Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w dniu 8 luty 2019

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała,

że w dniu 8 luty 2019 r. o godz. 1000 na dużej sali Urzędu Miejskiego w Białej

odbędzie się IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

Tematem obrad sesji będzie:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji .
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za 2018 rok

  PDFInformacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała.pdf

 8. Podjęcie uchwały Nr IV.39.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.;

  PDFProjekt uchwały Nr IV.39.2019.pdf
  PDFProjekt uchwały Nr IV.39.2019 poprawiony.pdf

 9. Podjęcie uchwały Nr IV.40.2019 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2019 – 2028;

  PDFProjekt uchwały Nr IV.40.2019.pdf
  PDFProjekt uchwały Nr IV.40.2019 poprawiony.pdf

 10. Podjęcie uchwały Nr IV.41.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

  PDFProjekt uchwały Nr IV.41.2019.pdf

 11. Podjęcie uchwały Nr IV.42.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

  PDFProjekt uchwały Nr IV.42.2019.pdf

 12. Podjęcie uchwały Nr IV.43.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze-Łącznik

  PDFProjekt uchwały Nr IV.43.2019.pdf

 13. Podjęcie uchwały Nr IV.44.2019 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

  PDFProjekt uchwały Nr IV.44.2019.pdf

 14. Podjęcie uchwały Nr IV.45.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała

  PDFProjekt uchwały Nr IV.45.2019.pdf

 15. Podjęcie uchwały Nr IV.46.2019 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała;

  PDFProjekt uchwały Nr IV.46.2019.pdf

 16. Podjęcie uchwały Nr IV.47.2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Biała na lata 2019-2022

  PDFProjekt uchwały Nr IV.47.2019.pdf

 17. Podjęcie uchwały Nr IV.48.2019 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do współpracy w ramach projektu pn. „Niezależne życie – wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych;

  PDFProjekt uchwały Nr IV.48.2019.pdf

 18. Podjęcie uchwały Nr IV.49.2019 w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat oraz opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;

  PDFProjekt uchwały Nr IV.49.2019.pdf

 19. Podjęcie uchwały Nr IV.50.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2019

  PDFProjekt uchwały Nr IV.50.2019.pdf

 20. Podjęcie uchwały Nr IV.51.2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2019

  PDFProjekt uchwały Nr IV.51.2019.pdf

 21. Wolne wnioski i informacje;
 22. Zakończenie.
Metryczka
 • wytworzono:
  29-01-2019
  przez: Sebastian Siorak
 • opublikowano:
  29-01-2019 14:54
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  01-02-2019 11:59
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 427
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×