Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 12 września 2018

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała że,

stosownie do § 80 ust. 2 Statutu Gminy Biała, zwołane zostało

na dzień 12 września 2018 r. na godz. 1300

w dużej sali Urzędu Miejskiego w Białej

posiedzenie wszystkich komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej

 

Porządek obrad posiedzenia komisji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2018 r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej /druk Nr 1 /

 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny 2017/2018 . /druk Nr 2/

 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  1. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 3/

  2. zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.; / druk Nr 4/

  3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018 -2028 ; /druk Nr 5/

  4. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Biała na 2019 r. /druk Nr 6/

  5. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. /druk Nr 7/

  6. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała /druk Nr 8/

  7. upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej /druk Nr 9/

  8. upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej /druk Nr 10/

  9. pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Burmistrza Białej /druk Nr 11/

 7. Informacja – wydatki na utrzymanie świetlic w gminie Biała w okresie I półrocza 2018 r. /temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej /druk Nr 12/

 8. Informacja – stopień zaawansowania rzeczowego i finansowego inwestycji za I półrocze 2018 r. /temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Gospodarczej /druk Nr 13/

 9. Informacja zawierająca analizę sytuacji związanej ze zmianą systemu oświaty - likwidacja gimnazjów /temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Oświaty… /druk Nr 14/

 10. Informacja o stanie technicznym i realizacji prac melioracyjnych na terenie Gminy Biała /temat wynikający z ramowego planu pracy Komisji Rolnictwa… /druk Nr 15/

 11. Wolne wnioski.

 12. Zakończenie.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Gabriela Neugebauer

Metryczka
 • wytworzono:
  06-09-2018
  przez: Gabriela Prokopowicz
 • opublikowano:
  06-09-2018 15:18
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  06-09-2018 15:21
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Rada Miejska w Białej
  odwiedzin: 348
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×