Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2018

UCHWAŁA NR XVI/ 206/08
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2008-2018 .


Na podstawie art. 17 ust.1 pkt.1 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004r. Nr 64,poz. 593, Nr 99 poz.1001, Nr 273, poz.2703, z 2005r. Nr 64 poz.565, Nr 94, poz.788, Nr 164, poz.1366, Nr 179, poz.1487, Nr 180, poz.1493, z 2006r. Nr 135, poz.950, Nr 144, poz.1043, Nr 186 poz.1380, Nr 249, poz.1831, Nr 251, poz.1844, z 2007r. Nr 35, poz.219, Nr 36 poz.226, Nr 48, poz.320, Nr 120, poz.818, Nr 209, poz.1519, Nr 221, poz.1649) Rada Miejska w Białej uchwala, co nastepuje:


§ 1


Uchwala sie Strategie Integracji i Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2008-2018 o tresci stanowiacej załacznik do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Białej.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Lila Krawczyk
Data wytworzenia: 2009-02-17
Metryczka
  • opublikowano:
    17-02-2009 10:08
    przez: Sławomir Szmulik
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×