, szkła żaroodpornego, żarówek, świetlówek, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych

Nie tłucz szkła przed wyrzuceniem; wyrzucaj czyste opakowania (opróżniaj butelki i słoiki z zawartości), zdejmij pokrywki, zerwij etykiety

 

3. do przydomowych kompostowników:

Wrzucaj

Nie wrzucaj

ODPADY BIO – biodegradowalne:

obierki i resztki warzyw i owoców, przeterminowaną żywność, skorupki jaj, łupiny orzechów,, fusy po kawie i herbacie, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, skoszoną trawę, liście, gałęzie, kwiaty doniczkowe i cięte, trociny

Zepsutej żywności, resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego, resztek mięsa i kości, odpadów z tworzyw sztucznych, worków foliowych, odchodów zwierzęcych, piasku i sorbentów dla kotów, zanieczyszczonych trocin, papierosów i petów, kurzu z odkurzacza

Odpady wrzucaj bezpośrednio do kompostownika bez używania worków foliowych

 

Urząd Miejski w Białej

Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

Informacje można uzyskać:

Pokój nr 1a

nr tel.: 77 438 85 57

mail: gospodarkaodpadami@biala.gmina.pl

Metryczka
 • wytworzono:
  22-05-2013
  przez: Sebastian Siorak
 • opublikowano:
  11-08-2014 09:18
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  23-08-2016 09:30
  przez: Katarzyna Sajonz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 5317
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: www.biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×