Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 lutego 2018 r

Zawiadamiam, że w dniu 26 lutego 2018 r. /poniedziałek/ o godz. 900

w Urzędzie Miejskim w Białej na dużej sali

odbędzie się planowane posiedzenie Komisji Rewizyjnej,

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Zapoznanie się i wypracowanie stanowiska w sprawie skargi wniesionej na bezczynność Burmistrza Białej.

 5. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 rok – przyjęcie sprawozdania z prac komisji w 2017 r.

 6. Kontrola realizacji zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2017 r. z wizytą u wybranego beneficjenta.

 7. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.

 

Zaproszeni na posiedzenie Komisji Rewizyjnej :

- osoba wnosząca skargę

- osoby wyznaczone przez Burmistrza Białej do opracowania i referowania tematów oraz udzielania wyjaśnień w imieniu organu wykonawczego

- zainteresowani Radni

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Maria Moszczeńska

Metryczka
 • wytworzono:
  23-02-2018
  przez: Gabriela Prokopowicz
 • opublikowano:
  23-02-2018 09:10
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  23-02-2018 09:11
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Rada Miejska w Białej
  odwiedzin: 462
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×