Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wycinka drzew od 1 stycznia 2017

Urząd Miejski w Białej informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:

 1. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 2. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

 3. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

 4. drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
  a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego,
  b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Przepisy ww. ustawy nie zwolnią (również na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych) z obowiązku uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie jakiejkolwiek zmiany w obrębie historycznej zieleni zabytkowej w szczególności parków, ogrodów, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, jordanowskich i cmentarzy, pozostającej pod ochroną konserwatorską.


Szczegółowe informacje w zakresie procedury uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pok. 1a lub pod nr tel. (77) 4388557.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-01-2017
  przez: Norbert Ofiera
 • opublikowano:
  20-01-2017 12:00
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  20-01-2017 12:03
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 1126
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×