Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała,

że w dniu 14 września 2018 r. o godz. 1000 w dużej sali Urzędu Miejskiego w Białej

odbędzie się XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

 

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
 4. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami.
 5. Przedstawienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
 6. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski zgłoszone na wspólnym posiedzeniu komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej w miesiącu czerwcu 2018 r.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2018 r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej / druk Nr 1 /
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny 2017/2018 . / druk Nr 2/
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego / druk Nr 3/

  2. zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.; / druk Nr 4/

  3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018 -2028 ; / druk Nr 5/

  4. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Biała na 2019 r. / druk Nr 6/

  5. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. / druk Nr 7/

  6. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała / druk Nr 8/

  7. upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej / druk Nr 9/

  8. upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej / druk Nr 10/

  9. pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Burmistrza Białej / druk Nr 11/

 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Białej

Metryczka
 • wytworzono:
  06-09-2018
  przez: Gabriela Prokopowicz
 • opublikowano:
  06-09-2018 15:22
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  06-09-2018 15:26
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Rada Miejska w Białej
  odwiedzin: 480
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×