Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Organizacyjny

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.
Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze:

 

PDF  Zarządzenie Nr OR.120.10.2019 Burmistrza Białej z dnia 07-02-2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej.pdf

PDF  Zarządzenie Nr OR.120.4.2019 Burmistrza Białej z dnia 29-01-2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej.pdf

PDF  Zarządzenie Nr OR.120.2.2019 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej.pdf

PDF  Zarządzenie Nr OR 120.25.2018 Burmistrza Białej z dnia 22-06-2018 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej.pdf

PDF  Zarządzenie Nr OR 120.11.2018 Burmistrza Białej z dnia 29-01-2018 w sprawie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej.pdf

PDF  Zarządzenie Nr OR.120.27.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-11-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej.pdf

PDF  Zarządzenie Nr OR.120.13.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej.pdf

PDF  Zarządzenie Nr OR.120.3.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej.pdf

PDF  Zarządzenie Nr OR.120.23.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej.pdf

PDF  Zarządzenie Nr OR.120.15.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białej.pdf


Regulamin Organizacyjny określa:
1) organizację wewnętrzną Urzędu
2) podział zadań i nadzoru pomiędzy kierownictwem Urzędu
3) zadania wspólne dla wszystkich referatów i samodzielnych stanowisk pracy
4) zakresy zadań referatów i samodzielnych stanowisk
5) organizację przyjmowania, załatwiania indywidualnych spraw obywateli
6) zasady opracowywania i wydawania aktów prawnych Rady Miejskiej i Burmistrza
7) tryb wykonywania kontroli w Urzędzie
8) zasady i tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli
9) zasady podpisywania pism i decyzji

Metryczka
 • opublikowano:
  01-07-2003 17:19
  przez: Sławomir Szmulik
 • zmodyfikowano:
  15-02-2019 16:44
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 7626
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×