Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 21 maja 2018

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała że,

stosownie do § 80 ust. 2 Statutu Gminy Biała, zwołane zostało

na dzień 21 maja 2018 r. na godz. 1300

w dużej sali Urzędu Miejskiego w Białej

posiedzenie wszystkich komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej

 

Porządek obrad posiedzenia komisji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia.

 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r.

 5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 r.

 6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biała za rok 2017

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.;

  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018 -2028 ;

  3. przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2018-2020

  4. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała

  5. zmiany Statutu Gminy Biała

  6. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
   w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała

  7. określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Biała.

 8. Informacja na temat szkół filialnych w Gminie Biała / temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Oświaty…/

 9. Informacja o realizacji opłat za gospodarowanie odpadami, działania podjęte w celu zmniejszenia zaległości za 2017 r. oraz ocena ściągalności wpłat z tytułu czynszu za 2017 rok. / tematy wynikające z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej /

 10. Wolne wnioski.

 11. Zakończenie.

Przewodnicząca posiedzenia Komisji
Gabriela Neugebauer

Metryczka
 • wytworzono:
  16-05-2018
  przez: Gabriela Prokopowicz
 • opublikowano:
  16-05-2018 15:44
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  16-05-2018 15:46
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Rada Miejska w Białej
  odwiedzin: 262
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×