Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

V sesja Rady Miejskiej

Obrady rozpoczęto 2019-03-28 o godz. 10:08:06, a zakończono o godz. 12:01:20 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Roman Barysz
 2. Jacek Czerwiński
 3. Marek Klinke
 4. Józef Roden
 5. Irena Wotka
 6. Maria Moszczeńska
 7. Małgorzata Fluder
 8. Gabriela Neugebauer
 9. Mariusz Kwoczek
 10. Andrzej Osiewacz
 11. Damian Tarnowski
 12. Mateusz Kosiński
 13. Sabina Gorek
 14. Alfred Krupa
 15. Adrian Harnys

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Głosowanie - przyjęcie protokołu (10:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mateusz Kosiński, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Mariusz Kwoczek, Józef Roden, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Damian Tarnowski, Alfred Krupa, Adrian Harnys, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2019-2028;

Podjęcie uchwały Nr V.52.2019 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2019-2028; (11:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Damian Tarnowski, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Sabina Gorek, Adrian Harnys, Małgorzata Fluder, Alfred Krupa, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Irena Wotka, Józef Roden, Maria Moszczeńska

zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r.;

Podjęcie uchwały Nr V.53.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2019 r. (11:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mateusz Kosiński, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Małgorzata Fluder, Marek Klinke, Sabina Gorek, Jacek Czerwiński, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Alfred Krupa, Irena Wotka, Józef Roden, Damian Tarnowski

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019 -2028 ;

Podjęcie uchwały NR V.54.2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2019 -2028 (11:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Alfred Krupa, Roman Barysz, Adrian Harnys, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Gabriela Neugebauer, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Mariusz Kwoczek, Irena Wotka, Józef Roden, Jacek Czerwiński, Maria Moszczeńska, Sabina Gorek, Damian Tarnowski

o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

Podjęcie uchwały Nr v.55.2019 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego; (11:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Tarnowski, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Alfred Krupa, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Sabina Gorek

o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

Podjęcie uchwały Nr v.55.2019 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego; (11:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Damian Tarnowski, Marek Klinke, Jacek Czerwiński, Adrian Harnys, Mariusz Kwoczek, Roman Barysz, Alfred Krupa, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Irena Wotka, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Sabina Gorek

przekazania środków finansowych dla Policji;

Podjęcie uchwały Nr V.56.2019 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (11:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Kwoczek, Adrian Harnys, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Mateusz Kosiński, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Sabina Gorek, Małgorzata Fluder, Józef Roden, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski, Alfred Krupa

zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów;

Podjęcie uchwały NR V.57.2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów (11:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Adrian Harnys, Mariusz Kwoczek, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Roman Barysz, Małgorzata Fluder, Mateusz Kosiński, Sabina Gorek, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Jacek Czerwiński, Damian Tarnowski, Maria Moszczeńska, Alfred Krupa, Józef Roden

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

Podjęcie uchwały Nr V.58.2019 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Gabriela Neugebauer, Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Roman Barysz, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, Alfred Krupa, Irena Wotka, Józef Roden, Adrian Harnys, Jacek Czerwiński

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała;

Podjęcie uchwały Nr V.59.2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała (11:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Adrian Harnys, Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Roman Barysz, Jacek Czerwiński, Mariusz Kwoczek, Alfred Krupa, Sabina Gorek, Irena Wotka, Gabriela Neugebauer, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski

ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała;

Podjęcie uchwały NR V.60.2019 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Biała (11:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Adrian Harnys, Marek Klinke, Mariusz Kwoczek, Mateusz Kosiński, Jacek Czerwiński, Małgorzata Fluder, Sabina Gorek, Gabriela Neugebauer, Roman Barysz, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Damian Tarnowski, Alfred Krupa, Andrzej Osiewacz

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 1 w Białej;

Podjęcie uchwały Nr V.61.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr 1 w Białej (11:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Adrian Harnys, Marek Klinke, Andrzej Osiewacz, Jacek Czerwiński, Mateusz Kosiński, Mariusz Kwoczek, Gabriela Neugebauer, Małgorzata Fluder, Irena Wotka, Maria Moszczeńska, Józef Roden, Roman Barysz, Alfred Krupa, Sabina Gorek, Damian Tarnowski

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej „Przedmieście” w Białej i nadania jej statutu.

Podjęcie uchwały Nr V.62.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej „Przedmieście” w Białej i nadania jej statutu. (11:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Mariusz Kwoczek, Andrzej Osiewacz, Marek Klinke, Mateusz Kosiński, Małgorzata Fluder, Adrian Harnys, Alfred Krupa, Gabriela Neugebauer, Jacek Czerwiński, Roman Barysz, Irena Wotka, Józef Roden, Maria Moszczeńska, Damian Tarnowski, Sabina Gorek


Zakończono sesję (12:01:20)

Metryczka
 • wytworzono:
  28-03-2019
  przez: Gabriela Prokopowicz
 • opublikowano:
  28-03-2019 13:14
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  26-04-2019 01:31
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Rada Miejska w Białej
  odwiedzin: 151
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×