Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4037040173533604371653980540864985957578599295595500
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
566166188047020444125422540073407684386238263467604607548412
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
356573970845515316664096837298401714497944177722194958854239
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
238933218825035227083470732976278102714329729411003290332740
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
107671083012526181111389917879169291429715684186492088619820
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000216921746
 1. Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 125803
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 52866
 3. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 43377
 4. Nieruchomości - Przetargi
  Wyświetleń: 42139
 5. Poniżej 30 tysięcy euro
  Wyświetleń: 40927
 6. Otwarte konkursy
  Wyświetleń: 32618
 7. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 22467
 8. Oferty pracy
  Wyświetleń: 21345
 9. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 19688
 10. Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2010-2014)
  Wyświetleń: 19361
 11. KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ
  Wyświetleń: 12694
 12. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 10551
 13. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 10240
 14. Wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 10121
 15. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 9809
 16. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 9516
 17. Cel publiczny
  Wyświetleń: 9285
 18. Oświadczenia
  Wyświetleń: 8815
 19. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani
  Wyświetleń: 8546
 20. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 8434
 21. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 7961
 22. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016
  Wyświetleń: 7836
 23. Ewidencje, rejestry, archiwa
  Wyświetleń: 7818
 24. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 7783
 25. Kontrole
  Wyświetleń: 7523
 26. Sołectwa
  Wyświetleń: 7355
 27. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 7165
 28. Zarządzenia Burmistrza - 2014-2018 - Kadencja VII
  Wyświetleń: 7092
 29. Status Prawny Gminy Biała
  Wyświetleń: 7062
 30. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 6984
 31. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 6694
 32. Informacje o Gminie
  Wyświetleń: 6647
 33. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6534
 34. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 6523
 35. Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 6487
 36. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 6462
 37. Informacje o systemie zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 6438
 38. Kwestionariusze Osobowe
  Wyświetleń: 6320
 39. Pracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 6250
 40. Projekty Uchwał Rady Miejskiej VI kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 6214
 41. Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 6072
 42. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 6068
 43. Archiwum aktów prawnych
  Wyświetleń: 6054
 44. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 6034
 45. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 6002
 46. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 5970
 47. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2012-2016
  Wyświetleń: 5939
 48. Radni
  Wyświetleń: 5864
 49. Elektroniczna Skrzynka Podawcza - informacje
  Wyświetleń: 5781
 50. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  Wyświetleń: 5686
 51. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 5548
 52. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5501
 53. Zadania
  Wyświetleń: 5501
 54. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 5500
 55. Gminne Centrum Kultury w Białej
  Wyświetleń: 5429
 56. Zarządzenia Burmistrza - 2010-2014 - Kadencja VI
  Wyświetleń: 5405
 57. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 5377
 58. Budowa zewnętrznej windy przy budynku szkoły przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Białej.
  Wyświetleń: 5369
 59. Kierownictwo
  Wyświetleń: 5320
 60. Mienie Gminy
  Wyświetleń: 5278
 61. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 5248
 62. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 5241
 63. Zespół Szkolno-Przedszkolny W Białej
  Wyświetleń: 5132
 64. Akcja Społeczna "Przejrzysta Polska"
  Wyświetleń: 5036
 65. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
  Wyświetleń: 5010
 66. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 4990
 67. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji (2010-2014)
  Wyświetleń: 4937
 68. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  Wyświetleń: 4905
 69. Podstawa prawna
  Wyświetleń: 4835
 70. Publiczne Gimnazjum w Białej
  Wyświetleń: 4698
 71. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku
  Wyświetleń: 4696
 72. Deklaracje
  Wyświetleń: 4675
 73. Informacja o rejestrze instytucji kultury
  Wyświetleń: 4656
 74. Statut Gminy
  Wyświetleń: 4645
 75. Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejski w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 4615
 76. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 4556
 77. Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 4547
 78. Procedury planistyczne
  Wyświetleń: 4541
 79. Zadania
  Wyświetleń: 4527
 80. Młodszy referent ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 4511
 81. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4448
 82. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4394
 83. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4385
 84. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4330
 85. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 4317
 86. Strategia Rozwoju Gminy Biała
  Wyświetleń: 4316
 87. Skład osobowy VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 4314
 88. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4301
 89. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 4236
 90. Obwieszczenia i Informacje - wybory uzupełniające 2011
  Wyświetleń: 4189
 91. Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4143
 92. 2. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 4120
 93. Plan Pracy Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 4103
 94. Zadania Rady
  Wyświetleń: 4015
 95. Konsultacje
  Wyświetleń: 3999
 96. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 3928
 97. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego
  Wyświetleń: 3910
 98. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 3862
 99. Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 3846
 100. Zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
  Wyświetleń: 3843
 101. Sesje od nr I do XV
  Wyświetleń: 3837
 102. Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3833
 103. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  Wyświetleń: 3801
 104. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami rok 2010
  Wyświetleń: 3767
 105. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2018
  Wyświetleń: 3706
 106. Fundusz sołecki
  Wyświetleń: 3699
 107. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 3688
 108. Statuty Jednostek Pomocniczych Gminy Biała
  Wyświetleń: 3632
 109. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
  Wyświetleń: 3618
 110. System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008-2018
  Wyświetleń: 3613
 111. Wykaz aktów prawa miejscowego obowiązujący w gminie Biała
  Wyświetleń: 3544
 112. Osiedla
  Wyświetleń: 3536
 113. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 3477
 114. Protokoły VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 3424
 115. Zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 3383
 116. Protokoły z posiedzeń Stałych Komisji Rady z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 3347
 117. Rokowania
  Wyświetleń: 3286
 118. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 3211
 119. Nabór pracowników w roku 2010
  Wyświetleń: 3123
 120. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 3096
 121. Protokoły V Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2006-2010
  Wyświetleń: 3062
 122. XXIV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3052
 123. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006
  Wyświetleń: 3019
 124. Archiwum - Budżet
  Wyświetleń: 3017
 125. 2. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 3002
 126. 1. Burmistrz
  Wyświetleń: 2976
 127. Inspektor do spraw księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2911
 128. 2. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 2883
 129. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2017
  Wyświetleń: 2865
 130. Skład osobowy V Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 2850
 131. Skład osobowy VII Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 2843
 132. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2013
  Wyświetleń: 2805
 133. Skład osobowy IV Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 2764
 134. Projekty Uchwał V Kadencji (2006-2010)
  Wyświetleń: 2758
 135. 4. Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 2746
 136. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2740
 137. Kierownik Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 2734
 138. Projekty Uchwał VII kadencji Rady Miejskiej (2014-2018)
  Wyświetleń: 2644
 139. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2012 i 2011
  Wyświetleń: 2642
 140. Mienie Gminy 2003
  Wyświetleń: 2628
 141. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Łączniku o oznaczeniu 658/184 mapa 3
  Wyświetleń: 2609
 142. Budżet 2011
  Wyświetleń: 2608
 143. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 2597
 144. Tereny inwestycyjne w Gminie Biała
  Wyświetleń: 2594
 145. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej, ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 2574
 146. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckich
  Wyświetleń: 2530
 147. Protokoły VII Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 2436
 148. Uchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)
  Wyświetleń: 2417
 149. I - ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  Wyświetleń: 2415
 150. Druki i formularze
  Wyświetleń: 2404
 151. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2009
  Wyświetleń: 2403
 152. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2007 r.
  Wyświetleń: 2350
 153. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2012-2014
  Wyświetleń: 2345
 154. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2010
  Wyświetleń: 2338
 155. 3. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 2320
 156. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2006 r.
  Wyświetleń: 2318
 157. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi i samotnymi chorymi na rok 2013
  Wyświetleń: 2304
 158. Nabór na kierownika referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2282
 159. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 2261
 160. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2015
  Wyświetleń: 2246
 161. Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2245
 162. 7. Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 2242
 163. Budżet 2013
  Wyświetleń: 2229
 164. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 2226
 165. Deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 2218
 166. Informacje z działalności Burmistrza
  Wyświetleń: 2198
 167. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 2195
 168. Wybory ławników na kadencje 2016 - 2019
  Wyświetleń: 2193
 169. Rok 2012
  Wyświetleń: 2189
 170. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 2189
 171. Budżet 2012
  Wyświetleń: 2183
 172. III - ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2175
 173. Protokoły z posiedzeń Stałych Komisji Rady
  Wyświetleń: 2165
 174. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie
  Wyświetleń: 2153
 175. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki gruntu 664/185 m.3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 2145
 176. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2009
  Wyświetleń: 2138
 177. 1. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 2135
 178. Obwieszczenia i Informacje - wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 2125
 179. Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Białej.
  Wyświetleń: 2112
 180. Budżet Gminy 2007
  Wyświetleń: 2101
 181. Uchwały z V sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2097
 182. Mienie Gminy 2005
  Wyświetleń: 2088
 183. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007
  Wyświetleń: 2067
 184. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2062
 185. Zarządzenia Burmistrza z 2009 r.
  Wyświetleń: 2057
 186. Obwieszczenia i Informacje - wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 2051
 187. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2005
  Wyświetleń: 2028
 188. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 2002
 189. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 1995
 190. Rok 2011
  Wyświetleń: 1994
 191. Rok 2013
  Wyświetleń: 1994
 192. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2014
  Wyświetleń: 1990
 193. Poziomy odzysku i recyklingu - rok 2013
  Wyświetleń: 1984
 194. 6. Samodzielne stanowisko ds. Oświaty i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 1972
 195. II - ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  Wyświetleń: 1969
 196. Konsultacje dotyczące zmiany nazwy Osiedla Nr 1 w Białej i zmian do Statutu Osiedla
  Wyświetleń: 1969
 197. Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji - za rok 2005
  Wyświetleń: 1960
 198. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1938
 199. 8. Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu
  Wyświetleń: 1915
 200. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 1905
 201. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży lokalu użytkowego 2u położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1893
 202. Mienie Gminy 2004
  Wyświetleń: 1890
 203. Mienie Gminy 2006
  Wyświetleń: 1890
 204. Inicjatywa Lokalna
  Wyświetleń: 1884
 205. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - kompleks działek 125 o pow. 0,2550 ha, 153 o pow. 0,2520 ha oraz 154 o pow. 1,6810 ha położonych w Pogórzu
  Wyświetleń: 1873
 206. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 1873
 207. Zarządzenia Burmistrza z 2007 r.
  Wyświetleń: 1853
 208. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów Strategii w ramach Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 1852
 209. Nabór na dyrektora szkoły/zespołu szkolno-przedszkolnego
  Wyświetleń: 1850
 210. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2012
  Wyświetleń: 1848
 211. Budżet Gminy 2010
  Wyświetleń: 1842
 212. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 1841
 213. Archiwum Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1836
 214. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Biała i transport do RIPOK- UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1828
 215. Dyżury Przewodniczącego Rady
  Wyświetleń: 1824
 216. V - ZASADA FACHOWOŚCI
  Wyświetleń: 1821
 217. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu V kadencji (2006-2010)
  Wyświetleń: 1821
 218. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy wodociągu we wsi Krobusz
  Wyświetleń: 1816
 219. 3. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 1803
 220. Nabór pracowników w 2012 roku
  Wyświetleń: 1798
 221. Kalendarz Wyborczy
  Wyświetleń: 1797
 222. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 1796
 223. Budżet 2014
  Wyświetleń: 1791
 224. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 1790
 225. Budowa stawów rakowych w Mokrej
  Wyświetleń: 1789
 226. Archiwum aktów prawnych 2004-2006
  Wyświetleń: 1777
 227. Nabór na kierownika referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1767
 228. Budżet Gminy 2008
  Wyświetleń: 1761
 229. 9. Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki
  Wyświetleń: 1758
 230. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1733
 231. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2009 r.
  Wyświetleń: 1731
 232. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2009 roku
  Wyświetleń: 1727
 233. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2011
  Wyświetleń: 1725
 234. Przebudowa drogi powiatowej Biała - Solec - Wilków
  Wyświetleń: 1720
 235. Zarządzenia Burmistrza z 2010 r.
  Wyświetleń: 1720
 236. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2004
  Wyświetleń: 1719
 237. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 1711
 238. Wykonanie remontów odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1704
 239. Przetarg nieograniczony na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach POKL
  Wyświetleń: 1701
 240. Rok 2008
  Wyświetleń: 1701
 241. Zarządzenia Burmistrza z 2008 r.
  Wyświetleń: 1701
 242. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2008 r.
  Wyświetleń: 1699
 243. Budżet 2015
  Wyświetleń: 1695
 244. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 listopada 2015
  Wyświetleń: 1689
 245. Program do wypełniania dokumentów zgłoszenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 1681
 246. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białej - Ustronianka
  Wyświetleń: 1681
 247. Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic
  Wyświetleń: 1674
 248. Przebudowa drogi gminnej Solec-Olbrachcice
  Wyświetleń: 1674
 249. Plan Odnowy Miejscowości Śmicz na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 1673
 250. Uchwały z VIII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 03 lipca 2007 r.
  Wyświetleń: 1669
 251. Podinspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1667
 252. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI- ROSTKOWICE-WILKÓW
  Wyświetleń: 1663
 253. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lipca 2015
  Wyświetleń: 1658
 254. Podinspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i rolnictwa
  Wyświetleń: 1653
 255. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2009 r.
  Wyświetleń: 1637
 256. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2010 roku
  Wyświetleń: 1637
 257. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2012
  Wyświetleń: 1636
 258. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2006
  Wyświetleń: 1635
 259. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1634
 260. Mienie Gminy 2009
  Wyświetleń: 1633
 261. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2009 r.
  Wyświetleń: 1630
 262. Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2014-2018)
  Wyświetleń: 1625
 263. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2007 r.
  Wyświetleń: 1623
 264. Informacje, akty prawne, wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1617
 265. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2008
  Wyświetleń: 1612
 266. IV - ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
  Wyświetleń: 1611
 267. Rok 2009
  Wyświetleń: 1608
 268. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego - za rok 2003
  Wyświetleń: 1607
 269. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2015
  Wyświetleń: 1606
 270. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.460.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych
  Wyświetleń: 1602
 271. Budżet Gminy 2006
  Wyświetleń: 1595
 272. Główny księgowy w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych - ogłoszenie unieważnione
  Wyświetleń: 1593
 273. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1589
 274. Przebudowa sieci ulic : ul. Hanki Sawickiej i ul. Stare Miasto w Białej
  Wyświetleń: 1587
 275. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2010
  Wyświetleń: 1581
 276. Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 maja 2007 r.
  Wyświetleń: 1580
 277. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2013
  Wyświetleń: 1577
 278. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 1576
 279. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2015
  Wyświetleń: 1574
 280. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz - Biała
  Wyświetleń: 1572
 281. VI - ZASADA ROZLICZALNOŚCI
  Wyświetleń: 1572
 282. Mienie Gminy 2008
  Wyświetleń: 1571
 283. Nabór na dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych
  Wyświetleń: 1568
 284. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2010
  Wyświetleń: 1566
 285. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 1566
 286. Nabór na dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych
  Wyświetleń: 1562
 287. Mienie Gminy 2010
  Wyświetleń: 1558
 288. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1551
 289. Budżet Gminy 2009
  Wyświetleń: 1548
 290. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2004 r.
  Wyświetleń: 1547
 291. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2010
  Wyświetleń: 1545
 292. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 31 o pow. 0,5110 ha k.m.4 położonej w Solcu
  Wyświetleń: 1544
 293. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 1544
 294. Stanowienie aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 1543
 295. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 1543
 296. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - 2014-2018 - Kadencja VII
  Wyświetleń: 1543
 297. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2010 r.
  Wyświetleń: 1537
 298. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2010
  Wyświetleń: 1535
 299. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006
  Wyświetleń: 1528
 300. Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1527
 301. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę budynku produkcyjno-usługowo-handlowego w Olbrachcicach
  Wyświetleń: 1527
 302. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2006
  Wyświetleń: 1525
 303. Wyniki wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 1522
 304. Podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1515
 305. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2012 r.
  Wyświetleń: 1515
 306. Mienie Gminy 2007
  Wyświetleń: 1503
 307. Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych
  Wyświetleń: 1499
 308. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej
  Wyświetleń: 1498
 309. Rok 2007
  Wyświetleń: 1497
 310. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1495
 311. Tworzenie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1495
 312. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów ze słomy i innych surowców pochodzenia rolnego oraz ściółki dla zwierząt w Brzeźnicy
  Wyświetleń: 1491
 313. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2010 r.
  Wyświetleń: 1490
 314. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2012r.
  Wyświetleń: 1489
 315. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2009
  Wyświetleń: 1489
 316. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1489
 317. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2008 r.
  Wyświetleń: 1484
 318. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica
  Wyświetleń: 1478
 319. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2008 roku
  Wyświetleń: 1475
 320. Informacja Burmistrza Białej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Białej
  Wyświetleń: 1474
 321. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1467
 322. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabina, gmina Biała.
  Wyświetleń: 1466
 323. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2007 roku
  Wyświetleń: 1466
 324. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2012
  Wyświetleń: 1464
 325. Zmiana konfiguracji systemu antenowego i podniesienie mocy promieniowej w RTCN Opole/Chrzelice, 48-220 Łącznik
  Wyświetleń: 1463
 326. Rok 2014
  Wyświetleń: 1461
 327. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1460
 328. Nabór pracowników w roku 2009
  Wyświetleń: 1459
 329. I przetarg ograniczony pomieszczenia gospodarczego położonego w Białej, ul. Rynek 25
  Wyświetleń: 1455
 330. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2008 r.
  Wyświetleń: 1455
 331. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Białej o oznaczeniach 2077 mapa 26
  Wyświetleń: 1454
 332. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 1454
 333. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2011 r.
  Wyświetleń: 1454
 334. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1452
 335. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2005 roku
  Wyświetleń: 1452
 336. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2013 r.
  Wyświetleń: 1450
 337. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 lipca 2015r
  Wyświetleń: 1448
 338. Rok 2010
  Wyświetleń: 1442
 339. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalno gospodarczego na budynek inwentarsko-gospodarczy w Łączniku
  Wyświetleń: 1440
 340. Administrowanie cmentarzem komunalnym w Białej oraz świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na cmentarzu.
  Wyświetleń: 1439
 341. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2011
  Wyświetleń: 1437
 342. Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1435
 343. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2008
  Wyświetleń: 1435
 344. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej Krobusz- Radostynia
  Wyświetleń: 1432
 345. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2011
  Wyświetleń: 1432
 346. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 1428
 347. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012
  Wyświetleń: 1422
 348. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 1421
 349. Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r.
  Wyświetleń: 1421
 350. Przebudowa elewacji budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4a w Łączniku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1418
 351. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1417
 352. Rok 2006
  Wyświetleń: 1416
 353. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2013
  Wyświetleń: 1415
 354. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2003 r.
  Wyświetleń: 1414
 355. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czartowice- Gmina Biała
  Wyświetleń: 1413
 356. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1413
 357. Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1410
 358. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi i samotnymi chorymi na rok 2014
  Wyświetleń: 1408
 359. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009
  Wyświetleń: 1408
 360. Kalendarz Wyborczy
  Wyświetleń: 1407
 361. Rok 2005
  Wyświetleń: 1406
 362. Informacja w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Biała w 2008r.
  Wyświetleń: 1404
 363. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2006 roku
  Wyświetleń: 1401
 364. II przetarg nieograniczony działki gruntu o numerze 2077 mapa 26 położonej w Białej
  Wyświetleń: 1398
 365. Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1396
 366. Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r.
  Wyświetleń: 1396
 367. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1395
 368. Oświadczenia złożone w 2011 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 1394
 369. Zarządzenia Burmistrza - 2006-2010 - Kadencja V
  Wyświetleń: 1394
 370. Dostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku
  Wyświetleń: 1390
 371. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2005
  Wyświetleń: 1390
 372. Uchwały z IV sesji Rady Miejskiej w Białej z 27 lutego 2007 roku
  Wyświetleń: 1389
 373. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 1387
 374. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2011
  Wyświetleń: 1386
 375. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2012
  Wyświetleń: 1386
 376. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 1386
 377. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1386
 378. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki 112/29 o pow. 0,0214 ha i 113/29 o pow. 0,0182 ha k.m.2 położone w Solcu
  Wyświetleń: 1384
 379. Informacja o dopisaniu, sprawdzaniu spisu wyborców i pobieraniu zaświadczeń o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 1384
 380. Plan Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 1379
 381. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku gospodarczego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1378
 382. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2007
  Wyświetleń: 1377
 383. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE
  Wyświetleń: 1374
 384. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 6 Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy - Sierpień 80
  Wyświetleń: 1372
 385. Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej
  Wyświetleń: 1371
 386. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1369
 387. Archiwum ogłoszeń
  Wyświetleń: 1368
 388. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1367
 389. Remont budynków mieszkalnych na ul. Plac Zamkowy 8 oraz Kościuszki 3 w mieście Biała
  Wyświetleń: 1366
 390. Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała
  Wyświetleń: 1364
 391. Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 lutego 2008 r.
  Wyświetleń: 1363
 392. Plany pracy Komisji Stałych
  Wyświetleń: 1362
 393. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze
  Wyświetleń: 1359
 394. Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1358
 395. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009r.
  Wyświetleń: 1358
 396. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1358
 397. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1357
 398. Demontaż, zbieranie, transport i utylizacja azbestu na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 1355
 399. Plan Odnowy Miejscowości Grabina na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 1353
 400. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1350
 401. Plan Odnowy Miejscowości Chrzelice na lata 2009-2016
  Wyświetleń: 1346
 402. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008
  Wyświetleń: 1345
 403. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Burmistrza Białej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1343
 404. Przebudowa elewacji budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4a w Łączniku
  Wyświetleń: 1341
 405. Dostawę materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości 2000 ton.
  Wyświetleń: 1337
 406. Wybory ławników sądowych na kadencję 2012-2015
  Wyświetleń: 1337
 407. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2016
  Wyświetleń: 1335
 408. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznik, Gmina Biała
  Wyświetleń: 1333
 409. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2008
  Wyświetleń: 1332
 410. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała.
  Wyświetleń: 1331
 411. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2009
  Wyświetleń: 1328
 412. Plan Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 1328
 413. Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych.
  Wyświetleń: 1327
 414. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 1327
 415. Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej
  Wyświetleń: 1327
 416. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 1326
 417. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 1325
 418. Przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów w Białej
  Wyświetleń: 1325
 419. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw dla Zespołu Szkolno, Przedszkolnego w Łączniku, Publiczna Szkoła Podstawowa im Filipa Roboty w Łącznik
  Wyświetleń: 1324
 420. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za 2010 r.
  Wyświetleń: 1321
 421. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2010
  Wyświetleń: 1321
 422. Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 lutego 2007r.
  Wyświetleń: 1321
 423. Od 1 lipca 2016 r. zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 1317
 424. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki 177/62 o pow. 0,1720 ha, 63 o pow. 0,0510 ha i 519/62 o pow. 0,0266 ha k. m. 4 położnych w Dębinie ul. Główna 22 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 1316
 425. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznik, Gmina Biała- UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 1316
 426. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik
  Wyświetleń: 1314
 427. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2012
  Wyświetleń: 1314
 428. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2012
  Wyświetleń: 1314
 429. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1310
 430. Plan Odnowy Miejscowości Solec na lata 2009-2016
  Wyświetleń: 1309
 431. Uchwały z VI sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1309
 432. Obwieszczenia i Informacje - wybory 2010
  Wyświetleń: 1306
 433. Informacja w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała
  Wyświetleń: 1301
 434. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2011
  Wyświetleń: 1301
 435. Plan Odnowy Miejscowości Ligota Bialska na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 1298
 436. Zarządzenia Burmistrza z 2006 r.
  Wyświetleń: 1298
 437. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 1296
 438. Uchwały XI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r.
  Wyświetleń: 1296
 439. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi CHRZELICE
  Wyświetleń: 1294
 440. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2005 r.
  Wyświetleń: 1292
 441. Uchwały z III sesji Rady Miejskiej w Białej z 29 grudnia 2006 roku
  Wyświetleń: 1292
 442. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2013
  Wyświetleń: 1292
 443. Zaządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1292
 444. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2013
  Wyświetleń: 1289
 445. Rok 2004
  Wyświetleń: 1288
 446. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki gruntu o numerze 2077 mapa 26 położonej w Białej
  Wyświetleń: 1288
 447. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2013
  Wyświetleń: 1287
 448. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1285
 449. Przerzut ścieków z oczyszczalni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie Ustronianka
  Wyświetleń: 1279
 450. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ-GOSTOMIA-SOLEC
  Wyświetleń: 1276
 451. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2009
  Wyświetleń: 1276
 452. Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 1274
 453. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1271
 454. Modernizacja i rozbudowa terenu sportu i rekreacji- boisko wielofunkcyjne w Łączniku.
  Wyświetleń: 1268
 455. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 10 Komitetu Wyborczego Prawica
  Wyświetleń: 1268
 456. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Opolska, Traugutta, H. Sawickiej, Stare Miasto, Moniuszki, Wałowa w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 1268
 457. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
  Wyświetleń: 1267
 458. Obwieszczenie o podziale na obwody głosowania Gminy Biała
  Wyświetleń: 1266
 459. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki o oznaczeniu 658/184 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1266
 460. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 1265
 461. Remont cząstkowy dróg gminnych i miejskich.
  Wyświetleń: 1262
 462. Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości 1650 ton
  Wyświetleń: 1259
 463. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2013
  Wyświetleń: 1258
 464. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2010
  Wyświetleń: 1258
 465. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Biała na lata 2012-2032
  Wyświetleń: 1258
 466. Strona Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1258
 467. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 kwietnia 2011r.
  Wyświetleń: 1257
 468. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Wilkowie o oznaczeniu 24 mapa 1
  Wyświetleń: 1255
 469. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 1255
 470. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2007
  Wyświetleń: 1254
 471. 5. Referat Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej
  Wyświetleń: 1250
 472. Informacja dotycząca zmiany imion lub nazwisk
  Wyświetleń: 1249
 473. Zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 1248
 474. Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Białej w 31 sierpnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1246
 475. Przebudowa konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych i drogi gminnej ul. Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka, Św. Kamila
  Wyświetleń: 1245
 476. Uchwały z IX sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1244
 477. Wyniki Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1244
 478. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 1242
 479. Przebudowa ul. Oświęcimskiej na ciąg pieszy w Białej
  Wyświetleń: 1242
 480. Uchwały zXII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1242
 481. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łącznik, gmina Biała.
  Wyświetleń: 1239
 482. Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1238
 483. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 1238
 484. Przetargi
  Wyświetleń: 1238
 485. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2008
  Wyświetleń: 1233
 486. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2014 r.
  Wyświetleń: 1233
 487. Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1233
 488. Uchwały z I sesji Rady Miejskiej w Białej z 24 listopada 2006 roku
  Wyświetleń: 1232
 489. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1232
 490. Remont budynków mieszkalnych na ul. Kościuszki 30- 32 w Białej
  Wyświetleń: 1230
 491. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2006 r.
  Wyświetleń: 1230
 492. Dostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1229
 493. Informacja Burmistrza Białej o dopisaniu do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1228
 494. Obiweszczenie Burmistrza Białej z dnia 21 lipca 2014 r. o zebraniu wyborczym sołectwa "Przedmieście"
  Wyświetleń: 1228
 495. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu o numerze 6664/185 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1227
 496. Wykonanie docieplenia i kolorystyki elewacji budynku szkolno- przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4b w Łączniku
  Wyświetleń: 1227
 497. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 1226
 498. Wyniki konkursu ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1224
 499. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o oznaczeniu 900/187 mapa 3 połozonej w Pogórzu
  Wyświetleń: 1222
 500. Techniczna obsługa stała w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała
  Wyświetleń: 1221
 501. Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 1220
 502. Uchwały z II sesji Rady Miejskiej w Białej z 6 grudnia 2006 roku
  Wyświetleń: 1218
 503. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1213
 504. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2006 r.
  Wyświetleń: 1212
 505. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej
  Wyświetleń: 1211
 506. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1210
 507. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21
  Wyświetleń: 1208
 508. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej.
  Wyświetleń: 1208
 509. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 658/184 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1205
 510. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz Olbrachcic
  Wyświetleń: 1205
 511. Dotacje
  Wyświetleń: 1204
 512. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz, Gostomia, Solec
  Wyświetleń: 1203
 513. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2012
  Wyświetleń: 1203
 514. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1201
 515. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Mokra
  Wyświetleń: 1200
 516. Rejestr działalności - ochrona przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 1199
 517. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2011r.
  Wyświetleń: 1198
 518. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 1197
 519. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 1197
 520. Remont nawierzchni Rynku w Białej wraz z wykonaniem oznakowania docelowego
  Wyświetleń: 1197
 521. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1194
 522. Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1191
 523. Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach odwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1190
 524. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1189
 525. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2009
  Wyświetleń: 1188
 526. Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1188
 527. Informacja o obwodach głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1186
 528. Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1186
 529. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2010
  Wyświetleń: 1185
 530. Informacja dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1184
 531. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ŁĄCZNIK
  Wyświetleń: 1184
 532. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008
  Wyświetleń: 1183
 533. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Kolnowice.
  Wyświetleń: 1182
 534. Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Biała w ilości około 1900 ton
  Wyświetleń: 1181
 535. Uchwały z VII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 maja 2007 r.
  Wyświetleń: 1181
 536. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o zasadach losowania numerów kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1178
 537. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1177
 538. Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej i pełnionych funkcjach jej członków
  Wyświetleń: 1174
 539. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1174
 540. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
  Wyświetleń: 1174
 541. Konkurs ofert na wsparcie finansowe organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Gminy Biała
  Wyświetleń: 1173
 542. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 1311 o pow. 0,2886 ha położona w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1172
 543. Zaproszenie na rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1172
 544. Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach Gminy Biała
  Wyświetleń: 1169
 545. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 1166
 546. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012r
  Wyświetleń: 1166
 547. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1164
 548. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 1163
 549. Remont odcinków dróg gminnych w m. Józefów oraz Wilków
  Wyświetleń: 1163
 550. Konsultacje w sprawie projektów strategii w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 1160
 551. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1160
 552. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej i gminnej.
  Wyświetleń: 1159
 553. Przebudowa budynku komunalnego ul. Plac Zamkowy 3- Gmina Biała
  Wyświetleń: 1159
 554. Techniczna obsługa budynków w mieści i gminie Biała.
  Wyświetleń: 1156
 555. Uchwały z XIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1155
 556. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 1149
 557. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o numerze 224 mapa 3 położonej w Olbrachcicach 80
  Wyświetleń: 1146
 558. Archiwum - Mienie Gminy
  Wyświetleń: 1145
 559. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 1144
 560. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2008
  Wyświetleń: 1144
 561. Informacja Burmistrza Białej o zaświadczeniach o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 1143
 562. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1141
 563. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski, Rostkowice, Wilków
  Wyświetleń: 1141
 564. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 21 października 2014 r. o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 1140
 565. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2003
  Wyświetleń: 1138
 566. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego określonego w projekcie uchwały budżetowej oraz w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała w 2009 roku
  Wyświetleń: 1137
 567. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2013
  Wyświetleń: 1136
 568. SKARGI I WNIOSKI
  Wyświetleń: 1134
 569. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 1133
 570. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2014
  Wyświetleń: 1131
 571. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - wersja dla osób niedowidzących
  Wyświetleń: 1130
 572. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 1130
 573. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i miejskich wewnętrznych w ilości około 2000 m2 mieszanką mineralno – bitumiczną metodą frezowania lub z wycinaniem krawędzi
  Wyświetleń: 1129
 574. Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w lokalach komunalnych gminy Biała w ilości 76 sztuk i 5 szt. drzwi wejściowych.
  Wyświetleń: 1127
 575. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2011
  Wyświetleń: 1126
 576. Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 11 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1125
 577. Remont elewacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 1124
 578. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2015 r.
  Wyświetleń: 1124
 579. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadańz zakresu pomocy społecznej w 2011 roku
  Wyświetleń: 1123
 580. Oświadczenie majątkowe burmistrza - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1123
 581. Budżet 2016
  Wyświetleń: 1122
 582. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1122
 583. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1122
 584. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2004
  Wyświetleń: 1120
 585. Ogłoszenie o przetargu ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1119
 586. Zgłaszanie kandydatów na radnego - formularze
  Wyświetleń: 1117
 587. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2011
  Wyświetleń: 1116
 588. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie granic i liczbie radnych wybieranych w wyborach uzupełniających
  Wyświetleń: 1115
 589. Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 06 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1114
 590. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 413/28 o pow. 0,5775 ha k.m.3 położona w Mokrej
  Wyświetleń: 1113
 591. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym, do zasilania szatni sportowej na terenie boiska sportowego.
  Wyświetleń: 1113
 592. Zakup sprzętu elektronicznego w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012
  Wyświetleń: 1112
 593. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2014
  Wyświetleń: 1111
 594. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2011 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1109
 595. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi ŚMICZ (przysiółek WALDEKA)
  Wyświetleń: 1108
 596. Obwieszczenie Burmistrza w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w Śmiczu
  Wyświetleń: 1107
 597. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1106
 598. II przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu położonego w Białej, ul. Nyska 36/1
  Wyświetleń: 1105
 599. Rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego 1u w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1104
 600. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży działek 125 m.5, 153 m.5, 154 m.5 położonych w Pogórzu
  Wyświetleń: 1101
 601. Wzór zgłoszenia kandydatów na cżłonków terytorialnych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1100
 602. I przetarg przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1099
 603. II przetarg przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1099
 604. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2012 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1099
 605. Obwodowe Komisje do spraw referendum
  Wyświetleń: 1099
 606. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010r
  Wyświetleń: 1098
 607. Konkurs ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1097
 608. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2004
  Wyświetleń: 1097
 609. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 1095
 610. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 1093
 611. Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym Gminy Biała- Łącznik
  Wyświetleń: 1093
 612. Rozbudowa drogi powiatowej Wasiłowice - Śmicz
  Wyświetleń: 1091
 613. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1089
 614. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała.
  Wyświetleń: 1088
 615. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1088
 616. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2015
  Wyświetleń: 1085
 617. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1084
 618. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 21-22 grudnia 2015
  Wyświetleń: 1081
 619. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna-Miłowice-Kolnowice-Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz.
  Wyświetleń: 1080
 620. Wymiana pokryć dachowych w budynkach komunalnych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1079
 621. Informacja o dostępie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1078
 622. Archiwum - Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 1077
 623. Składy osobowe Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1077
 624. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 1074
 625. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1072
 626. Obwieszczenie Burmistrza Białej o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY BIAŁA
  Wyświetleń: 1069
 627. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1067
 628. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GÓRKA PRUDNICKA, przysiółek BRZEŹNICA
  Wyświetleń: 1064
 629. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z siedzibą ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GRABINA
  Wyświetleń: 1062
 630. Remont ulicy Nyskiej i Moniuszki w Białej - drugie postępowanie
  Wyświetleń: 1061
 631. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1061
 632. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o numerze 224 mapa 3 położonej w Olbrachcicach 80
  Wyświetleń: 1060
 633. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała położonej w Białej - część działki 716 m.13
  Wyświetleń: 1059
 634. Kontrole - rok 2015
  Wyświetleń: 1058
 635. Zaproszenie do rokowań dotyczących sprzedaży działki budowlanej połozonej w Miłowicach o numerze 187/3 mapa 2
  Wyświetleń: 1057
 636. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1055
 637. Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
  Wyświetleń: 1054
 638. Informacja Burmistrza Białej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 1053
 639. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011r
  Wyświetleń: 1053
 640. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o obsadzeniach mandatów na radnych bez głosowania
  Wyświetleń: 1051
 641. Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza - wybory 2009
  Wyświetleń: 1049
 642. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza- za rok 2007
  Wyświetleń: 1046
 643. Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1046
 644. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2003
  Wyświetleń: 1042
 645. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 grudnia 2015
  Wyświetleń: 1040
 646. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 5 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 1038
 647. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 1035
 648. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 marca 2016
  Wyświetleń: 1033
 649. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia - Solec
  Wyświetleń: 1031
 650. Program pomocowy dla uczniów nepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1031
 651. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 212/1 o pow. 0,6390 ha położona w Prężynie
  Wyświetleń: 1027
 652. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007
  Wyświetleń: 1026
 653. Podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 1025
 654. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 1022
 655. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1021
 656. Poziomy odzysku i recyklingu
  Wyświetleń: 1018
 657. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania
  Wyświetleń: 1016
 658. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 4 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 1015
 659. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia."
  Wyświetleń: 1011
 660. Obwieszczenie Burmistrza Białej o granicach, numerach okręgów wyborczych i ustaleniu liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w wyborach do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1010
 661. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Grabina.
  Wyświetleń: 1010
 662. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę dróg gminnych publicznych ulic: Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka i Św. Kamila w Białej, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach.
  Wyświetleń: 1007
 663. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 1006
 664. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy zbiornika wyrównawczego wody na wodociągu grupowym Pogórze
  Wyświetleń: 1006
 665. Uchwały X sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r.
  Wyświetleń: 1005
 666. Sprawozdanie za okres od 29 kwietnia 2005r. do 31 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 1004
 667. Analizy i sprawozdania
  Wyświetleń: 1003
 668. Obwieszczenie Burmistrza Białej o zamierzeniu budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna -Miłowice -Kolnowice -Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz.
  Wyświetleń: 1003
 669. Gdzie szukać pomocy - Informator
  Wyświetleń: 1002
 670. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1001
 671. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 998
 672. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała
  Wyświetleń: 998
 673. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 229/3 o pow. 0,7464 ha położona w Prężynie
  Wyświetleń: 997
 674. Techniczna obsługa stała budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała
  Wyświetleń: 995
 675. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 994
 676. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej do zasilania budynku szatni sportowej usytuowanej na terenie boiska sportowego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 993
 677. Zgłaszanie kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 993
 678. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
  Wyświetleń: 992
 679. Zasady działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 991
 680. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy wodociągu grupowego Biała o odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej o długości ok. 800m z dnia 3.10.2014r.
  Wyświetleń: 990
 681. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2015
  Wyświetleń: 989
 682. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 51
  Wyświetleń: 987
 683. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE
  Wyświetleń: 986
 684. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 984
 685. Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 1010
  Wyświetleń: 982
 686. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - lokal użytkowego nr 1u położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 980
 687. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice – Wilków
  Wyświetleń: 979
 688. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2014-2016
  Wyświetleń: 979
 689. Informacja o szkoleniu dla członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 978
 690. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal użytkowy położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 978
 691. Dodatkowa oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2014
  Wyświetleń: 977
 692. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie odwzorowania karty do głosowanie ze skreślonym kandydatem
  Wyświetleń: 977
 693. Zarządzenie Burmistrza Bialej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 201
  Wyświetleń: 977
 694. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Miłowicach o oznaczeniu 187/3 mapa 2
  Wyświetleń: 976
 695. Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania do spisu wyborców osób czasowo przebywających na obszarze gminy Biała.
  Wyświetleń: 975
 696. Zakup usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Biała w ramach projektu konkursowego POKL 9.1.2
  Wyświetleń: 972
 697. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 970
 698. Ferie z Bogiem
  Wyświetleń: 967
 699. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 11
  Wyświetleń: 966
 700. Obwieszczenie Burmistrza Białej o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r
  Wyświetleń: 965
 701. Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 965
 702. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE - WILKÓW
  Wyświetleń: 961
 703. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 18.12.2013r w sprawie budowy linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Grabina SKR
  Wyświetleń: 961
 704. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego ul. Prudnicka 7 w Białej.
  Wyświetleń: 961
 705. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 5 położony w Białej ul. Góra Wolności 3
  Wyświetleń: 958
 706. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 957
 707. Pliki do pobrania
  Wyświetleń: 955
 708. Przebudowa drogi gminnej ul. Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 955
 709. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Biała przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 954
 710. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 954
 711. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2014
  Wyświetleń: 953
 712. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb Browiniec Polski z dnia 17.12.2013r
  Wyświetleń: 952
 713. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Grabina
  Wyświetleń: 949
 714. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 1u położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 945
 715. Uchwała Rady Miejskiej w Białej w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010roku
  Wyświetleń: 945
 716. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2005
  Wyświetleń: 944
 717. Informacja o harmonogramie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 943
 718. Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania osób do obwodów głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 941
 719. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy linii napowietrznej 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15 / 0,4kV , do zasilania Zakładu Produkcji Brykietu w Grabinie
  Wyświetleń: 941
 720. Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowani kandydaci
  Wyświetleń: 940
 721. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
  Wyświetleń: 940
 722. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 939
 723. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała działki gruntu 436/9 m.3 o pow. 0,0105 ha położonej w Ligocie Bialskiej
  Wyświetleń: 934
 724. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2016
  Wyświetleń: 933
 725. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 933
 726. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 229/47 o pow. 0,1865 ha położona w Radostyni
  Wyświetleń: 932
 727. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 932
 728. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 930
 729. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 926
 730. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
  Wyświetleń: 926
 731. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 925
 732. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie linii napowietrznej 15kV wykonanej kablem 3x XRUHAKXS 120/25 mm² od słupa nr 147 do słupa 146 linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik ” w miejscowości Chrzelice
  Wyświetleń: 921
 733. Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 921
 734. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011r
  Wyświetleń: 921
 735. Harmonogram zebrań Samorządu Mieszkańców Wsi i Osiedla w Gminie Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 920
 736. Informacja Burmistrza Białej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 920
 737. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 918
 738. Obwieszczenie o wyłożeniu raportu na "Punkt zbierania odpadów" w Białej
  Wyświetleń: 911
 739. Zaproszenie uprawnionych podmiotów do zgłaszania opinii bądź uwag do projektu uchwały
  Wyświetleń: 911
 740. Zarządzenia Burmistrza VI Kadencji - 2013
  Wyświetleń: 911
 741. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznaniu numerów list kandydatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 910
 742. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych (studni) w Mokrej
  Wyświetleń: 910
 743. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia – Solec
  Wyświetleń: 908
 744. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 908
 745. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy BIAŁA
  Wyświetleń: 905
 746. Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu prudnickiego
  Wyświetleń: 903
 747. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA - SOLEC
  Wyświetleń: 901
 748. Informacja Burmistrza Białej o wykazie działek przeznaczonych do dzierżawy z dnia 17.01.2014r
  Wyświetleń: 897
 749. Podmioty odbierające odpady i miejsca składowania
  Wyświetleń: 897
 750. Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 895
 751. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 895
 752. OBWIESZCZENIE Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 895
 753. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej wodociągu grupowego Biała
  Wyświetleń: 889
 754. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 886
 755. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w tym głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 885
 756. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 września 2015r
  Wyświetleń: 883
 757. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice
  Wyświetleń: 881
 758. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne z zakresu promocji gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 880
 759. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 21 marca 2016
  Wyświetleń: 880
 760. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Grabina SKR
  Wyświetleń: 877
 761. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
  Wyświetleń: 870
 762. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi dotyczącej opracowania dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała”
  Wyświetleń: 865
 763. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy wiaty rekreacyjnej na terenie obiektu sportowego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 865
 764. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice
  Wyświetleń: 865
 765. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice–Wilków
  Wyświetleń: 863
 766. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie realizacji inwestycji w Miłowicach
  Wyświetleń: 862
 767. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 861
 768. Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Biała w latach 2012 - 2014
  Wyświetleń: 860
 769. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 730.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 859
 770. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Nr 18 w Białej
  Wyświetleń: 850
 771. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GOSTOMIA w gminie Biała
  Wyświetleń: 850
 772. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 8 października 2014r. w sprawie wydłużenia terminu zgłoszenia list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 12 do dnia 13 października 2014. do godz. 17:00
  Wyświetleń: 850
 773. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu o numerze 664/185 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 844
 774. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmicz, gmina Biała.
  Wyświetleń: 842
 775. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 23
  Wyświetleń: 841
 776. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki 1294/8 przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 841
 777. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal użytkowy 4u położony w Białej ul. Rynek 14 wraz z udziałem 30 /1000 w częściach wspólnych budynku oraz współwłasności działki 1100 km.18 o pow. 0,0 465ha
  Wyświetleń: 840
 778. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 lutego 2016
  Wyświetleń: 840
 779. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2016
  Wyświetleń: 837
 780. Protokoły z posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 830
 781. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 681.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 830
 782. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34
  Wyświetleń: 826
 783. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 289/127 km.1 o pow. 0,0059 ha położona we wsi Mokra
  Wyświetleń: 823
 784. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 31.12.2013r. w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 820
 785. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy budynku remizy w Mokrej
  Wyświetleń: 819
 786. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Prudnickiej 7 o pow. użytkowej 24,97 m2
  Wyświetleń: 816
 787. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniu w sprawie nr GKZP.6733.2.2013 - budowę doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice.
  Wyświetleń: 814
 788. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy odcinka doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV na gruntach wsi Prężyna
  Wyświetleń: 814
 789. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110 kV, jednotorowej, kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową (3xeWN+2t)
  Wyświetleń: 813
 790. Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 813
 791. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2016
  Wyświetleń: 813
 792. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniu w sprawie dotyczącej budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 812
 793. Zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień listopada 2014r
  Wyświetleń: 808
 794. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 4u położony w Białej ul. Rynek 14.
  Wyświetleń: 805
 795. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 805
 796. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 800
 797. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 1 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 800
 798. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022
  Wyświetleń: 798
 799. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.780.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
  Wyświetleń: 797
 800. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  Wyświetleń: 794
 801. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 793
 802. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2010
  Wyświetleń: 793
 803. Świadczenie usług doradztwa prawnego
  Wyświetleń: 791
 804. Zaproszenie do rokowań - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 787
 805. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową (3xeWN+2t) na gruntach wsi PRĘŻYNA z dnia 24.09.2014
  Wyświetleń: 784
 806. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2014
  Wyświetleń: 780
 807. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110 kV na odcinku od granicy miasta Biała do granicy gminy Biała z gminą Prudnik (teren wsi Prężyna) z dnia 25.02.2014r
  Wyświetleń: 779
 808. Sesja XVI z dnia 14 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 779
 809. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej o odcinek długości 665m zakończony hydrantem wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków mieszkalnych
  Wyświetleń: 778
 810. Zaproszenie do rokowań na sprzedaż lokalu użytkowego 4u położonego w Białej ul. Rynek 14
  Wyświetleń: 776
 811. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 775
 812. Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r
  Wyświetleń: 773
 813. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik
  Wyświetleń: 772
 814. Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 771
 815. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 112/29 km.2 o pow. 0,0214 ha oraz 113/29 km.2 o pow. 0,0182ha obręb Solec
  Wyświetleń: 770
 816. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 16 października 2014 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 767
 817. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działki gruntu 606/58 m.3 w Krobuszu
  Wyświetleń: 767
 818. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową w miejscowości Prężyna
  Wyświetleń: 766
 819. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy doziemnej linii kablowej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik, we wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 766
 820. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Miejskiej w Białej bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 766
 821. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 9 lipca 2015r
  Wyświetleń: 765
 822. Wyniki konkursu ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
  Wyświetleń: 765
 823. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na "Punkt zbierania odpadów" w Białej
  Wyświetleń: 764
 824. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 1311 km.7 pow. 0,2886 ha obręb Chrzelice
  Wyświetleń: 762
 825. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2014
  Wyświetleń: 757
 826. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny 3 położony w Białej ul. Prudnicka 11
  Wyświetleń: 755
 827. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową w miejscowości Prężyna z dnia 11.09.2014r.
  Wyświetleń: 752
 828. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 19.12.2013r. w sprawie budowy linii kablowej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odcinek w miejscowości Chrzelice
  Wyświetleń: 750
 829. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 750
 830. Zaproszenie do rokowań - lokal użytkowy 1u-garaż położony w budynku gospodarczym położonym w Brzeźnicy 10
  Wyświetleń: 749
 831. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny 4 położony w Białej ul. Szkolna 3
  Wyświetleń: 746
 832. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 227 km.2 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 744
 833. Oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza - zakończenie pełnienia funkcji
  Wyświetleń: 741
 834. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 740
 835. Informacje dotyczące udziału w referendum
  Wyświetleń: 740
 836. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące sporządzenia MPZP wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 740
 837. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 czerwca 2016
  Wyświetleń: 736
 838. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 22.01.2014r. w sprawie budowy drewnianej wiaty rekreacyjnej na terenie gminnego boiska sportowego
  Wyświetleń: 732
 839. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie rozbudowy wodociągu grupowego Biała o odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej o długości 800m na gruntach wsi Wasiłowice z dnia 23.09.2014r.
  Wyświetleń: 730
 840. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy z rozbudową budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe o pojemności do 10m³ z dnia 3.07.2015
  Wyświetleń: 728
 841. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 568 km.11 o pow. 0,6926 ha położona w Białej
  Wyświetleń: 726
 842. Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 724
 843. Sprawdzanie Spisu Wyborców
  Wyświetleń: 718
 844. Zawiadamienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 maja 2016
  Wyświetleń: 718
 845. Zawiadamienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 2 października 2015r
  Wyświetleń: 717
 846. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Łączniku ul. Skowrońskiego 16 na działce 547/51
  Wyświetleń: 716
 847. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 713
 848. Zgłaszanie kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
  Wyświetleń: 713
 849. Ogłoszenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała
  Wyświetleń: 711
 850. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Opolska w Białej".
  Wyświetleń: 708
 851. Informacja Burmistrza Białej z dnia 2 października 2015 r. o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 708
 852. INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 708
 853. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 16.12.2013r. - budowa doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 708
 854. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT
  Wyświetleń: 707
 855. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 u położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 706
 856. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Prudnicka 11
  Wyświetleń: 705
 857. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała
  Wyświetleń: 705
 858. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2016 r.
  Wyświetleń: 701
 859. Przebudowa drogi powiatowej od Górki Prudnickiej do Pogórza
  Wyświetleń: 700
 860. Wycinka drzew od 1 stycznia 2017
  Wyświetleń: 699
 861. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 413/28 km.3 o pow. 0,5775 ha obręb Mokra
  Wyświetleń: 696
 862. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 5 położony w Brzeźnicy 10 wraz z udziałem 106 /1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie współwłasności działki 351/3 km.2 o pow. 0,2561 h
  Wyświetleń: 695
 863. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich 809,765 i 766 k. m. 14 obręb Biała na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 764 km.14 o pow. 0,2554 ha położona w Białej
  Wyświetleń: 694
 864. Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów
  Wyświetleń: 692
 865. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2016
  Wyświetleń: 692
 866. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1320 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 690
 867. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2017
  Wyświetleń: 688
 868. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Brzeźnicy 10, na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 684
 869. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 680
 870. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - nr działki 712/2 m.13 o pow. 0,0172 ha - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 679
 871. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działki 177/62 pow. 0,1720 ha, 519/62 o pow. 0,0266 ha, 63 o pow. 0,0510 ha km.4 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 676
 872. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania roboty p.n.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i miejskich wewnętrznych w ilości około 1500 m2 mieszanką mineralno – bitumiczną metodą frezowania".
  Wyświetleń: 672
 873. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilków
  Wyświetleń: 670
 874. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy z rozbudową budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe o pojemności do 10m³ z dnia 24.07.2015
  Wyświetleń: 670
 875. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 31 km.4 o pow. 0,5110 ha obręb Solec
  Wyświetleń: 670
 876. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 669
 877. Odwołanie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 666
 878. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 665
 879. II ustny przetarg ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Brzeźnicy 10, na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 662
 880. Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 661
 881. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r
  Wyświetleń: 660
 882. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 694/1 m.5 o pow. 0,1540 ha położonej w Brzeźnicy obręb Górka Prudnicka - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 655
 883. Kontrole - rok 2016
  Wyświetleń: 642
 884. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 640
 885. Tworzenie Komitetów Wyborczych
  Wyświetleń: 636
 886. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 635
 887. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 632
 888. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4 obręb Biała
  Wyświetleń: 630
 889. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 229/47 km.3 o pow. 0,1865 ha obręb Radostynia
  Wyświetleń: 628
 890. Odwołanie przetargu na sprzedaż działki gruntu 289/127 położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 627
 891. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży na rzecz współwłaściciela - działka 1533 km.24 pow. 0,0864 ha obręb Biała
  Wyświetleń: 625
 892. Wniosek o przyznanie dotacji dla UKS White MTB Team Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 624
 893. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 17 czerwca 2015 r
  Wyświetleń: 623
 894. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Nyska 24
  Wyświetleń: 619
 895. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 618
 896. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Rynek 16 o pow. użytkowej 75,78 m2
  Wyświetleń: 617
 897. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 616
 898. Informacja Burmistrza Białej z dnia 4 września 2015 r.
  Wyświetleń: 615
 899. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 612
 900. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2016
  Wyświetleń: 605
 901. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP wsi Gostomia w gminie Biała oraz wszczcia przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. zmiany planu.
  Wyświetleń: 602
 902. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1320 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 601
 903. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4
  Wyświetleń: 601
 904. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4 obręb Biała
  Wyświetleń: 600
 905. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 21 października 2014 r. o przyznaniu numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 595
 906. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GOSTOMIA w gminie Biała
  Wyświetleń: 594
 907. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 289/127 m.1 o pow. 0,0059 ha położonej w Mokrej obręb Mokra - sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 594
 908. Przebudowa drogi gminnej ul. Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 593
 909. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokal mieszkalny nr 2 położony w Białej przy ul. Armii Ludowej 8 wraz z udziałem 13/100 części w działce 1266/1 m.20 o pow. 0,0297 ha - sprzedaż na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 588
 910. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - część działki 1845 m. 30 o pow.0,2090 ha - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 578
 911. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 3 czerwca 2015 r
  Wyświetleń: 575
 912. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - ziałka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 570
 913. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 kwietnia 2016
  Wyświetleń: 569
 914. Obwieszczenie Burmistrz Białej o zebraniu wyborczym i zebraniu wiejskim WSI MIŁOWICE
  Wyświetleń: 568
 915. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 567
 916. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 563
 917. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 czerwca 2016
  Wyświetleń: 563
 918. Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
  Wyświetleń: 563
 919. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Białej przy ul. Prudnickiej 11 wraz z udziałem 102/1000 części w działkach 1279/1, 1280/1 i 1281/1 m.20 o łącznej pow. 0,0357 ha - sprzedaż
  Wyświetleń: 560
 920. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica obręb Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 560
 921. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 559
 922. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 23 września 2015 r
  Wyświetleń: 559
 923. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34 o pow. użytkowej 30,62 m2
  Wyświetleń: 558
 924. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 16 października 2015r
  Wyświetleń: 557
 925. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2015
  Wyświetleń: 557
 926. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2016
  Wyświetleń: 556
 927. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 554
 928. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat - części działki 1075/5 m. 18 o pow. 15 m2 obręb Biała
  Wyświetleń: 553
 929. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 689 m.5 położonej w Brzeźnicy obręb Górka Prudnicka - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 551
 930. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokal mieszkalny nr 6 położony w Białej przy ul. Rynek 23/6 wraz z udziałem 11/100 części w działce 1114 m.20 o pow. 0,0215 ha - sprzedaż na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 547
 931. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 o powierzchni użytkowej 75,90 m2.
  Wyświetleń: 545
 932. Oświadczenia majątkowe kierowniów jednostek organizacyjnych - za rok 2013
  Wyświetleń: 545
 933. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 544
 934. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2015
  Wyświetleń: 542
 935. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego U1 w Białej przy ul. Armii Ludowej 1 o pow. użytkowej 52,58 m2
  Wyświetleń: 541
 936. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - garaż położony w Brzeźnicy 10 wraz z udziałem 49/1000 części w działce 351/5 m. 2 o pow. 0,2561 ha - sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 540
 937. Dodatkowa oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2016
  Wyświetleń: 527
 938. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica obręb Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 526
 939. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 525
 940. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
  Wyświetleń: 519
 941. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 289/127 km.1 o pow. 0,0059 ha położona we wsi Mokra
  Wyświetleń: 519
 942. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 519
 943. Dostawa 46 komputerów stacjonarnych i 5 laptopów do 10 jednostek samorządu terytorialnego na terenie Województwa Opolskiego w ramach projektu „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik..."
  Wyświetleń: 515
 944. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2016
  Wyświetleń: 507
 945. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - Biała ul. Nyska 31 wraz działką 444 m. 8 o pow. 0,0510 ha - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 505
 946. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty pn.: "Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Staszica w Białej"
  Wyświetleń: 499
 947. Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 497
 948. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 488
 949. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 484
 950. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 480
 951. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 477
 952. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej do realizacji na gruntach wsi Chrzelice, na działce o nr ewid. gruntu 1628 k.m.9 z dnia 22 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 475
 953. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 7 października 2015 r
  Wyświetleń: 474
 954. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4
  Wyświetleń: 474
 955. II przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34 o pow. użytkowej 30,62 m2
  Wyświetleń: 473
 956. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 470
 957. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2016 r
  Wyświetleń: 470
 958. Kontrole - rok 2017
  Wyświetleń: 469
 959. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
  Wyświetleń: 469
 960. Obwieszczenie Burmistrza Białej - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - nadbudowa wieży przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 468
 961. Zaproszenie do rokowań - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno - użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 468
 962. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat - część działki 351/6 m. 2 o pow. 0,2000 ha położonej w obrębie Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 466
 963. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2016
  Wyświetleń: 464
 964. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze, dla obszaru ograniczonego od południa rzeką Ścinawką
  Wyświetleń: 462
 965. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 458
 966. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - część działki 1182 m. 19 o pow. 33 m2 - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 457
 967. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 6 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 454
 968. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2017
  Wyświetleń: 454
 969. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 453
 970. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 452
 971. Budżet 2017
  Wyświetleń: 448
 972. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 273/13 o pow. 0,6224 ha oraz 274/14 o pow. 0,0975 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 440
 973. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 września 2016
  Wyświetleń: 440
 974. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1280 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 429
 975. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty pn.: " Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości ok 1000 t "
  Wyświetleń: 425
 976. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 425
 977. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 423
 978. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2017
  Wyświetleń: 421
 979. Komunikaty pogodowe
  Wyświetleń: 419
 980. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 20 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 418
 981. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 listopada 2016
  Wyświetleń: 418
 982. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2015
  Wyświetleń: 416
 983. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 415
 984. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie pn.: " Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Oświęcimskiej w Białej"
  Wyświetleń: 410
 985. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postan. w sprawie nr GKZP.6733.1.2016, dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla lokal. inwestycji celu publ. obejm. „nadbudowę wieży przeciwpoż., zlok. na działce o nr ewid. gr. 1628 km.9, położ. w obręb wsi Chrzelice.
  Wyświetleń: 407
 986. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna
  Wyświetleń: 407
 987. Zaproszenie do rokowań -ziałka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1280 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 407
 988. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 404
 989. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała - Dobroszewice
  Wyświetleń: 402
 990. Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przeszkolnego w Białej i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 398
 991. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 396
 992. Sesja XX z dnia 29 grudnia 2016 r
  Wyświetleń: 393
 993. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 14 o pow. użytkowej 98,99 m2
  Wyświetleń: 376
 994. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2017
  Wyświetleń: 374
 995. Zapraszamy do złożenie oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestrorskiego przy realizacji zadania: Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 373
 996. Obwieszczenie Burmistrza Białej przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 372
 997. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 372
 998. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r
  Wyświetleń: 370
 999. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie pytań do ankiety ogólnej oraz przeprowadzenie badań wśród mieszkańców Białej na temat Rewitalizacji Miasta Biała
  Wyświetleń: 362
 1000. Burmistrz Białej poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo, na stanowisku: d/s promocji gminy i integracji europejskiej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 361
 1001. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej
  Wyświetleń: 361
 1002. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 357
 1003. Gmina Biała zaprasza do składania ofert w sprawie wykonania zadania pn.: "Remont nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała ( w ilości 1600 m²)"
  Wyświetleń: 356
 1004. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa drogi gminnej ulica Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 354
 1005. ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 352
 1006. Przebudowa budynku komunalnego ul. 1-go Maja 44
  Wyświetleń: 352
 1007. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r
  Wyświetleń: 351
 1008. Kontrola "Ocena stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy"
  Wyświetleń: 348
 1009. Zarządzenie Nr OR.120.22.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Opracowanie ...
  Wyświetleń: 347
 1010. Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu
  Wyświetleń: 345
 1011. Zamówienie z wolnej ręki: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biala"
  Wyświetleń: 345
 1012. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 15 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 337
 1013. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 336
 1014. Przebudowa ul. Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 336
 1015. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r
  Wyświetleń: 334
 1016. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 stycznia 2017
  Wyświetleń: 334
 1017. Dostawa opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 329
 1018. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 10 października 2016
  Wyświetleń: 329
 1019. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH
  Wyświetleń: 328
 1020. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 327
 1021. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Plac Zamkowy 2 o pow. użytkowej 24,76 m2.
  Wyświetleń: 326
 1022. III ustny przetarg nieograniczony - Biała, ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 326
 1023. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 1 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 326
 1024. Gmina Biala zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 325
 1025. II ustny przetarg - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 o powierzchni użytkowej 75,90 m2
  Wyświetleń: 325
 1026. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ŚLUB KONKORDATOWY
  Wyświetleń: 311
 1027. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 grudnia 2016
  Wyświetleń: 309
 1028. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Hanki Sawickiej w Białej
  Wyświetleń: 308
 1029. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 7-8 listopada 2016
  Wyświetleń: 306
 1030. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 305
 1031. WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  Wyświetleń: 303
 1032. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2017
  Wyświetleń: 303
 1033. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW
  Wyświetleń: 302
 1034. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2016
  Wyświetleń: 300
 1035. Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2017
  Wyświetleń: 299
 1036. I ustny przetarg nieograniczony - działka 237/7 w Krobuszu
  Wyświetleń: 298
 1037. WNIOSKI O UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW
  Wyświetleń: 297
 1038. I przetarg ograniczony - działka 511-104 w Krobuszu
  Wyświetleń: 295
 1039. Uchwała Nr XVII.167.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 295
 1040. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 293
 1041. IV ustny przetarg nieograniczony - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 - 75,90 m2
  Wyświetleń: 291
 1042. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 18 maja 2016 r
  Wyświetleń: 290
 1043. Uchwała Nr XVI.152.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Wyświetleń: 290
 1044. Budowa 2 budynków inwentarskich z zapleczem socjalno - technicznym i infrastrukturą w Mokrej
  Wyświetleń: 289
 1045. I ustny przetarg nieograniczony - działka 563/55 w Krobuszu
  Wyświetleń: 289
 1046. I ustny przetarg - nieruchomość zabudowana położona w Krobuszu 50, przysiółek Żabnik
  Wyświetleń: 288
 1047. Gmina Biala zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie gry miejskiej i przeprowadzenie jednej akcji zgodnie z przygotowanym scenariuszem w mieście Biała
  Wyświetleń: 287
 1048. Zarządzenie Nr OR.0050.321.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 286
 1049. I ustny przetarg - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 285
 1050. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 28 września 2016 r
  Wyświetleń: 284
 1051. Zarządzenia od nr 1 do 282
  Wyświetleń: 284
 1052. Nieczystości ciekłe
  Wyświetleń: 280
 1053. UZNANIE OJCOSTWA
  Wyświetleń: 280
 1054. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 października 2016 r
  Wyświetleń: 279
 1055. „Dostarczenie i wdrożenie Systemu oraz podniesienie kompetencji pracowników celem zwiększenia efektywności i jakości realizacji procesów administracyjnych w zakresie obszarów: podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami”
  Wyświetleń: 278
 1056. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 278
 1057. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 275
 1058. Zarządzenie Nr OR.120.14.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-06-2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 275
 1059. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 274
 1060. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 273
 1061. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Opolska w Białej - etap II
  Wyświetleń: 271
 1062. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 14 o pow. użytkowej 98,99 m2.
  Wyświetleń: 270
 1063. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa środków czystości oraz artykułów chemii gospodarczej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 269
 1064. Kontrola gospodarki finansowej za rok budżetowy 2015
  Wyświetleń: 269
 1065. IV ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała
  Wyświetleń: 268
 1066. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 268
 1067. ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I POBYT CZASOWY OBYWATELI POLSKICH
  Wyświetleń: 268
 1068. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 266
 1069. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 262
 1070. Zarządzenie Nr OR.0050.341.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 262
 1071. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 261
 1072. Zarządzenie Nr OR.120.19.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa ...
  Wyświetleń: 261
 1073. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r
  Wyświetleń: 260
 1074. Zarządzenie Nr OR.0050.325.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 260
 1075. I ustny przetarg nieograniczony - dzierżawa działki 765-3 w Śmiczu
  Wyświetleń: 259
 1076. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m., mieszczącej stację bazową telefonii komórkowej
  Wyświetleń: 259
 1077. ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 259
 1078. Przebudowa ul. Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 258
 1079. III ustny przetarg nieograniczony - Biała, ul. Armii Ludowej 8/2
  Wyświetleń: 256
 1080. Ogłoszenia Burmistrza z dnia 6 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 256
 1081. I przetarg ograniczony - działka 153 w Radostyni
  Wyświetleń: 255
 1082. Zarządzenie Nr OR.0050.294.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-05-2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu oceny koron dożynkowych podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych w miejscowości Chrzelice w dniu 28 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 253
 1083. I ustny przetarg nieograniczony - działka 78 w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 252
 1084. Zarządzenie Nr OR.0050.440.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 252
 1085. WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY
  Wyświetleń: 251
 1086. WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
  Wyświetleń: 249
 1087. I ustny przetarg nieograniczony - dzierżawa działki 503-152 w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 248
 1088. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 247
 1089. Zarządzenie Nr OR.0050.293a.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-05-2016 w sprawie organizacji Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Biała oraz wprowadzenia Planu Akcji Kurierskiej Urzędu Miejskiego w Białej i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń
  Wyświetleń: 246
 1090. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 245
 1091. I przetarg ograniczony - działka 178-1 w Wasiłowicach
  Wyświetleń: 245
 1092. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 245
 1093. Uchwała Nr XVI.148.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 245
 1094. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2017 r.
  Wyświetleń: 245
 1095. WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO ORAZ Z POBYTU CZASOWEGO
  Wyświetleń: 245
 1096. POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
  Wyświetleń: 244
 1097. PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 242
 1098. Zarządzenie Nr OR.120.18.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa ...
  Wyświetleń: 242
 1099. Uchwała Nr XVI.149.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice”
  Wyświetleń: 241
 1100. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 241
 1101. WYDAWANIE ODPISÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 241
 1102. ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY CUDZOZIEMCÓW
  Wyświetleń: 241
 1103. II ustny przetarg nieograniczony - część działki gruntu nr 503/152 km.1 o pow. 0,1600 ha położona obrębie Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 239
 1104. UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 239
 1105. Uchwała Nr XVI.151.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 238
 1106. WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ
  Wyświetleń: 238
 1107. Zarządzenie Nr OR.0050.323.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-06-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego
  Wyświetleń: 238
 1108. Zarządzenie Nr OR.120.21.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2016 w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Białej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 238
 1109. II ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 237
 1110. Zarządzenie Nr OR.120.17.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 237
 1111. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 236
 1112. ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
  Wyświetleń: 236
 1113. Zarządzenie Nr OR.0050.290.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 235
 1114. ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA – POSTĘPOWANIE ZWYKŁE
  Wyświetleń: 235
 1115. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i w Łączniku
  Wyświetleń: 234
 1116. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa węgla kamiennego ekogroszku, węgla kamiennego typu orzech do jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 234
 1117. Stowarzyszenie Subregion Południowy ogłasza konkurs na projekt graficzny logo!
  Wyświetleń: 234
 1118. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie warsztatów dot. rewitalizacji i płynących z wdrażania tego procesu korzyści dla mieszkańców
  Wyświetleń: 233
 1119. REJESTRACJA ZGONÓW
  Wyświetleń: 233
 1120. Uchwała Nr XVI.156.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 233
 1121. Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 232
 1122. Uchwała Nr XVI.153.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie miasta
  Wyświetleń: 232
 1123. PETYCJE
  Wyświetleń: 231
 1124. Zarządzenie Nr OR.0050.327.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 231
 1125. Uchwała Nr XVI.146.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 229
 1126. Zarządzenie Nr OR.120.20.2016 Burmistrza Białej z dnia 08-07-2016 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w III kwartale 2016 roku
  Wyświetleń: 229
 1127. Uchwała Nr XVI.154.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”
  Wyświetleń: 228
 1128. III ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 227
 1129. Uchwała Nr XVI.155.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”
  Wyświetleń: 227
 1130. Zarządzenie Nr OR.0050.317.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnicka 11, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ob
  Wyświetleń: 227
 1131. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 11 stycznia 2017 r
  Wyświetleń: 225
 1132. SPROSTOWANIE / UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 225
 1133. Uchwała Nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 225
 1134. Zarządzenie Nr 0050.354.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 225
 1135. Zarządzenie Nr OR.0050.291.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-05-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 225
 1136. Zarządzenie Nr OR.0050.313.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-06-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 225
 1137. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Usługa biegłego rewidenta
  Wyświetleń: 224
 1138. PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH
  Wyświetleń: 224
 1139. WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 224
 1140. Zarządzenie Nr OR.0050.289.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 224
 1141. Zarządzenie Nr OR.0050.319.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-06-2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania publiczne z zakresu promocji gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 224
 1142. Zarządzenie Nr OR.0050.331.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 224
 1143. Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2017
  Wyświetleń: 224
 1144. Poziomy odzysku i recyklingu - rok 2014
  Wyświetleń: 223
 1145. Uchwała Nr XVI.150.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 223
 1146. ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 223
 1147. DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY
  Wyświetleń: 222
 1148. Opiekun świetlic w: Nowa Wieś Prudnicka, Chrzelice, Solec, Grabina
  Wyświetleń: 221
 1149. Zarządzenie Nr OR.0050.295.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-05-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 221
 1150. Zarządzenie Nr OR.0050.344.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-08-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 220
 1151. Zarządzenie Nr OR.0050.428.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Białana rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 220
 1152. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC
  Wyświetleń: 220
 1153. WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 219
 1154. Zamówienie z wolnej ręki: "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania byłego przedszkola z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w Gostomi 82 D"
  Wyświetleń: 218
 1155. Zarządzenie Nr OR.0050.315.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 218
 1156. Zarządzenie Nr OR.0050.322.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 218
 1157. Zarządzenie Nr OR.0050.372.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 218
 1158. Zarządzenie Nr OR.0050.451.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 218
 1159. Zarządzenie Nr OR.0050.436.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-01-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała do dzierżawy
  Wyświetleń: 217
 1160. Zarządzenie Nr OR.120.25.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-10-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 217
 1161. Uchwała Nr XVI.157.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości ...
  Wyświetleń: 216
 1162. Zarządzenie Nr OR.0050.285.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-04-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 216
 1163. Zarządzenie Nr OR.0050.308.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-05-2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego centrum Kultury w Białej za 2015 rok
  Wyświetleń: 215
 1164. Zarządzenie Nr OR.0050.320.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 215
 1165. Zarządzenie Nr OR.0050.377.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 215
 1166. WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
  Wyświetleń: 214
 1167. Zarządzenie Nr OR 0050.426.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 214
 1168. Zarządzenie Nr OR.0050.333.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie likwidacji części drogi wewnętrznej
  Wyświetleń: 214
 1169. Zarządzenie Nr OR.0050.293.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-05-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 213
 1170. Zarządzenie Nr OR.0050.312.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-06-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Mokra
  Wyświetleń: 213
 1171. ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA – POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE
  Wyświetleń: 213
 1172. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2016
  Wyświetleń: 212
 1173. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 211
 1174. Zarządzenie Nr OR.120.13.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-05-2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białejo wartości poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 211
 1175. Zarządzenie Nr OR.120.24.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-09-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 211
 1176. Zarządzenie Nr OR.120.26.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 211
 1177. Zarządzenie Nr OR. 0050.368.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-09-2016 w sprawie zwołania zebrania wyborczego oraz zebrania wiejskiego w Sołectwie Miłowice
  Wyświetleń: 210
 1178. Zarządzenie Nr OR.0050.287.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-04-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 210
 1179. Zarządzenie Nr OR.0050.324.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 210
 1180. ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
  Wyświetleń: 209
 1181. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 153 km. 9 o pow. 0,0486 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 208
 1182. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 208
 1183. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.188.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 208
 1184. ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  Wyświetleń: 208
 1185. SPISANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW W CELU UDOKUMENTOWANIA PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM
  Wyświetleń: 207
 1186. Zarządzenie Nr 0050.355.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 78 km.2 o pow. 0,4240 ha położonej w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 207
 1187. Zarządzenie Nr OR.0050.328.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 207
 1188. Zarządzenie Nr OR.0050.438.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” ...
  Wyświetleń: 207
 1189. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 206
 1190. UDZIELENIE BONIFIKATY W OPŁATACH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU
  Wyświetleń: 206
 1191. WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEJ KSIĘGI -TRANSKRYPCJA
  Wyświetleń: 206
 1192. WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
  Wyświetleń: 206
 1193. Zarządzenie Nr OR.0050.342.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 206
 1194. Zarządzenie Nr OR.120.16.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 205
 1195. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 204
 1196. Zarządzenie Nr OR.0050.304.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Rynek 23, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wyka
  Wyświetleń: 204
 1197. Zarządzenie Nr OR.0050.375.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 571/33 km.1 o pow. 0,0362 ha położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 204
 1198. WYPIS I WYRYS ZE „STUDIUM KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁA”
  Wyświetleń: 203
 1199. Zarządzenie Nr OR.0050.335.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 203
 1200. Uchwała Nr XVI.145.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2015 r.
  Wyświetleń: 202
 1201. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2016
  Wyświetleń: 201
 1202. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Dla Miasta i Gminy Biała za lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 201
 1203. Zarządzenie Nr OR. 0050.336.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-07-2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 201
 1204. DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 200
 1205. POSTANOWIENIE O ZGODNOŚCI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 199
 1206. Zarządzenie Nr OR.0050.340.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 199
 1207. Zarządzenie Nr OR.0050.343.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 199
 1208. Uchwała Nr XVI.144.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2015 rok
  Wyświetleń: 198
 1209. Zarządzenie Nr OR. 0050.332.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-07-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Łącznik
  Wyświetleń: 198
 1210. Zarządzenie Nr OR.0050.434.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 198
 1211. Zarządzenie Nr OR.120.15.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białej
  Wyświetleń: 198
 1212. Zarządzenie Nr OR.120.7.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 198
 1213. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZEZ OBYWATELA POLSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 198
 1214. ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ
  Wyświetleń: 198
 1215. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 197
 1216. Zarządzenie Nr 0050.356.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 237/7 km. 2 o pow. 4,8825 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 197
 1217. Zarządzenie Nr OR.0050.360.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 197
 1218. Zarządzenie Nr OR.0050.388.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 197
 1219. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 196
 1220. Uchwała Nr XVII.174.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 196
 1221. Zarządzenie Nr 0050.357.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 563/55 km.3 o pow. 0,7483 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 196
 1222. Zarządzenie Nr OR.0050.298.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie Gminy Biała położonej w Białej, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieru
  Wyświetleń: 196
 1223. Zarządzenie Nr OR.120.12.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 196
 1224. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2016
  Wyświetleń: 195
 1225. Zarządzenie Nr OR.0050.309.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Parkowej 3, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejm
  Wyświetleń: 195
 1226. Zarządzenie Nr OR.0050.339.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 195
 1227. Zarządzenie Nr OR.0050.367.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 195
 1228. Zarządzenie Nr OR.0050.379.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 178/1 km.1 o pow.0,0303 ha położonej w Wasiłowicach
  Wyświetleń: 195
 1229. Zarządzenie Nr OR.0050.318.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym w Kolnowicach 14, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ...
  Wyświetleń: 194
 1230. Zarządzenie Nr OR.0050.284.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Biała na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 193
 1231. Zarządzenie Nr OR.0050.366.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 193
 1232. Zarządzenie Nr OR.0050.425.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do IV przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 193
 1233. Zarządzenie Nr OR.120.11.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-04-2016 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Białej „Procedur procesu windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa”
  Wyświetleń: 193
 1234. Zarządzenie Nr OR.0050.326.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 192
 1235. Zarządzenie Nr OR.0050.362.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 192
 1236. Zarządzenie Nr OR.0050.382.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 192
 1237. Zarządzenie Nr OR.0050.423.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 192
 1238. Księga rejestrowa instytucji kultury
  Wyświetleń: 191
 1239. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biała
  Wyświetleń: 191
 1240. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
  Wyświetleń: 191
 1241. Zarządzenie Nr 0R.0050.283.2015 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym w Białej ul. 1 Maja 46-48, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obe
  Wyświetleń: 191
 1242. Zarządzenie Nr OR.0050.329.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 191
 1243. Zarządzenie Nr OR.0050.334.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 191
 1244. Zarządzenie Nr OR.0050.337.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 191
 1245. Zarządzenie Nr OR.0050.371.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 191
 1246. Zarządzenie Nr OR.120.4.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 191
 1247. „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 190
 1248. Zarządzenie Nr OR.0050.348.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 190
 1249. Zarządzenie Nr OR.0050.376.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 164/3 km.1 o pow. 0,0301 ha położonej w Kolnowicach
  Wyświetleń: 190
 1250. Zarządzenie Nr OR.0050.437.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-01-2017 w sprawie ustalenia ceny do IV przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 190
 1251. Zarządzenie Nr OR.0050.330.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 189
 1252. Zarządzenie Nr OR.0050.380.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 511/104 km.3 o pow.0,0758 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 189
 1253. Zarządzenie Nr OR.0050.442.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 189
 1254. Gminny Program Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 188
 1255. Zarządzenie Nr OR.0050.286.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 188
 1256. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna
  Wyświetleń: 187
 1257. Przebudowa budynku komunalnego ul. 1-go Maja 36
  Wyświetleń: 187
 1258. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYKREŚLENIE WPISU Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 187
 1259. PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO
  Wyświetleń: 187
 1260. Zarządzenie Nr OR.0050.353.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 187
 1261. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji o budowie wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m (...) w obrębie Prężyna
  Wyświetleń: 186
 1262. Uchwała Nr XVII.172.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uwzględnienia w całości skargi Wojewody Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Wyświetleń: 186
 1263. Zarządzenie Nr OR.0050.431.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 186
 1264. Zarządzenie Nr OR.120.5.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2016 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała i podmiotach otrzymujących dotacje z budżetu Gminy Biała
  Wyświetleń: 186
 1265. Uchwała Nr XVII.169.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną przeznaczoną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących ...
  Wyświetleń: 185
 1266. Zarządzenie Nr OR.0050.361.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-09-2016 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących treści projektuLokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 185
 1267. Zarządzenie Nr OR.0050.364.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 185
 1268. Zarządzenie Nr OR.120.23.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 185
 1269. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 184
 1270. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 184
 1271. Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach - Lokal użytkowy 2U położony w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 184
 1272. Zarządzenie Nr OR.0050.338.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 184
 1273. Zarządzenie Nr OR.0050.363.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 184
 1274. Uchwała Nr XIX.180.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 183
 1275. WYDAWANIE JEDNORAZOWYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 183
 1276. Zarządzenie Nr OR.0050.385.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 183
 1277. UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI
  Wyświetleń: 182
 1278. Zarządzenie Nr OR.0050.421.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  Wyświetleń: 182
 1279. Zarządzenie Nr OR.120.9.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-02-2016 w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2016 rok
  Wyświetleń: 182
 1280. Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 181
 1281. Zarządzenie Nr OR.0050.389.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Białaz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy o ...
  Wyświetleń: 181
 1282. Zarządzenie Nr OR.0050.402.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 181
 1283. Zarządzenie Nr OR.0050.305.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym w Brzeźnicy 10, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego p
  Wyświetleń: 180
 1284. Zarządzenie Nr OR.0050.347.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 180
 1285. Zarządzenie Nr OR.0050.349.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-08-2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego ...
  Wyświetleń: 180
 1286. Zarządzenie Nr OR.0050.373.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 180
 1287. Zarządzenie Nr OR.0050.444.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 180
 1288. Zarządzenie Nr OR.120.6.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2017 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała i podmiotach otrzymujących dotacje z budżetu ...
  Wyświetleń: 180
 1289. Zarządzenie Nr OR.120.9.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-02-2017 w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2017 rok
  Wyświetleń: 180
 1290. Uchwała Nr XX.198.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 178
 1291. ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
  Wyświetleń: 178
 1292. Zarządzenie Nr OR. 120.1.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w 2017 roku
  Wyświetleń: 178
 1293. Zarządzenie Nr OR.0050.403.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 178
 1294. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 177
 1295. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 177
 1296. Uchwała Nr XVII.160.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 177
 1297. Zarządzenie Nr OR.0050.359.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 177
 1298. Zarządzenie Nr OR.0050.432.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 177
 1299. Zarządzenie Nr OR.120.3.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-01-2016 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 177
 1300. SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA NA RZECZ NAJEMCY
  Wyświetleń: 176
 1301. Uchwała Nr XVII.173.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg ...
  Wyświetleń: 176
 1302. Uchwała Nr XX.201.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 176
 1303. Zarządzenie Nr OR.0050.386.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 176
 1304. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ZMIANĘ WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 175
 1305. Uchwała Nr XVIII.178.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego w Białej
  Wyświetleń: 175
 1306. Zarządzenie Nr OR.0050.450.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 175
 1307. Zarządzenie Nr OR.120.10.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 175
 1308. Uchwała Nr XVII.166.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 174
 1309. Uchwała Nr XVII.170.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 174
 1310. Zarządzenie Nr 0050.430.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 174
 1311. Zarządzenie Nr OR.0050.351.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 174
 1312. Zarządzenie Nr OR.0050.404.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 174
 1313. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 27 marca 2017 r
  Wyświetleń: 173
 1314. Uchwała Nr XVII.159.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2016 w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 173
 1315. Zarządzenie Nr OR.0050.297.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-05-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 173
 1316. Zarządzenie Nr OR.0050.370.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 173
 1317. ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 173
 1318. Uchwała Nr XVII.168.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ...
  Wyświetleń: 172
 1319. Zarządzenie Nr OR.0050.350.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 172
 1320. Zarządzenie Nr OR.0050.377.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 172
 1321. Zarządzenie Nr OR.0050.400.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-11-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 172
 1322. Zarządzenie Nr OR.0050.449.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-03-2017 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ...
  Wyświetleń: 172
 1323. Uchwała Nr XIX.183.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 171
 1324. Uchwała Nr XVIII.179.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie zmian statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 171
 1325. Zarządzenie Nr OR.0050.307.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w Białej ul. Prudnicka 12, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową
  Wyświetleń: 171
 1326. Zarządzenie Nr OR.0050.374.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/1 km.3 o pow. 0,0104 ha położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 171
 1327. 5. Doradca Burmistrza - Koordynator Projektu
  Wyświetleń: 170
 1328. Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O na odcinku Biała - Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 170
 1329. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 170
 1330. Zarządzenie Nr OR.0050.302.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszeni
  Wyświetleń: 170
 1331. Zarządzenie Nr OR.0050.310.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Krobuszu 50
  Wyświetleń: 170
 1332. ZAŚWIADCZENIE O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO / USTAWA O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO
  Wyświetleń: 170
 1333. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 169
 1334. Zarządzenie Nr OR.0050.301.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 położonym w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. 1 Maja 32, ustalenia ceny , zatwierdzenia i ogło
  Wyświetleń: 169
 1335. Uchwała Nr XIX.182.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Biała do StowarzyszeniaPartnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego
  Wyświetleń: 168
 1336. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała (w ilości 1000 m2)
  Wyświetleń: 167
 1337. Uchwała Nr XIX.186.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 167
 1338. Zarządzenie Nr OR.0050.395.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 167
 1339. Zarządzenie Nr OR.0050.401.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 167
 1340. ZATWIERDZENIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 167
 1341. SPRZEDAŻ LOKALI I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA NA RZECZ NAJEMCY
  Wyświetleń: 166
 1342. Uchwała Nr XVII.164.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 166
 1343. Zarządzenie Nr OR.120.4.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 166
 1344. PRZEKSZTAŁCENIE UDZIAŁU W PRAWIE WSPÓŁUŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 165
 1345. Zarządzenie Nr OR.0050.352.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 165
 1346. Zarządzenie Nr OR.0050.392.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 165
 1347. Zarządzenie Nr OR.0050.393.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 165
 1348. Zarządzenie Nr OR.0050.422.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 165
 1349. Zarządzenie Nr OR.0050.447.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 165
 1350. Uchwała Nr XIX.187.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 164
 1351. WYDZIERŻAWIANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA Z PRZEZNACZENIEM NA CELE ROLNE
  Wyświetleń: 164
 1352. Zarządzenie Nr OR.0050.358.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 164
 1353. Zarządzenie Nr OR.0050.369.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 164
 1354. Zarządzenie Nr OR.120.8.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-02-2016 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji opłat z tytułu czynszu oraz zasad prowadzenia windykacji tych dochodów
  Wyświetleń: 164
 1355. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 marca 2017
  Wyświetleń: 164
 1356. ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 163
 1357. Zarządzenie Nr OR.0050.416.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-12-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 163
 1358. Zarządzenie Nr OR.120.5.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 163
 1359. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r
  Wyświetleń: 162
 1360. Uchwała Nr XIX.184.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 162
 1361. Zarządzenie Nr OR.0050.397.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 162
 1362. Zarządzenie Nr OR.0050.410.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 161
 1363. Zarządzenie Nr OR.0050.387.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 160
 1364. Zarządzenie Nr OR.0050.415.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 160
 1365. ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ
  Wyświetleń: 160
 1366. Uchwała Nr XIX.185.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków
  Wyświetleń: 159
 1367. Uchwała Nr XVIII.177.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 159
 1368. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEDSIĘBIORCOM, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ
  Wyświetleń: 159
 1369. NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NA BUDYNEK LUB NIERUCHOMOŚĆ
  Wyświetleń: 158
 1370. Zarządzenie Nr OR.0050.346.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 158
 1371. Zarządzenie Nr OR.0050.394.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 158
 1372. Zarządzenie Nr OR.0050.409.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 158
 1373. Zarządzenie Nr OR.0050.429.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-01-2017 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dotyczącym realizacji ...
  Wyświetleń: 158
 1374. Zarządzenie Nr OR.0050.446.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 158
 1375. ZAŚWIADCZENIE O UJĘCIU NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE ZABYTKÓW
  Wyświetleń: 158
 1376. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 26-27 czerwca 2017
  Wyświetleń: 158
 1377. POŚWIADCZANIE DANYCH ZE ZBIORU EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ( DOTYCZY OSÓB, KTÓRE ZAKOŃCZYŁY PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZED DNIEM 1 LIPCA 2011 r.)
  Wyświetleń: 157
 1378. Uchwała Nr XVII.175.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 157
 1379. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi gminnej ul. Rynek wraz z ulicami przyległymi
  Wyświetleń: 156
 1380. Uchwała Nr XVII.162.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 156
 1381. Uchwała Nr XVII.163.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” realizowanego z ...
  Wyświetleń: 156
 1382. Uchwała Nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 156
 1383. Zarządzenie Nr OR. 0050.433.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2017 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Grabina
  Wyświetleń: 156
 1384. Zarządzenie Nr OR.0050.396.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 156
 1385. Zarządzenie Nr OR.0050.414.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 156
 1386. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. ,,Wakacje z muzyką 2017"
  Wyświetleń: 155
 1387. Zarządzenie Nr OR.0050.441.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 155
 1388. Zarządzenie Nr OR.0050.408.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 154
 1389. Zarządzenie Nr OR.0050.407.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 153
 1390. Zarządzenie Nr OR.0050.443.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 153
 1391. PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO
  Wyświetleń: 152
 1392. Uchwała Nr XVII.165.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 152
 1393. Uchwała Nr XVII.171.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej i nadania statutu
  Wyświetleń: 152
 1394. Zarządzenie Nr OR.0050.381.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 152
 1395. Zarządzenie Nr OR.0050.439.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 152
 1396. Zarządzenie Nr OR.120.1.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-01-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia procedury podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 152
 1397. PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO
  Wyświetleń: 151
 1398. Uchwała Nr XX.191.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 151
 1399. Zarządzenie Nr OR.0050.405.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej
  Wyświetleń: 151
 1400. Zarządzenie Nr OR.0050.406.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 151
 1401. Zarządzenie Nr OR.0050.424.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 151
 1402. Sesja XXIII z dnia 27 kwietnia 2017 r
  Wyświetleń: 150
 1403. Uchwała Nr XXI.210.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 150
 1404. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wszczęciu postępowania w sprawie warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Prężyna
  Wyświetleń: 149
 1405. Opiekun świetlic w: Nowa Wieś Prudnicka, Chrzelice, Solec, Grabina
  Wyświetleń: 149
 1406. Zarządzenie Nr OR.0050.311.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie obciążenia za wynagrodzeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała prawem służebności gruntowej.
  Wyświetleń: 148
 1407. Zarządzenie Nr OR.0050.365.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 148
 1408. Zarządzenie Nr OR.0050.398.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 148
 1409. Zarządzenie Nr OR.0050.413.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 148
 1410. Uchwała Nr XVII.161.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”
  Wyświetleń: 147
 1411. Zarządzenie Nr OR.120.6.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2016 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2015 roku Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 147
 1412. Uchwała Nr XX.195.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 146
 1413. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 145
 1414. Wycinka drzew od 17 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 145
 1415. Zarządzenie Nr OR.0050.445.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-02-2017 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 145
 1416. Kontrola dotycząca Krzyża pokutnego w Białej
  Wyświetleń: 144
 1417. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 144
 1418. Zarządzenie Nr NR OR.0050.456.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-03-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 143
 1419. Zarządzenie Nr OR.0050.390.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 143
 1420. Uchwała Nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 142
 1421. Zarządzenie Nr OR.0050.383.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 142
 1422. Zarządzenie Nr OR.120.2.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 142
 1423. Zarządzenie Nr OR.120.3.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 142
 1424. Uchwała Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 141
 1425. Uchwała Nr XXI.202.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadań na drogachi chodnikach powiatowych
  Wyświetleń: 141
 1426. Uchwała Nr XXI.206.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 141
 1427. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. "Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży na terenie Gminy"
  Wyświetleń: 141
 1428. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz o zakończeniu postępowania dowodowego - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna”
  Wyświetleń: 140
 1429. Uchwała Nr XIX.181.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego ...
  Wyświetleń: 140
 1430. Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 140
 1431. Uchwała Nr XX.200.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion Południowy”
  Wyświetleń: 140
 1432. Zarządzenie Nr OR.0050.303.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1B w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnicka 8, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obe
  Wyświetleń: 140
 1433. Sesja XXIII z dnia 27 kwietnia 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 139
 1434. Uchwała Nr XXI.208.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji RewizyjnejRady Miejskiej w Białej na 2017 rok
  Wyświetleń: 139
 1435. ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 139
 1436. Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...
  Wyświetleń: 138
 1437. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 kwietnia 2017 r
  Wyświetleń: 137
 1438. Zarządzenie Nr OR.0050.411.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 137
 1439. Kontrola gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej za rok budżetowy 2016
  Wyświetleń: 136
 1440. Sesja XXIV z dnia 29 czerwca 2017 r
  Wyświetleń: 136
 1441. Zarządzenie Nr OR.0050.427.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 136
 1442. Uchwała Nr XX.194.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ...
  Wyświetleń: 135
 1443. Zarządzenie Nr OR.0050.458.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-03-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała do dzierżawy
  Wyświetleń: 134
 1444. Zarządzenie Nr OR.0050.448.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 133
 1445. Uchwała Nr XXI.203.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej” realizowanego ...
  Wyświetleń: 132
 1446. Zarządzenie Nr OR.0050.300.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2U w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Prudnickiej 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogł
  Wyświetleń: 132
 1447. Zarządzenie Nr OR.0050.306.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetrgowej lokalu mieszkalnego nr 5 w Białej ul. Prudnicka 12, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową
  Wyświetleń: 132
 1448. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 25 kwietnia 2017
  Wyświetleń: 132
 1449. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA
  Wyświetleń: 131
 1450. Zarządzenie Nr OR. 120.8.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-02-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 131
 1451. Uchwała Nr XX.190.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 130
 1452. Uchwała Nr XX.197.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu ...
  Wyświetleń: 130
 1453. Zarządzenie Nr OR.120.02.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białejo wartości poniżej 50 000 zł netto realizowanych w ramach Programu Operacyjnego ...
  Wyświetleń: 130
 1454. Zarządzenie Nr OR.120.29.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie powołania składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, rzeczowych składników ...
  Wyświetleń: 130
 1455. Uchwała Nr XX.193.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 129
 1456. Zarządzenie Nr OR.0050.454.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 129
 1457. Uchwała Nr XX.199.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2017 r.
  Wyświetleń: 128
 1458. Zarządzenie Nr OR.0050.452.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 128
 1459. Uchwała Nr XX.197.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu ...
  Wyświetleń: 127
 1460. Kontrola realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 126
 1461. Zarządzenie Nr OR.0050.299.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Biała
  Wyświetleń: 126
 1462. Zarządzenie Nr OR.0050.418.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 126
 1463. Zarządzenie Nr OR.0050.420.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 126
 1464. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 125
 1465. Zarządzenie Nr OR.120.32.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont
  Wyświetleń: 123
 1466. Decyzja Burmistrza Białej - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowie stalowej wieży o wysokości do 56 m, mieszczącą stację bazową telefonii komórkowej „PRD 7002A” wraz z kablową linią elektroenergetyczną niskiego napięcia (nn)
  Wyświetleń: 122
 1467. Zarządzenie Nr OR.0050.455.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 122
 1468. Uchwała Nr XVI.157.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości ...
  Wyświetleń: 121
 1469. Uchwała Nr XVII.162.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 121
 1470. Uchwała Nr XXI.204.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 121
 1471. Zarządzenie Nr OR.120.27.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Biała i jej jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 120
 1472. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY
  Wyświetleń: 119
 1473. Uchwała Nr XXI.207.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 119
 1474. Zarządzenie Nr OR.120.31.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 119
 1475. Uchwała Nr XXI.209.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białejna rok 2017
  Wyświetleń: 118
 1476. Zarządzenie Nr OR.0050.419.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 118
 1477. Uchwała Nr XXI.205.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 117
 1478. Zarządzenie Nr OR.120.7.2017 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2017 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2017 rokuw Urzędzie Miejskim w  Białej
  Wyświetleń: 117
 1479. Uchwała Nr XX.193.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 115
 1480. Zarządzenie Nr OR.0050.417.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 114
 1481. Zarządzenie Nr OR.120.30.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 114
 1482. Przebudowa budynku komunalnego ul.Wałowa 6
  Wyświetleń: 110
 1483. Uchwała Nr XVIII.179.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie zmian statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 110
 1484. Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 110
 1485. Kontrola gospodarki finansowej za rok budżetowy 2016 przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Białej i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej
  Wyświetleń: 109
 1486. Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...
  Wyświetleń: 109
 1487. Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...
  Wyświetleń: 109
 1488. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 49
  Wyświetleń: 108
 1489. Uchwała Nr XIX.183.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 108
 1490. Zakup energii elektrycznej
  Wyświetleń: 108
 1491. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 21 czerwca 2017 r
  Wyświetleń: 106
 1492. Zarządzenie Nr OR.0050.503.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 103
 1493. Zarządzenie Nr OR.0050.489.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-05-2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego
  Wyświetleń: 102
 1494. Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 101
 1495. Zarządzenie Nr OR.0050.220.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2016 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Białana rok kalendarzowy 2016
  Wyświetleń: 101
 1496. Zarządzenie Nr OR.0050.391.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 101
 1497. Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 100
 1498. ZŁOŻONE PETYCJE 2017
  Wyświetleń: 100
 1499. Obwieszczenie Burmistrza Białej - postanowienia dotyczące ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej „budowę wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m.(...) w obrębie wsi Śmicz
  Wyświetleń: 99
 1500. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na przebudowę ulicy Prudnickiej w Białej
  Wyświetleń: 99
 1501. Uchwała Nr XX.190.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 99
 1502. I ustny przetarg nieograniczony - lokal mieszk. nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Krajowej 8 - 75,90 m2
  Wyświetleń: 96
 1503. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 94
 1504. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 93
 1505. Zarządzenie Nr OR.0050.461.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 93
 1506. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 92
 1507. Zarządzenie Nr OR.0050.269.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 92
 1508. Zaproszenie do rokowań - działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 91
 1509. Zarządzenie Nr OR.0050.462.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 91
 1510. Zarządzenie Nr OR.0050.453.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 90
 1511. Zarządzenie Nr OR.0050.225.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 89
 1512. Zarządzenie Nr OR.0050.235.2016 Burmistrza Białej z dnia 26-01-2016 zmieniające Zarządzenie NR OR.0050.231.2016 Burmistrza Białej z dn. 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny celowości oferty złożonej przez podmiot ...
  Wyświetleń: 89
 1513. Zarządzenie Nr OR.0050.260.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji w tych ...
  Wyświetleń: 89
 1514. Zarządzenie Nr OR.0050.399.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 89
 1515. Zarządzenie Nr OR.120.14.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2017 w sprawie zatwierdzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskimw Białej
  Wyświetleń: 89
 1516. Zarządzenie Nr OR.0050.316.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 87
 1517. Zarządzenie Nr OR.0050.467.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2017/2018, dla których organem ...
  Wyświetleń: 87
 1518. Uchwała Nr XXII.211.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 85
 1519. Zarządzenie Nr OR.0050.459.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-03-2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2016 r. oraz informacji o stanie ...
  Wyświetleń: 85
 1520. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 57
  Wyświetleń: 84
 1521. Zarządzenie Nr OR.0050.252.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej działki nr 658/184 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 84
 1522. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 25 maja 2017
  Wyświetleń: 84
 1523. Zarządzenie Nr OR.0050.237.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017, dla których organem ...
  Wyświetleń: 82
 1524. Zarządzenie Nr OR.0050.247.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-02-2016 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Biała
  Wyświetleń: 82
 1525. Zarządzenie Nr OR 0050.244.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-02-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Chrzelice
  Wyświetleń: 81
 1526. Zarządzenie Nr OR.0050.226.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 81
 1527. Zarządzenie Nr OR.0050.267.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 81
 1528. Zarządzenie Nr OR.0050.485.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 81
 1529. Zarządzenie Nr OR.0050.224.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 80
 1530. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 5 lipca 2017 r
  Wyświetleń: 78
 1531. Zarządzenie Nr OR.0050.518.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie wprowadzenia procedury przekazania placówki oświatowej przez ustępującego dyrektora
  Wyświetleń: 78
 1532. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 77
 1533. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE PETYCJI
  Wyświetleń: 77
 1534. Zarządzenie Nr OR.0050.228.2015 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntu 285/69 m.2 o pow. 0,8385 ha i 286/70 m.2 o pow. 0,0358 ha położonych w Mokrej
  Wyświetleń: 77
 1535. Zarządzenie Nr OR.0050.466.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018, dla których organem ...
  Wyświetleń: 76
 1536. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 75
 1537. Zarządzenie Nr OR.0050.280.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym położonym w Białej przy ul. Kilińskiego 4, ustalenia ceny, ...
  Wyświetleń: 75
 1538. Zarządzenie Nr OR.0050.471.2017 Burmistrza Białej z dnia 18-04-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego centrum Kultury w Białej za 2016 rok
  Wyświetleń: 75
 1539. Uchwała Nr XXIV.246.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Łącznik
  Wyświetleń: 74
 1540. Zarządzenie Nr OR.0050.484.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie powołania komisji do ustalenia wyników konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 74
 1541. I ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Prężynie 61 działka 603 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 73
 1542. Kontrola gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej za rok budżetowy 2016
  Wyświetleń: 73
 1543. Zarządzenie Nr OR 0050.479.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Gminie Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 73
 1544. Zarządzenie Nr OR.0050.231.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-01-2016 w sprawie w sprawie powołania komisji do oceny celowości oferty złożonej przez podmiot wymieniony w art. 3, ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ...
  Wyświetleń: 73
 1545. Zarządzenie Nr OR.0050.482.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 73
 1546. Zarządzenie Nr OR.0050.491.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-05-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 73
 1547. Zarządzenie Nr OR.0050.227.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 72
 1548. Zarządzenie Nr OR.120.13.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 71
 1549. Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 września 2017
  Wyświetleń: 70
 1550. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 lipca 2017 r
  Wyświetleń: 69
 1551. Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach - Działka gruntu nr 153 km. 9 o pow. 0,0486 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 68
 1552. Zarządzenie Nr OR.0050.498.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-06-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 68
 1553. Zarządzenie Nr OR.0050.519.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 68
 1554. Zarządzenie Nr OR.0050.472.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 67
 1555. Zarządzenie Nr OR.0050.514.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego 2U w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 67
 1556. Zarządzenie Nr or.0050.527.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Prężynie 61
  Wyświetleń: 67
 1557. Uchwała Nr XXIII.224.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 66
 1558. Zarządzenie Nr OR.0050.511.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/2 km.3 położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 66
 1559. Zarządzenie Nr OR.0050.478.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego i Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego w  Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 65
 1560. Zarządzenie Nr OR.0050.509.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 65
 1561. Uchwała Nr XXII.215.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
  Wyświetleń: 64
 1562. Uchwała Nr XXII.218.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 64
 1563. Zarządzenie Nr OR.0050.270.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działek gruntu stanowiących mienie Gminy Biała położonych w Białej, Miłowicach, Krobuszu i Nowej Wsi Prudnickiej, ustalenia stawki ...
  Wyświetleń: 64
 1564. Uchwała Nr XXII.216.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 63
 1565. Uchwała Nr XXII.221.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 63
 1566. Zarządzenie Nr Or.0050.457.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-03-2017 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne.
  Wyświetleń: 63
 1567. Zarządzenie Nr OR.0050.473.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 63
 1568. Zarządzenie Nr OR.0050.483.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 63
 1569. Uchwała Nr XXII.220.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 62
 1570. Uchwała Nr XXIII.229.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla UKS White MTB Team Biała
  Wyświetleń: 62
 1571. Zarządzenie Nr OR.0050.435.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 62
 1572. Zarządzenie Nr OR.0120.12.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-04-2017 w sprawie powołania stałego zespołu powypadkowego w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 62
 1573. Uchwała Nr XXII.217.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...
  Wyświetleń: 61
 1574. Zarządzenie Nr OR.0050.517.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 61
 1575. Zarządzenie Nr OR.0050.521.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 61
 1576. Dofinansowanie do zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała – VIII nabór” w 2017 r.
  Wyświetleń: 60
 1577. Uchwała Nr XXIV.239.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 60
 1578. Zarządzenie Nr OR.0050.261.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji w tych ...
  Wyświetleń: 60
 1579. Zarządzenie Nr OR.0050.274.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 60
 1580. Zarządzenie Nr OR.0050.275.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 60
 1581. Zarządzenie Nr OR.0050.277.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-04-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 60
 1582. Zarządzenie Nr OR.0050.497.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-06-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 60
 1583. Sesja XXIII z dnia 27 kwietnia 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 59
 1584. Uchwała Nr XXIII.223.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 59
 1585. Zarządzenie Nr OR.0050.236.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2016/2017, dla których organem ...
  Wyświetleń: 59
 1586. Zarządzenie Nr OR.0050.238.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” ...
  Wyświetleń: 59
 1587. Zarządzenie Nr OR.0050.264.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 59
 1588. Zarządzenie Nr OR.0050.278.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 59
 1589. Zarządzenie Nr OR.0050.475.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 59
 1590. Zarządzenie Nr OR.0050.480.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 59
 1591. Zarządzenie Nr OR.0050.515.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 59
 1592. Zarządzenie Nr OR.0050.525.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-07-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 59
 1593. Zarządzenie Nr OR.120.33.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Innowacyjna ...
  Wyświetleń: 59
 1594. Uchwała Nr XXII.213.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 58
 1595. Zarządzenie Nr OR.0050.279.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Browińcu Polskim, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego ...
  Wyświetleń: 58
 1596. Zarządzenie Nr OR.0050.481.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 58
 1597. Zarządzenie Nr OR.0050.486.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 58
 1598. Zarządzenie Nr OR.0050.487.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 58
 1599. Zarządzenie Nr OR.0050.522.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 58
 1600. Zarządzenie Nr OR.120.10.2017 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2017 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia w życie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla ...
  Wyświetleń: 58
 1601. Uchwała Nr XXII.214.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
  Wyświetleń: 57
 1602. Uchwała Nr XXIII.230.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej
  Wyświetleń: 57
 1603. Zarządzenie Nr OR.0050.222.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2016 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 57
 1604. Zarządzenie Nr OR.0050.229.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2016 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 57
 1605. Zarządzenie Nr OR.0050.241.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 57
 1606. Zarządzenie Nr OR.0050.258.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 57
 1607. Zarządzenie Nr OR.0050.469.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 57
 1608. Zarządzenie Nr OR.0050.470.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 57
 1609. Zarządzenie Nr OR.0050.476.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 57
 1610. Zarządzenie Nr OR.0050.512.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 318/47 o pow. 0,0655 ha położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 57
 1611. Zarządzenie Nr OR.0050.513.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 334/79 km.1 położonej w Radostyni.
  Wyświetleń: 57
 1612. Uchwała Nr XXII.219.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Biała
  Wyświetleń: 56
 1613. Uchwała Nr XXIII.226.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 56
 1614. Zarządzenie Nr OR. 0050.474a.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Grabina
  Wyświetleń: 56
 1615. Zarządzenie Nr OR.0050.242.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 56
 1616. Zarządzenie Nr OR.0050.263.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 56
 1617. Zarządzenie Nr OR.0050.271.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Armii Ludowej 8, ustalenia ceny, ...
  Wyświetleń: 56
 1618. Zarządzenie Nr OR.0050.508.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 56
 1619. Zarządzenie Nr OR.0050.523.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 56
 1620. Uchwała Nr XXIII.222.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
  Wyświetleń: 55
 1621. Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 55
 1622. Zarządzenie Nr OR.0050.230.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 55
 1623. Zarządzenie Nr OR.0050.243.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-02-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 55
 1624. Zarządzenie Nr OR.0050.245.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2016 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2016 roku.
  Wyświetleń: 55
 1625. Zarządzenie Nr OR.0050.257.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-03-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 55
 1626. Zarządzenie Nr OR.0050.268.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 55
 1627. Zarządzenie Nr OR.0050.384.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 55
 1628. Zarządzenie Nr OR.0050.474.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 884/278 km.3 o pow. 0,0120 ha położonej w Pogórzu
  Wyświetleń: 55
 1629. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 23 sierpnia 2017 r
  Wyświetleń: 54
 1630. Uchwała Nr XXIII.227.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 54
 1631. Uchwała Nr XXIII.232.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ...
  Wyświetleń: 54
 1632. Zarządzenie Nr OR.0050.272.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Białej ul. Nyska 31, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ...
  Wyświetleń: 54
 1633. Zarządzenie Nr OR.0050.464.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 54
 1634. Zarządzenie Nr OR.0050.506.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Białej
  Wyświetleń: 54
 1635. Zarządzenie Nr OR.0050.520.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 54
 1636. Zarządzenie Nr OR.0050.526.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 54
 1637. Zarządzenie Nr OR.120.28.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-11-2016 w sprawie procedury ustalania dotacji należnej dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biała oraz wysokości należnego zwrotu dotacji od innych jednostek samorządu ...
  Wyświetleń: 54
 1638. Uchwała Nr XXII.212.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 53
 1639. Zarządzenie Nr OR.0050.251.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 53
 1640. Zarządzenie Nr OR.0050.463.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 53
 1641. Zarządzenie Nr OR.0050.504.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 53
 1642. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 na odcinku Pogórze - Łącznik
  Wyświetleń: 52
 1643. Zarządzenie Nr OR.0050.233.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-01-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 52
 1644. Zarządzenie Nr OR.0050.239.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie przyjęcia załącznika nr 5 do Zarządzenia OR.0050.601.2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata ...
  Wyświetleń: 52
 1645. Zarządzenie Nr OR.0050.248.2016 Burmistrza Białej z dnia 26-02-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 52
 1646. Zarządzenie Nr OR.0050.250.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 52
 1647. Zarządzenie Nr OR.0050.253. 2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
  Wyświetleń: 52
 1648. Zarządzenie Nr OR.0050.254.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji ...
  Wyświetleń: 52
 1649. Zarządzenie Nr OR.0050.468.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 52
 1650. Zarządzenie Nr OR.0050.500.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-06-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 52
 1651. Uchwała Nr XXIII.228.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 51
 1652. Uchwała Nr XXIV.241.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 51
 1653. Zarządzenie Nr OR.0050.223.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 51
 1654. Zarządzenie Nr OR.0050.266.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-03-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 51
 1655. Zarządzenie Nr OR.0050.477.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 51
 1656. Zarządzenie Nr OR.0050.516.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 51
 1657. Zarządzenie Nr OR.0050.524.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 51
 1658. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 6 września 2017 r
  Wyświetleń: 50
 1659. Uchwała Nr XXIII.231.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie nadania imienia Wiejskiemu Centrum Kultury i Rekreacji w Chrzelicach
  Wyświetleń: 50
 1660. Uchwała Nr XXIII.233.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 50
 1661. Zarządzenie Nr OR.0050.505.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 50
 1662. I ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 334/79 km. o pow. 0,1358 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 49
 1663. Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 49
 1664. Zarządzenie Nr OR.0050.234.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-01-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 49
 1665. I ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała.
  Wyświetleń: 48
 1666. Zarządzenie Nr OR.0050.460.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 48
 1667. Zarządzenie Nr OR.0050.488.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 48
 1668. Zarządzenie Nr OR.0050.490.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-05-2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu oceny koron dożynkowych podczas Dożynek Gminnych w miejscowości Rostkowice w dniu 27 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 48
 1669. Zarządzenie Nr OR.0050.493.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-05-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 48
 1670. Zarządzenie Nr OR.0050.494.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-06-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 48
 1671. Zarządzenie Nr OR.0050.496.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-06-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 48
 1672. Zarządzenie Nr or.0050.501.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 48
 1673. Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 47
 1674. Zarządzenie Nr OR.0050.255.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-03-2016 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ...
  Wyświetleń: 47
 1675. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na : Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. 1-go Maja 44 w Białej
  Wyświetleń: 45
 1676. I ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położona obrębie Wilków
  Wyświetleń: 45
 1677. Uchwała Nr XXIII.228.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 45
 1678. Uchwała Nr XXIV.242.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  Biała
  Wyświetleń: 45
 1679. Zarządzenie Nr OR.0050.492.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-05-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 45
 1680. Zarządzenie Nr OR.0050.465.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 44
 1681. Zarządzenie Nr OR.0050.495.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-06-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 44
 1682. Zarządzenie Nr OR.0050.526.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 44
 1683. Uchwała Nr XXIV.244.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 43
 1684. Uchwała Nr XXIV.245.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  Łącznik
  Wyświetleń: 43
 1685. I ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 42
 1686. Zarządzenie Nr OR.0050.502.2017 Burmistrza Białej z dnia 23-06-2017 o zmianie zarządzeń Burmistrza Białej w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ...
  Wyświetleń: 42
 1687. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 19-20 wrzesień 2017
  Wyświetleń: 42
 1688. Uchwała Nr XXIV.238.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 41
 1689. Zarządzenie Nr OR.0050.499.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-06-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 41
 1690. Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu ,,Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji pub."
  Wyświetleń: 40
 1691. Uchwała Nr XXIV.235.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 39
 1692. Uchwała Nr XXIV.237.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 39
 1693. Uchwała Nr XXIV.243.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 39
 1694. Uchwała Nr XXIV.247.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie przekazania pisma według właściwości
  Wyświetleń: 39
 1695. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na : Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. 1-go Maja 36 w Białej
  Wyświetleń: 38
 1696. Zarządzenie Nr OR.0050.510.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 38
 1697. Sesja XXV z dnia 22 września 2017 r
  Wyświetleń: 37
 1698. Uchwała Nr XXIV.236.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 36
 1699. Zarządzenie Nr OR.0050.530.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-08-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 36
 1700. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wydaniu decyzji pozwolenia na przebudowę ulicy Prudnickiej w Białej
  Wyświetleń: 35
 1701. Sesja XXV z dnia 22 września 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 34
 1702. Uchwała Nr XXIV.235.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 34
 1703. Uchwała Nr XXIV.236.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 34
 1704. Uchwała Nr XXIV.240.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli ...
  Wyświetleń: 34
 1705. Zarządzenie Nr OR.0050.507.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 34
 1706. Zarządzenie Nr or.0050.538.2017 Burmistrza Białej z dnia 23-08-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Wsi Prudnickiej 59A
  Wyświetleń: 34
 1707. Uchwała Nr XXIV.234.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2016 rok
  Wyświetleń: 32
 1708. Uchwała Nr XXIV.235.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 32
 1709. Zarządzenie Nr OR.0050.528.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 32
 1710. Zarządzenie Nr OR.0050.529.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 31
 1711. Zarządzenie Nr OR.120.17.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-07-2017 w sprawie skrócenia i zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Białej od dnia 1 do 3 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 31
 1712. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Biała za rok 2016 oraz wybrane zagadnienia za lata 2014-2015 i 2017
  Wyświetleń: 30
 1713. Zarządzenie Nr OR.0050.531.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 29
 1714. Zarządzenie Nr OR.120.16.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-07-2017 w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w użytkowaniu znajdujących się w budynku ...
  Wyświetleń: 29
 1715. Zarządzenie Nr OR.0050.534.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-08-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 28
 1716. Zarządzenie Nr OR.0050.535.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-08-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 27
 1717. Zarządzenie Nr OR.0050.536.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 27
 1718. Zarządzenie Nr OR.120.15.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-07-2017 w sprawie w sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w użytkowaniu znajdujących się w budynku położonym w Grabinie nr ...
  Wyświetleń: 27
 1719. Oświadczenia złożone w 2017 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 21
 1720. Zarządzenie Nr OR.0050.545.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 18
 1721. Uchwała Nr XXV.255.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 17
 1722. Zarządzenie Nr OR.0050.555.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 17
 1723. Sesja XXV z dnia 22 września 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 16
 1724. I ustny przetarg nieograniczony - część działki gruntu nr 172 km.1 o pow. 0,7800 ha położonej obrębie Kolnowice.
  Wyświetleń: 15
 1725. Uchwała Nr XXV.249.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 15
 1726. Uchwała Nr XXV.250.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 15
 1727. Zarządzenie Nr OR.0050.543.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-08-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 15
 1728. Zarządzenie Nr OR.0050.546.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 15
 1729. Uchwała Nr XXV.254.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy ...
  Wyświetleń: 14
 1730. Zarządzenie Nr OR.0050.539.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 14
 1731. Zarządzenie Nr OR.0050.542.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-08-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 14
 1732. Zarządzenie Nr OR.0050.544.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 14
 1733. Zarządzenie Nr OR.0050.553.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 14
 1734. Zarządzenie Nr OR.0050.563.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 14
 1735. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - nieruchomość zabudowana położona w Nowej Wsi Prudnickiej 59A oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 522/91 o pow. 0,0481 ha obręb Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 13
 1736. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 4 października 2017 r
  Wyświetleń: 13
 1737. Uchwała Nr XXV.251.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2018 r.
  Wyświetleń: 13
 1738. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2018 r.
  Wyświetleń: 13
 1739. Zarządzenie Nr OR.0050.540.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 13
 1740. Zarządzenie Nr OR.0050.550.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-09-2017 o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy ...
  Wyświetleń: 13
 1741. Zarządzenie Nr OR.0050.554.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-09-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 13
 1742. Zarządzenie Nr OR.0050.561.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 13
 1743. Zarządzenie Nr OR.0050.566.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 13
 1744. Uchwała Nr XXV.248.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 12
 1745. Uchwała Nr XXV.252.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 12
 1746. Uchwała Nr XXV.253.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 12
 1747. Zarządzenie Nr OR.0050.537.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-08-2017 w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny koron dożynkowych na Dożynkach Gminnych w miejscowości Rostkowice w dniu 27 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 12
 1748. Zarządzenie Nr OR.0050.541.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2017 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu ...
  Wyświetleń: 12
 1749. Zarządzenie Nr OR.0050.547.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 12
 1750. Zarządzenie Nr OR.0050.549.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 12
 1751. Zarządzenie Nr OR.0050.552.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 12
 1752. Zarządzenie Nr OR.0050.560.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 12
 1753. Zarządzenie Nr OR.0050.562.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 12
 1754. Zarządzenie Nr OR.0050.568.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 12
 1755. Zarządzenie Nr OR.0050.569.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-10-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 12
 1756. Zarządzenie Nr OR.0050.548.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 11
 1757. Zarządzenie Nr OR.0050.551.2017 Burmistrza Białej z dnia 06-09-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 11
 1758. Zarządzenie Nr OR.0050.564.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie ...
  Wyświetleń: 11
 1759. Zarządzenie Nr OR.0050.565.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 10
 1760. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Krajowej 4/U1 o pow. użytkowej 59,70 m2
  Wyświetleń: 9
 1761. Zarządzenie Nr OR.0050.533.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-08-2017 w sprawie wprowadzenia Procedury audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 9
 1762. Zarządzenie Nr OR.0050.557.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-09-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 9
 1763. Zarządzenie Nr OR.0050.559.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 9
 1764. Zarządzenie Nr OR.0050.532.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-08-2017 w sprawie wprowadzenia Programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 8
 1765. Zarządzenie Nr OR.0050.556.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-09-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 8
 1766. Zarządzenie Nr OR.0050.567.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 8
 1767. Zarządzenie Nr OR.0050.558.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-09-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 7
 1768. Zarządzenie Nr OR.120.18.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-09-2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 4
 1769. Zarządzenie Nr OR.0050.575.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-10-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 3
 1770. Zarządzenie Nr OR.0050.573.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-10-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 2
 1771. Zarządzenie Nr OR.0050.574.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-10-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 2
 1772. Zarządzenie Nr OR.120.20.2017 Burmistrza Białej z dnia 02-10-2017 w sprawie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku gminy – środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu będących na ...
  Wyświetleń: 2
 1773. Zarządzenie Nr OR.120.21.2017 Burmistrza Białej z dnia 03-10-2017 w sprawie w sprawie ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątkowych – środków trwałych i pozostałych ...
  Wyświetleń: 2
 1774. Zarządzenie Nr OR.0050.570.2017 Burmistrza Białej z dnia 09-10-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 1
 1775. Zarządzenie Nr OR.0050.571.2017 Burmistrza Białej z dnia 09-10-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 1
 1776. Zarządzenie Nr OR.0050.572.2017 Burmistrza Białej z dnia 09-10-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 1
Metryczka
 • wytworzono:
  29-10-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  29-10-2012 09:29
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 6534
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: www.biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×