Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 16 października 2014 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

 

KOMUNIKAT
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W BIAŁEJ
z dnia 16 października 2014 r.

 

o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

 1. Miejska Komisja Wyborcza w Białej na podstawie art. 410 § 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) przyznaje numery :

 1. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym;

 2. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym.

 1. Przyznawanie numerów następuje w drodze losowania.

 2. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 21 października 2014r. o godz. 1500 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej – Urząd Miejski w Białej, pokój Nr 3 ( na parterze).

 3. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół.

 4. Informację o przyznanych numerach list kandydatów komisja poda do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej i publikację w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.biala.gmina.pl – zakładka WYBORY

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Monika Zając

 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-10-2014
  przez: Sebastian Siorak
 • opublikowano:
  16-10-2014 15:28
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 1492
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×