Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są alternatywnym rozwiązaniem dla terenów, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Najistotniejszym kryterium decydującym o usytuowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków jest odległość od ujęć wody. Osadnika gnilnego nie należy montować w odległości mniejszej niż 15m od najbliższej studni, a poziom wód gruntowych musi się znajdować na głębokości 1,5m poniżej drenów rozsączających. Ponadto odległość osadnika powinien wynosić od granicy działki lub drogi minimum 2m, od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – minimum 5m.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nie wymaga pozwolenia na budowę. Ze zwolnienia takiego korzystają indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę. Należy jednak zgłosić inwestycję do Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76, Wydział Administracji Budowlanej, pokój nr 204, gdzie można również uzyskać szczegółowe informacje o dokumentach potrzebnych do zgłoszenia inwestycji. Uprawomocnienie zgłoszenia następuje po 30 dniach.

Jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach, przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe.

Plany zagospodarowania przestrzennego wykluczają budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Solec, Gostomia, Rostkowice i Wilków oraz ograniczają budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Łącznik.

Szczegółowe informacje z planów zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej, Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, pokój nr 2.

Urząd Miejski w Białej, na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  prowadzi ewidencję przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Metryczka
 • wytworzono:
  12-04-2010
  przez: Norbert Ofiera
 • opublikowano:
  12-04-2010 14:54
  przez: Sławomir Szmulik
 • zmodyfikowano:
  23-01-2015 12:04
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 5263
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×