Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 25 kwietnia 2017

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała że,

stosownie do § 80 ust. 2 Statutu Gminy Biała, zwołane zostało

na dzień 25 kwietnia 2017 r. na godz. 900

w dużej sali Urzędu Miejskiego w Białej

posiedzenie wszystkich komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej

 

Porządek obrad posiedzenia komisji:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .

 4. Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 r.

 5. Analiza stanu systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Biała

 6. Informacja o działalności Spółki „ Wodociągi i Kanalizacja „ w Białej

 7. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  1. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

  2. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 -2019

  3. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała

  4. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

  5. uchylenia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 -2028,

  6. zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.,

  7. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 -2028,

 8. Wolne wnioski.

 9. Zakończenie.


 

Przewodnicząca posiedzenia Komisji
Gabriela Neugebauer

Metryczka
 • wytworzono:
  18-04-2017
  przez: Gabriela Prokopowicz
 • opublikowano:
  18-04-2017 07:06
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  18-04-2017 07:08
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Rada Miejska w Białej
  odwiedzin: 509
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×