Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula Informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Miejskiego w Białej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanego "RODO" informuje się klientów Urzędu Miejskiego w Białej, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Biała, z siedzibą w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała,
  tel. 774388531, fax: 774387679, e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z wykonywaniem zadań gminy realizowanych w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej.
 3. Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów dotyczących: Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, Archiwów Zakładowych i Instrukcji Kancelaryjnej.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych w Gminie Biała jest obowiązkiem ustawowym.
 5. Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań lub umowa.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do jej cofnięcia.
 8. Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) – RODO.
 9. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Krzysztof Kranc, tel. 509947925, e-mail: poczta@krzysztofkranc.com
Metryczka
 • wytworzono:
  25-05-2018
  przez: Sebastian Siorak
 • opublikowano:
  25-05-2018 10:06
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  25-05-2018 10:37
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 395
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×