Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej

Urząd Miejski w Białej
ul. Rynek 10
48-210 Biała
UMBiala.jpeg

 

Strona www: www.biala.gmina.pl
Strona BIP: www.bip.biala.gmina.pl
Adres e-mail:
Telefon: 77 438 85 31
Faks: 77 438 76 79
Godziny pracy: poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00
Burmistrz przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 13:00 do 17:00
NIP: 755-10-03-699 - Urząd Miejski w Białej
755-19-12-048 - Gmina Biała
REGON: 000527977 - Urząd Miejski w Białej
531413343 - Gmina Biała
Konto bankowe nr: 23 8903 0002 2001 0000 2020 0013
rachunek opłaty za gospodarowanie odpadami

32 8903 0002 2001 0000 2020 0142
rachunek opłat za czynsze w lokalach gminnych


29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
rachunek wpłat pozostałych (m.in. podatki, opłata skarbowa, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) 

IBAN: PL 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
SWIFT: POLUPLPR

Od 1 lipca 2016 r. zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego


promo_gluchoniemy_logo_s.jpeg Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych


Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.
Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.


Prawo obywateli do informacji publicznej zapewnia art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi:
„Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. „

 Szczegółowo kwestię udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej / Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn.zm/ oraz rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

W Biuletynie Informacji Publicznej udostępnia się informacje na czas ich ważności lub użyteczności, po tym okresie wszystkie informacje są przenoszone do archiwum. Aby przeglądać informacje przeniesione do archiwum należy skorzystać z   zakladki wyszukiwanie zaznaczając opcję "również w archiwum".

Metryczka
 • wytworzono:
  29-10-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  29-10-2012 09:29
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  13-07-2016 15:00
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 185135
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×