Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o Gminie

 

Lokalizacja Gminy Biała na tle mapy kraju


Informacje ogólne
Mieszkańcy Gminy Biała tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.
Gmina jest jednostką o statusie miejsko – wiejskim.
Gmina położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego nad rzeką o tej samej nazwie.
W skład gminy wchodzi miasto Biała oraz 29 sołectw.
Powierzchnia gminy wynosi 19.600 ha, czyli około 196 km2.
Obszar zamieszkuje ogółem 10 571 osób w tym miasto Biała 2 441.

Miejscowość: Liczba mieszkańców:
Biała 2 441
Browieniec Polski 137
Brzeźnica 251
Chrzelice 614
Czartowice 120
Dębina 95
Gostomia 431
Górka Prudnicka 191
Grabina 417
Józefów 114
Kolnowice 233
Kolnowice-Kokot 5
Krobusz 290
Laskowiec 90
Ligota Bialska 374
Łącznik 1 028
Miłowice 126
Mokra 140
Nowa Wieś Prudnicka 205
Ogiernicze 144
Olbrachcice 335
Otoki 179
Pogórze 705
Prężyna 294
Radostynia 402
Rostkowice 208
Solec 201
Śmicz 468
Wasiłowice 161
Wilków 172
RAZEM 10 571
Stan na 31 grudnia 2016 r.

Gęstość zaludnienia utrzymuje się na poziomie 56 osób na km2.
Około 80% mieszkańców miasta i gminy urodziło się po 1945 roku. Charakterystyczny jest wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym - 61%M. Największą grupę stanowi ludność autochtoniczna - śląska, stanowiąca 73% ogółu mieszkańców obszaru.

Rolnictwo:

W środkowej i południowej części obszaru gminy dominują grunty rolne posiadające bardzo korzystne warunki dla produkcji rolnej. Wysoka kultura rolna i dobre gleby gwarantują gminie najwyższe lokaty w produkcji rolnej w województwie opolskim.

Nasi sąsiedzi:
Od północy gmina Prószków, od południa gmina Prudnik i Lubrza, od zachodu Korfantów, od wschodu Głogówek i Strzeleczki.


Mapa Gminy Biała z podziałem na sołectwa 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2003
  przez: Sebastian Siorak
 • opublikowano:
  01-07-2003 16:25
  przez: Sławomir Szmulik
 • zmodyfikowano:
  10-01-2017 13:45
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 8199
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×