Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 maja 2018

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała,

że w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 1000 w dużej sali Urzędu Miejskiego w Białej

odbędzie się XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

Tematem obrad sesji będzie:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .

 4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.

 5. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.

 6. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej w miesiącu marcu 2018 r.

 7. Interpelacje i zapytania.

 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r.

 9. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 r.

 10. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biała za rok 2017

 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

 12. zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.;

 13. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018 -2028 ;

 14. przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2018-2020;

 15. określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała;

 16. zmiany Statutu Gminy Biała ;

 17. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała;

 18. określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Biała.

 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 20. Wolne wnioski.

 21. Zakończenie

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Białej

Metryczka
 • wytworzono:
  16-05-2018
  przez: Gabriela Prokopowicz
 • opublikowano:
  16-05-2018 15:47
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  16-05-2018 15:49
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Rada Miejska w Białej
  odwiedzin: 288
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×