Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr OR.120.22.2019 Burmistrza Białej z dnia 23-07-2019 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Białej

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 742) zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr OR.120.14.2017 Burmistrza Białej z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Białej, załącznik nr 2 do planu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Białej. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Białej

Edward Plicko

 

PDF  Zarządzenie Nr OR.120.22.2019 Burmistrza Białej z dnia 23-07-2019 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Białej.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  23-07-2019
  przez: Grażyna Biały
 • opublikowano:
  08-08-2019 13:39
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  08-08-2019 13:39
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Burmistrz Białej - Edward Plicko
  odwiedzin: 66
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl