Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ferie z Bogiem

Uznając celowość realizacji zadania publicznego pn.: "Ferie z Bogiem" przez Rzymskokatolicką Parafię pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Białej, 48-210 Biała, ul. 1 Maja 8, na podstawie oferty złożonej dn. 15.01.2016 r. w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.biala.gmina.pl zakładka – organizacje pozarządowe), na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Białej oraz na stronie internetowej (www.biala.gmina.pl) treść złożonej oferty w formacie pdf.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 stycznia 2016 r., do godz. 14.00 w następujący sposób:

– osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Białej (sekretariat, pok. nr 13, I piętro);

– drogą elektroniczną na adres e-mail:

– listownie na adres – Urząd Miejski w Białej, Rynek 10, 48-210 Biała (decyduje data wpływu do urzędu)

w załączeniu oferta Wnioskodawcy 


PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf
PDFProgram zajęć.pdf


PDFProtokół z posiedzenia Komisji z dnia 29 stycznia 2016 r.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  20-01-2016
  przez: Dagmara Duchnowska
 • opublikowano:
  20-01-2016 13:53
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  16-01-2017 16:39
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 1796
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×