Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
40370401735336043716539805408649859345880000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
566166188047020444125422540073407684386238263467604607548412
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
356573970845515316664096837298401714497944177722194958854239
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
238933218825035227083470732976278102714329729411003290332740
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
107671083012526181111389917879169291429715684186492088619820
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000216921746
 1. Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 121077
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 49602
 3. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 41870
 4. Nieruchomości - Przetargi
  Wyświetleń: 39614
 5. Poniżej 30 tysięcy euro
  Wyświetleń: 38197
 6. Otwarte konkursy
  Wyświetleń: 30165
 7. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 21704
 8. Oferty pracy
  Wyświetleń: 20360
 9. Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2010-2014)
  Wyświetleń: 19242
 10. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 18879
 11. KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ
  Wyświetleń: 12478
 12. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 10089
 13. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 9964
 14. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 9339
 15. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 9157
 16. Wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 9085
 17. Cel publiczny
  Wyświetleń: 9020
 18. Oświadczenia
  Wyświetleń: 8652
 19. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani
  Wyświetleń: 8200
 20. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 8185
 21. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 7815
 22. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016
  Wyświetleń: 7661
 23. Ewidencje, rejestry, archiwa
  Wyświetleń: 7645
 24. Kontrole
  Wyświetleń: 7217
 25. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 7166
 26. Sołectwa
  Wyświetleń: 7101
 27. Status Prawny Gminy Biała
  Wyświetleń: 6841
 28. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 6802
 29. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 6796
 30. Zarządzenia Burmistrza - 2014-2018 - Kadencja VII
  Wyświetleń: 6469
 31. Informacje o Gminie
  Wyświetleń: 6408
 32. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 6404
 33. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 6379
 34. Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 6273
 35. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6265
 36. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 6201
 37. Kwestionariusze Osobowe
  Wyświetleń: 6175
 38. Projekty Uchwał Rady Miejskiej VI kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 6130
 39. Pracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 5983
 40. Informacje o systemie zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 5935
 41. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 5927
 42. Archiwum aktów prawnych
  Wyświetleń: 5886
 43. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 5832
 44. Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 5826
 45. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2012-2016
  Wyświetleń: 5799
 46. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5781
 47. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 5761
 48. Radni
  Wyświetleń: 5679
 49. Elektroniczna Skrzynka Podawcza - informacje
  Wyświetleń: 5609
 50. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 5423
 51. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  Wyświetleń: 5410
 52. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 5393
 53. Zadania
  Wyświetleń: 5357
 54. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 5293
 55. Zarządzenia Burmistrza - 2010-2014 - Kadencja VI
  Wyświetleń: 5285
 56. Gminne Centrum Kultury w Białej
  Wyświetleń: 5262
 57. Budowa zewnętrznej windy przy budynku szkoły przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Białej.
  Wyświetleń: 5224
 58. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 5193
 59. Kierownictwo
  Wyświetleń: 5186
 60. Mienie Gminy
  Wyświetleń: 5149
 61. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 5096
 62. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 5083
 63. Zespół Szkolno-Przedszkolny W Białej
  Wyświetleń: 4974
 64. Akcja Społeczna "Przejrzysta Polska"
  Wyświetleń: 4897
 65. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 4869
 66. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
  Wyświetleń: 4836
 67. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji (2010-2014)
  Wyświetleń: 4832
 68. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  Wyświetleń: 4760
 69. Podstawa prawna
  Wyświetleń: 4590
 70. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku
  Wyświetleń: 4575
 71. Publiczne Gimnazjum w Białej
  Wyświetleń: 4557
 72. Informacja o rejestrze instytucji kultury
  Wyświetleń: 4553
 73. Deklaracje
  Wyświetleń: 4496
 74. Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejski w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 4492
 75. Statut Gminy
  Wyświetleń: 4487
 76. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 4414
 77. Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 4411
 78. Zadania
  Wyświetleń: 4402
 79. Młodszy referent ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 4380
 80. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4298
 81. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4248
 82. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4234
 83. Procedury planistyczne
  Wyświetleń: 4233
 84. Skład osobowy VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 4217
 85. Pobierz programy
  Wyświetleń: 4179
 86. Strategia Rozwoju Gminy Biała
  Wyświetleń: 4177
 87. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 4152
 88. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4137
 89. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 4109
 90. Obwieszczenia i Informacje - wybory uzupełniające 2011
  Wyświetleń: 4074
 91. Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 4004
 92. 2. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 3990
 93. Plan Pracy Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 3990
 94. Zadania Rady
  Wyświetleń: 3873
 95. Konsultacje
  Wyświetleń: 3870
 96. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego
  Wyświetleń: 3809
 97. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 3803
 98. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 3740
 99. Zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
  Wyświetleń: 3729
 100. Sesje od nr I do XV
  Wyświetleń: 3714
 101. Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3710
 102. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  Wyświetleń: 3695
 103. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami rok 2010
  Wyświetleń: 3687
 104. Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 3663
 105. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 3595
 106. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2018
  Wyświetleń: 3573
 107. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
  Wyświetleń: 3560
 108. Statuty Jednostek Pomocniczych Gminy Biała
  Wyświetleń: 3525
 109. System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008-2018
  Wyświetleń: 3504
 110. Fundusz sołecki
  Wyświetleń: 3466
 111. Wykaz aktów prawa miejscowego obowiązujący w gminie Biała
  Wyświetleń: 3439
 112. Osiedla
  Wyświetleń: 3430
 113. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 3429
 114. Protokoły VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 3365
 115. Zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 3308
 116. Protokoły z posiedzeń Stałych Komisji Rady z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 3264
 117. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 3107
 118. Nabór pracowników w roku 2010
  Wyświetleń: 3048
 119. Protokoły V Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2006-2010
  Wyświetleń: 2984
 120. Rokowania
  Wyświetleń: 2983
 121. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2980
 122. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006
  Wyświetleń: 2946
 123. XXIV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2941
 124. 2. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 2905
 125. 1. Burmistrz
  Wyświetleń: 2835
 126. Inspektor do spraw księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2805
 127. 2. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 2803
 128. Archiwum - Budżet
  Wyświetleń: 2785
 129. Skład osobowy V Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 2774
 130. Skład osobowy IV Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 2693
 131. Skład osobowy VII Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 2690
 132. Kierownik Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 2665
 133. 4. Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 2656
 134. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2013
  Wyświetleń: 2642
 135. Projekty Uchwał V Kadencji (2006-2010)
  Wyświetleń: 2622
 136. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2017
  Wyświetleń: 2551
 137. Mienie Gminy 2003
  Wyświetleń: 2543
 138. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 2542
 139. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2012 i 2011
  Wyświetleń: 2534
 140. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Łączniku o oznaczeniu 658/184 mapa 3
  Wyświetleń: 2530
 141. Budżet 2011
  Wyświetleń: 2524
 142. Projekty Uchwał VII kadencji Rady Miejskiej (2014-2018)
  Wyświetleń: 2498
 143. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej, ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 2491
 144. Tereny inwestycyjne w Gminie Biała
  Wyświetleń: 2488
 145. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2481
 146. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckich
  Wyświetleń: 2360
 147. I - ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  Wyświetleń: 2334
 148. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2009
  Wyświetleń: 2334
 149. Druki i formularze
  Wyświetleń: 2322
 150. Uchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)
  Wyświetleń: 2304
 151. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2007 r.
  Wyświetleń: 2302
 152. Protokoły VII Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 2289
 153. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2006 r.
  Wyświetleń: 2265
 154. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2012-2014
  Wyświetleń: 2261
 155. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2010
  Wyświetleń: 2243
 156. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi i samotnymi chorymi na rok 2013
  Wyświetleń: 2209
 157. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 2193
 158. Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2189
 159. Nabór na kierownika referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2180
 160. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 2178
 161. 3. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 2173
 162. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2015
  Wyświetleń: 2152
 163. Budżet 2013
  Wyświetleń: 2149
 164. 7. Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 2146
 165. III - ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2108
 166. Budżet 2012
  Wyświetleń: 2105
 167. Deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 2089
 168. Rok 2012
  Wyświetleń: 2086
 169. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 2076
 170. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 2069
 171. Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Białej.
  Wyświetleń: 2058
 172. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki gruntu 664/185 m.3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 2056
 173. 1. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 2055
 174. Budżet Gminy 2007
  Wyświetleń: 2048
 175. Wybory ławników na kadencje 2016 - 2019
  Wyświetleń: 2047
 176. Obwieszczenia i Informacje - wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 2043
 177. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie
  Wyświetleń: 2034
 178. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2009
  Wyświetleń: 2030
 179. Mienie Gminy 2005
  Wyświetleń: 2029
 180. Protokoły z posiedzeń Stałych Komisji Rady
  Wyświetleń: 2027
 181. Uchwały z V sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 2020
 182. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2016
 183. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007
  Wyświetleń: 1997
 184. Informacje z działalności Burmistrza
  Wyświetleń: 1993
 185. Zarządzenia Burmistrza z 2009 r.
  Wyświetleń: 1980
 186. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2005
  Wyświetleń: 1978
 187. Obwieszczenia i Informacje - wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 1964
 188. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 1949
 189. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2014
  Wyświetleń: 1937
 190. Rok 2013
  Wyświetleń: 1913
 191. Rok 2011
  Wyświetleń: 1911
 192. II - ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  Wyświetleń: 1901
 193. Poziomy odzysku i recyklingu - rok 2013
  Wyświetleń: 1896
 194. Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji - za rok 2005
  Wyświetleń: 1891
 195. 6. Samodzielne stanowisko ds. Oświaty i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 1880
 196. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 1857
 197. 8. Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu
  Wyświetleń: 1839
 198. Mienie Gminy 2006
  Wyświetleń: 1831
 199. Konsultacje dotyczące zmiany nazwy Osiedla Nr 1 w Białej i zmian do Statutu Osiedla
  Wyświetleń: 1827
 200. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1824
 201. Mienie Gminy 2004
  Wyświetleń: 1823
 202. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 1801
 203. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży lokalu użytkowego 2u położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1801
 204. Zarządzenia Burmistrza z 2007 r.
  Wyświetleń: 1792
 205. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - kompleks działek 125 o pow. 0,2550 ha, 153 o pow. 0,2520 ha oraz 154 o pow. 1,6810 ha położonych w Pogórzu
  Wyświetleń: 1791
 206. Nabór na dyrektora szkoły/zespołu szkolno-przedszkolnego
  Wyświetleń: 1774
 207. Budżet Gminy 2010
  Wyświetleń: 1759
 208. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 1757
 209. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2012
  Wyświetleń: 1754
 210. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Biała i transport do RIPOK- UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1753
 211. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu V kadencji (2006-2010)
  Wyświetleń: 1742
 212. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy wodociągu we wsi Krobusz
  Wyświetleń: 1737
 213. Kalendarz Wyborczy
  Wyświetleń: 1735
 214. 3. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 1728
 215. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 1728
 216. Budowa stawów rakowych w Mokrej
  Wyświetleń: 1727
 217. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 1726
 218. V - ZASADA FACHOWOŚCI
  Wyświetleń: 1725
 219. Nabór pracowników w 2012 roku
  Wyświetleń: 1721
 220. Archiwum Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1720
 221. Budżet 2014
  Wyświetleń: 1718
 222. Nabór na kierownika referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1704
 223. Budżet Gminy 2008
  Wyświetleń: 1702
 224. Dyżury Przewodniczącego Rady
  Wyświetleń: 1702
 225. Archiwum aktów prawnych 2004-2006
  Wyświetleń: 1701
 226. Inicjatywa Lokalna
  Wyświetleń: 1690
 227. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 1684
 228. 9. Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki
  Wyświetleń: 1683
 229. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1675
 230. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2009 r.
  Wyświetleń: 1665
 231. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2004
  Wyświetleń: 1663
 232. Przebudowa drogi powiatowej Biała - Solec - Wilków
  Wyświetleń: 1656
 233. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2009 roku
  Wyświetleń: 1649
 234. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów Strategii w ramach Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 1644
 235. Program do wypełniania dokumentów zgłoszenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 1643
 236. Przetarg nieograniczony na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach POKL
  Wyświetleń: 1638
 237. Zarządzenia Burmistrza z 2010 r.
  Wyświetleń: 1637
 238. Zarządzenia Burmistrza z 2008 r.
  Wyświetleń: 1631
 239. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2011
  Wyświetleń: 1626
 240. Przebudowa drogi gminnej Solec-Olbrachcice
  Wyświetleń: 1621
 241. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2008 r.
  Wyświetleń: 1621
 242. Rok 2008
  Wyświetleń: 1615
 243. Budżet 2015
  Wyświetleń: 1610
 244. Uchwały z VIII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 03 lipca 2007 r.
  Wyświetleń: 1602
 245. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI- ROSTKOWICE-WILKÓW
  Wyświetleń: 1599
 246. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białej - Ustronianka
  Wyświetleń: 1599
 247. Wykonanie remontów odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1598
 248. Podinspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i rolnictwa
  Wyświetleń: 1590
 249. Plan Odnowy Miejscowości Śmicz na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 1586
 250. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2009 r.
  Wyświetleń: 1574
 251. Podinspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1572
 252. Mienie Gminy 2009
  Wyświetleń: 1563
 253. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2006
  Wyświetleń: 1563
 254. IV - ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
  Wyświetleń: 1555
 255. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2010 roku
  Wyświetleń: 1554
 256. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1550
 257. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 listopada 2015
  Wyświetleń: 1549
 258. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2009 r.
  Wyświetleń: 1548
 259. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2007 r.
  Wyświetleń: 1541
 260. Rok 2009
  Wyświetleń: 1538
 261. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 1536
 262. Informacje, akty prawne, wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1536
 263. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego - za rok 2003
  Wyświetleń: 1536
 264. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2008
  Wyświetleń: 1535
 265. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2012
  Wyświetleń: 1532
 266. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1531
 267. Główny księgowy w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych - ogłoszenie unieważnione
  Wyświetleń: 1530
 268. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lipca 2015
  Wyświetleń: 1530
 269. Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 maja 2007 r.
  Wyświetleń: 1526
 270. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.460.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych
  Wyświetleń: 1524
 271. Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic
  Wyświetleń: 1519
 272. Budżet Gminy 2006
  Wyświetleń: 1518
 273. Przebudowa sieci ulic : ul. Hanki Sawickiej i ul. Stare Miasto w Białej
  Wyświetleń: 1518
 274. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz - Biała
  Wyświetleń: 1517
 275. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 1516
 276. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2013
  Wyświetleń: 1511
 277. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2010
  Wyświetleń: 1508
 278. VI - ZASADA ROZLICZALNOŚCI
  Wyświetleń: 1508
 279. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 1503
 280. Mienie Gminy 2008
  Wyświetleń: 1501
 281. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2015
  Wyświetleń: 1496
 282. Nabór na dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych
  Wyświetleń: 1495
 283. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 1490
 284. Budżet Gminy 2009
  Wyświetleń: 1488
 285. Mienie Gminy 2010
  Wyświetleń: 1487
 286. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1485
 287. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 31 o pow. 0,5110 ha k.m.4 położonej w Solcu
  Wyświetleń: 1484
 288. Nabór na dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych
  Wyświetleń: 1484
 289. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2004 r.
  Wyświetleń: 1484
 290. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2010
  Wyświetleń: 1475
 291. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę budynku produkcyjno-usługowo-handlowego w Olbrachcicach
  Wyświetleń: 1472
 292. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2010
  Wyświetleń: 1470
 293. Wyniki wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 1469
 294. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2010
  Wyświetleń: 1465
 295. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2010 r.
  Wyświetleń: 1465
 296. Stanowienie aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 1460
 297. Mienie Gminy 2007
  Wyświetleń: 1453
 298. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2006
  Wyświetleń: 1453
 299. Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1450
 300. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006
  Wyświetleń: 1444
 301. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2015
  Wyświetleń: 1444
 302. Tworzenie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1438
 303. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2012 r.
  Wyświetleń: 1436
 304. Informacja Burmistrza Białej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Białej
  Wyświetleń: 1432
 305. Rok 2007
  Wyświetleń: 1431
 306. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2008 r.
  Wyświetleń: 1429
 307. Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych
  Wyświetleń: 1424
 308. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2010 r.
  Wyświetleń: 1422
 309. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica
  Wyświetleń: 1421
 310. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1420
 311. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1419
 312. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2009
  Wyświetleń: 1419
 313. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów ze słomy i innych surowców pochodzenia rolnego oraz ściółki dla zwierząt w Brzeźnicy
  Wyświetleń: 1418
 314. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2012r.
  Wyświetleń: 1417
 315. Podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1416
 316. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2007 roku
  Wyświetleń: 1408
 317. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2008 roku
  Wyświetleń: 1405
 318. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 1402
 319. Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2014-2018)
  Wyświetleń: 1399
 320. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Białej o oznaczeniach 2077 mapa 26
  Wyświetleń: 1398
 321. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej
  Wyświetleń: 1398
 322. Zmiana konfiguracji systemu antenowego i podniesienie mocy promieniowej w RTCN Opole/Chrzelice, 48-220 Łącznik
  Wyświetleń: 1397
 323. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1393
 324. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - 2014-2018 - Kadencja VII
  Wyświetleń: 1393
 325. I przetarg ograniczony pomieszczenia gospodarczego położonego w Białej, ul. Rynek 25
  Wyświetleń: 1392
 326. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabina, gmina Biała.
  Wyświetleń: 1391
 327. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2012
  Wyświetleń: 1390
 328. Administrowanie cmentarzem komunalnym w Białej oraz świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na cmentarzu.
  Wyświetleń: 1389
 329. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2013 r.
  Wyświetleń: 1389
 330. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalno gospodarczego na budynek inwentarsko-gospodarczy w Łączniku
  Wyświetleń: 1386
 331. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2008 r.
  Wyświetleń: 1385
 332. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1385
 333. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2005 roku
  Wyświetleń: 1384
 334. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1383
 335. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2011 r.
  Wyświetleń: 1382
 336. Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r.
  Wyświetleń: 1381
 337. Informacja w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Biała w 2008r.
  Wyświetleń: 1379
 338. Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1379
 339. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 1378
 340. Nabór pracowników w roku 2009
  Wyświetleń: 1373
 341. Rok 2010
  Wyświetleń: 1370
 342. Rok 2014
  Wyświetleń: 1368
 343. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012
  Wyświetleń: 1367
 344. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2008
  Wyświetleń: 1366
 345. Kalendarz Wyborczy
  Wyświetleń: 1362
 346. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1362
 347. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2011
  Wyświetleń: 1362
 348. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej Krobusz- Radostynia
  Wyświetleń: 1353
 349. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009
  Wyświetleń: 1351
 350. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 1349
 351. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1347
 352. Rok 2005
  Wyświetleń: 1347
 353. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2003 r.
  Wyświetleń: 1347
 354. Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r.
  Wyświetleń: 1345
 355. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2006 roku
  Wyświetleń: 1343
 356. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czartowice- Gmina Biała
  Wyświetleń: 1342
 357. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 6 Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy - Sierpień 80
  Wyświetleń: 1341
 358. II przetarg nieograniczony działki gruntu o numerze 2077 mapa 26 położonej w Białej
  Wyświetleń: 1338
 359. Przebudowa elewacji budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4a w Łączniku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1338
 360. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2011
  Wyświetleń: 1337
 361. Rok 2006
  Wyświetleń: 1336
 362. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1334
 363. Informacja o dopisaniu, sprawdzaniu spisu wyborców i pobieraniu zaświadczeń o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 1333
 364. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 lipca 2015r
  Wyświetleń: 1333
 365. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2013
  Wyświetleń: 1329
 366. Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1329
 367. Uchwały z IV sesji Rady Miejskiej w Białej z 27 lutego 2007 roku
  Wyświetleń: 1324
 368. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2005
  Wyświetleń: 1321
 369. Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1320
 370. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1319
 371. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2007
  Wyświetleń: 1318
 372. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 1318
 373. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1317
 374. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 1317
 375. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku gospodarczego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1316
 376. Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 lutego 2008 r.
  Wyświetleń: 1316
 377. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki 112/29 o pow. 0,0214 ha i 113/29 o pow. 0,0182 ha k.m.2 położone w Solcu
  Wyświetleń: 1315
 378. Oświadczenia złożone w 2011 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 1315
 379. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1315
 380. Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1314
 381. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze
  Wyświetleń: 1313
 382. Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej
  Wyświetleń: 1313
 383. Dostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku
  Wyświetleń: 1312
 384. Plan Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 1311
 385. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1311
 386. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2011
  Wyświetleń: 1310
 387. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2012
  Wyświetleń: 1310
 388. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1309
 389. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009r.
  Wyświetleń: 1307
 390. Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała
  Wyświetleń: 1305
 391. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi i samotnymi chorymi na rok 2014
  Wyświetleń: 1305
 392. Remont budynków mieszkalnych na ul. Plac Zamkowy 8 oraz Kościuszki 3 w mieście Biała
  Wyświetleń: 1303
 393. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE
  Wyświetleń: 1300
 394. Zarządzenia Burmistrza - 2006-2010 - Kadencja V
  Wyświetleń: 1298
 395. Archiwum ogłoszeń
  Wyświetleń: 1296
 396. Plan Odnowy Miejscowości Grabina na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 1293
 397. Demontaż, zbieranie, transport i utylizacja azbestu na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 1291
 398. Dostawę materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości 2000 ton.
  Wyświetleń: 1287
 399. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1285
 400. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008
  Wyświetleń: 1282
 401. Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 lutego 2007r.
  Wyświetleń: 1282
 402. Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej
  Wyświetleń: 1279
 403. Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych.
  Wyświetleń: 1278
 404. Wybory ławników sądowych na kadencję 2012-2015
  Wyświetleń: 1278
 405. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2008
  Wyświetleń: 1277
 406. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała.
  Wyświetleń: 1276
 407. Plan Odnowy Miejscowości Chrzelice na lata 2009-2016
  Wyświetleń: 1276
 408. Plan Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 1276
 409. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Burmistrza Białej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1273
 410. Przebudowa elewacji budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4a w Łączniku
  Wyświetleń: 1266
 411. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 1264
 412. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2009
  Wyświetleń: 1264
 413. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik
  Wyświetleń: 1262
 414. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznik, Gmina Biała- UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 1262
 415. Przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów w Białej
  Wyświetleń: 1262
 416. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 1260
 417. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw dla Zespołu Szkolno, Przedszkolnego w Łączniku, Publiczna Szkoła Podstawowa im Filipa Roboty w Łącznik
  Wyświetleń: 1258
 418. Informacja w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała
  Wyświetleń: 1256
 419. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1255
 420. Plan Odnowy Miejscowości Solec na lata 2009-2016
  Wyświetleń: 1253
 421. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznik, Gmina Biała
  Wyświetleń: 1253
 422. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 1251
 423. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2012
  Wyświetleń: 1249
 424. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za 2010 r.
  Wyświetleń: 1248
 425. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 1248
 426. Obwieszczenia i Informacje - wybory 2010
  Wyświetleń: 1248
 427. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki 177/62 o pow. 0,1720 ha, 63 o pow. 0,0510 ha i 519/62 o pow. 0,0266 ha k. m. 4 położnych w Dębinie ul. Główna 22 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 1245
 428. Uchwały XI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r.
  Wyświetleń: 1244
 429. Uchwały z VI sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1242
 430. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2012
  Wyświetleń: 1238
 431. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2010
  Wyświetleń: 1237
 432. Uchwały z III sesji Rady Miejskiej w Białej z 29 grudnia 2006 roku
  Wyświetleń: 1237
 433. Zarządzenia Burmistrza z 2006 r.
  Wyświetleń: 1233
 434. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2013
  Wyświetleń: 1232
 435. Plany pracy Komisji Stałych
  Wyświetleń: 1230
 436. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 10 Komitetu Wyborczego Prawica
  Wyświetleń: 1229
 437. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2013
  Wyświetleń: 1229
 438. Zaządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1228
 439. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki gruntu o numerze 2077 mapa 26 położonej w Białej
  Wyświetleń: 1226
 440. Od 1 lipca 2016 r. zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 1225
 441. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 1224
 442. Plan Odnowy Miejscowości Ligota Bialska na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 1223
 443. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 1222
 444. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Opolska, Traugutta, H. Sawickiej, Stare Miasto, Moniuszki, Wałowa w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 1221
 445. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2005 r.
  Wyświetleń: 1220
 446. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 kwietnia 2011r.
  Wyświetleń: 1218
 447. Modernizacja i rozbudowa terenu sportu i rekreacji- boisko wielofunkcyjne w Łączniku.
  Wyświetleń: 1216
 448. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ-GOSTOMIA-SOLEC
  Wyświetleń: 1216
 449. Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 1214
 450. Rok 2004
  Wyświetleń: 1212
 451. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Biała na lata 2012-2032
  Wyświetleń: 1209
 452. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2011
  Wyświetleń: 1207
 453. Przerzut ścieków z oczyszczalni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie Ustronianka
  Wyświetleń: 1207
 454. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2013
  Wyświetleń: 1207
 455. Obwieszczenie o podziale na obwody głosowania Gminy Biała
  Wyświetleń: 1206
 456. Remont cząstkowy dróg gminnych i miejskich.
  Wyświetleń: 1206
 457. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 1205
 458. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łącznik, gmina Biała.
  Wyświetleń: 1203
 459. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
  Wyświetleń: 1202
 460. Strona Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1202
 461. Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości 1650 ton
  Wyświetleń: 1201
 462. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Wilkowie o oznaczeniu 24 mapa 1
  Wyświetleń: 1201
 463. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1201
 464. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2010
  Wyświetleń: 1197
 465. 5. Referat Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej
  Wyświetleń: 1196
 466. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki o oznaczeniu 658/184 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1195
 467. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2009
  Wyświetleń: 1194
 468. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2013
  Wyświetleń: 1194
 469. Przetargi
  Wyświetleń: 1194
 470. Informacja dotycząca zmiany imion lub nazwisk
  Wyświetleń: 1193
 471. Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Białej w 31 sierpnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1190
 472. Informacja Burmistrza Białej o dopisaniu do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1187
 473. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 1187
 474. Wyniki Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1187
 475. Uchwały z I sesji Rady Miejskiej w Białej z 24 listopada 2006 roku
  Wyświetleń: 1185
 476. Uchwały z IX sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1185
 477. Uchwały zXII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1185
 478. Przebudowa konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych i drogi gminnej ul. Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka, Św. Kamila
  Wyświetleń: 1180
 479. Remont budynków mieszkalnych na ul. Kościuszki 30- 32 w Białej
  Wyświetleń: 1180
 480. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1180
 481. Przebudowa ul. Oświęcimskiej na ciąg pieszy w Białej
  Wyświetleń: 1178
 482. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1176
 483. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2006 r.
  Wyświetleń: 1174
 484. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2014 r.
  Wyświetleń: 1173
 485. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2008
  Wyświetleń: 1170
 486. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2007
  Wyświetleń: 1170
 487. Wyniki konkursu ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1170
 488. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1169
 489. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2006 r.
  Wyświetleń: 1168
 490. Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 1166
 491. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o oznaczeniu 900/187 mapa 3 połozonej w Pogórzu
  Wyświetleń: 1165
 492. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1164
 493. Dostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1163
 494. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2016
  Wyświetleń: 1163
 495. Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1163
 496. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 658/184 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1161
 497. Wykonanie docieplenia i kolorystyki elewacji budynku szkolno- przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4b w Łączniku
  Wyświetleń: 1161
 498. Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1160
 499. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21
  Wyświetleń: 1158
 500. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 1157
 501. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 1154
 502. Obiweszczenie Burmistrza Białej z dnia 21 lipca 2014 r. o zebraniu wyborczym sołectwa "Przedmieście"
  Wyświetleń: 1153
 503. Rejestr działalności - ochrona przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 1153
 504. Techniczna obsługa stała w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała
  Wyświetleń: 1153
 505. Uchwały z II sesji Rady Miejskiej w Białej z 6 grudnia 2006 roku
  Wyświetleń: 1153
 506. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2012
  Wyświetleń: 1152
 507. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu o numerze 6664/185 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1151
 508. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o zasadach losowania numerów kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1151
 509. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi CHRZELICE
  Wyświetleń: 1147
 510. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej
  Wyświetleń: 1144
 511. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1141
 512. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 1140
 513. Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1140
 514. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2011r.
  Wyświetleń: 1139
 515. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej.
  Wyświetleń: 1139
 516. Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach odwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1138
 517. Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1137
 518. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz Olbrachcic
  Wyświetleń: 1135
 519. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz, Gostomia, Solec
  Wyświetleń: 1135
 520. Konkurs ofert na wsparcie finansowe organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Gminy Biała
  Wyświetleń: 1133
 521. Remont nawierzchni Rynku w Białej wraz z wykonaniem oznakowania docelowego
  Wyświetleń: 1133
 522. Zaproszenie na rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1133
 523. Informacja o obwodach głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1132
 524. Informacja dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1130
 525. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2009
  Wyświetleń: 1129
 526. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ŁĄCZNIK
  Wyświetleń: 1128
 527. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Kolnowice.
  Wyświetleń: 1128
 528. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1127
 529. Uchwały z VII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 maja 2007 r.
  Wyświetleń: 1127
 530. Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1125
 531. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Mokra
  Wyświetleń: 1122
 532. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1121
 533. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008
  Wyświetleń: 1120
 534. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 1118
 535. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1118
 536. Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej i pełnionych funkcjach jej członków
  Wyświetleń: 1116
 537. Zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 1116
 538. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 1311 o pow. 0,2886 ha położona w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1114
 539. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012r
  Wyświetleń: 1113
 540. Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Biała w ilości około 1900 ton
  Wyświetleń: 1112
 541. Uchwały z XIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1106
 542. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2010
  Wyświetleń: 1105
 543. Remont odcinków dróg gminnych w m. Józefów oraz Wilków
  Wyświetleń: 1105
 544. Przebudowa budynku komunalnego ul. Plac Zamkowy 3- Gmina Biała
  Wyświetleń: 1102
 545. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1101
 546. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1100
 547. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
  Wyświetleń: 1100
 548. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1098
 549. Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach Gminy Biała
  Wyświetleń: 1097
 550. Informacja Burmistrza Białej o zaświadczeniach o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 1096
 551. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 1092
 552. Dotacje
  Wyświetleń: 1091
 553. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 1087
 554. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski, Rostkowice, Wilków
  Wyświetleń: 1086
 555. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 1085
 556. Zgłaszanie kandydatów na radnego - formularze
  Wyświetleń: 1084
 557. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2004
  Wyświetleń: 1083
 558. Remont elewacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 1083
 559. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o numerze 224 mapa 3 położonej w Olbrachcicach 80
  Wyświetleń: 1081
 560. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2003
  Wyświetleń: 1081
 561. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - wersja dla osób niedowidzących
  Wyświetleń: 1080
 562. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1080
 563. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2008
  Wyświetleń: 1080
 564. Techniczna obsługa budynków w mieści i gminie Biała.
  Wyświetleń: 1080
 565. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 1079
 566. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 21 października 2014 r. o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 1078
 567. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej i gminnej.
  Wyświetleń: 1078
 568. Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 06 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1077
 569. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 1076
 570. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadańz zakresu pomocy społecznej w 2011 roku
  Wyświetleń: 1074
 571. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2012 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1070
 572. Ogłoszenie o przetargu ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1070
 573. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2015 r.
  Wyświetleń: 1067
 574. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2011
  Wyświetleń: 1067
 575. Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 11 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1066
 576. Zakup sprzętu elektronicznego w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012
  Wyświetleń: 1066
 577. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2011
  Wyświetleń: 1065
 578. Archiwum - Mienie Gminy
  Wyświetleń: 1064
 579. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2014
  Wyświetleń: 1064
 580. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1062
 581. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1062
 582. II przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu położonego w Białej, ul. Nyska 36/1
  Wyświetleń: 1059
 583. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2013
  Wyświetleń: 1059
 584. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010r
  Wyświetleń: 1058
 585. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2004
  Wyświetleń: 1058
 586. I przetarg przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1057
 587. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2011 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1057
 588. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi ŚMICZ (przysiółek WALDEKA)
  Wyświetleń: 1054
 589. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2014
  Wyświetleń: 1054
 590. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego określonego w projekcie uchwały budżetowej oraz w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała w 2009 roku
  Wyświetleń: 1054
 591. Konsultacje w sprawie projektów strategii w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 1051
 592. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie granic i liczbie radnych wybieranych w wyborach uzupełniających
  Wyświetleń: 1051
 593. Obwieszczenie Burmistrza w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w Śmiczu
  Wyświetleń: 1051
 594. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży działek 125 m.5, 153 m.5, 154 m.5 położonych w Pogórzu
  Wyświetleń: 1051
 595. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 1049
 596. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym, do zasilania szatni sportowej na terenie boiska sportowego.
  Wyświetleń: 1048
 597. Wzór zgłoszenia kandydatów na cżłonków terytorialnych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1048
 598. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1048
 599. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1047
 600. Oświadczenie majątkowe burmistrza - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1047
 601. Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w lokalach komunalnych gminy Biała w ilości 76 sztuk i 5 szt. drzwi wejściowych.
  Wyświetleń: 1045
 602. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i miejskich wewnętrznych w ilości około 2000 m2 mieszanką mineralno – bitumiczną metodą frezowania lub z wycinaniem krawędzi
  Wyświetleń: 1045
 603. II przetarg przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1043
 604. Rozbudowa drogi powiatowej Wasiłowice - Śmicz
  Wyświetleń: 1043
 605. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 413/28 o pow. 0,5775 ha k.m.3 położona w Mokrej
  Wyświetleń: 1042
 606. Konkurs ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1041
 607. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1040
 608. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 1037
 609. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GÓRKA PRUDNICKA, przysiółek BRZEŹNICA
  Wyświetleń: 1026
 610. Wymiana pokryć dachowych w budynkach komunalnych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1024
 611. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1022
 612. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała.
  Wyświetleń: 1021
 613. Budżet 2016
  Wyświetleń: 1020
 614. Informacja o dostępie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1020
 615. Rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego 1u w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 1020
 616. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna-Miłowice-Kolnowice-Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz.
  Wyświetleń: 1019
 617. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1016
 618. Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym Gminy Biała- Łącznik
  Wyświetleń: 1014
 619. Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza - wybory 2009
  Wyświetleń: 1008
 620. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 1005
 621. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2015
  Wyświetleń: 1005
 622. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o obsadzeniach mandatów na radnych bez głosowania
  Wyświetleń: 1004
 623. Remont ulicy Nyskiej i Moniuszki w Białej - drugie postępowanie
  Wyświetleń: 1002
 624. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o numerze 224 mapa 3 położonej w Olbrachcicach 80
  Wyświetleń: 1000
 625. Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
  Wyświetleń: 998
 626. Obwieszczenie Burmistrza Białej o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY BIAŁA
  Wyświetleń: 998
 627. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011r
  Wyświetleń: 998
 628. Zaproszenie do rokowań dotyczących sprzedaży działki budowlanej połozonej w Miłowicach o numerze 187/3 mapa 2
  Wyświetleń: 997
 629. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 995
 630. Informacja Burmistrza Białej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 993
 631. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 993
 632. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała położonej w Białej - część działki 716 m.13
  Wyświetleń: 989
 633. Składy osobowe Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 989
 634. Archiwum - Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 986
 635. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z siedzibą ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GRABINA
  Wyświetleń: 986
 636. Obwodowe Komisje do spraw referendum
  Wyświetleń: 983
 637. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007
  Wyświetleń: 983
 638. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2003
  Wyświetleń: 982
 639. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy zbiornika wyrównawczego wody na wodociągu grupowym Pogórze
  Wyświetleń: 977
 640. Program pomocowy dla uczniów nepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 976
 641. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 212/1 o pow. 0,6390 ha położona w Prężynie
  Wyświetleń: 975
 642. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania
  Wyświetleń: 974
 643. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza- za rok 2007
  Wyświetleń: 970
 644. Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 970
 645. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 21-22 grudnia 2015
  Wyświetleń: 969
 646. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 964
 647. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia - Solec
  Wyświetleń: 962
 648. Obwieszczenie Burmistrza Białej o granicach, numerach okręgów wyborczych i ustaleniu liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w wyborach do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 960
 649. Sprawozdanie za okres od 29 kwietnia 2005r. do 31 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 959
 650. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 958
 651. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 955
 652. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 954
 653. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 952
 654. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 4 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 952
 655. Uchwały X sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r.
  Wyświetleń: 952
 656. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Grabina.
  Wyświetleń: 951
 657. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 grudnia 2015
  Wyświetleń: 951
 658. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 950
 659. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 5 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 949
 660. Zgłaszanie kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 949
 661. Obwieszczenie Burmistrza Białej o zamierzeniu budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna -Miłowice -Kolnowice -Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz.
  Wyświetleń: 947
 662. Rok 2015
  Wyświetleń: 946
 663. Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania do spisu wyborców osób czasowo przebywających na obszarze gminy Biała.
  Wyświetleń: 942
 664. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę dróg gminnych publicznych ulic: Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka i Św. Kamila w Białej, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach.
  Wyświetleń: 942
 665. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej do zasilania budynku szatni sportowej usytuowanej na terenie boiska sportowego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 940
 666. Techniczna obsługa stała budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała
  Wyświetleń: 939
 667. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia."
  Wyświetleń: 938
 668. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 938
 669. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
  Wyświetleń: 938
 670. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 51
  Wyświetleń: 937
 671. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 229/3 o pow. 0,7464 ha położona w Prężynie
  Wyświetleń: 936
 672. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Miłowicach o oznaczeniu 187/3 mapa 2
  Wyświetleń: 935
 673. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE
  Wyświetleń: 931
 674. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała
  Wyświetleń: 931
 675. Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 1010
  Wyświetleń: 931
 676. SKARGI I WNIOSKI
  Wyświetleń: 928
 677. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy wodociągu grupowego Biała o odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej o długości ok. 800m z dnia 3.10.2014r.
  Wyświetleń: 927
 678. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie odwzorowania karty do głosowanie ze skreślonym kandydatem
  Wyświetleń: 926
 679. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - lokal użytkowego nr 1u położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 926
 680. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal użytkowy położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 924
 681. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 11
  Wyświetleń: 922
 682. Podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 921
 683. Zarządzenie Burmistrza Bialej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 201
  Wyświetleń: 921
 684. Informacja o szkoleniu dla członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 918
 685. Zakup usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Biała w ramach projektu konkursowego POKL 9.1.2
  Wyświetleń: 916
 686. Gdzie szukać pomocy - Informator
  Wyświetleń: 914
 687. Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 913
 688. Dodatkowa oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2014
  Wyświetleń: 912
 689. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 912
 690. Obwieszczenie Burmistrza Białej o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r
  Wyświetleń: 909
 691. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice – Wilków
  Wyświetleń: 909
 692. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 5 położony w Białej ul. Góra Wolności 3
  Wyświetleń: 909
 693. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2015
  Wyświetleń: 909
 694. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 marca 2016
  Wyświetleń: 908
 695. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Grabina
  Wyświetleń: 906
 696. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego ul. Prudnicka 7 w Białej.
  Wyświetleń: 906
 697. Uchwała Rady Miejskiej w Białej w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010roku
  Wyświetleń: 906
 698. Informacja o harmonogramie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 905
 699. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 18.12.2013r w sprawie budowy linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Grabina SKR
  Wyświetleń: 905
 700. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 903
 701. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 899
 702. Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania osób do obwodów głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 894
 703. Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowani kandydaci
  Wyświetleń: 894
 704. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2005
  Wyświetleń: 894
 705. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE - WILKÓW
  Wyświetleń: 892
 706. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
  Wyświetleń: 887
 707. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 885
 708. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011r
  Wyświetleń: 883
 709. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 882
 710. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 879
 711. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy linii napowietrznej 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15 / 0,4kV , do zasilania Zakładu Produkcji Brykietu w Grabinie
  Wyświetleń: 878
 712. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb Browiniec Polski z dnia 17.12.2013r
  Wyświetleń: 878
 713. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 1u położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 875
 714. Ferie z Bogiem
  Wyświetleń: 873
 715. Informacja Burmistrza Białej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 872
 716. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 871
 717. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 871
 718. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała działki gruntu 436/9 m.3 o pow. 0,0105 ha położonej w Ligocie Bialskiej
  Wyświetleń: 871
 719. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 871
 720. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
  Wyświetleń: 870
 721. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 865
 722. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie linii napowietrznej 15kV wykonanej kablem 3x XRUHAKXS 120/25 mm² od słupa nr 147 do słupa 146 linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik ” w miejscowości Chrzelice
  Wyświetleń: 863
 723. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2014
  Wyświetleń: 863
 724. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 229/47 o pow. 0,1865 ha położona w Radostyni
  Wyświetleń: 862
 725. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznaniu numerów list kandydatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 861
 726. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 860
 727. Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 859
 728. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2014-2016
  Wyświetleń: 852
 729. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia – Solec
  Wyświetleń: 851
 730. Przebudowa drogi gminnej ul. Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 851
 731. Zasady działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 851
 732. Zarządzenia Burmistrza VI Kadencji - 2013
  Wyświetleń: 848
 733. Harmonogram zebrań Samorządu Mieszkańców Wsi i Osiedla w Gminie Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 847
 734. Poziomy odzysku i recyklingu
  Wyświetleń: 847
 735. Informacja Burmistrza Białej o wykazie działek przeznaczonych do dzierżawy z dnia 17.01.2014r
  Wyświetleń: 843
 736. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej wodociągu grupowego Biała
  Wyświetleń: 842
 737. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych (studni) w Mokrej
  Wyświetleń: 842
 738. Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 841
 739. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2016
  Wyświetleń: 841
 740. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 839
 741. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 834
 742. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA - SOLEC
  Wyświetleń: 833
 743. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 831
 744. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Biała przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 829
 745. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
  Wyświetleń: 829
 746. Analizy i sprawozdania
  Wyświetleń: 828
 747. OBWIESZCZENIE Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 828
 748. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 828
 749. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w tym głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 827
 750. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 825
 751. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy BIAŁA
  Wyświetleń: 823
 752. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi dotyczącej opracowania dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała”
  Wyświetleń: 821
 753. Obwieszczenie o wyłożeniu raportu na "Punkt zbierania odpadów" w Białej
  Wyświetleń: 820
 754. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie realizacji inwestycji w Miłowicach
  Wyświetleń: 819
 755. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice
  Wyświetleń: 818
 756. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 września 2015r
  Wyświetleń: 818
 757. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Nr 18 w Białej
  Wyświetleń: 810
 758. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Grabina SKR
  Wyświetleń: 810
 759. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 21 marca 2016
  Wyświetleń: 810
 760. Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Biała w latach 2012 - 2014
  Wyświetleń: 810
 761. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy wiaty rekreacyjnej na terenie obiektu sportowego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 809
 762. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice–Wilków
  Wyświetleń: 809
 763. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmicz, gmina Biała.
  Wyświetleń: 809
 764. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice
  Wyświetleń: 806
 765. Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu prudnickiego
  Wyświetleń: 803
 766. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 730.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 802
 767. Zaproszenie uprawnionych podmiotów do zgłaszania opinii bądź uwag do projektu uchwały
  Wyświetleń: 801
 768. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne z zakresu promocji gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 798
 769. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu o numerze 664/185 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 796
 770. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 23
  Wyświetleń: 784
 771. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniu w sprawie dotyczącej budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 783
 772. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki 1294/8 przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 783
 773. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy budynku remizy w Mokrej
  Wyświetleń: 779
 774. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 8 października 2014r. w sprawie wydłużenia terminu zgłoszenia list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 12 do dnia 13 października 2014. do godz. 17:00
  Wyświetleń: 777
 775. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniu w sprawie nr GKZP.6733.2.2013 - budowę doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice.
  Wyświetleń: 775
 776. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal użytkowy 4u położony w Białej ul. Rynek 14 wraz z udziałem 30 /1000 w częściach wspólnych budynku oraz współwłasności działki 1100 km.18 o pow. 0,0 465ha
  Wyświetleń: 774
 777. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 4u położony w Białej ul. Rynek 14.
  Wyświetleń: 769
 778. Pliki do pobrania
  Wyświetleń: 765
 779. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 763
 780. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GOSTOMIA w gminie Biała
  Wyświetleń: 762
 781. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 761
 782. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 681.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 760
 783. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 31.12.2013r. w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 759
 784. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy odcinka doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV na gruntach wsi Prężyna
  Wyświetleń: 759
 785. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34
  Wyświetleń: 757
 786. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 289/127 km.1 o pow. 0,0059 ha położona we wsi Mokra
  Wyświetleń: 756
 787. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Prudnickiej 7 o pow. użytkowej 24,97 m2
  Wyświetleń: 754
 788. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2010
  Wyświetleń: 754
 789. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  Wyświetleń: 753
 790. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 1 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 753
 791. Zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień listopada 2014r
  Wyświetleń: 753
 792. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110 kV, jednotorowej, kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową (3xeWN+2t)
  Wyświetleń: 751
 793. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.780.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
  Wyświetleń: 746
 794. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 lutego 2016
  Wyświetleń: 746
 795. Protokoły z posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 743
 796. Podmioty odbierające odpady i miejsca składowania
  Wyświetleń: 739
 797. Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 737
 798. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2016
  Wyświetleń: 735
 799. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110 kV na odcinku od granicy miasta Biała do granicy gminy Biała z gminą Prudnik (teren wsi Prężyna) z dnia 25.02.2014r
  Wyświetleń: 729
 800. Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r
  Wyświetleń: 725
 801. Zaproszenie do rokowań na sprzedaż lokalu użytkowego 4u położonego w Białej ul. Rynek 14
  Wyświetleń: 724
 802. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2016
  Wyświetleń: 722
 803. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową w miejscowości Prężyna
  Wyświetleń: 719
 804. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 717
 805. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową (3xeWN+2t) na gruntach wsi PRĘŻYNA z dnia 24.09.2014
  Wyświetleń: 717
 806. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy doziemnej linii kablowej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik, we wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 717
 807. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik
  Wyświetleń: 717
 808. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 1311 km.7 pow. 0,2886 ha obręb Chrzelice
  Wyświetleń: 716
 809. Wyniki konkursu ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
  Wyświetleń: 716
 810. Zaproszenie do rokowań - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 715
 811. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 16 października 2014 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 713
 812. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Miejskiej w Białej bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 712
 813. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 711
 814. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działki gruntu 606/58 m.3 w Krobuszu
  Wyświetleń: 708
 815. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej o odcinek długości 665m zakończony hydrantem wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków mieszkalnych
  Wyświetleń: 706
 816. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 706
 817. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 227 km.2 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 703
 818. Świadczenie usług doradztwa prawnego
  Wyświetleń: 702
 819. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 112/29 km.2 o pow. 0,0214 ha oraz 113/29 km.2 o pow. 0,0182ha obręb Solec
  Wyświetleń: 701
 820. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2014
  Wyświetleń: 699
 821. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące sporządzenia MPZP wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 698
 822. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 19.12.2013r. w sprawie budowy linii kablowej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odcinek w miejscowości Chrzelice
  Wyświetleń: 697
 823. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na "Punkt zbierania odpadów" w Białej
  Wyświetleń: 694
 824. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2014
  Wyświetleń: 693
 825. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny 4 położony w Białej ul. Szkolna 3
  Wyświetleń: 692
 826. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 9 lipca 2015r
  Wyświetleń: 692
 827. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny 3 położony w Białej ul. Prudnicka 11
  Wyświetleń: 691
 828. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową w miejscowości Prężyna z dnia 11.09.2014r.
  Wyświetleń: 688
 829. Zaproszenie do rokowań - lokal użytkowy 1u-garaż położony w budynku gospodarczym położonym w Brzeźnicy 10
  Wyświetleń: 683
 830. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Łączniku ul. Skowrońskiego 16 na działce 547/51
  Wyświetleń: 680
 831. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 674
 832. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie rozbudowy wodociągu grupowego Biała o odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej o długości 800m na gruntach wsi Wasiłowice z dnia 23.09.2014r.
  Wyświetleń: 674
 833. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 22.01.2014r. w sprawie budowy drewnianej wiaty rekreacyjnej na terenie gminnego boiska sportowego
  Wyświetleń: 673
 834. Informacje dotyczące udziału w referendum
  Wyświetleń: 668
 835. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 668
 836. Oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza - zakończenie pełnienia funkcji
  Wyświetleń: 666
 837. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT
  Wyświetleń: 661
 838. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 16.12.2013r. - budowa doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 659
 839. Zgłaszanie kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
  Wyświetleń: 659
 840. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Opolska w Białej".
  Wyświetleń: 658
 841. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 568 km.11 o pow. 0,6926 ha położona w Białej
  Wyświetleń: 657
 842. Sesja XVI z dnia 14 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 655
 843. Zawiadamienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 2 października 2015r
  Wyświetleń: 653
 844. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Prudnicka 11
  Wyświetleń: 651
 845. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022
  Wyświetleń: 651
 846. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy z rozbudową budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe o pojemności do 10m³ z dnia 3.07.2015
  Wyświetleń: 650
 847. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 413/28 km.3 o pow. 0,5775 ha obręb Mokra
  Wyświetleń: 650
 848. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 5 położony w Brzeźnicy 10 wraz z udziałem 106 /1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie współwłasności działki 351/3 km.2 o pow. 0,2561 h
  Wyświetleń: 649
 849. INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 647
 850. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 u położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 647
 851. Sprawdzanie Spisu Wyborców
  Wyświetleń: 646
 852. Informacja Burmistrza Białej z dnia 2 października 2015 r. o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 643
 853. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działki 177/62 pow. 0,1720 ha, 519/62 o pow. 0,0266 ha, 63 o pow. 0,0510 ha km.4 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 643
 854. Zawiadamienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 maja 2016
  Wyświetleń: 642
 855. Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 641
 856. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich 809,765 i 766 k. m. 14 obręb Biała na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 764 km.14 o pow. 0,2554 ha położona w Białej
  Wyświetleń: 633
 857. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 31 km.4 o pow. 0,5110 ha obręb Solec
  Wyświetleń: 632
 858. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2016 r.
  Wyświetleń: 629
 859. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania roboty p.n.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i miejskich wewnętrznych w ilości około 1500 m2 mieszanką mineralno – bitumiczną metodą frezowania".
  Wyświetleń: 627
 860. Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów
  Wyświetleń: 627
 861. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1320 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 626
 862. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Brzeźnicy 10, na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 623
 863. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - nr działki 712/2 m.13 o pow. 0,0172 ha - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 621
 864. Ogłoszenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała
  Wyświetleń: 619
 865. Przebudowa drogi powiatowej od Górki Prudnickiej do Pogórza
  Wyświetleń: 614
 866. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 czerwca 2016
  Wyświetleń: 614
 867. Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 605
 868. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy z rozbudową budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe o pojemności do 10m³ z dnia 24.07.2015
  Wyświetleń: 596
 869. Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 593
 870. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 591
 871. Tworzenie Komitetów Wyborczych
  Wyświetleń: 591
 872. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży na rzecz współwłaściciela - działka 1533 km.24 pow. 0,0864 ha obręb Biała
  Wyświetleń: 590
 873. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 229/47 km.3 o pow. 0,1865 ha obręb Radostynia
  Wyświetleń: 590
 874. Wycinka drzew od 1 stycznia 2017
  Wyświetleń: 590
 875. II ustny przetarg ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Brzeźnicy 10, na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 589
 876. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 694/1 m.5 o pow. 0,1540 ha położonej w Brzeźnicy obręb Górka Prudnicka - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 589
 877. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r
  Wyświetleń: 588
 878. Odwołanie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 587
 879. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 587
 880. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilków
  Wyświetleń: 582
 881. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2016
  Wyświetleń: 582
 882. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała
  Wyświetleń: 580
 883. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4 obręb Biała
  Wyświetleń: 576
 884. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Nyska 24
  Wyświetleń: 574
 885. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 572
 886. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 572
 887. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 17 czerwca 2015 r
  Wyświetleń: 570
 888. Odwołanie przetargu na sprzedaż działki gruntu 289/127 położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 558
 889. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 557
 890. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 557
 891. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2017
  Wyświetleń: 555
 892. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 554
 893. Rok 2016
  Wyświetleń: 554
 894. Informacja Burmistrza Białej z dnia 4 września 2015 r.
  Wyświetleń: 548
 895. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Rynek 16 o pow. użytkowej 75,78 m2
  Wyświetleń: 547
 896. Wniosek o przyznanie dotacji dla UKS White MTB Team Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 545
 897. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4 obręb Biała
  Wyświetleń: 541
 898. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 21 października 2014 r. o przyznaniu numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 539
 899. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 538
 900. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4
  Wyświetleń: 536
 901. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1320 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 534
 902. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GOSTOMIA w gminie Biała
  Wyświetleń: 526
 903. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokal mieszkalny nr 2 położony w Białej przy ul. Armii Ludowej 8 wraz z udziałem 13/100 części w działce 1266/1 m.20 o pow. 0,0297 ha - sprzedaż na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 525
 904. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 523
 905. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 3 czerwca 2015 r
  Wyświetleń: 522
 906. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 289/127 m.1 o pow. 0,0059 ha położonej w Mokrej obręb Mokra - sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 520
 907. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - część działki 1845 m. 30 o pow.0,2090 ha - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 515
 908. Przebudowa drogi gminnej ul. Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 514
 909. Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
  Wyświetleń: 512
 910. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2016
  Wyświetleń: 511
 911. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP wsi Gostomia w gminie Biała oraz wszczcia przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. zmiany planu.
  Wyświetleń: 509
 912. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 508
 913. Oświadczenia majątkowe kierowniów jednostek organizacyjnych - za rok 2013
  Wyświetleń: 507
 914. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 503
 915. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 498
 916. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - ziałka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 497
 917. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 23 września 2015 r
  Wyświetleń: 497
 918. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 czerwca 2016
  Wyświetleń: 495
 919. Obwieszczenie Burmistrz Białej o zebraniu wyborczym i zebraniu wiejskim WSI MIŁOWICE
  Wyświetleń: 494
 920. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat - części działki 1075/5 m. 18 o pow. 15 m2 obręb Biała
  Wyświetleń: 494
 921. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica obręb Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 492
 922. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34 o pow. użytkowej 30,62 m2
  Wyświetleń: 491
 923. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 490
 924. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 kwietnia 2016
  Wyświetleń: 489
 925. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Białej przy ul. Prudnickiej 11 wraz z udziałem 102/1000 części w działkach 1279/1, 1280/1 i 1281/1 m.20 o łącznej pow. 0,0357 ha - sprzedaż
  Wyświetleń: 487
 926. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokal mieszkalny nr 6 położony w Białej przy ul. Rynek 23/6 wraz z udziałem 11/100 części w działce 1114 m.20 o pow. 0,0215 ha - sprzedaż na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 486
 927. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 16 października 2015r
  Wyświetleń: 482
 928. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 482
 929. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 o powierzchni użytkowej 75,90 m2.
  Wyświetleń: 481
 930. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 689 m.5 położonej w Brzeźnicy obręb Górka Prudnicka - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 480
 931. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2015
  Wyświetleń: 480
 932. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego U1 w Białej przy ul. Armii Ludowej 1 o pow. użytkowej 52,58 m2
  Wyświetleń: 476
 933. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - garaż położony w Brzeźnicy 10 wraz z udziałem 49/1000 części w działce 351/5 m. 2 o pow. 0,2561 ha - sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 476
 934. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 469
 935. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - Biała ul. Nyska 31 wraz działką 444 m. 8 o pow. 0,0510 ha - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 464
 936. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica obręb Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 464
 937. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 289/127 km.1 o pow. 0,0059 ha położona we wsi Mokra
  Wyświetleń: 461
 938. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2015
  Wyświetleń: 457
 939. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2016
  Wyświetleń: 455
 940. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 444
 941. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty pn.: "Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Staszica w Białej"
  Wyświetleń: 442
 942. Dodatkowa oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2016
  Wyświetleń: 439
 943. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 428
 944. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 7 października 2015 r
  Wyświetleń: 427
 945. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 423
 946. Zaproszenie do rokowań - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno - użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 421
 947. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 420
 948. Obwieszczenie Burmistrza Białej - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - nadbudowa wieży przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 420
 949. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 417
 950. Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 416
 951. Dostawa 46 komputerów stacjonarnych i 5 laptopów do 10 jednostek samorządu terytorialnego na terenie Województwa Opolskiego w ramach projektu „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik..."
  Wyświetleń: 415
 952. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - część działki 1182 m. 19 o pow. 33 m2 - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 414
 953. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 413
 954. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej do realizacji na gruntach wsi Chrzelice, na działce o nr ewid. gruntu 1628 k.m.9 z dnia 22 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 411
 955. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2016
  Wyświetleń: 408
 956. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2016
  Wyświetleń: 408
 957. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
  Wyświetleń: 406
 958. II przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34 o pow. użytkowej 30,62 m2
  Wyświetleń: 403
 959. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4
  Wyświetleń: 403
 960. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
  Wyświetleń: 401
 961. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat - część działki 351/6 m. 2 o pow. 0,2000 ha położonej w obrębie Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 401
 962. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 400
 963. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty pn.: " Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości ok 1000 t "
  Wyświetleń: 393
 964. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 390
 965. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze, dla obszaru ograniczonego od południa rzeką Ścinawką
  Wyświetleń: 385
 966. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 6 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 385
 967. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 384
 968. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 273/13 o pow. 0,6224 ha oraz 274/14 o pow. 0,0975 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 376
 969. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 września 2016
  Wyświetleń: 374
 970. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 371
 971. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2016 r
  Wyświetleń: 370
 972. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 369
 973. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie pn.: " Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Oświęcimskiej w Białej"
  Wyświetleń: 363
 974. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 358
 975. Budżet 2017
  Wyświetleń: 357
 976. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1280 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 357
 977. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 20 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 355
 978. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 354
 979. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2017
  Wyświetleń: 349
 980. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2015
  Wyświetleń: 343
 981. Zaproszenie do rokowań -ziałka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1280 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 342
 982. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postan. w sprawie nr GKZP.6733.1.2016, dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla lokal. inwestycji celu publ. obejm. „nadbudowę wieży przeciwpoż., zlok. na działce o nr ewid. gr. 1628 km.9, położ. w obręb wsi Chrzelice.
  Wyświetleń: 338
 983. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 337
 984. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 listopada 2016
  Wyświetleń: 336
 985. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna
  Wyświetleń: 326
 986. Zapraszamy do złożenie oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestrorskiego przy realizacji zadania: Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 324
 987. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała - Dobroszewice
  Wyświetleń: 319
 988. Gmina Biała zaprasza do składania ofert w sprawie wykonania zadania pn.: "Remont nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała ( w ilości 1600 m²)"
  Wyświetleń: 311
 989. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie pytań do ankiety ogólnej oraz przeprowadzenie badań wśród mieszkańców Białej na temat Rewitalizacji Miasta Biała
  Wyświetleń: 309
 990. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 14 o pow. użytkowej 98,99 m2
  Wyświetleń: 309
 991. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 306
 992. Ogłoszenie konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przeszkolnego w Białej i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 304
 993. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 303
 994. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej
  Wyświetleń: 302
 995. Obwieszczenie Burmistrza Białej przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 300
 996. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2017
  Wyświetleń: 300
 997. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2017
  Wyświetleń: 294
 998. Gmina Biala zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 291
 999. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa drogi gminnej ulica Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 290
 1000. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r
  Wyświetleń: 289
 1001. Rok 2017
  Wyświetleń: 287
 1002. Kontrola "Ocena stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy"
  Wyświetleń: 286
 1003. ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 286
 1004. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 286
 1005. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 281
 1006. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 15 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 278
 1007. Sesja XX z dnia 29 grudnia 2016 r
  Wyświetleń: 278
 1008. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r
  Wyświetleń: 277
 1009. Przebudowa ul. Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 274
 1010. Zarządzenie Nr OR.120.22.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Opracowanie ...
  Wyświetleń: 268
 1011. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH
  Wyświetleń: 266
 1012. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 265
 1013. Przebudowa budynku komunalnego ul. 1-go Maja 44
  Wyświetleń: 265
 1014. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r
  Wyświetleń: 265
 1015. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 10 października 2016
  Wyświetleń: 265
 1016. Dostawa opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 263
 1017. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 stycznia 2017
  Wyświetleń: 261
 1018. Zamówienie z wolnej ręki: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biala"
  Wyświetleń: 259
 1019. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Hanki Sawickiej w Białej
  Wyświetleń: 258
 1020. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 1 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 253
 1021. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 7-8 listopada 2016
  Wyświetleń: 253
 1022. II ustny przetarg - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 o powierzchni użytkowej 75,90 m2
  Wyświetleń: 251
 1023. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ŚLUB KONKORDATOWY
  Wyświetleń: 242
 1024. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 grudnia 2016
  Wyświetleń: 242
 1025. III ustny przetarg nieograniczony - Biała, ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 240
 1026. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 239
 1027. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Plac Zamkowy 2 o pow. użytkowej 24,76 m2.
  Wyświetleń: 238
 1028. I ustny przetarg nieograniczony - działka 237/7 w Krobuszu
  Wyświetleń: 238
 1029. Uchwała Nr XVII.167.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 238
 1030. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW
  Wyświetleń: 236
 1031. Zarządzenia od nr 1 do 282
  Wyświetleń: 236
 1032. Zarządzenie Nr OR.120.14.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-06-2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 233
 1033. Gmina Biala zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie gry miejskiej i przeprowadzenie jednej akcji zgodnie z przygotowanym scenariuszem w mieście Biała
  Wyświetleń: 232
 1034. Komunikaty pogodowe
  Wyświetleń: 232
 1035. Budowa 2 budynków inwentarskich z zapleczem socjalno - technicznym i infrastrukturą w Mokrej
  Wyświetleń: 231
 1036. I ustny przetarg - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 230
 1037. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2017
  Wyświetleń: 230
 1038. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Opolska w Białej - etap II
  Wyświetleń: 229
 1039. I ustny przetarg - nieruchomość zabudowana położona w Krobuszu 50, przysiółek Żabnik
  Wyświetleń: 228
 1040. WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  Wyświetleń: 228
 1041. WNIOSKI O UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW
  Wyświetleń: 226
 1042. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2016
  Wyświetleń: 225
 1043. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 października 2016 r
  Wyświetleń: 224
 1044. Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2017
  Wyświetleń: 224
 1045. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 223
 1046. „Dostarczenie i wdrożenie Systemu oraz podniesienie kompetencji pracowników celem zwiększenia efektywności i jakości realizacji procesów administracyjnych w zakresie obszarów: podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami”
  Wyświetleń: 221
 1047. I przetarg ograniczony - działka 511-104 w Krobuszu
  Wyświetleń: 221
 1048. Kontrola gospodarki finansowej za rok budżetowy 2015
  Wyświetleń: 221
 1049. Zarządzenie Nr OR.0050.321.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 220
 1050. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 219
 1051. I ustny przetarg nieograniczony - działka 563/55 w Krobuszu
  Wyświetleń: 219
 1052. Uchwała Nr XVI.152.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Wyświetleń: 219
 1053. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 218
 1054. ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I POBYT CZASOWY OBYWATELI POLSKICH
  Wyświetleń: 218
 1055. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 28 września 2016 r
  Wyświetleń: 217
 1056. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 18 maja 2016 r
  Wyświetleń: 216
 1057. UZNANIE OJCOSTWA
  Wyświetleń: 216
 1058. Ogłoszenia Burmistrza z dnia 6 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 215
 1059. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 215
 1060. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 214
 1061. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa środków czystości oraz artykułów chemii gospodarczej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 213
 1062. Zarządzenie Nr OR.0050.325.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 208
 1063. Przebudowa ul. Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 206
 1064. Zarządzenie Nr OR.120.19.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa ...
  Wyświetleń: 206
 1065. ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 205
 1066. III ustny przetarg nieograniczony - Biała, ul. Armii Ludowej 8/2
  Wyświetleń: 203
 1067. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r
  Wyświetleń: 203
 1068. Zarządzenie Nr OR.0050.341.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 202
 1069. Nieczystości ciekłe
  Wyświetleń: 201
 1070. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 201
 1071. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 200
 1072. I ustny przetarg nieograniczony - dzierżawa działki 503-152 w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 200
 1073. WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY
  Wyświetleń: 200
 1074. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie warsztatów dot. rewitalizacji i płynących z wdrażania tego procesu korzyści dla mieszkańców
  Wyświetleń: 199
 1075. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 14 o pow. użytkowej 98,99 m2.
  Wyświetleń: 199
 1076. Uchwała Nr XVI.151.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 199
 1077. Uchwała Nr XVI.148.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 197
 1078. WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
  Wyświetleń: 197
 1079. I ustny przetarg nieograniczony - działka 78 w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 196
 1080. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 195
 1081. IV ustny przetarg nieograniczony - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 o powierzchni użytkowej 75,90 m2
  Wyświetleń: 195
 1082. POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
  Wyświetleń: 194
 1083. I przetarg ograniczony - działka 178-1 w Wasiłowicach
  Wyświetleń: 192
 1084. Zarządzenie Nr OR.120.18.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa ...
  Wyświetleń: 192
 1085. I ustny przetarg nieograniczony - dzierżawa działki 765-3 w Śmiczu
  Wyświetleń: 190
 1086. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 189
 1087. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Usługa biegłego rewidenta
  Wyświetleń: 188
 1088. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 188
 1089. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 188
 1090. DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY
  Wyświetleń: 187
 1091. REJESTRACJA ZGONÓW
  Wyświetleń: 187
 1092. Zarządzenie Nr OR.0050.323.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-06-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego
  Wyświetleń: 187
 1093. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2017 r.
  Wyświetleń: 186
 1094. Zarządzenie Nr OR.0050.294.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-05-2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu oceny koron dożynkowych podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych w miejscowości Chrzelice w dniu 28 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 186
 1095. II ustny przetarg nieograniczony - część działki gruntu nr 503/152 km.1 o pow. 0,1600 ha położona obrębie Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 185
 1096. Zarządzenie Nr OR.120.20.2016 Burmistrza Białej z dnia 08-07-2016 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w III kwartale 2016 roku
  Wyświetleń: 185
 1097. Zarządzenie Nr OR.120.21.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2016 w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Białej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 185
 1098. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 185
 1099. I przetarg ograniczony - działka 153 w Radostyni
  Wyświetleń: 184
 1100. WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ
  Wyświetleń: 184
 1101. WYDAWANIE ODPISÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 184
 1102. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 11 stycznia 2017 r
  Wyświetleń: 183
 1103. PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 183
 1104. Uchwała Nr XVI.146.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 183
 1105. Uchwała Nr XVI.153.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie miasta
  Wyświetleń: 183
 1106. Zarządzenie Nr OR.120.17.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 183
 1107. II ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 182
 1108. ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY CUDZOZIEMCÓW
  Wyświetleń: 182
 1109. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC
  Wyświetleń: 182
 1110. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m., mieszczącej stację bazową telefonii komórkowej
  Wyświetleń: 181
 1111. Uchwała Nr XVI.150.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 181
 1112. WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO ORAZ Z POBYTU CZASOWEGO
  Wyświetleń: 181
 1113. ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA – POSTĘPOWANIE ZWYKŁE
  Wyświetleń: 181
 1114. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa węgla kamiennego ekogroszku, węgla kamiennego typu orzech do jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 180
 1115. Uchwała Nr XVI.149.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice”
  Wyświetleń: 180
 1116. UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 180
 1117. Uchwała Nr XVI.156.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 179
 1118. Zarządzenie Nr OR.0050.293a.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-05-2016 w sprawie organizacji Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Biała oraz wprowadzenia Planu Akcji Kurierskiej Urzędu Miejskiego w Białej i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń
  Wyświetleń: 179
 1119. Zarządzenie Nr OR.0050.327.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 179
 1120. Zarządzenie Nr OR.0050.440.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 179
 1121. Uchwała Nr XVI.155.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”
  Wyświetleń: 178
 1122. Zarządzenie Nr OR.0050.313.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-06-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 178
 1123. PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH
  Wyświetleń: 177
 1124. SPROSTOWANIE / UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 177
 1125. Zarządzenie Nr OR.0050.290.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 176
 1126. Zarządzenie Nr OR.0050.317.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnicka 11, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ob
  Wyświetleń: 176
 1127. Stowarzyszenie Subregion Południowy ogłasza konkurs na projekt graficzny logo!
  Wyświetleń: 174
 1128. ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
  Wyświetleń: 174
 1129. WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 172
 1130. Zarządzenie Nr OR.0050.322.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 172
 1131. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i w Łączniku
  Wyświetleń: 171
 1132. III ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 171
 1133. Zarządzenie Nr OR.0050.285.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-04-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 171
 1134. Zarządzenie Nr OR.0050.289.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 171
 1135. Zarządzenie Nr OR.0050.308.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-05-2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego centrum Kultury w Białej za 2015 rok
  Wyświetleń: 171
 1136. Zarządzenie Nr OR.0050.315.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 171
 1137. Zarządzenie Nr OR.0050.331.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 171
 1138. Poziomy odzysku i recyklingu - rok 2014
  Wyświetleń: 170
 1139. Zarządzenie Nr OR.0050.312.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-06-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Mokra
  Wyświetleń: 170
 1140. Zarządzenie Nr OR.0050.320.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 170
 1141. ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 170
 1142. Zarządzenie Nr OR.0050.295.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-05-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 169
 1143. Uchwała Nr XVI.154.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”
  Wyświetleń: 168
 1144. Zarządzenie Nr OR.0050.291.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-05-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 168
 1145. Zarządzenie Nr OR.0050.324.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 168
 1146. Zarządzenie Nr OR.0050.372.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 168
 1147. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.188.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 167
 1148. Zarządzenie Nr 0050.354.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 167
 1149. Zarządzenie Nr OR.0050.287.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-04-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 167
 1150. Zarządzenie Nr OR.0050.319.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-06-2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania publiczne z zakresu promocji gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 167
 1151. Zarządzenie Nr OR.0050.333.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie likwidacji części drogi wewnętrznej
  Wyświetleń: 167
 1152. IV ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała
  Wyświetleń: 166
 1153. Opiekun świetlic w: Nowa Wieś Prudnicka, Chrzelice, Solec, Grabina
  Wyświetleń: 166
 1154. Uchwała Nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 166
 1155. Zarządzenie Nr OR.120.16.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 166
 1156. ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA – POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE
  Wyświetleń: 166
 1157. ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
  Wyświetleń: 165
 1158. Zarządzenie Nr OR.0050.344.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-08-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 164
 1159. Zarządzenie Nr OR.120.13.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-05-2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białejo wartości poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 164
 1160. Zarządzenie Nr OR.120.25.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-10-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 164
 1161. Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2017
  Wyświetleń: 164
 1162. Burmistrz Białej poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo, na stanowisku: d/s promocji gminy i integracji europejskiej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 163
 1163. Zarządzenie Nr OR.120.26.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 163
 1164. Zarządzenie Nr OR.0050.293.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-05-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 162
 1165. Zarządzenie Nr OR.0050.343.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 161
 1166. WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 160
 1167. WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEJ KSIĘGI -TRANSKRYPCJA
  Wyświetleń: 159
 1168. Zarządzenie Nr OR. 0050.368.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-09-2016 w sprawie zwołania zebrania wyborczego oraz zebrania wiejskiego w Sołectwie Miłowice
  Wyświetleń: 159
 1169. Zarządzenie Nr OR.0050.342.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 159
 1170. Zarządzenie Nr OR.0050.377.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 159
 1171. Zarządzenie Nr OR.120.15.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białej
  Wyświetleń: 159
 1172. Uchwała Nr XVI.145.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2015 r.
  Wyświetleń: 158
 1173. Zarządzenie Nr 0050.355.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 78 km.2 o pow. 0,4240 ha położonej w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 158
 1174. Zarządzenie Nr OR.0050.328.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 157
 1175. Zarządzenie Nr OR.120.24.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-09-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 157
 1176. Zarządzenie Nr OR.120.7.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 157
 1177. Uchwała Nr XVI.157.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości ...
  Wyświetleń: 155
 1178. WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
  Wyświetleń: 155
 1179. Zarządzenie Nr OR.0050.304.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Rynek 23, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wyka
  Wyświetleń: 155
 1180. Zarządzenie Nr OR.120.11.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-04-2016 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Białej „Procedur procesu windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa”
  Wyświetleń: 155
 1181. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZEZ OBYWATELA POLSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 155
 1182. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 154
 1183. WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
  Wyświetleń: 154
 1184. Zarządzenie Nr 0050.357.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 563/55 km.3 o pow. 0,7483 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 154
 1185. Zarządzenie Nr OR.0050.339.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 154
 1186. Zarządzenie Nr OR.0050.340.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 154
 1187. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 153
 1188. Uchwała Nr XVI.144.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2015 rok
  Wyświetleń: 153
 1189. Zamówienie z wolnej ręki: "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania byłego przedszkola z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w Gostomi 82 D"
  Wyświetleń: 153
 1190. Zarządzenie Nr 0R.0050.283.2015 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym w Białej ul. 1 Maja 46-48, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obe
  Wyświetleń: 153
 1191. Zarządzenie Nr OR 0050.426.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 152
 1192. Zarządzenie Nr OR. 0050.332.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-07-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Łącznik
  Wyświetleń: 152
 1193. Zarządzenie Nr OR.120.12.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 152
 1194. Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 151
 1195. UDZIELENIE BONIFIKATY W OPŁATACH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU
  Wyświetleń: 151
 1196. ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  Wyświetleń: 151
 1197. Zarządzenie Nr OR.0050.298.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie Gminy Biała położonej w Białej, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieru
  Wyświetleń: 150
 1198. Zarządzenie Nr OR.0050.335.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 150
 1199. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Dla Miasta i Gminy Biała za lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 149
 1200. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 149
 1201. Zarządzenie Nr OR.0050.360.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 149
 1202. Zarządzenie Nr OR.0050.286.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 148
 1203. Zarządzenie Nr OR.0050.318.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym w Kolnowicach 14, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ...
  Wyświetleń: 148
 1204. Zarządzenie Nr OR.0050.379.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 178/1 km.1 o pow.0,0303 ha położonej w Wasiłowicach
  Wyświetleń: 148
 1205. SPISANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW W CELU UDOKUMENTOWANIA PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM
  Wyświetleń: 147
 1206. Zarządzenie Nr OR.0050.326.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 147
 1207. Zarządzenie Nr OR.120.23.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 147
 1208. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 146
 1209. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 146
 1210. WYPIS I WYRYS ZE „STUDIUM KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁA”
  Wyświetleń: 146
 1211. Zarządzenie Nr 0050.356.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 237/7 km. 2 o pow. 4,8825 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 146
 1212. Zarządzenie Nr OR.0050.337.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 146
 1213. Zarządzenie Nr OR.0050.382.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 146
 1214. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 145
 1215. Zarządzenie Nr OR.0050.367.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 145
 1216. Zarządzenie Nr OR.0050.380.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 511/104 km.3 o pow.0,0758 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 145
 1217. ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
  Wyświetleń: 144
 1218. Zarządzenie Nr OR.0050.362.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 144
 1219. Zarządzenie Nr OR.0050.375.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 571/33 km.1 o pow. 0,0362 ha położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 144
 1220. Zarządzenie Nr OR.0050.376.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 164/3 km.1 o pow. 0,0301 ha położonej w Kolnowicach
  Wyświetleń: 144
 1221. Zarządzenie Nr OR.0050.388.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 144
 1222. Zarządzenie Nr OR.0050.428.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Białana rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 144
 1223. Zarządzenie Nr OR.0050.436.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-01-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała do dzierżawy
  Wyświetleń: 144
 1224. PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO
  Wyświetleń: 143
 1225. Zarządzenie Nr OR. 0050.336.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-07-2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 143
 1226. Zarządzenie Nr OR.0050.338.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 143
 1227. ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ
  Wyświetleń: 143
 1228. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 142
 1229. Zarządzenie Nr OR.0050.366.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 142
 1230. Zarządzenie Nr OR.120.5.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2016 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała i podmiotach otrzymujących dotacje z budżetu Gminy Biała
  Wyświetleń: 142
 1231. Zarządzenie Nr OR.120.9.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-02-2016 w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2016 rok
  Wyświetleń: 142
 1232. DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 141
 1233. Zarządzenie Nr OR.0050.334.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 141
 1234. Zarządzenie Nr OR.0050.348.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 141
 1235. Zarządzenie Nr OR.0050.353.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 141
 1236. Zarządzenie Nr OR.120.10.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 141
 1237. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 153 km. 9 o pow. 0,0486 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 140
 1238. Uchwała Nr XIX.180.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 140
 1239. Zarządzenie Nr OR.0050.284.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Biała na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 140
 1240. Zarządzenie Nr OR.0050.305.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym w Brzeźnicy 10, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego p
  Wyświetleń: 140
 1241. Zarządzenie Nr OR.0050.309.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Parkowej 3, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejm
  Wyświetleń: 140
 1242. Uchwała Nr XVII.173.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg ...
  Wyświetleń: 139
 1243. Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 139
 1244. Zarządzenie Nr OR.0050.371.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 139
 1245. POSTANOWIENIE O ZGODNOŚCI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 138
 1246. Uchwała Nr XVII.160.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 138
 1247. Uchwała Nr XVII.169.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną przeznaczoną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących ...
  Wyświetleń: 138
 1248. Uchwała Nr XVII.172.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uwzględnienia w całości skargi Wojewody Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Wyświetleń: 138
 1249. Uchwała Nr XVII.174.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 138
 1250. Zarządzenie Nr OR.0050.329.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 138
 1251. Zarządzenie Nr OR.0050.330.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 138
 1252. Zarządzenie Nr OR.0050.385.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 138
 1253. Zarządzenie Nr OR.0050.438.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” ...
  Wyświetleń: 138
 1254. Zarządzenie Nr OR.0050.361.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-09-2016 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących treści projektuLokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 137
 1255. Zarządzenie Nr OR.0050.364.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 137
 1256. Zarządzenie Nr OR.120.3.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-01-2016 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 137
 1257. Zarządzenie Nr OR.120.4.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 137
 1258. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
  Wyświetleń: 136
 1259. Zarządzenie Nr OR.0050.349.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-08-2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego ...
  Wyświetleń: 136
 1260. Zarządzenie Nr OR.0050.359.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 136
 1261. Zarządzenie Nr OR.0050.434.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 136
 1262. Zarządzenie Nr OR.0050.451.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 136
 1263. Uchwała Nr XVII.166.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 135
 1264. UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI
  Wyświetleń: 135
 1265. Zarządzenie Nr OR.0050.307.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w Białej ul. Prudnicka 12, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową
  Wyświetleń: 135
 1266. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYKREŚLENIE WPISU Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 134
 1267. Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach - Lokal użytkowy 2U położony w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 134
 1268. Zarządzenie Nr OR.0050.297.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-05-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 134
 1269. Zarządzenie Nr OR.0050.310.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Krobuszu 50
  Wyświetleń: 134
 1270. Zarządzenie Nr OR.0050.347.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 134
 1271. Zarządzenie Nr OR.120.6.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2017 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała i podmiotach otrzymujących dotacje z budżetu ...
  Wyświetleń: 134
 1272. Zarządzenie Nr OR. 120.1.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w 2017 roku
  Wyświetleń: 133
 1273. Zarządzenie Nr OR.0050.363.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 133
 1274. Zarządzenie Nr OR.0050.389.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Białaz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy o ...
  Wyświetleń: 133
 1275. Zarządzenie Nr OR.0050.402.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 133
 1276. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 132
 1277. Uchwała Nr XIX.186.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 132
 1278. Zarządzenie Nr OR.0050.351.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 132
 1279. Zarządzenie Nr OR.0050.373.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 132
 1280. Zarządzenie Nr OR.0050.437.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-01-2017 w sprawie ustalenia ceny do IV przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 132
 1281. Uchwała Nr XIX.183.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 131
 1282. WYDAWANIE JEDNORAZOWYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 129
 1283. Zarządzenie Nr OR.0050.301.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 położonym w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. 1 Maja 32, ustalenia ceny , zatwierdzenia i ogło
  Wyświetleń: 129
 1284. Zarządzenie Nr OR.0050.377.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 129
 1285. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 128
 1286. Zarządzenie Nr OR.0050.302.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszeni
  Wyświetleń: 128
 1287. Zarządzenie Nr OR.0050.350.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 128
 1288. Zarządzenie Nr OR.0050.386.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 128
 1289. Zarządzenie Nr OR.0050.431.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 128
 1290. PRZEKSZTAŁCENIE UDZIAŁU W PRAWIE WSPÓŁUŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 127
 1291. Uchwała Nr XVII.159.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2016 w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 127
 1292. Uchwała Nr XVII.168.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ...
  Wyświetleń: 127
 1293. Uchwała Nr XVII.170.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 127
 1294. Uchwała Nr XX.198.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 127
 1295. Zarządzenie Nr OR.0050.404.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 127
 1296. Zarządzenie Nr OR.120.4.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 127
 1297. Zarządzenie Nr OR.120.8.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-02-2016 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji opłat z tytułu czynszu oraz zasad prowadzenia windykacji tych dochodów
  Wyświetleń: 127
 1298. Uchwała Nr XIX.185.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków
  Wyświetleń: 126
 1299. Uchwała Nr XIX.187.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 126
 1300. Uchwała Nr XX.201.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 126
 1301. Zarządzenie Nr OR.0050.352.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 126
 1302. Zarządzenie Nr OR.0050.370.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 126
 1303. Zarządzenie Nr OR.0050.442.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 126
 1304. Zarządzenie Nr OR.0050.444.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 126
 1305. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 125
 1306. Uchwała Nr XVII.175.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 125
 1307. Zarządzenie Nr OR.0050.421.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  Wyświetleń: 125
 1308. ZAŚWIADCZENIE O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO / USTAWA O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO
  Wyświetleń: 125
 1309. Uchwała Nr XVIII.178.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego w Białej
  Wyświetleń: 124
 1310. Zarządzenie Nr OR.0050.387.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 124
 1311. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ZMIANĘ WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 123
 1312. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 123
 1313. Uchwała Nr XIX.184.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 123
 1314. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 123
 1315. Zarządzenie Nr OR.0050.403.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 123
 1316. Zarządzenie Nr OR.120.1.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-01-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia procedury podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 123
 1317. 5. Doradca Burmistrza - Koordynator Projektu
  Wyświetleń: 122
 1318. Uchwała Nr XVIII.179.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie zmian statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 122
 1319. Zarządzenie Nr OR.0050.369.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 122
 1320. Zarządzenie Nr OR.120.9.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-02-2017 w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2017 rok
  Wyświetleń: 122
 1321. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała (w ilości 1000 m2)
  Wyświetleń: 121
 1322. SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA NA RZECZ NAJEMCY
  Wyświetleń: 121
 1323. Zarządzenie Nr OR.0050.423.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 121
 1324. Zarządzenie Nr OR.0050.425.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do IV przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 121
 1325. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2016
  Wyświetleń: 120
 1326. Uchwała Nr XIX.182.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Biała do StowarzyszeniaPartnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego
  Wyświetleń: 120
 1327. Uchwała Nr XVII.164.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 120
 1328. Zarządzenie Nr OR.0050.450.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 120
 1329. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 27 marca 2017 r
  Wyświetleń: 119
 1330. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2016
  Wyświetleń: 119
 1331. PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO
  Wyświetleń: 119
 1332. ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 119
 1333. Uchwała Nr XVII.163.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” realizowanego z ...
  Wyświetleń: 119
 1334. Uchwała Nr XVIII.177.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 119
 1335. Zarządzenie Nr OR.0050.374.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/1 km.3 o pow. 0,0104 ha położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 119
 1336. Zarządzenie Nr OR.120.5.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 119
 1337. Zarządzenie Nr OR.120.6.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2016 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2015 roku Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 119
 1338. ZATWIERDZENIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 119
 1339. „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2017/2018 w formie zakupu biletów miesięcznych”
  Wyświetleń: 118
 1340. Zarządzenie Nr OR.0050.358.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 118
 1341. Zarządzenie Nr OR.0050.393.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 118
 1342. Zarządzenie Nr OR.0050.395.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 118
 1343. Zarządzenie Nr OR.0050.400.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-11-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 118
 1344. Zarządzenie Nr OR.0050.401.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 118
 1345. ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 118
 1346. ZAŚWIADCZENIE O UJĘCIU NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE ZABYTKÓW
  Wyświetleń: 118
 1347. Księga rejestrowa instytucji kultury
  Wyświetleń: 117
 1348. POŚWIADCZANIE DANYCH ZE ZBIORU EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ( DOTYCZY OSÓB, KTÓRE ZAKOŃCZYŁY PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZED DNIEM 1 LIPCA 2011 r.)
  Wyświetleń: 117
 1349. Zarządzenie Nr 0050.430.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 117
 1350. Zarządzenie Nr OR.0050.311.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie obciążenia za wynagrodzeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała prawem służebności gruntowej.
  Wyświetleń: 117
 1351. Zarządzenie Nr OR.0050.449.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-03-2017 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ...
  Wyświetleń: 117
 1352. PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO
  Wyświetleń: 116
 1353. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r
  Wyświetleń: 116
 1354. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEDSIĘBIORCOM, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ
  Wyświetleń: 116
 1355. WYDZIERŻAWIANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA Z PRZEZNACZENIEM NA CELE ROLNE
  Wyświetleń: 116
 1356. Zarządzenie Nr OR.0050.422.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 116
 1357. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 marca 2017
  Wyświetleń: 116
 1358. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna
  Wyświetleń: 115
 1359. PETYCJE
  Wyświetleń: 115
 1360. Zarządzenie Nr OR.0050.381.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 115
 1361. Zarządzenie Nr OR.0050.410.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 115
 1362. NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NA BUDYNEK LUB NIERUCHOMOŚĆ
  Wyświetleń: 114
 1363. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 114
 1364. Zarządzenie Nr OR.0050.346.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 114
 1365. ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ
  Wyświetleń: 114
 1366. Uchwała Nr XVII.171.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej i nadania statutu
  Wyświetleń: 113
 1367. Zarządzenie Nr OR.0050.392.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 113
 1368. Zarządzenie Nr OR.0050.303.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1B w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnicka 8, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obe
  Wyświetleń: 112
 1369. Zarządzenie Nr OR.0050.414.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 112
 1370. Zarządzenie Nr OR.0050.429.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-01-2017 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dotyczącym realizacji ...
  Wyświetleń: 112
 1371. Zarządzenie Nr OR.0050.432.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 112
 1372. ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 112
 1373. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Biała
  Wyświetleń: 110
 1374. SPRZEDAŻ LOKALI I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA NA RZECZ NAJEMCY
  Wyświetleń: 110
 1375. Uchwała Nr XVII.162.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 110
 1376. Uchwała Nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 110
 1377. Zarządzenie Nr OR.0050.365.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 110
 1378. Zarządzenie Nr OR.0050.406.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 110
 1379. Zarządzenie Nr OR. 0050.433.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2017 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Grabina
  Wyświetleń: 109
 1380. Uchwała Nr XVII.161.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”
  Wyświetleń: 108
 1381. Uchwała Nr XVII.165.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 108
 1382. Uchwała Nr XX.191.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 108
 1383. Uchwała Nr XXI.210.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 108
 1384. Zarządzenie Nr OR.0050.427.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 108
 1385. Zarządzenie Nr OR.0050.446.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 108
 1386. Zarządzenie Nr OR.0050.447.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 108
 1387. Gminny Program Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 107
 1388. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 107
 1389. Zarządzenie Nr OR.0050.413.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 107
 1390. Zarządzenie Nr OR.0050.424.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 107
 1391. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA
  Wyświetleń: 106
 1392. Zarządzenie Nr OR.0050.306.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetrgowej lokalu mieszkalnego nr 5 w Białej ul. Prudnicka 12, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową
  Wyświetleń: 106
 1393. Zarządzenie Nr OR.0050.396.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 106
 1394. Zarządzenie Nr OR.0050.409.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 106
 1395. Zarządzenie Nr OR.0050.415.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 106
 1396. Zarządzenie Nr OR.0050.416.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-12-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 106
 1397. Kontrola dotycząca Krzyża pokutnego w Białej
  Wyświetleń: 105
 1398. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2016
  Wyświetleń: 105
 1399. Uchwała Nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 105
 1400. Zarządzenie Nr OR.0050.300.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2U w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Prudnickiej 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogł
  Wyświetleń: 105
 1401. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz o zakończeniu postępowania dowodowego - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna”
  Wyświetleń: 104
 1402. Zarządzenie Nr OR.0050.397.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 104
 1403. Zarządzenie Nr OR.0050.408.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 104
 1404. Zarządzenie Nr OR.0050.439.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 104
 1405. Zarządzenie Nr OR.120.2.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 104
 1406. Zarządzenie Nr OR.120.3.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 104
 1407. Uchwała Nr XIX.181.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego ...
  Wyświetleń: 103
 1408. Zarządzenie Nr OR.0050.394.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 103
 1409. Zarządzenie Nr OR.0050.407.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 103
 1410. Zarządzenie Nr OR.0050.411.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 103
 1411. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 102
 1412. Zarządzenie Nr OR.0050.441.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 102
 1413. Zarządzenie Nr OR.0050.443.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 102
 1414. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi gminnej ul. Rynek wraz z ulicami przyległymi
  Wyświetleń: 101
 1415. Zarządzenie Nr OR.0050.383.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 101
 1416. Uchwała Nr XX.195.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 99
 1417. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 98
 1418. Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...
  Wyświetleń: 98
 1419. Zarządzenie Nr OR.0050.405.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej
  Wyświetleń: 98
 1420. Uchwała Nr XX.194.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ...
  Wyświetleń: 97
 1421. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 26-27 czerwca 2017
  Wyświetleń: 97
 1422. Uchwała Nr XXI.202.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadań na drogachi chodnikach powiatowych
  Wyświetleń: 96
 1423. Kontrola realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 95
 1424. Uchwała Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 95
 1425. Uchwała Nr XXI.208.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji RewizyjnejRady Miejskiej w Białej na 2017 rok
  Wyświetleń: 95
 1426. Zarządzenie Nr OR.0050.398.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 95
 1427. Zarządzenie Nr OR.0050.445.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-02-2017 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 95
 1428. Uchwała Nr XX.200.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion Południowy”
  Wyświetleń: 94
 1429. Uchwała Nr XXI.206.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 94
 1430. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. "Wspieranie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży na terenie Gminy"
  Wyświetleń: 92
 1431. Zarządzenie Nr OR.0050.299.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Biała
  Wyświetleń: 92
 1432. Zarządzenie Nr OR.120.02.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białejo wartości poniżej 50 000 zł netto realizowanych w ramach Programu Operacyjnego ...
  Wyświetleń: 92
 1433. Uchwała Nr XX.190.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 91
 1434. Uchwała Nr XX.199.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2017 r.
  Wyświetleń: 91
 1435. Zarządzenie Nr OR.0050.448.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 91
 1436. Kontrola gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej za rok budżetowy 2016
  Wyświetleń: 90
 1437. Sesja XXIII z dnia 27 kwietnia 2017 r
  Wyświetleń: 90
 1438. Uchwała Nr XVI.157.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości ...
  Wyświetleń: 90
 1439. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. ,,Wakacje z muzyką 2017"
  Wyświetleń: 90
 1440. Zarządzenie Nr OR.0050.390.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 90
 1441. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 kwietnia 2017 r
  Wyświetleń: 89
 1442. Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 89
 1443. Uchwała Nr XX.197.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu ...
  Wyświetleń: 89
 1444. Zarządzenie Nr NR OR.0050.456.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-03-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 89
 1445. Uchwała Nr XX.193.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 88
 1446. Uchwała Nr XVII.162.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 85
 1447. Uchwała Nr XXI.203.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej” realizowanego ...
  Wyświetleń: 85
 1448. Zarządzenie Nr OR. 120.8.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-02-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 85
 1449. Uchwała Nr XX.197.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu ...
  Wyświetleń: 84
 1450. Zarządzenie Nr OR.0050.418.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 84
 1451. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 25 kwietnia 2017
  Wyświetleń: 84
 1452. Decyzja Burmistrza Białej - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowie stalowej wieży o wysokości do 56 m, mieszczącą stację bazową telefonii komórkowej „PRD 7002A” wraz z kablową linią elektroenergetyczną niskiego napięcia (nn)
  Wyświetleń: 83
 1453. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY
  Wyświetleń: 83
 1454. Uchwała Nr XIX.183.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 82
 1455. Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 82
 1456. Uchwała Nr XXI.205.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 82
 1457. Uchwała Nr XXI.207.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 82
 1458. Zarządzenie Nr OR.0050.420.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 82
 1459. Zarządzenie Nr OR.120.7.2017 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2017 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2017 rokuw Urzędzie Miejskim w  Białej
  Wyświetleń: 81
 1460. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 80
 1461. Zarządzenie Nr OR.0050.458.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-03-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała do dzierżawy
  Wyświetleń: 80
 1462. Zarządzenie Nr OR.0050.454.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 79
 1463. Zarządzenie Nr OR.120.31.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 79
 1464. Sesja XXIII z dnia 27 kwietnia 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 77
 1465. Uchwała Nr XVIII.179.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie zmian statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 77
 1466. Uchwała Nr XXI.204.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 77
 1467. Zarządzenie Nr OR.0050.452.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 77
 1468. Zarządzenie Nr OR.0050.455.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 77
 1469. Uchwała Nr XXI.209.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białejna rok 2017
  Wyświetleń: 76
 1470. Zarządzenie Nr OR.0050.417.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 76
 1471. Zarządzenie Nr OR.120.29.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie powołania składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, rzeczowych składników ...
  Wyświetleń: 76
 1472. Zarządzenie Nr OR.120.32.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont
  Wyświetleń: 76
 1473. Zarządzenie Nr OR.0050.391.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 75
 1474. Zarządzenie Nr OR.0050.419.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 74
 1475. Uchwała Nr XX.193.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 73
 1476. Zarządzenie Nr OR.120.27.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Biała i jej jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 73
 1477. Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...
  Wyświetleń: 72
 1478. Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...
  Wyświetleń: 72
 1479. Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 71
 1480. Zarządzenie Nr OR.120.30.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 71
 1481. Kontrola gospodarki finansowej za rok budżetowy 2016 przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Białej i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej
  Wyświetleń: 66
 1482. Uchwała Nr XX.190.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 66
 1483. Wycinka drzew od 17 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 66
 1484. Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O na odcinku Biała - Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 63
 1485. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wszczęciu postępowania w sprawie warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Prężyna
  Wyświetleń: 62
 1486. Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 62
 1487. Przebudowa budynku komunalnego ul. 1-go Maja 36
  Wyświetleń: 60
 1488. Zarządzenie Nr OR.0050.453.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 58
 1489. Zarządzenie Nr OR.0050.269.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 56
 1490. Zarządzenie Nr OR.0050.462.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 56
 1491. Zarządzenie Nr OR.0050.220.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2016 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Białana rok kalendarzowy 2016
  Wyświetleń: 55
 1492. Zarządzenie Nr OR.0050.489.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-05-2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego
  Wyświetleń: 55
 1493. Zarządzenie Nr OR.0050.503.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie zatwierdzenia wyników konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 54
 1494. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wydaniu decyzji o budowie wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m (...) w obrębie Prężyna
  Wyświetleń: 53
 1495. Zarządzenie Nr OR.0050.399.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 53
 1496. Zarządzenie Nr OR.0050.459.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-03-2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2016 r. oraz informacji o stanie ...
  Wyświetleń: 52
 1497. Sesja XXIV z dnia 29 czerwca 2017 r
  Wyświetleń: 51
 1498. Obwieszczenie Burmistrza Białej - postanowienia dotyczące ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej „budowę wolno stojącej wieży antenowej o wysokości do 56 m.(...) w obrębie wsi Śmicz
  Wyświetleń: 50
 1499. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 21 czerwca 2017 r
  Wyświetleń: 50
 1500. Zarządzenie Nr OR.0050.260.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji w tych ...
  Wyświetleń: 50
 1501. Zarządzenie Nr OR.0050.461.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 50
 1502. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 25 maja 2017
  Wyświetleń: 50
 1503. Zarządzenie Nr OR.0050.267.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 49
 1504. Zarządzenie Nr OR.0050.316.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 48
 1505. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 47
 1506. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2016
  Wyświetleń: 47
 1507. Zarządzenie Nr OR.0050.224.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 47
 1508. Zarządzenie Nr OR.0050.225.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 47
 1509. Zarządzenie Nr OR.0050.226.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 47
 1510. Zarządzenie Nr OR.0050.467.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2017/2018, dla których organem ...
  Wyświetleń: 47
 1511. Zarządzenie Nr OR.0050.485.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 47
 1512. Zarządzenie Nr OR.0050.498.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-06-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 47
 1513. Zarządzenie Nr OR 0050.244.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-02-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Chrzelice
  Wyświetleń: 46
 1514. Zarządzenie Nr OR.0050.252.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej działki nr 658/184 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 46
 1515. Zarządzenie Nr OR.0050.235.2016 Burmistrza Białej z dnia 26-01-2016 zmieniające Zarządzenie NR OR.0050.231.2016 Burmistrza Białej z dn. 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny celowości oferty złożonej przez podmiot ...
  Wyświetleń: 45
 1516. ZŁOŻONE PETYCJE 2017
  Wyświetleń: 45
 1517. Zarządzenie Nr OR 0050.479.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Gminie Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 44
 1518. Zarządzenie Nr OR.0050.237.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017, dla których organem ...
  Wyświetleń: 44
 1519. Zarządzenie Nr OR.0050.247.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-02-2016 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Biała
  Wyświetleń: 44
 1520. Uchwała Nr XXII.211.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 43
 1521. Opiekun świetlic w: Nowa Wieś Prudnicka, Chrzelice, Solec, Grabina
  Wyświetleń: 42
 1522. Kontrola gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej za rok budżetowy 2016
  Wyświetleń: 41
 1523. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 41
 1524. Zarządzenie Nr OR.0050.228.2015 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntu 285/69 m.2 o pow. 0,8385 ha i 286/70 m.2 o pow. 0,0358 ha położonych w Mokrej
  Wyświetleń: 41
 1525. Zarządzenie Nr OR.0050.238.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” ...
  Wyświetleń: 41
 1526. Zarządzenie Nr OR.0050.478.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego i Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego w  Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 41
 1527. Zarządzenie Nr OR.0050.482.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 41
 1528. Sesja XXIII z dnia 27 kwietnia 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 40
 1529. Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 49
  Wyświetleń: 39
 1530. Zarządzenie Nr OR.0050.466.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018, dla których organem ...
  Wyświetleń: 39
 1531. Zarządzenie Nr OR.0050.484.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie powołania komisji do ustalenia wyników konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 38
 1532. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE PETYCJI
  Wyświetleń: 37
 1533. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 36
 1534. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na przebudowę ulicy Prudnickiej w Białej
  Wyświetleń: 36
 1535. Uchwała Nr XXII.218.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 36
 1536. Zarządzenie Nr OR.0050.227.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 36
 1537. Zarządzenie Nr OR.0050.270.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działek gruntu stanowiących mienie Gminy Biała położonych w Białej, Miłowicach, Krobuszu i Nowej Wsi Prudnickiej, ustalenia stawki ...
  Wyświetleń: 36
 1538. Zarządzenie Nr OR.120.13.2017 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 36
 1539. Zaproszenie do rokowań - działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 35
 1540. Zarządzenie Nr OR.0050.231.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-01-2016 w sprawie w sprawie powołania komisji do oceny celowości oferty złożonej przez podmiot wymieniony w art. 3, ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ...
  Wyświetleń: 35
 1541. Zarządzenie Nr OR.0120.12.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-04-2017 w sprawie powołania stałego zespołu powypadkowego w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 35
 1542. Zarządzenie Nr OR.120.33.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Innowacyjna ...
  Wyświetleń: 35
 1543. Uchwała Nr XXII.220.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 34
 1544. Zarządzenie Nr OR.0050.471.2017 Burmistrza Białej z dnia 18-04-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego centrum Kultury w Białej za 2016 rok
  Wyświetleń: 34
 1545. Zarządzenie Nr OR.0050.473.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 34
 1546. Zarządzenie Nr OR.0050.280.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym położonym w Białej przy ul. Kilińskiego 4, ustalenia ceny, ...
  Wyświetleń: 33
 1547. Zarządzenie Nr Or.0050.457.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-03-2017 zmieniające Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne.
  Wyświetleń: 33
 1548. Zarządzenie Nr OR.0050.480.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 33
 1549. Zarządzenie Nr OR.0050.483.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 33
 1550. Zarządzenie Nr OR.0050.486.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 33
 1551. Uchwała Nr XXII.213.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 32
 1552. Uchwała Nr XXII.215.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
  Wyświetleń: 32
 1553. Uchwała Nr XXII.221.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 32
 1554. Uchwała Nr XXIII.224.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 32
 1555. Zarządzenie Nr OR.0050.487.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 32
 1556. Zarządzenie Nr OR.0050.491.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-05-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 32
 1557. Zarządzenie Nr OR.120.28.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-11-2016 w sprawie procedury ustalania dotacji należnej dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biała oraz wysokości należnego zwrotu dotacji od innych jednostek samorządu ...
  Wyświetleń: 32
 1558. Zarządzenie Nr OR. 0050.474a.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Grabina
  Wyświetleń: 31
 1559. Zarządzenie Nr OR.0050.242.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 31
 1560. Zarządzenie Nr OR.0050.272.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Białej ul. Nyska 31, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ...
  Wyświetleń: 31
 1561. Zarządzenie Nr OR.0050.274.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 31
 1562. Zarządzenie Nr OR.0050.472.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 31
 1563. Zarządzenie Nr OR.0050.474.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 884/278 km.3 o pow. 0,0120 ha położonej w Pogórzu
  Wyświetleń: 31
 1564. Zarządzenie Nr OR.0050.481.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 31
 1565. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 30
 1566. Uchwała Nr XXII.216.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 30
 1567. Uchwała Nr XXII.217.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...
  Wyświetleń: 30
 1568. Uchwała Nr XXIII.222.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
  Wyświetleń: 30
 1569. Zarządzenie Nr OR.0050.236.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2016/2017, dla których organem ...
  Wyświetleń: 30
 1570. Zarządzenie Nr OR.0050.277.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-04-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 30
 1571. Zarządzenie Nr OR.0050.279.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Browińcu Polskim, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego ...
  Wyświetleń: 30
 1572. Zarządzenie Nr OR.0050.435.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 30
 1573. Zarządzenie Nr OR.0050.477.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 30
 1574. Zarządzenie Nr OR.120.10.2017 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2017 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia w życie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla ...
  Wyświetleń: 30
 1575. Uchwała Nr XXII.212.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 29
 1576. Uchwała Nr XXII.219.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Biała
  Wyświetleń: 29
 1577. Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 29
 1578. Uchwała Nr XXIII.229.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla UKS White MTB Team Biała
  Wyświetleń: 29
 1579. Uchwała Nr XXIII.230.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej
  Wyświetleń: 29
 1580. Zarządzenie Nr OR.0050.229.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2016 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 29
 1581. Zarządzenie Nr OR.0050.230.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 29
 1582. Zarządzenie Nr OR.0050.233.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-01-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 29
 1583. Zarządzenie Nr OR.0050.250.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 29
 1584. Zarządzenie Nr OR.0050.251.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 29
 1585. Zarządzenie Nr OR.0050.261.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji w tych ...
  Wyświetleń: 29
 1586. Zarządzenie Nr OR.0050.278.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 29
 1587. Zarządzenie Nr OR.0050.460.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 29
 1588. Zarządzenie Nr OR.0050.464.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 29
 1589. Zarządzenie Nr OR.0050.469.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 29
 1590. Zarządzenie Nr OR.0050.475.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 29
 1591. Uchwała Nr XXII.214.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
  Wyświetleń: 28
 1592. Uchwała Nr XXIII.223.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 28
 1593. Uchwała Nr XXIII.227.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 28
 1594. Uchwała Nr XXIII.232.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ...
  Wyświetleń: 28
 1595. Zarządzenie Nr OR.0050.234.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-01-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 28
 1596. Zarządzenie Nr OR.0050.239.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie przyjęcia załącznika nr 5 do Zarządzenia OR.0050.601.2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata ...
  Wyświetleń: 28
 1597. Zarządzenie Nr OR.0050.243.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-02-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 28
 1598. Zarządzenie Nr OR.0050.253. 2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
  Wyświetleń: 28
 1599. Zarządzenie Nr OR.0050.255.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-03-2016 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ...
  Wyświetleń: 28
 1600. Zarządzenie Nr OR.0050.258.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 28
 1601. Zarządzenie Nr OR.0050.268.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 28
 1602. Zarządzenie Nr OR.0050.271.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Armii Ludowej 8, ustalenia ceny, ...
  Wyświetleń: 28
 1603. Zarządzenie Nr OR.0050.275.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 28
 1604. Zarządzenie Nr OR.0050.384.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 28
 1605. Zarządzenie Nr OR.0050.476.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 28
 1606. Zarządzenie Nr OR.120.14.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2017 w sprawie zatwierdzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskimw Białej
  Wyświetleń: 28
 1607. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 5 lipca 2017 r
  Wyświetleń: 27
 1608. Uchwała Nr XXIII.226.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 27
 1609. Zarządzenie Nr OR.0050.223.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 27
 1610. Zarządzenie Nr OR.0050.245.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2016 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2016 roku.
  Wyświetleń: 27
 1611. Zarządzenie Nr OR.0050.248.2016 Burmistrza Białej z dnia 26-02-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 27
 1612. Zarządzenie Nr OR.0050.254.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji ...
  Wyświetleń: 27
 1613. Zarządzenie Nr OR.0050.257.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-03-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 27
 1614. Zarządzenie Nr OR.0050.263.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 27
 1615. Zarządzenie Nr OR.0050.264.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 27
 1616. Zarządzenie Nr OR.0050.266.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-03-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 27
 1617. Zarządzenie Nr OR.0050.506.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum w Białej
  Wyświetleń: 27
 1618. Uchwała Nr XXIII.228.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 26
 1619. Uchwała Nr XXIII.231.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie nadania imienia Wiejskiemu Centrum Kultury i Rekreacji w Chrzelicach
  Wyświetleń: 26
 1620. Zarządzenie Nr OR.0050.222.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2016 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 26
 1621. Zarządzenie Nr OR.0050.241.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 26
 1622. Zarządzenie Nr OR.0050.468.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 26
 1623. Zarządzenie Nr OR.0050.470.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 26
 1624. Zarządzenie Nr OR.0050.497.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-06-2017 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 26
 1625. I ustny przetarg nieograniczony - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Krajowej 8 o powierzchni użytkowej 75,90 m2
  Wyświetleń: 25
 1626. Uchwała Nr XXIII.233.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 25
 1627. Zarządzenie Nr OR.0050.518.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie wprowadzenia procedury przekazania placówki oświatowej przez ustępującego dyrektora
  Wyświetleń: 25
 1628. Zarządzenie Nr or.0050.527.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Prężynie 61
  Wyświetleń: 25
 1629. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 lipca 2017 r
  Wyświetleń: 24
 1630. Zarządzenie Nr OR.0050.463.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 24
 1631. Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach - Działka gruntu nr 153 km. 9 o pow. 0,0486 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 23
 1632. Zakup energii elektrycznej
  Wyświetleń: 23
 1633. Uchwała Nr XXIV.246.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Łącznik
  Wyświetleń: 22
 1634. Zarządzenie Nr OR.0050.504.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 22
 1635. Zarządzenie Nr OR.0050.505.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2017 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 22
 1636. Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 21
 1637. Zarządzenie Nr OR.0050.493.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-05-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 21
 1638. Zarządzenie Nr OR.0050.496.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-06-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 21
 1639. Zarządzenie Nr or.0050.501.2017 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 21
 1640. Uchwała Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych ...
  Wyświetleń: 20
 1641. Uchwała Nr XXIV.241.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 20
 1642. Uchwała Nr XXIV.242.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  Biała
  Wyświetleń: 20
 1643. Uchwała Nr XXIV.244.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 20
 1644. Uchwała Nr XXIV.245.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości  Łącznik
  Wyświetleń: 20
 1645. Zarządzenie Nr OR.0050.494.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-06-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 20
 1646. Zarządzenie Nr OR.0050.500.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-06-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 20
 1647. Zarządzenie Nr OR.0050.502.2017 Burmistrza Białej z dnia 23-06-2017 o zmianie zarządzeń Burmistrza Białej w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ...
  Wyświetleń: 20
 1648. Uchwała Nr XXIII.228.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27-04-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 19
 1649. Zarządzenie Nr OR.0050.492.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-05-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 19
 1650. Zarządzenie Nr OR.0050.515.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 19
 1651. Uchwała Nr XXIV.243.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 18
 1652. Zarządzenie Nr OR.0050.488.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-05-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 18
 1653. Zarządzenie Nr OR.0050.490.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-05-2017 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu oceny koron dożynkowych podczas Dożynek Gminnych w miejscowości Rostkowice w dniu 27 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 18
 1654. Zarządzenie Nr OR.0050.499.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-06-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 18
 1655. Zarządzenie Nr OR.0050.519.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 18
 1656. Zarządzenie Nr OR.0050.524.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 18
 1657. Zarządzenie Nr OR.0050.526.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 18
 1658. Uchwała Nr XXIV.239.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 17
 1659. Zarządzenie Nr OR.0050.465.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 17
 1660. Zarządzenie Nr OR.0050.495.2017 Burmistrza Białej z dnia 07-06-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 17
 1661. Zarządzenie Nr OR.0050.511.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/2 km.3 położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 17
 1662. Zarządzenie Nr OR.0050.513.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 334/79 km.1 położonej w Radostyni.
  Wyświetleń: 17
 1663. Zarządzenie Nr OR.0050.516.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 17
 1664. Zarządzenie Nr OR.0050.517.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 17
 1665. Zarządzenie Nr OR.0050.521.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 17
 1666. Zarządzenie Nr OR.0050.512.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 318/47 o pow. 0,0655 ha położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 16
 1667. Zarządzenie Nr OR.0050.514.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego 2U w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 16
 1668. Zarządzenie Nr OR.0050.509.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 15
 1669. Zarządzenie Nr OR.0050.522.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 15
 1670. Zarządzenie Nr OR.0050.523.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 15
 1671. Zarządzenie Nr OR.0050.525.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-07-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 15
 1672. Uchwała Nr XXIV.238.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 14
 1673. Uchwała Nr XXIV.240.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli ...
  Wyświetleń: 14
 1674. Zarządzenie Nr OR.0050.510.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 14
 1675. Zarządzenie Nr OR.0050.520.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-07-2017 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia, stanowiącego mienie Gminy Biała
  Wyświetleń: 14
 1676. Uchwała Nr XXIV.234.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2016 rok
  Wyświetleń: 13
 1677. Uchwała Nr XXIV.247.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie przekazania pisma według właściwości
  Wyświetleń: 13
 1678. Zarządzenie Nr OR.0050.526.2017 Burmistrza Białej z dnia 17-07-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 13
 1679. Uchwała Nr XXIV.236.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 12
 1680. Zarządzenie Nr OR.0050.508.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-07-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 12
 1681. Uchwała Nr XXIV.237.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 11
 1682. Uchwała Nr XXIV.235.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 10
 1683. Uchwała Nr XXIV.235.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 8
 1684. Uchwała Nr XXIV.236.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 7
 1685. Zarządzenie Nr OR.0050.507.2017 Burmistrza Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 7
 1686. Uchwała Nr XXIV.235.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2017 w sprawie stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 6
Metryczka
 • wytworzono:
  29-10-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  29-10-2012 09:29
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 6265
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: www.biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×