Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 lutego 2016

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała że,

stosownie do § 80 ust. 2 Statutu Gminy Biała, zwołane zostało

na dzień 24 lutego 2016r. na godz. 1200

w Sali Gminnego Centrum Kultury w Białej

posiedzenie wszystkich komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej

 

Porządek obrad posiedzenia komisji :

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji dotycząca mapy zagrożenia w Gminie Biała /informacja zostanie przedstawiona na posiedzeniu komisji/

 5. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za rok 2015

 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  1. zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.;

  2. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016 – 2028;

  3. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2016 rok;

  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania

„ Odwodnienie drogi powiatowej nr 1202 O relacji Biała – Laskowiec w miejscowości Olbrachcice”

 1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka w miejscowości Józefów”

 1. określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała
 2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2016 rok.

 3. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2016 

 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2015 rok. 

 5. Wolne wnioski

 6. Zakończenie

Przewodnicząca Komisji Rolnictwa…
Przewodniczący posiedzenia
Alfred Krupa

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-02-2016
  przez: Gabriela Prokopowicz
 • opublikowano:
  19-02-2016 14:07
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  02-06-2016 09:27
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 1602
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×