Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian stron

 1. Uchwała Nr XI.144.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10-02-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której ...
  Data utworzenia: 21-02-2020 13:28
 2. Uchwała Nr XI.148.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10-02-2020 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Białej
  Data utworzenia: 21-02-2020 13:26
 3. Uchwała Nr XI.147.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10-02-2020 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Białej
  Data utworzenia: 21-02-2020 13:26
 4. Uchwała Nr XI.146.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10-02-2020 w sprawie załatwienia skargi z dnia 13 grudnia 2019 r. na działanie Dyrektora ZespołuSzkolno - Przedszkolnego w Łączniku
  Data utworzenia: 21-02-2020 13:25
 5. Uchwała Nr XI.145.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10-02-2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Prudnickiej w Białej, działka o nr ewid. gruntu 1589 k m. 25
  Data utworzenia: 21-02-2020 13:24
 6. Uchwała Nr XI.143. 2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10-02-2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białejna rok 2020
  Data utworzenia: 21-02-2020 13:23
 7. Uchwała Nr XI.143. 2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10-02-2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białejna rok 2020
  Data utworzenia: 21-02-2020 13:21
 8. Uchwała Nr XI.142. 2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10-02-2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji RewizyjnejRady Miejskiej w Białej na 2020 rok
  Data utworzenia: 21-02-2020 13:20
 9. Uchwała Nr XI.138.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10-02-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Biała w roku szkolnym 2019/2020
  Data utworzenia: 21-02-2020 13:19
 10. Uchwała Nr XI.140.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10-02-2020 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego statutu
  Data modyfikacji: 21-02-2020 13:16
Metryczka
 • wytworzono:
  21-08-2007
  przez: Sławomir Szmulik
 • opublikowano:
  21-08-2007 14:47
  przez: Sławomir Szmulik
 • zmodyfikowano:
  05-05-2016 13:48
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 88752
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl