Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

POŚWIADCZANIE DANYCH ZE ZBIORU EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ( DOTYCZY OSÓB, KTÓRE ZAKOŃCZYŁY PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZED DNIEM 1 LIPCA 2011 r.)

KARTA USŁUG Nr 05/FN.DG
Nazwa usługi: POŚWIADCZANIE DANYCH ZE ZBIORU EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (DOTYCZY OSÓB, KTÓRE ZAKOŃCZYŁY PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZED DNIEM 1 LIPCA 2011 r.)
Miejsce załatwienia sprawy:  Referat Finansowy Magdalena Kusber – podinspektor ds. działalności gospodarczej, handlu i podatków.
Pokój nr 16, II piętro, tel. 077 4388 533
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00
Wymagane dokumenty: Podanie o wydanie zaświadczenia poświadczającego dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej. Podanie może być sporządzone samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej lub w Referacie Finansowym (II piętro pok. nr 16).
Opłaty:

- od wydanego zaświadczenia – 17,00 zł Do wniosku należy dołączyć imienny dowód uiszczenia opłaty skarbowej wniesionej w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. nr 10) lub na rachunek bankowy Gminy Biała nr: BS Biała 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 (należy podać: imię, nazwisko, adres oraz czego opłata dotyczy).

Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje 7 dni na wydanie zaświadczenia, jednak w większości przypadków zaświadczenie wydawane jest „od ręki” przy zgłoszeniu.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia. Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. Zażalenie należy składać w Referacie Finansowym (II piętro pok. nr 16) lub w Sekretariacie (I piętro pok. nr 13) Urzędu Miejskiego w Białej.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ); -Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1829 ze zmianami); - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 Nr 173, poz.1808 ze zmianami); - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 ze zmianami).

Informacje dodatkowe: Zaświadczenia potwierdzające dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej wydawane są tylko tym osobom, które zakończyły wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r. Aktualność wpisu przedsiębiorcy figurującego w CEIDG potwierdza się bezpośrednio na stronie CEIDG – www.firma.gov.pl (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy) poprzez sam tylko podgląd lub wydruk, który nie wymaga podpisu.
Pliki do pobrania: DOCWniosek do karty 05/FN.DG.doc
PDFWniosek do karty 05/FN.DG.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  09-11-2014
  przez: Magdalena Kusber
 • opublikowano:
  08-11-2016 13:35
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  27-11-2017 08:48
  przez: Sabina Morawiec
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 812
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×