Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 8 maja 2019

Zawiadamiam, że w dniu 8 maja 2019 r. /środa / o godz. 900 w dużej Sali Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Biała
  za 2018 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego wraz z opinią RIO w Opolu

 4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Biała za 2018 r.

 5. Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za 2018 r.

 6. Sporządzenie wniosku ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2018 r.

 7. Zakończenie.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej
Adrian Harnys

Metryczka
 • wytworzono:
  07-05-2019
  przez: Gabriela Prokopowicz
 • opublikowano:
  07-05-2019 15:33
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  07-05-2019 15:35
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Rada Miejska w Białej
  odwiedzin: 119
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×