Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

UCHWAŁA NR XVI.150.2016
RADY  MIEJSKIEJ W  BIAŁEJ

z dnia 14 czerwca 2016 r.

 

w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 1, 3 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz uchwały nr XXVI.293.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała, uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała, w brzmieniu określonym w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr X.80.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  /-/ Robert Roden


PDF  Uchwała Nr XVI.150.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-01-2016
  przez: Karina Grelich-Deszczka
 • opublikowano:
  19-01-2016 15:02
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  19-10-2016 11:03
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 2603
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×