Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4036440166533494012400000000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
566166188047020444125422540073407684386238263467604606848405
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
356573970845515316664096837298401714497944177722194958854239
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
238933218825035227083470732976278102714329729411003290332740
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
107671083012526181111389917879169291429715684186492088619820
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000000216921746
 1. Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 111719
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 44017
 3. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 39413
 4. Nieruchomości - Przetargi
  Wyświetleń: 36679
 5. Poniżej 30 tysięcy euro
  Wyświetleń: 34838
 6. Otwarte konkursy
  Wyświetleń: 27223
 7. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 20421
 8. Oferty pracy
  Wyświetleń: 19103
 9. Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2010-2014)
  Wyświetleń: 18997
 10. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 17229
 11. KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ
  Wyświetleń: 12082
 12. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 9420
 13. Organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 9316
 14. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 8966
 15. Cel publiczny
  Wyświetleń: 8517
 16. Oświadczenia
  Wyświetleń: 8400
 17. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 8205
 18. Wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 7951
 19. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 7757
 20. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomani
  Wyświetleń: 7613
 21. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 7509
 22. Ewidencje, rejestry, archiwa
  Wyświetleń: 7369
 23. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY na lata 2014-2016
  Wyświetleń: 7283
 24. Kontrole
  Wyświetleń: 6730
 25. Sołectwa
  Wyświetleń: 6620
 26. Prawo miejscowe
  Wyświetleń: 6415
 27. Status Prawny Gminy Biała
  Wyświetleń: 6357
 28. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 6317
 29. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 6210
 30. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 6092
 31. Projekty Uchwał Rady Miejskiej VI kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 5987
 32. Informacje o Gminie
  Wyświetleń: 5955
 33. Kwestionariusze Osobowe
  Wyświetleń: 5928
 34. Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 5904
 35. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 5885
 36. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 5771
 37. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 5683
 38. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 5620
 39. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 5556
 40. Archiwum aktów prawnych
  Wyświetleń: 5538
 41. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 5498
 42. Pracownicy urzędu i osoby wydające decyzje administracyjne
  Wyświetleń: 5489
 43. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2012-2016
  Wyświetleń: 5484
 44. Zarządzenia Burmistrza - 2014-2018 - Kadencja VII
  Wyświetleń: 5429
 45. Kierownicy jednostek
  Wyświetleń: 5401
 46. Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5353
 47. Informacje podstawowe
  Wyświetleń: 5339
 48. Radni
  Wyświetleń: 5322
 49. Elektroniczna Skrzynka Podawcza - informacje
  Wyświetleń: 5312
 50. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 5128
 51. Zadania
  Wyświetleń: 5060
 52. Zarządzenia Burmistrza - 2010-2014 - Kadencja VI
  Wyświetleń: 5059
 53. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4963
 54. Budowa zewnętrznej windy przy budynku szkoły przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w Białej.
  Wyświetleń: 4955
 55. Kierownictwo
  Wyświetleń: 4935
 56. Gminne Centrum Kultury w Białej
  Wyświetleń: 4930
 57. Mienie Gminy
  Wyświetleń: 4893
 58. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  Wyświetleń: 4871
 59. Informacje o systemie zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 4840
 60. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  Wyświetleń: 4840
 61. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 4834
 62. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 4770
 63. Zespół Szkolno-Przedszkolny W Białej
  Wyświetleń: 4680
 64. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji (2010-2014)
  Wyświetleń: 4669
 65. Akcja Społeczna "Przejrzysta Polska"
  Wyświetleń: 4631
 66. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 4627
 67. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
  Wyświetleń: 4524
 68. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  Wyświetleń: 4469
 69. Informacja o rejestrze instytucji kultury
  Wyświetleń: 4376
 70. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku
  Wyświetleń: 4327
 71. Publiczne Gimnazjum w Białej
  Wyświetleń: 4277
 72. Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejski w Białej i na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 4245
 73. Młodszy referent ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 4220
 74. Deklaracje
  Wyświetleń: 4204
 75. Podstawa prawna
  Wyświetleń: 4193
 76. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 4170
 77. Zadania
  Wyświetleń: 4167
 78. Statut Gminy
  Wyświetleń: 4152
 79. Informacje Ogólne
  Wyświetleń: 4146
 80. Zawiadomienie o posiedzeniach Stałych Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 4059
 81. Skład osobowy VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2010-2014
  Wyświetleń: 4021
 82. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3961
 83. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3954
 84. Obwieszczenia i Informacje - wybory uzupełniające 2011
  Wyświetleń: 3873
 85. Strategia Rozwoju Gminy Biała
  Wyświetleń: 3868
 86. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3861
 87. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3860
 88. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 3855
 89. Zadania Gminy
  Wyświetleń: 3847
 90. Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 3800
 91. 2. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 3773
 92. Plan Pracy Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 3763
 93. Procedury planistyczne
  Wyświetleń: 3745
 94. Konsultacje
  Wyświetleń: 3632
 95. Zadania Rady
  Wyświetleń: 3629
 96. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego
  Wyświetleń: 3591
 97. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami rok 2010
  Wyświetleń: 3577
 98. Plany odnowy miejscowości
  Wyświetleń: 3533
 99. Zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
  Wyświetleń: 3515
 100. Dokumenty zawierające informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3496
 101. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 3495
 102. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy
  Wyświetleń: 3485
 103. Sesje od nr I do XV
  Wyświetleń: 3478
 104. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
  Wyświetleń: 3456
 105. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 3453
 106. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 3363
 107. Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 3359
 108. Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2018
  Wyświetleń: 3331
 109. System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2008-2018
  Wyświetleń: 3296
 110. Statuty Jednostek Pomocniczych Gminy Biała
  Wyświetleń: 3287
 111. Wykaz aktów prawa miejscowego obowiązujący w gminie Biała
  Wyświetleń: 3263
 112. Protokoły VI Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 3255
 113. Osiedla
  Wyświetleń: 3237
 114. Protokoły z posiedzeń Stałych Komisji Rady z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 3142
 115. Fundusz sołecki
  Wyświetleń: 3138
 116. Zarządzenie w sprawie Regulaminu naboru pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 3136
 117. Nabór pracowników w roku 2010
  Wyświetleń: 2967
 118. Program usuwania azbestu
  Wyświetleń: 2890
 119. Protokoły V Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2006-2010
  Wyświetleń: 2874
 120. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006
  Wyświetleń: 2862
 121. XXIV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2798
 122. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 2759
 123. 2. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 2746
 124. 2. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 2660
 125. Skład osobowy V Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2006-2010
  Wyświetleń: 2659
 126. Inspektor do spraw księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2646
 127. 1. Burmistrz
  Wyświetleń: 2612
 128. Skład osobowy IV Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2002-2006
  Wyświetleń: 2574
 129. Kierownik Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 2537
 130. 4. Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 2495
 131. Archiwum - Budżet
  Wyświetleń: 2485
 132. Wybory Prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 2476
 133. Rokowania
  Wyświetleń: 2435
 134. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Łączniku o oznaczeniu 658/184 mapa 3
  Wyświetleń: 2416
 135. Projekty Uchwał V Kadencji (2006-2010)
  Wyświetleń: 2414
 136. Budżet 2011
  Wyświetleń: 2399
 137. Mienie Gminy 2003
  Wyświetleń: 2399
 138. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2013
  Wyświetleń: 2384
 139. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za rok 2012 i 2011
  Wyświetleń: 2381
 140. Skład osobowy VII Kadencji Rady Miejskiej w Białej na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 2371
 141. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej, ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 2369
 142. Tereny inwestycyjne w Gminie Biała
  Wyświetleń: 2320
 143. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2009
  Wyświetleń: 2238
 144. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2007 r.
  Wyświetleń: 2229
 145. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2006 r.
  Wyświetleń: 2211
 146. Projekty Uchwał VII kadencji Rady Miejskiej (2014-2018)
  Wyświetleń: 2210
 147. Druki i formularze
  Wyświetleń: 2208
 148. I - ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
  Wyświetleń: 2197
 149. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2012-2014
  Wyświetleń: 2141
 150. Uchwały V Kadencji Rady Miejskiej (2006-2010)
  Wyświetleń: 2130
 151. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 2108
 152. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 2108
 153. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi i samotnymi chorymi na rok 2013
  Wyświetleń: 2101
 154. Regulamin korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2088
 155. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2010
  Wyświetleń: 2069
 156. Nabór na kierownika referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2059
 157. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckich
  Wyświetleń: 2030
 158. Budżet 2013
  Wyświetleń: 2019
 159. III - ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 2009
 160. 7. Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 2007
 161. Protokoły VII Kadencji Rady Miejskiej w Białej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 2002
 162. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1996
 163. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2015
  Wyświetleń: 1996
 164. Przebudowa drogi gminnej ul. 1 Maja w Białej.
  Wyświetleń: 1987
 165. 3. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 1976
 166. Budżet 2012
  Wyświetleń: 1971
 167. Obwieszczenia i Informacje - wybory samorządowe 2010
  Wyświetleń: 1966
 168. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1955
 169. Rok 2012
  Wyświetleń: 1949
 170. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki gruntu 664/185 m.3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1938
 171. Mienie Gminy 2005
  Wyświetleń: 1936
 172. 1. Referat Organizacyjny
  Wyświetleń: 1920
 173. Budżet Gminy 2007
  Wyświetleń: 1920
 174. Uchwały z V sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 11 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1915
 175. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007
  Wyświetleń: 1898
 176. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2005
  Wyświetleń: 1885
 177. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 1872
 178. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1869
 179. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2014
  Wyświetleń: 1863
 180. Zarządzenia Burmistrza z 2009 r.
  Wyświetleń: 1855
 181. Obwieszczenia i Informacje - wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 1852
 182. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 1841
 183. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie
  Wyświetleń: 1824
 184. Deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 1823
 185. II - ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI
  Wyświetleń: 1814
 186. Wybory ławników na kadencje 2016 - 2019
  Wyświetleń: 1806
 187. Rok 2011
  Wyświetleń: 1802
 188. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2009
  Wyświetleń: 1797
 189. Protokoły z posiedzeń Stałych Komisji Rady
  Wyświetleń: 1782
 190. Rok 2013
  Wyświetleń: 1781
 191. Dofinansowanie do usuwania azbestu na rok 2017
  Wyświetleń: 1778
 192. Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji - za rok 2005
  Wyświetleń: 1761
 193. Mienie Gminy 2006
  Wyświetleń: 1760
 194. Poziomy odzysku i recyklingu - rok 2013
  Wyświetleń: 1753
 195. 6. Samodzielne stanowisko ds. Oświaty i Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 1739
 196. 8. Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Sportu
  Wyświetleń: 1728
 197. Mienie Gminy 2004
  Wyświetleń: 1706
 198. Zarządzenia Burmistrza z 2007 r.
  Wyświetleń: 1705
 199. Nabór na dyrektora szkoły/zespołu szkolno-przedszkolnego
  Wyświetleń: 1674
 200. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży lokalu użytkowego 2u położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1664
 201. Kalendarz Wyborczy
  Wyświetleń: 1649
 202. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Biała i transport do RIPOK- UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1642
 203. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy wodociągu we wsi Krobusz
  Wyświetleń: 1638
 204. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu V kadencji (2006-2010)
  Wyświetleń: 1630
 205. Informacje z działalności Burmistrza
  Wyświetleń: 1626
 206. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 1624
 207. Budżet 2014
  Wyświetleń: 1622
 208. Budżet Gminy 2010
  Wyświetleń: 1619
 209. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 1619
 210. Budżet Gminy 2008
  Wyświetleń: 1616
 211. V - ZASADA FACHOWOŚCI
  Wyświetleń: 1614
 212. Budowa stawów rakowych w Mokrej
  Wyświetleń: 1611
 213. Nabór na kierownika referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1609
 214. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2012
  Wyświetleń: 1606
 215. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2004
  Wyświetleń: 1604
 216. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1597
 217. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 1596
 218. 3. Referat Spraw Obywatelskich
  Wyświetleń: 1595
 219. Nabór pracowników w 2012 roku
  Wyświetleń: 1595
 220. 9. Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki
  Wyświetleń: 1584
 221. Przebudowa drogi powiatowej Biała - Solec - Wilków
  Wyświetleń: 1584
 222. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 1584
 223. Program do wypełniania dokumentów zgłoszenia komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 1571
 224. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 1566
 225. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2009 r.
  Wyświetleń: 1561
 226. Archiwum aktów prawnych 2004-2006
  Wyświetleń: 1560
 227. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 1560
 228. Konsultacje dotyczące zmiany nazwy Osiedla Nr 1 w Białej i zmian do Statutu Osiedla
  Wyświetleń: 1551
 229. Przebudowa drogi gminnej Solec-Olbrachcice
  Wyświetleń: 1545
 230. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2009 roku
  Wyświetleń: 1530
 231. Przetarg nieograniczony na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I -III współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach POKL
  Wyświetleń: 1528
 232. Referendum ogólnokrajowe 2015
  Wyświetleń: 1527
 233. Zarządzenia Burmistrza z 2008 r.
  Wyświetleń: 1522
 234. Uchwały z VIII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 03 lipca 2007 r.
  Wyświetleń: 1515
 235. Zarządzenia Burmistrza z 2010 r.
  Wyświetleń: 1515
 236. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2011
  Wyświetleń: 1511
 237. Rok 2008
  Wyświetleń: 1508
 238. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI- ROSTKOWICE-WILKÓW
  Wyświetleń: 1494
 239. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2009 r.
  Wyświetleń: 1493
 240. Podinspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i rolnictwa
  Wyświetleń: 1491
 241. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białej - Ustronianka
  Wyświetleń: 1486
 242. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2008 r.
  Wyświetleń: 1479
 243. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego - za rok 2003
  Wyświetleń: 1477
 244. Archiwum Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1476
 245. Budżet 2015
  Wyświetleń: 1474
 246. Plan Odnowy Miejscowości Śmicz na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 1474
 247. IV - ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI
  Wyświetleń: 1471
 248. Wykonanie remontów odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1462
 249. Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 maja 2007 r.
  Wyświetleń: 1458
 250. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1455
 251. Rok 2009
  Wyświetleń: 1452
 252. Główny księgowy w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych - ogłoszenie unieważnione
  Wyświetleń: 1451
 253. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2010 roku
  Wyświetleń: 1444
 254. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2007 r.
  Wyświetleń: 1444
 255. Informacje, akty prawne, wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1440
 256. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2006
  Wyświetleń: 1440
 257. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2009 r.
  Wyświetleń: 1437
 258. Mienie Gminy 2009
  Wyświetleń: 1436
 259. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2013
  Wyświetleń: 1436
 260. Inicjatywa Lokalna
  Wyświetleń: 1425
 261. Podinspektor ds. zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1425
 262. Przebudowa sieci ulic : ul. Hanki Sawickiej i ul. Stare Miasto w Białej
  Wyświetleń: 1424
 263. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1423
 264. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Krobusz - Biała
  Wyświetleń: 1421
 265. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - kompleks działek 125 o pow. 0,2550 ha, 153 o pow. 0,2520 ha oraz 154 o pow. 1,6810 ha położonych w Pogórzu
  Wyświetleń: 1420
 266. Budżet Gminy 2006
  Wyświetleń: 1419
 267. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 1415
 268. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.460.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych
  Wyświetleń: 1415
 269. Wyniki wyborów samorządowych
  Wyświetleń: 1414
 270. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2010
  Wyświetleń: 1413
 271. Dyżury Przewodniczącego Rady
  Wyświetleń: 1412
 272. VI - ZASADA ROZLICZALNOŚCI
  Wyświetleń: 1411
 273. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
  Wyświetleń: 1406
 274. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2012
  Wyświetleń: 1406
 275. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2008
  Wyświetleń: 1406
 276. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1405
 277. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 31 o pow. 0,5110 ha k.m.4 położonej w Solcu
  Wyświetleń: 1400
 278. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2010
  Wyświetleń: 1396
 279. Nabór na dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych
  Wyświetleń: 1393
 280. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę budynku produkcyjno-usługowo-handlowego w Olbrachcicach
  Wyświetleń: 1386
 281. Budżet Gminy 2009
  Wyświetleń: 1384
 282. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 1384
 283. Informacja Burmistrza Białej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Białej
  Wyświetleń: 1376
 284. Mienie Gminy 2008
  Wyświetleń: 1375
 285. Mienie Gminy 2010
  Wyświetleń: 1375
 286. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2004 r.
  Wyświetleń: 1372
 287. Mienie Gminy 2007
  Wyświetleń: 1369
 288. Nabór na dyrektora Biura Obsługi Szkół Samorządowych
  Wyświetleń: 1369
 289. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 1369
 290. Tworzenie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1364
 291. Informacja opisowa z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2008 r.
  Wyświetleń: 1360
 292. Uchwały Rady Miejskiej z roku 2010
  Wyświetleń: 1360
 293. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2010 r.
  Wyświetleń: 1360
 294. Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1350
 295. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2006
  Wyświetleń: 1348
 296. Stanowienie aktów publicznoprawnych
  Wyświetleń: 1344
 297. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lipca 2015
  Wyświetleń: 1343
 298. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Biała w rejonie ulic Świerczewskiego, Szynowice, Składowa i Staszica
  Wyświetleń: 1342
 299. Informacja w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Biała w 2008r.
  Wyświetleń: 1338
 300. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2009
  Wyświetleń: 1338
 301. Rok 2007
  Wyświetleń: 1338
 302. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów ze słomy i innych surowców pochodzenia rolnego oraz ściółki dla zwierząt w Brzeźnicy
  Wyświetleń: 1330
 303. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów Strategii w ramach Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 1330
 304. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2015
  Wyświetleń: 1329
 305. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1326
 306. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2010 r.
  Wyświetleń: 1326
 307. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 1324
 308. Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych
  Wyświetleń: 1322
 309. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2012r.
  Wyświetleń: 1322
 310. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1318
 311. Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r.
  Wyświetleń: 1318
 312. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Białej o oznaczeniach 2077 mapa 26
  Wyświetleń: 1317
 313. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2010
  Wyświetleń: 1317
 314. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2013 r.
  Wyświetleń: 1317
 315. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku mieszkalno gospodarczego na budynek inwentarsko-gospodarczy w Łączniku
  Wyświetleń: 1316
 316. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2012 r.
  Wyświetleń: 1316
 317. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2007 roku
  Wyświetleń: 1315
 318. Zmiana konfiguracji systemu antenowego i podniesienie mocy promieniowej w RTCN Opole/Chrzelice, 48-220 Łącznik
  Wyświetleń: 1311
 319. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2006
  Wyświetleń: 1309
 320. I przetarg ograniczony pomieszczenia gospodarczego położonego w Białej, ul. Rynek 25
  Wyświetleń: 1308
 321. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 listopada 2015
  Wyświetleń: 1308
 322. Administrowanie cmentarzem komunalnym w Białej oraz świadczenie usług w zakresie utrzymania porządku i czystości na cmentarzu.
  Wyświetleń: 1306
 323. Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012
  Wyświetleń: 1305
 324. Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1304
 325. Kalendarz Wyborczy
  Wyświetleń: 1302
 326. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2012
  Wyświetleń: 1301
 327. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 6 Komitetu Wyborczego Polska Partia Pracy - Sierpień 80
  Wyświetleń: 1299
 328. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2011 r.
  Wyświetleń: 1297
 329. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2008 roku
  Wyświetleń: 1294
 330. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabina, gmina Biała.
  Wyświetleń: 1290
 331. Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r.
  Wyświetleń: 1287
 332. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1286
 333. Rok 2010
  Wyświetleń: 1284
 334. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 1283
 335. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1283
 336. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2008 r.
  Wyświetleń: 1282
 337. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej Krobusz- Radostynia
  Wyświetleń: 1280
 338. Podinspektor ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 1278
 339. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2005 roku
  Wyświetleń: 1274
 340. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009
  Wyświetleń: 1273
 341. Informacja o dopisaniu, sprawdzaniu spisu wyborców i pobieraniu zaświadczeń o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 1271
 342. Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1269
 343. Głosowanie przez pełnomocnika
  Wyświetleń: 1262
 344. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Czartowice- Gmina Biała
  Wyświetleń: 1261
 345. II przetarg nieograniczony działki gruntu o numerze 2077 mapa 26 położonej w Białej
  Wyświetleń: 1261
 346. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada 2015
  Wyświetleń: 1260
 347. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1259
 348. Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 lutego 2008 r.
  Wyświetleń: 1257
 349. Rok 2005
  Wyświetleń: 1254
 350. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1251
 351. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2007
  Wyświetleń: 1251
 352. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2006 roku
  Wyświetleń: 1251
 353. Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1250
 354. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2003 r.
  Wyświetleń: 1250
 355. Rok 2014
  Wyświetleń: 1249
 356. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej
  Wyświetleń: 1248
 357. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2010 r.
  Wyświetleń: 1246
 358. Przebudowa elewacji budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4a w Łączniku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1246
 359. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1245
 360. Projekty Uchwał Rady Miejskiej z roku 2008
  Wyświetleń: 1243
 361. Nabór pracowników w roku 2009
  Wyświetleń: 1241
 362. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2011
  Wyświetleń: 1241
 363. Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej
  Wyświetleń: 1240
 364. Dostawę materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości 2000 ton.
  Wyświetleń: 1239
 365. Uchwały z IV sesji Rady Miejskiej w Białej z 27 lutego 2007 roku
  Wyświetleń: 1239
 366. Plan Odnowy Miejscowości Łącznik na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 1236
 367. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2011
  Wyświetleń: 1236
 368. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1233
 369. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2011
  Wyświetleń: 1231
 370. Plan Odnowy Miejscowości Grabina na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 1231
 371. Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 lutego 2007r.
  Wyświetleń: 1228
 372. Remont budynków mieszkalnych na ul. Plac Zamkowy 8 oraz Kościuszki 3 w mieście Biała
  Wyświetleń: 1227
 373. Rewaloryzacja odcinka murów obronnych przy ul. Szkolnej w Białej
  Wyświetleń: 1227
 374. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę i rozbudowę budynku gospodarczego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1226
 375. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze
  Wyświetleń: 1225
 376. Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1224
 377. Rok 2006
  Wyświetleń: 1223
 378. Dostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku
  Wyświetleń: 1221
 379. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki 112/29 o pow. 0,0214 ha i 113/29 o pow. 0,0182 ha k.m.2 położone w Solcu
  Wyświetleń: 1221
 380. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1220
 381. Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała
  Wyświetleń: 1219
 382. Letnie utrzymanie dróg, chodników, placów zabaw, zieleni na terenie miasta i gminy Biała, naprawa ławek oraz wywóz nieczystości stałych.
  Wyświetleń: 1217
 383. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2005
  Wyświetleń: 1216
 384. Akty prawne i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1214
 385. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2009r.
  Wyświetleń: 1212
 386. Demontaż, zbieranie, transport i utylizacja azbestu na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 1211
 387. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2008
  Wyświetleń: 1210
 388. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2012
  Wyświetleń: 1210
 389. Plan Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 1207
 390. Informacja w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała
  Wyświetleń: 1203
 391. Oświadczenia złożone w 2011 roku w związku z powołaniem na stanowisko lub odwołaniem ze stanowiska
  Wyświetleń: 1202
 392. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2013
  Wyświetleń: 1200
 393. Archiwum ogłoszeń
  Wyświetleń: 1199
 394. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała.
  Wyświetleń: 1199
 395. Plan Odnowy Miejscowości Chrzelice na lata 2009-2016
  Wyświetleń: 1196
 396. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 1195
 397. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznik, Gmina Biała- UNIEWAŻNIENIE
  Wyświetleń: 1194
 398. Wybory ławników sądowych na kadencję 2012-2015
  Wyświetleń: 1194
 399. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1193
 400. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa placu zabaw dla Zespołu Szkolno, Przedszkolnego w Łączniku, Publiczna Szkoła Podstawowa im Filipa Roboty w Łącznik
  Wyświetleń: 1190
 401. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008
  Wyświetleń: 1188
 402. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2010-2014
  Wyświetleń: 1185
 403. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2012
  Wyświetleń: 1183
 404. Przystosowanie istniejących budynków pod produkcję brykietów i peletów w Białej
  Wyświetleń: 1179
 405. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 1177
 406. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE
  Wyświetleń: 1177
 407. Obwieszczenia i Informacje - wybory 2010
  Wyświetleń: 1176
 408. Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1175
 409. Uchwały XI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26 października 2007 r.
  Wyświetleń: 1174
 410. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 1172
 411. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2009 r.
  Wyświetleń: 1172
 412. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 1172
 413. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2009
  Wyświetleń: 1172
 414. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 10 Komitetu Wyborczego Prawica
  Wyświetleń: 1171
 415. Plan Odnowy Miejscowości Solec na lata 2009-2016
  Wyświetleń: 1169
 416. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik
  Wyświetleń: 1168
 417. Obwieszczenia, informacje i zarządzenia Burmistrza Białej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 1167
 418. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za 2010 r.
  Wyświetleń: 1166
 419. Uchwały z III sesji Rady Miejskiej w Białej z 29 grudnia 2006 roku
  Wyświetleń: 1166
 420. Przebudowa elewacji budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4a w Łączniku
  Wyświetleń: 1163
 421. Uchwały z VI sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1161
 422. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II z dnia 7 kwietnia 2011r.
  Wyświetleń: 1158
 423. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi i samotnymi chorymi na rok 2014
  Wyświetleń: 1157
 424. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Opolska, Traugutta, H. Sawickiej, Stare Miasto, Moniuszki, Wałowa w miejscowości Biała
  Wyświetleń: 1156
 425. Zaządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1154
 426. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki 177/62 o pow. 0,1720 ha, 63 o pow. 0,0510 ha i 519/62 o pow. 0,0266 ha k. m. 4 położnych w Dębinie ul. Główna 22 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 1153
 427. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 1152
 428. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 1152
 429. Zarządzenia Burmistrza - 2006-2010 - Kadencja V
  Wyświetleń: 1152
 430. Modernizacja i rozbudowa terenu sportu i rekreacji- boisko wielofunkcyjne w Łączniku.
  Wyświetleń: 1149
 431. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2013
  Wyświetleń: 1149
 432. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Łącznik, gmina Biała.
  Wyświetleń: 1146
 433. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1146
 434. Przetargi
  Wyświetleń: 1146
 435. Plan Odnowy Miejscowości Ligota Bialska na lata 2008-2015
  Wyświetleń: 1145
 436. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - 2014-2018 - Kadencja VII
  Wyświetleń: 1145
 437. Obwieszczenie o podziale na obwody głosowania Gminy Biała
  Wyświetleń: 1142
 438. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Biała na lata 2012-2032
  Wyświetleń: 1141
 439. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 20 lipca 2015r
  Wyświetleń: 1140
 440. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2012
  Wyświetleń: 1139
 441. Remont cząstkowy dróg gminnych i miejskich.
  Wyświetleń: 1137
 442. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2013
  Wyświetleń: 1135
 443. Uchwały z I sesji Rady Miejskiej w Białej z 24 listopada 2006 roku
  Wyświetleń: 1135
 444. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki gruntu o numerze 2077 mapa 26 położonej w Białej
  Wyświetleń: 1135
 445. Informacja Burmistrza Białej o dopisaniu do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1134
 446. Informacja dotycząca zmiany imion lub nazwisk
  Wyświetleń: 1133
 447. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Biała na rok 2010
  Wyświetleń: 1133
 448. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łącznik, Gmina Biała
  Wyświetleń: 1128
 449. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2010
  Wyświetleń: 1127
 450. Remont budynków mieszkalnych na ul. Kościuszki 30- 32 w Białej
  Wyświetleń: 1127
 451. Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Białej w 31 sierpnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1126
 452. Przerzut ścieków z oczyszczalni miejskiej w Białej do oczyszczalni ścieków przy zakładzie Ustronianka
  Wyświetleń: 1126
 453. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2005 r.
  Wyświetleń: 1126
 454. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w Wilkowie o oznaczeniu 24 mapa 1
  Wyświetleń: 1124
 455. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ-GOSTOMIA-SOLEC
  Wyświetleń: 1124
 456. 5. Referat Zamówień Publicznych, Rolnictwa i Integracji Europejskiej
  Wyświetleń: 1122
 457. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 1122
 458. Wyniki konkursu ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1121
 459. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2013
  Wyświetleń: 1121
 460. Wyniki Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Biała
  Wyświetleń: 1119
 461. Zarządzenia Burmistrza z 2006 r.
  Wyświetleń: 1119
 462. Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości 1650 ton
  Wyświetleń: 1116
 463. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2006 r.
  Wyświetleń: 1116
 464. Przebudowa konstrukcji nawierzchni dróg wewnętrznych i drogi gminnej ul. Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka, Św. Kamila
  Wyświetleń: 1116
 465. Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych
  Wyświetleń: 1116
 466. Oświadczenia majątkowe radnych - zakończenie kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 1115
 467. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 658/184 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1113
 468. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok
  Wyświetleń: 1110
 469. Uchwały z IX sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1110
 470. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2013
  Wyświetleń: 1109
 471. Strona Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 1107
 472. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za III kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 1106
 473. Rok 2004
  Wyświetleń: 1106
 474. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 1106
 475. Przebudowa ul. Oświęcimskiej na ciąg pieszy w Białej
  Wyświetleń: 1105
 476. Uchwały zXII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 6 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1104
 477. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1100
 478. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej o pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 1099
 479. Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerze i granicach obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej
  Wyświetleń: 1099
 480. Rejestr działalności - ochrona przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 1099
 481. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2011
  Wyświetleń: 1098
 482. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2014 r.
  Wyświetleń: 1098
 483. Zaproszenie na rokowania dotyczące sprzedaży działki o oznaczeniu 658/184 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1098
 484. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o zasadach losowania numerów kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1097
 485. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 1093
 486. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2008
  Wyświetleń: 1091
 487. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 21
  Wyświetleń: 1089
 488. Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1089
 489. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o oznaczeniu 900/187 mapa 3 połozonej w Pogórzu
  Wyświetleń: 1088
 490. Konkurs ofert na wsparcie finansowe organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z Gminy Biała
  Wyświetleń: 1086
 491. Obwieszczenie Burmistrza Bialej o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach odwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1086
 492. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2009
  Wyświetleń: 1085
 493. Dostawa i montaż kolektorów solarnych na Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1080
 494. Wykonanie docieplenia i kolorystyki elewacji budynku szkolno- przedszkolnego przy ul. Fabrycznej 4b w Łączniku
  Wyświetleń: 1077
 495. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2012
  Wyświetleń: 1075
 496. Informacja dla komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1072
 497. Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1072
 498. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2007
  Wyświetleń: 1070
 499. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu z 2006 r.
  Wyświetleń: 1070
 500. Uchwały z II sesji Rady Miejskiej w Białej z 6 grudnia 2006 roku
  Wyświetleń: 1069
 501. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 1068
 502. Zaproszenie na rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 1065
 503. Informacja o obwodach głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1064
 504. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 1062
 505. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS na zadania realizowane w 2011r.
  Wyświetleń: 1062
 506. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu o numerze 6664/185 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 1061
 507. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 1059
 508. Techniczna obsługa stała w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych w budynkach i na zewnątrz budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała
  Wyświetleń: 1059
 509. Obiweszczenie Burmistrza Białej z dnia 21 lipca 2014 r. o zebraniu wyborczym sołectwa "Przedmieście"
  Wyświetleń: 1058
 510. Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1058
 511. Remont nawierzchni Rynku w Białej wraz z wykonaniem oznakowania docelowego
  Wyświetleń: 1058
 512. Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała - UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1056
 513. Oświadczenie majątkowe burmistrza - zakończenie kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1055
 514. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Kolnowice.
  Wyświetleń: 1054
 515. Od 1 lipca 2016 r. zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 1054
 516. Uchwały z XIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2007 r.
  Wyświetleń: 1054
 517. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ŁĄCZNIK
  Wyświetleń: 1053
 518. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2009
  Wyświetleń: 1053
 519. Konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazw ulic
  Wyświetleń: 1049
 520. Uchwały z VII sesji Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 maja 2007 r.
  Wyświetleń: 1048
 521. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej
  Wyświetleń: 1046
 522. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodociągowa w Białej.
  Wyświetleń: 1046
 523. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 1311 o pow. 0,2886 ha położona w Chrzelicach
  Wyświetleń: 1045
 524. Informacja Burmistrza Białej o zaświadczeniach o prawie do głosowania
  Wyświetleń: 1044
 525. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz, Gostomia, Solec
  Wyświetleń: 1040
 526. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2008
  Wyświetleń: 1040
 527. Zgłaszanie kandydatów na radnego - formularze
  Wyświetleń: 1039
 528. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych Gminy Biała
  Wyświetleń: 1036
 529. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1035
 530. Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenach Gminy Biała
  Wyświetleń: 1035
 531. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 1034
 532. Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Biała w ilości około 1900 ton
  Wyświetleń: 1032
 533. Remont odcinków dróg gminnych w m. Józefów oraz Wilków
  Wyświetleń: 1031
 534. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadańz zakresu pomocy społecznej w 2011 roku
  Wyświetleń: 1030
 535. Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 06 grudnia 2006 r.
  Wyświetleń: 1030
 536. Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej i pełnionych funkcjach jej członków
  Wyświetleń: 1029
 537. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012r
  Wyświetleń: 1029
 538. Remont elewacji budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
  Wyświetleń: 1029
 539. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Mokra
  Wyświetleń: 1027
 540. Przebudowa budynku komunalnego ul. Plac Zamkowy 3- Gmina Biała
  Wyświetleń: 1027
 541. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2007 r.
  Wyświetleń: 1025
 542. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 1025
 543. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz Olbrachcic
  Wyświetleń: 1024
 544. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2004
  Wyświetleń: 1024
 545. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2012 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 1021
 546. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1021
 547. Uchwały VI Kadencji Rady Miejskiej (2014-2018)
  Wyświetleń: 1021
 548. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 1020
 549. Oświadczenia majątkowe radnych - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1014
 550. Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 1013
 551. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2010r
  Wyświetleń: 1012
 552. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok
  Wyświetleń: 1012
 553. Zakup sprzętu elektronicznego w ramach projektu nr 1/POKL.9.1.2/2012
  Wyświetleń: 1012
 554. Program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalość pożytku publicznego na rok 2010
  Wyświetleń: 1011
 555. II przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu położonego w Białej, ul. Nyska 36/1
  Wyświetleń: 1008
 556. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - wersja dla osób niedowidzących
  Wyświetleń: 1007
 557. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji fermy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski, Rostkowice, Wilków
  Wyświetleń: 1007
 558. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za I kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 1006
 559. Plany pracy Komisji Stałych
  Wyświetleń: 1006
 560. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2014
  Wyświetleń: 1005
 561. I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o numerze 224 mapa 3 położonej w Olbrachcicach 80
  Wyświetleń: 1002
 562. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2004
  Wyświetleń: 1000
 563. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży działek 125 m.5, 153 m.5, 154 m.5 położonych w Pogórzu
  Wyświetleń: 999
 564. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 997
 565. Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 11 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 997
 566. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 996
 567. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej i gminnej.
  Wyświetleń: 995
 568. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 993
 569. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 993
 570. Ogłoszenie o przetargu ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 992
 571. I przetarg przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 990
 572. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w Chrzelicach
  Wyświetleń: 990
 573. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych - za rok 2003
  Wyświetleń: 990
 574. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2011 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 987
 575. Techniczna obsługa budynków w mieści i gminie Biała.
  Wyświetleń: 987
 576. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2011
  Wyświetleń: 987
 577. Informacja z wykonania budżetu Gminy Biała za II kwartał 2008 r.
  Wyświetleń: 986
 578. Obwieszczenie Burmistrza w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w Śmiczu
  Wyświetleń: 985
 579. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi ŚMICZ (przysiółek WALDEKA)
  Wyświetleń: 983
 580. Rozbudowa drogi powiatowej Wasiłowice - Śmicz
  Wyświetleń: 981
 581. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2008
  Wyświetleń: 980
 582. Wzór zgłoszenia kandydatów na cżłonków terytorialnych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 976
 583. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 21 października 2014 r. o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 974
 584. Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego określonego w projekcie uchwały budżetowej oraz w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Gminy Biała w 2009 roku
  Wyświetleń: 974
 585. II przetarg przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu lokalu użytkowego położonego w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 972
 586. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 969
 587. Konkurs ofert na zadania realizowane w 2010 roku w zakresie prowadzenia i wspierania działalności zrzeszenia: Ludowe Zespoły Sportowe
  Wyświetleń: 968
 588. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 968
 589. Zarządzenia Burmistrza - Kierownika Urzędu VI kadencji - rok 2011
  Wyświetleń: 968
 590. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2013
  Wyświetleń: 967
 591. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie granic i liczbie radnych wybieranych w wyborach uzupełniających
  Wyświetleń: 965
 592. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym, do zasilania szatni sportowej na terenie boiska sportowego.
  Wyświetleń: 963
 593. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2015 r.
  Wyświetleń: 961
 594. Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej w lokalach komunalnych gminy Biała w ilości 76 sztuk i 5 szt. drzwi wejściowych.
  Wyświetleń: 960
 595. Wymiana pokryć dachowych w budynkach komunalnych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 960
 596. Konkurs ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
  Wyświetleń: 957
 597. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GÓRKA PRUDNICKA, przysiółek BRZEŹNICA
  Wyświetleń: 956
 598. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 413/28 o pow. 0,5775 ha k.m.3 położona w Mokrej
  Wyświetleń: 952
 599. Informacja o dostępie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 952
 600. Archiwum - Mienie Gminy
  Wyświetleń: 950
 601. Informacje z Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 950
 602. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna-Miłowice-Kolnowice-Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz.
  Wyświetleń: 948
 603. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Pogórze gmina Biała.
  Wyświetleń: 947
 604. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i miejskich wewnętrznych w ilości około 2000 m2 mieszanką mineralno – bitumiczną metodą frezowania lub z wycinaniem krawędzi
  Wyświetleń: 947
 605. Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza - wybory 2009
  Wyświetleń: 946
 606. Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o obsadzeniach mandatów na radnych bez głosowania
  Wyświetleń: 943
 607. Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 943
 608. Oświadczenie majątkowe burmistrza - rozpoczęcie kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 942
 609. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi CHRZELICE
  Wyświetleń: 937
 610. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy zbiornika wyrównawczego wody na wodociągu grupowym Pogórze
  Wyświetleń: 936
 611. Ogłoszenie konkursu ofert na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2011r
  Wyświetleń: 935
 612. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2014
  Wyświetleń: 935
 613. Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
  Wyświetleń: 933
 614. Informacja Burmistrza Białej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 929
 615. Remont ulicy Nyskiej i Moniuszki w Białej - drugie postępowanie
  Wyświetleń: 927
 616. Zaproszenie do rokowań dotyczących sprzedaży działki budowlanej połozonej w Miłowicach o numerze 187/3 mapa 2
  Wyświetleń: 926
 617. Wyszukiwarka aktów normatywnych
  Wyświetleń: 924
 618. Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym Gminy Biała- Łącznik
  Wyświetleń: 923
 619. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2003
  Wyświetleń: 920
 620. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Biała za rok 2007
  Wyświetleń: 920
 621. Obwieszczenie Burmistrza Białej o granicach, numerach okręgów wyborczych i ustaleniu liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej w wyborach do Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 916
 622. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania
  Wyświetleń: 916
 623. Sprawozdanie za okres od 29 kwietnia 2005r. do 31 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 915
 624. Rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego 1u w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 914
 625. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 212/1 o pow. 0,6390 ha położona w Prężynie
  Wyświetleń: 912
 626. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej o numerze 224 mapa 3 położonej w Olbrachcicach 80
  Wyświetleń: 912
 627. Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania do spisu wyborców osób czasowo przebywających na obszarze gminy Biała.
  Wyświetleń: 912
 628. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 908
 629. Obwieszczenie Burmistrza Białej o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego GMINY BIAŁA
  Wyświetleń: 906
 630. Program pomocowy dla uczniów nepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Biała
  Wyświetleń: 905
 631. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 904
 632. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała położonej w Białej - część działki 716 m.13
  Wyświetleń: 890
 633. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej w Miłowicach o oznaczeniu 187/3 mapa 2
  Wyświetleń: 888
 634. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej do zasilania budynku szatni sportowej usytuowanej na terenie boiska sportowego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 888
 635. Konsultacje w sprawie projektów strategii w ramach Partnerstwa Nyskiego 2020
  Wyświetleń: 887
 636. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu z siedzibą ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi GRABINA
  Wyświetleń: 887
 637. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie przedłużonego terminu zgłaszania kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 887
 638. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2016
  Wyświetleń: 885
 639. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza- za rok 2007
  Wyświetleń: 884
 640. Uchwały X sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 września 2007 r.
  Wyświetleń: 884
 641. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2014
  Wyświetleń: 881
 642. Zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 881
 643. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2015
  Wyświetleń: 878
 644. Obwieszczenie Burmistrza Białej o zamierzeniu budowy odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg tranzytowy Prężyna -Miłowice -Kolnowice -Laskowiec z siecią rozdzielczą we wsi Śmicz.
  Wyświetleń: 877
 645. Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 kwietnia 2007 r.
  Wyświetleń: 875
 646. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 11
  Wyświetleń: 874
 647. Zgłaszanie kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza
  Wyświetleń: 874
 648. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu w sprawie odwzorowania karty do głosowanie ze skreślonym kandydatem
  Wyświetleń: 871
 649. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Opolu o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 51
  Wyświetleń: 870
 650. Składy osobowe Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 869
 651. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE
  Wyświetleń: 867
 652. Archiwum - Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 866
 653. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 865
 654. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała
  Wyświetleń: 863
 655. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 863
 656. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia - Solec
  Wyświetleń: 862
 657. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 4 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 862
 658. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę dróg gminnych publicznych ulic: Kochanowskiego, Eichendorffa, Asnyka i Św. Kamila w Białej, w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach.
  Wyświetleń: 862
 659. Techniczna obsługa stała budynków komunalnych (mieszkalnych) oraz lokali użytkowych w mieście i gminie Biała
  Wyświetleń: 862
 660. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 859
 661. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego realizowanego w miejscowości Grabina.
  Wyświetleń: 857
 662. Dotacje
  Wyświetleń: 856
 663. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 229/3 o pow. 0,7464 ha położona w Prężynie
  Wyświetleń: 856
 664. Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnoścowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 856
 665. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu - lokal użytkowego nr 1u położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 855
 666. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 855
 667. Informacja o szkoleniu dla członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 854
 668. Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 1010
  Wyświetleń: 854
 669. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 5 położony w Białej ul. Góra Wolności 3
  Wyświetleń: 853
 670. Uchwała Rady Miejskiej w Białej w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010roku
  Wyświetleń: 852
 671. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia."
  Wyświetleń: 851
 672. Informacja o harmonogramie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 851
 673. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi Grabina
  Wyświetleń: 851
 674. Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 851
 675. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal użytkowy położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 851
 676. Budżet 2016
  Wyświetleń: 850
 677. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego ul. Prudnicka 7 w Białej.
  Wyświetleń: 850
 678. Zarządzenie Burmistrza Bialej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 201
  Wyświetleń: 850
 679. Zakup usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Biała w ramach projektu konkursowego POKL 9.1.2
  Wyświetleń: 848
 680. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011r
  Wyświetleń: 848
 681. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
  Wyświetleń: 846
 682. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 5 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 845
 683. Informacja Burmistrza Białej o mozliwości dopisania osób do obwodów głosowania dostosowanych dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 844
 684. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy wodociągu grupowego Biała o odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej o długości ok. 800m z dnia 3.10.2014r.
  Wyświetleń: 839
 685. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza-za rok 2005
  Wyświetleń: 835
 686. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli w Gminie Biała w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 833
 687. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 18.12.2013r w sprawie budowy linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Grabina SKR
  Wyświetleń: 832
 688. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 832
 689. Obwieszczenie Burmistrza Białej o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r
  Wyświetleń: 830
 690. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice – Wilków
  Wyświetleń: 828
 691. Obwodowe Komisje do spraw referendum
  Wyświetleń: 828
 692. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała
  Wyświetleń: 827
 693. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 grudnia 2015
  Wyświetleń: 823
 694. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 818
 695. Informacja Burmistrza Białej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 816
 696. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 815
 697. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE - WILKÓW
  Wyświetleń: 810
 698. Dodatkowa oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2014
  Wyświetleń: 809
 699. Komitety wyborcze biorące udział w wyborach oraz zarejestrowani kandydaci
  Wyświetleń: 809
 700. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o przyznaniu numerów list kandydatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 809
 701. Rok 2015
  Wyświetleń: 809
 702. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2015
  Wyświetleń: 805
 703. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała działki gruntu 436/9 m.3 o pow. 0,0105 ha położonej w Ligocie Bialskiej
  Wyświetleń: 798
 704. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy linii napowietrznej 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15 / 0,4kV , do zasilania Zakładu Produkcji Brykietu w Grabinie
  Wyświetleń: 797
 705. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
  Wyświetleń: 795
 706. Informacja Burmistrza Białej o wykazie działek przeznaczonych do dzierżawy z dnia 17.01.2014r
  Wyświetleń: 792
 707. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 792
 708. Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 790
 709. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Biała miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu
  Wyświetleń: 790
 710. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 229/47 o pow. 0,1865 ha położona w Radostyni
  Wyświetleń: 787
 711. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 1u położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 787
 712. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 786
 713. Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania w Gminie Biała obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
  Wyświetleń: 786
 714. Gdzie szukać pomocy - Informator
  Wyświetleń: 785
 715. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 21-22 grudnia 2015
  Wyświetleń: 784
 716. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie linii napowietrznej 15kV wykonanej kablem 3x XRUHAKXS 120/25 mm² od słupa nr 147 do słupa 146 linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik ” w miejscowości Chrzelice
  Wyświetleń: 783
 717. Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 783
 718. Zarządzenia Burmistrza VI Kadencji - 2013
  Wyświetleń: 782
 719. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 781
 720. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Biała przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - obręb Browiniec Polski z dnia 17.12.2013r
  Wyświetleń: 778
 721. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej wodociągu grupowego Biała
  Wyświetleń: 777
 722. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Krobusz – Gostomia – Solec
  Wyświetleń: 775
 723. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania usługi dotyczącej opracowania dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała”
  Wyświetleń: 773
 724. Ogłoszenie o zamówieniu na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmicz, gmina Biała.
  Wyświetleń: 772
 725. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 769
 726. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok
  Wyświetleń: 766
 727. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie publicznego losowania składów osobowych Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie i Nr 18 w Białej
  Wyświetleń: 765
 728. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie realizacji inwestycji w Miłowicach
  Wyświetleń: 765
 729. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi KROBUSZ – GOSTOMIA - SOLEC
  Wyświetleń: 763
 730. OBWIESZCZENIE Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 759
 731. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 757
 732. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy wiaty rekreacyjnej na terenie obiektu sportowego w Chrzelicach
  Wyświetleń: 755
 733. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniu w sprawie dotyczącej budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 754
 734. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2014
  Wyświetleń: 754
 735. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice
  Wyświetleń: 753
 736. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w dniu 23 marca 2016
  Wyświetleń: 753
 737. Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 750
 738. Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Biała w latach 2012 - 2014
  Wyświetleń: 749
 739. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 748
 740. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu o numerze 664/185 mapa 3 położonej w Łączniku
  Wyświetleń: 746
 741. Obwieszczenie Burmistrza Białej o budowie linii napowietrznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odgałęzienie w kierunku stacji transformatorowej Grabina SKR
  Wyświetleń: 744
 742. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - teren lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi Browiniec Polski – Rostkowice–Wilków
  Wyświetleń: 742
 743. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych (studni) w Mokrej
  Wyświetleń: 742
 744. Ferie z Bogiem
  Wyświetleń: 735
 745. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy budynku remizy w Mokrej
  Wyświetleń: 734
 746. Podinspektor ds. podatków
  Wyświetleń: 734
 747. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki 1294/8 przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat
  Wyświetleń: 733
 748. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 731
 749. Harmonogram zebrań Samorządu Mieszkańców Wsi i Osiedla w Gminie Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 730
 750. Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 729
 751. Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 728
 752. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w tym głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 727
 753. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 730.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 727
 754. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniu w sprawie nr GKZP.6733.2.2013 - budowę doziemnej linii elektroenergetycznej WN-100kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice.
  Wyświetleń: 726
 755. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 722
 756. Przebudowa drogi gminnej ul. Szynowice w Białej
  Wyświetleń: 720
 757. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy BIAŁA
  Wyświetleń: 717
 758. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice
  Wyświetleń: 716
 759. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 23
  Wyświetleń: 713
 760. Zarządzenia Burmistrza VI kadencji - rok 2010
  Wyświetleń: 712
 761. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2016
  Wyświetleń: 711
 762. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - lokal użytkowy 4u położony w Białej ul. Rynek 14.
  Wyświetleń: 710
 763. Obwieszczenie o wyłożeniu raportu na "Punkt zbierania odpadów" w Białej
  Wyświetleń: 708
 764. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
  Wyświetleń: 706
 765. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 21 marca 2016
  Wyświetleń: 704
 766. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 września 2015r
  Wyświetleń: 703
 767. Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarczej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 702
 768. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 1 położony w Białej ul. Prudnicka 7
  Wyświetleń: 701
 769. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2014-2016
  Wyświetleń: 694
 770. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110 kV, jednotorowej, kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową (3xeWN+2t)
  Wyświetleń: 693
 771. Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.780.000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych
  Wyświetleń: 691
 772. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 689
 773. Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 688
 774. Zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień listopada 2014r
  Wyświetleń: 688
 775. Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne z zakresu promocji gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 682
 776. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 31.12.2013r. w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 680
 777. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 8 października 2014r. w sprawie wydłużenia terminu zgłoszenia list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 12 do dnia 13 października 2014. do godz. 17:00
  Wyświetleń: 680
 778. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy odcinka doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV na gruntach wsi Prężyna
  Wyświetleń: 677
 779. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Prudnickiej 7 o pow. użytkowej 24,97 m2
  Wyświetleń: 676
 780. Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu prudnickiego
  Wyświetleń: 672
 781. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110 kV na odcinku od granicy miasta Biała do granicy gminy Biała z gminą Prudnik (teren wsi Prężyna) z dnia 25.02.2014r
  Wyświetleń: 672
 782. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal użytkowy 4u położony w Białej ul. Rynek 14 wraz z udziałem 30 /1000 w częściach wspólnych budynku oraz współwłasności działki 1100 km.18 o pow. 0,0 465ha
  Wyświetleń: 672
 783. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy doziemnej linii kablowej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik, we wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 670
 784. Wyniki konkursu ofert na realizację świadczenia zdrowotnego w zakresie Profilaktyki raka szyjki macicy wśród dziewcząt rocznika 1998 zameldowanych na pobyt stały w Gminie Biała
  Wyświetleń: 670
 785. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34
  Wyświetleń: 669
 786. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 289/127 km.1 o pow. 0,0059 ha położona we wsi Mokra
  Wyświetleń: 664
 787. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 681.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała
  Wyświetleń: 664
 788. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 7.01.2013r. w sprawie budowy odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik
  Wyświetleń: 662
 789. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 1311 km.7 pow. 0,2886 ha obręb Chrzelice
  Wyświetleń: 659
 790. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działki gruntu 606/58 m.3 w Krobuszu
  Wyświetleń: 652
 791. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 227 km.2 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna
  Wyświetleń: 652
 792. Zaproszenie do rokowań na sprzedaż lokalu użytkowego 4u położonego w Białej ul. Rynek 14
  Wyświetleń: 652
 793. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 19.12.2013r. w sprawie budowy linii kablowej 15kV relacji Ścinawa – Łącznik odcinek w miejscowości Chrzelice
  Wyświetleń: 647
 794. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową w miejscowości Prężyna
  Wyświetleń: 645
 795. Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r
  Wyświetleń: 644
 796. Zaproszenie uprawnionych podmiotów do zgłaszania opinii bądź uwag do projektu uchwały
  Wyświetleń: 642
 797. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 16 października 2014 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 635
 798. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Miejskiej w Białej bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 634
 799. Obwieszczenie Burmistrza Białej dotyczące sporządzenia MPZP wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 633
 800. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową (3xeWN+2t) na gruntach wsi PRĘŻYNA z dnia 24.09.2014
  Wyświetleń: 632
 801. Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 632
 802. Protokoły z posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 631
 803. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lutego 2016
  Wyświetleń: 630
 804. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 112/29 km.2 o pow. 0,0214 ha oraz 113/29 km.2 o pow. 0,0182ha obręb Solec
  Wyświetleń: 627
 805. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 625
 806. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową w miejscowości Prężyna z dnia 11.09.2014r.
  Wyświetleń: 622
 807. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała
  Wyświetleń: 622
 808. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 22.01.2014r. w sprawie budowy drewnianej wiaty rekreacyjnej na terenie gminnego boiska sportowego
  Wyświetleń: 620
 809. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Łączniku ul. Skowrońskiego 16 na działce 547/51
  Wyświetleń: 617
 810. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 24 lutego 2016
  Wyświetleń: 617
 811. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny 3 położony w Białej ul. Prudnicka 11
  Wyświetleń: 616
 812. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 9 lipca 2015r
  Wyświetleń: 615
 813. Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GOSTOMIA w gminie Biała
  Wyświetleń: 613
 814. Obwieszczenie Burmistrza Białej z dnia 16.12.2013r. - budowa doziemnej linii elektroenergetycznej WN-110kV relacji Ogiernicze - Olbrachcice
  Wyświetleń: 613
 815. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie rozbudowy wodociągu grupowego Biała o odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej o długości 800m na gruntach wsi Wasiłowice z dnia 23.09.2014r.
  Wyświetleń: 611
 816. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Biała przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 610
 817. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 610
 818. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 609
 819. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działki 177/62 pow. 0,1720 ha, 519/62 o pow. 0,0266 ha, 63 o pow. 0,0510 ha km.4 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 606
 820. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej o odcinek długości 665m zakończony hydrantem wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków mieszkalnych
  Wyświetleń: 605
 821. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny 4 położony w Białej ul. Szkolna 3
  Wyświetleń: 605
 822. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Prudnicka 11
  Wyświetleń: 604
 823. Zasady działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 603
 824. Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym i doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT
  Wyświetleń: 597
 825. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 413/28 km.3 o pow. 0,5775 ha obręb Mokra
  Wyświetleń: 594
 826. Zaproszenie do rokowań - lokal użytkowy 1u-garaż położony w budynku gospodarczym położonym w Brzeźnicy 10
  Wyświetleń: 594
 827. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2014
  Wyświetleń: 593
 828. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Opolska w Białej".
  Wyświetleń: 592
 829. SKARGI WNIOSKI I PETYCJE
  Wyświetleń: 592
 830. Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z lat 2014-2018
  Wyświetleń: 589
 831. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2014
  Wyświetleń: 585
 832. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 31 km.4 o pow. 0,5110 ha obręb Solec
  Wyświetleń: 581
 833. Zgłaszanie kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014
  Wyświetleń: 580
 834. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 568 km.11 o pow. 0,6926 ha położona w Białej
  Wyświetleń: 578
 835. Zaproszenie do rokowań - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 578
 836. INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 577
 837. Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 u położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Rynek 13
  Wyświetleń: 576
 838. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 5 położony w Brzeźnicy 10 wraz z udziałem 106 /1000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie współwłasności działki 351/3 km.2 o pow. 0,2561 h
  Wyświetleń: 575
 839. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na "Punkt zbierania odpadów" w Białej
  Wyświetleń: 573
 840. Oświadczenie majątkowe zastępcy burmistrza - zakończenie pełnienia funkcji
  Wyświetleń: 570
 841. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie wykonania roboty p.n.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych i miejskich wewnętrznych w ilości około 1500 m2 mieszanką mineralno – bitumiczną metodą frezowania".
  Wyświetleń: 569
 842. Informacje dotyczące udziału w referendum
  Wyświetleń: 569
 843. Zawiadamienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 2 października 2015r
  Wyświetleń: 567
 844. Poziomy odzysku i recyklingu
  Wyświetleń: 566
 845. Świadczenie usług doradztwa prawnego
  Wyświetleń: 566
 846. Informacja Burmistrza Białej z dnia 2 października 2015 r. o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 565
 847. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 kwietnia 2016
  Wyświetleń: 559
 848. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy z rozbudową budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe o pojemności do 10m³ z dnia 3.07.2015
  Wyświetleń: 558
 849. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Brzeźnicy 10, na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 550
 850. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - nr działki 712/2 m.13 o pow. 0,0172 ha - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 550
 851. Zawiadamienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej w dniu 23 maja 2016
  Wyświetleń: 549
 852. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży na rzecz współwłaściciela - działka 1533 km.24 pow. 0,0864 ha obręb Biała
  Wyświetleń: 546
 853. Sprawdzanie Spisu Wyborców
  Wyświetleń: 546
 854. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 229/47 km.3 o pow. 0,1865 ha obręb Radostynia
  Wyświetleń: 542
 855. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1320 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 527
 856. Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dot. wyborów
  Wyświetleń: 526
 857. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2016 r.
  Wyświetleń: 526
 858. I ustny przetarg ograniczony do właścicieli działek sąsiednich 809,765 i 766 k. m. 14 obręb Biała na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 764 km.14 o pow. 0,2554 ha położona w Białej
  Wyświetleń: 525
 859. Tworzenie Komitetów Wyborczych
  Wyświetleń: 525
 860. Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Nyska 24
  Wyświetleń: 520
 861. Analizy i sprawozdania
  Wyświetleń: 519
 862. Informacja w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 519
 863. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 511
 864. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 17 czerwca 2015 r
  Wyświetleń: 511
 865. Przebudowa drogi powiatowej od Górki Prudnickiej do Pogórza
  Wyświetleń: 508
 866. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 507
 867. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postanowieniach w sprawie rozbudowy sieci wodociągowej w obrębie wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 499
 868. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 495
 869. II ustny przetarg ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Brzeźnicy 10, na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Biała
  Wyświetleń: 495
 870. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 694/1 m.5 o pow. 0,1540 ha położonej w Brzeźnicy obręb Górka Prudnicka - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 495
 871. Podmioty odbierające odpady i miejsca składowania
  Wyświetleń: 490
 872. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy z rozbudową budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe o pojemności do 10m³ z dnia 24.07.2015
  Wyświetleń: 486
 873. Pliki do pobrania
  Wyświetleń: 486
 874. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r
  Wyświetleń: 485
 875. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4 obręb Biała
  Wyświetleń: 482
 876. Odwołanie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 477
 877. Odwołanie przetargu na sprzedaż działki gruntu 289/127 położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 472
 878. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilków
  Wyświetleń: 471
 879. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 469
 880. Ogłoszenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała
  Wyświetleń: 469
 881. Oświadczenia majątkowe kierowniów jednostek organizacyjnych - za rok 2013
  Wyświetleń: 467
 882. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 464
 883. Zgłaszanie kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
  Wyświetleń: 462
 884. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 461
 885. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4 obręb Biała
  Wyświetleń: 459
 886. Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 21 października 2014 r. o przyznaniu numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
  Wyświetleń: 459
 887. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokal mieszkalny nr 2 położony w Białej przy ul. Armii Ludowej 8 wraz z udziałem 13/100 części w działce 1266/1 m.20 o pow. 0,0297 ha - sprzedaż na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 457
 888. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Rynek 16 o pow. użytkowej 75,78 m2
  Wyświetleń: 456
 889. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 3 czerwca 2015 r
  Wyświetleń: 456
 890. Rok 2016
  Wyświetleń: 455
 891. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1320 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 454
 892. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4
  Wyświetleń: 452
 893. Informacja Burmistrza Białej z dnia 4 września 2015 r.
  Wyświetleń: 445
 894. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w dniu 14 czerwca 2016
  Wyświetleń: 445
 895. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GOSTOMIA w gminie Biała
  Wyświetleń: 439
 896. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 438
 897. Sesja XVI z dnia 14 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 437
 898. Lokalny program rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 436
 899. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - część działki 1845 m. 30 o pow.0,2090 ha - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 436
 900. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 289/127 m.1 o pow. 0,0059 ha położonej w Mokrej obręb Mokra - sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 420
 901. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica
  Wyświetleń: 418
 902. Przebudowa drogi gminnej ul. Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 417
 903. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w mieście Biała
  Wyświetleń: 417
 904. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat - części działki 1075/5 m. 18 o pow. 15 m2 obręb Biała
  Wyświetleń: 416
 905. Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2016
  Wyświetleń: 416
 906. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Białej przy ul. Prudnickiej 11 wraz z udziałem 102/1000 części w działkach 1279/1, 1280/1 i 1281/1 m.20 o łącznej pow. 0,0357 ha - sprzedaż
  Wyświetleń: 414
 907. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - ziałka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 413
 908. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 413
 909. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego U1 w Białej przy ul. Armii Ludowej 1 o pow. użytkowej 52,58 m2
  Wyświetleń: 412
 910. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 23 września 2015 r
  Wyświetleń: 411
 911. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - lokal mieszkalny nr 6 położony w Białej przy ul. Rynek 23/6 wraz z udziałem 11/100 części w działce 1114 m.20 o pow. 0,0215 ha - sprzedaż na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 408
 912. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34 o pow. użytkowej 30,62 m2
  Wyświetleń: 407
 913. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu niezabudowana nr 689 km.5 o pow. 0,1294 ha położona we wsi Brzeźnica obręb Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 405
 914. Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP wsi Gostomia w gminie Biała oraz wszczcia przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. zmiany planu.
  Wyświetleń: 403
 915. Wniosek o przyznanie dotacji dla UKS White MTB Team Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 402
 916. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 16 października 2015r
  Wyświetleń: 399
 917. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - Biała ul. Nyska 31 wraz działką 444 m. 8 o pow. 0,0510 ha - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 397
 918. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 395
 919. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu niezabudowana nr 289/127 km.1 o pow. 0,0059 ha położona we wsi Mokra
  Wyświetleń: 394
 920. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - działki gruntu 689 m.5 położonej w Brzeźnicy obręb Górka Prudnicka - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 394
 921. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 o powierzchni użytkowej 75,90 m2.
  Wyświetleń: 391
 922. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 13 czerwca 2016
  Wyświetleń: 390
 923. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu niezabudowana nr 694/1 km.5 o pow. 0,1540 ha położona we wsi Brzeźnica obręb Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 389
 924. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 385
 925. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 kwietnia 2016
  Wyświetleń: 385
 926. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty pn.: "Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Staszica w Białej"
  Wyświetleń: 384
 927. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 383
 928. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - garaż położony w Brzeźnicy 10 wraz z udziałem 49/1000 części w działce 351/5 m. 2 o pow. 0,2561 ha - sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego
  Wyświetleń: 380
 929. Zadania zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 378
 930. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022
  Wyświetleń: 373
 931. Wycinka drzew od 1 stycznia 2017
  Wyświetleń: 369
 932. Obwieszczenie Burmistrz Białej o zebraniu wyborczym i zebraniu wiejskim WSI MIŁOWICE
  Wyświetleń: 363
 933. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 362
 934. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - za rok 2015
  Wyświetleń: 359
 935. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 357
 936. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - część działki 1182 m. 19 o pow. 33 m2 - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.
  Wyświetleń: 354
 937. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 7 października 2015 r
  Wyświetleń: 353
 938. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty pn.: " Dostawa materiałów sypkich na remonty dróg gminnych w gminie Biała w ilości ok 1000 t "
  Wyświetleń: 350
 939. Ogłoszenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat - część działki 351/6 m. 2 o pow. 0,2000 ha położonej w obrębie Górka Prudnicka
  Wyświetleń: 349
 940. Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 9 listopada 2016
  Wyświetleń: 346
 941. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2015
  Wyświetleń: 345
 942. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 341
 943. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka gruntu nr 273/13 o pow. 0,6224 ha oraz 274/14 o pow. 0,0975 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 325
 944. Obwieszczenie Burmistrza Białej - decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - nadbudowa wieży przeciwpożarowej
  Wyświetleń: 321
 945. II przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34 o pow. użytkowej 30,62 m2
  Wyświetleń: 320
 946. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działki gruntu nr 285/69 o pow. 0,8385 ha oraz 286/70 o pow. 0,0358 ha km.2 położone obrębie Mokra
  Wyświetleń: 318
 947. Oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2016
  Wyświetleń: 318
 948. Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej do realizacji na gruntach wsi Chrzelice, na działce o nr ewid. gruntu 1628 k.m.9 z dnia 22 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 316
 949. Zaproszenie do rokowań - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno - użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 316
 950. Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych, gimnazjalnych i przedszkoli wraz z opiekunem w Gminie Biała w roku szkolnym 2016/2017 w formie zakupu biletów miesięcznych
  Wyświetleń: 315
 951. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok
  Wyświetleń: 314
 952. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty w sprawie pn.: " Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Oświęcimskiej w Białej"
  Wyświetleń: 313
 953. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 310
 954. Zaproszenie do rokowań - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k. m. 4
  Wyświetleń: 304
 955. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2016
  Wyświetleń: 303
 956. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 6 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 302
 957. Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2016
  Wyświetleń: 293
 958. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/2 km.1 o pow. 0,1400 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 287
 959. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 284
 960. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA
  Wyświetleń: 282
 961. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa - przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze, dla obszaru ograniczonego od południa rzeką Ścinawką
  Wyświetleń: 282
 962. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 20 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 282
 963. Plany zamówień publicznych
  Wyświetleń: 281
 964. Dodatkowa oferta Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej na rok 2016
  Wyświetleń: 280
 965. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 280
 966. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 września 2016
  Wyświetleń: 279
 967. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/3 km.1 o pow. 0,1110 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 272
 968. Gmina Biała zaprasza do składania ofert w sprawie wykonania zadania pn.: "Remont nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała ( w ilości 1600 m²)"
  Wyświetleń: 262
 969. Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2016
  Wyświetleń: 262
 970. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 261
 971. Zapraszamy do złożenie oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestrorskiego przy realizacji zadania: Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza sportowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Białej przy ul. Tysiąclecia
  Wyświetleń: 261
 972. Zaproszenie do rokowań - działka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1280 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 261
 973. Zaproszenie do rokowań -ziałka gruntu nr 353/5 km.1 o pow. 0,1280 ha położona we wsi Grabina
  Wyświetleń: 251
 974. Budżet 2017
  Wyświetleń: 244
 975. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie pytań do ankiety ogólnej oraz przeprowadzenie badań wśród mieszkańców Białej na temat Rewitalizacji Miasta Biała
  Wyświetleń: 244
 976. Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 244
 977. Wykaz osób oraz jednostek, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2015
  Wyświetleń: 241
 978. Zgromadzenia
  Wyświetleń: 240
 979. Gmina Biala zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 235
 980. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 14 o pow. użytkowej 98,99 m2
  Wyświetleń: 233
 981. Informacja w sprawie wysokości udzielanych dotacji oświatowych na rok 2017
  Wyświetleń: 233
 982. Oświadczenia majątkowe radnych - za rok 2015
  Wyświetleń: 233
 983. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 listopada 2016
  Wyświetleń: 233
 984. Obwieszczenie Burmistrza Białej o postan. w sprawie nr GKZP.6733.1.2016, dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla lokal. inwestycji celu publ. obejm. „nadbudowę wieży przeciwpoż., zlok. na działce o nr ewid. gr. 1628 km.9, położ. w obręb wsi Chrzelice.
  Wyświetleń: 229
 985. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej
  Wyświetleń: 224
 986. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 31 sierpnia 2016 r
  Wyświetleń: 223
 987. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 222
 988. Kontrola "Ocena stanu przygotowań i realizacji zadań obrony cywilnej na obszarze działania Szefa Obrony Cywilnej Gminy"
  Wyświetleń: 218
 989. Dostawa 46 komputerów stacjonarnych i 5 laptopów do 10 jednostek samorządu terytorialnego na terenie Województwa Opolskiego w ramach projektu „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik..."
  Wyświetleń: 217
 990. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna
  Wyświetleń: 212
 991. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa drogi gminnej ulica Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 211
 992. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Biała - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8
  Wyświetleń: 211
 993. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 210
 994. Przebudowa ul. Kilińskiego w Białej
  Wyświetleń: 204
 995. II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 203
 996. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej ul. Hanki Sawickiej w Białej
  Wyświetleń: 202
 997. ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 202
 998. Zawiadomienie o XXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2017
  Wyświetleń: 199
 999. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH
  Wyświetleń: 195
 1000. Obwieszczenie Burmistrza Białej przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 193
 1001. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
  Wyświetleń: 190
 1002. Dostawa opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 188
 1003. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 187
 1004. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu
  Wyświetleń: 184
 1005. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 15 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 183
 1006. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniach 7-8 listopada 2016
  Wyświetleń: 181
 1007. Zarządzenie Nr OR.120.14.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-06-2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 180
 1008. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r
  Wyświetleń: 179
 1009. II ustny przetarg - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 o powierzchni użytkowej 75,90 m2
  Wyświetleń: 176
 1010. Sesja XX z dnia 29 grudnia 2016 r
  Wyświetleń: 176
 1011. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek oraz kserokopiarek na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 172
 1012. Zawiadomienie o posiedzieniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 171
 1013. I ustny przetarg - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 170
 1014. Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2017
  Wyświetleń: 169
 1015. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej ul. Opolska w Białej - etap II
  Wyświetleń: 168
 1016. I ustny przetarg nieograniczony - działka 237/7 w Krobuszu
  Wyświetleń: 166
 1017. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 166
 1018. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała - Dobroszewice
  Wyświetleń: 166
 1019. Gmina Biala zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie gry miejskiej i przeprowadzenie jednej akcji zgodnie z przygotowanym scenariuszem w mieście Biała
  Wyświetleń: 165
 1020. Ogłoszenia Burmistrza z dnia 6 kwietnia 2016 r
  Wyświetleń: 163
 1021. Kontrola gospodarki finansowej za rok budżetowy 2015
  Wyświetleń: 160
 1022. Budowa 2 budynków inwentarskich z zapleczem socjalno - technicznym i infrastrukturą w Mokrej
  Wyświetleń: 159
 1023. I ustny przetarg - nieruchomość zabudowana położona w Krobuszu 50, przysiółek Żabnik
  Wyświetleń: 159
 1024. Zarządzenia od nr 1 do 282
  Wyświetleń: 159
 1025. Zarządzenie Nr OR.120.22.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-07-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Opracowanie ...
  Wyświetleń: 158
 1026. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łączniku
  Wyświetleń: 157
 1027. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Przeprowadzenie warsztatów dot. rewitalizacji i płynących z wdrażania tego procesu korzyści dla mieszkańców
  Wyświetleń: 156
 1028. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r
  Wyświetleń: 156
 1029. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa środków czystości oraz artykułów chemii gospodarczej na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 155
 1030. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ŚLUB KONKORDATOWY
  Wyświetleń: 154
 1031. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 30 stycznia 2017
  Wyświetleń: 153
 1032. WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
  Wyświetleń: 152
 1033. Zarządzenie Nr OR.0050.325.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 152
 1034. III ustny przetarg nieograniczony - Biała, ul. Nyska 31
  Wyświetleń: 151
 1035. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r
  Wyświetleń: 151
 1036. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Usługa biegłego rewidenta
  Wyświetleń: 148
 1037. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 148
 1038. Uchwała Nr XVII.167.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 147
 1039. ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I POBYT CZASOWY OBYWATELI POLSKICH
  Wyświetleń: 146
 1040. Zarządzenie Nr OR.0050.321.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 144
 1041. Uchwała Nr XVI.148.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 143
 1042. Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu - rok 2017
  Wyświetleń: 143
 1043. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 1 czerwca 2016 r
  Wyświetleń: 141
 1044. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej
  Wyświetleń: 139
 1045. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 28 września 2016 r
  Wyświetleń: 138
 1046. UZNANIE OJCOSTWA
  Wyświetleń: 138
 1047. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW
  Wyświetleń: 138
 1048. POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
  Wyświetleń: 137
 1049. Przebudowa budynku komunalnego ul. 1-go Maja 44
  Wyświetleń: 136
 1050. Uchwała Nr XVI.152.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  Wyświetleń: 136
 1051. WNIOSKI O UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW
  Wyświetleń: 136
 1052. III ustny przetarg nieograniczony - Biała, ul. Armii Ludowej 8/2
  Wyświetleń: 135
 1053. Uchwała Nr XVI.151.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 135
 1054. I ustny przetarg nieograniczony - dzierżawa działki 503-152 w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 134
 1055. Zarządzenie Nr OR.0050.341.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Białej
  Wyświetleń: 134
 1056. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 grudnia 2016
  Wyświetleń: 133
 1057. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 października 2016 r
  Wyświetleń: 132
 1058. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 132
 1059. WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO PO RAZ PIERWSZY
  Wyświetleń: 131
 1060. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC
  Wyświetleń: 131
 1061. Zawiadomienie o posiedzieniu Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej
  Wyświetleń: 131
 1062. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Dostawa węgla kamiennego ekogroszku, węgla kamiennego typu orzech do jednostek organizacyjnych Gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 130
 1063. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 18 maja 2016 r
  Wyświetleń: 130
 1064. ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM
  Wyświetleń: 130
 1065. I ustny przetarg nieograniczony - działka 563/55 w Krobuszu
  Wyświetleń: 129
 1066. I ustny przetarg nieograniczony - działka 78 w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 127
 1067. PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH
  Wyświetleń: 127
 1068. Zarządzenie Nr OR.0050.323.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-06-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego
  Wyświetleń: 127
 1069. Zarządzenie Nr OR.120.19.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa ...
  Wyświetleń: 127
 1070. POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
  Wyświetleń: 125
 1071. WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
  Wyświetleń: 125
 1072. Zarządzenie Nr OR.120.17.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 125
 1073. Zarządzenie Nr OR.120.18.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-06-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Przebudowa ...
  Wyświetleń: 125
 1074. DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY
  Wyświetleń: 124
 1075. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. Plac Zamkowy 2 o pow. użytkowej 24,76 m2.
  Wyświetleń: 124
 1076. Zarządzenie Nr OR.120.20.2016 Burmistrza Białej z dnia 08-07-2016 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w III kwartale 2016 roku
  Wyświetleń: 124
 1077. ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
  Wyświetleń: 124
 1078. REJESTRACJA ZGONÓW
  Wyświetleń: 123
 1079. Zarządzenie Nr OR.0050.290.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 123
 1080. I przetarg ograniczony - działka 511-104 w Krobuszu
  Wyświetleń: 122
 1081. WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 122
 1082. WYDAWANIE ODPISÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 122
 1083. Zarządzenie Nr OR.0050.320.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 122
 1084. Zarządzenie Nr OR.120.21.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-07-2016 w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Białej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 122
 1085. Przebudowa ul. Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 121
 1086. Uchwała Nr XVI.153.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie miasta
  Wyświetleń: 121
 1087. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 11 stycznia 2017 r
  Wyświetleń: 120
 1088. PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH
  Wyświetleń: 120
 1089. Poziomy odzysku i recyklingu - rok 2014
  Wyświetleń: 120
 1090. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała na rok 2015
  Wyświetleń: 119
 1091. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r - Uchwały
  Wyświetleń: 119
 1092. Uchwała Nr XVI.150.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała
  Wyświetleń: 119
 1093. Zamówienie z wolnej ręki: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Biala"
  Wyświetleń: 118
 1094. Zarządzenie Nr OR.0050.289.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 118
 1095. I ustny przetarg nieograniczony - dzierżawa działki 765-3 w Śmiczu
  Wyświetleń: 117
 1096. Zarządzenie Nr OR.0050.327.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 116
 1097. ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
  Wyświetleń: 116
 1098. II ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 115
 1099. Uchwała Nr XVI.146.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 115
 1100. Uchwała Nr XVI.149.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice”
  Wyświetleń: 115
 1101. UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 115
 1102. WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ
  Wyświetleń: 115
 1103. Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2017
  Wyświetleń: 115
 1104. ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY CUDZOZIEMCÓW
  Wyświetleń: 114
 1105. Zarządzenie Nr OR.0050.312.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-06-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Mokra
  Wyświetleń: 114
 1106. Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2017 r.
  Wyświetleń: 113
 1107. Zarządzenie Nr OR.0050.315.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 113
 1108. Zarządzenie Nr OR.0050.317.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnicka 11, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ob
  Wyświetleń: 113
 1109. Zarządzenie Nr OR.0050.333.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie likwidacji części drogi wewnętrznej
  Wyświetleń: 113
 1110. ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA – POSTĘPOWANIE ZWYKŁE
  Wyświetleń: 113
 1111. ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
  Wyświetleń: 113
 1112. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r
  Wyświetleń: 112
 1113. WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO ORAZ Z POBYTU CZASOWEGO
  Wyświetleń: 112
 1114. Zarządzenie Nr OR.0050.313.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-06-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 112
 1115. Zarządzenie Nr OR.0050.319.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-06-2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania publiczne z zakresu promocji gminy na rok 2016
  Wyświetleń: 112
 1116. Zarządzenie Nr OR.120.16.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 112
 1117. Zarządzenie Nr OR.0050.286.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 111
 1118. Zarządzenie Nr OR.120.15.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białej
  Wyświetleń: 111
 1119. Uchwała Nr XVI.145.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2015 r.
  Wyświetleń: 110
 1120. Zarządzenie Nr OR.0050.294.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-05-2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu oceny koron dożynkowych podczas Dożynek Powiatowo – Gminnych w miejscowości Chrzelice w dniu 28 sierpnia 2016 r.
  Wyświetleń: 110
 1121. Zarządzenie Nr OR.120.13.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-05-2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białejo wartości poniżej 30 000 euro
  Wyświetleń: 110
 1122. Zarządzenie Nr OR.0050.324.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 109
 1123. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 108
 1124. ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZEZ OBYWATELA POLSKIEGO ZA GRANICĄ
  Wyświetleń: 108
 1125. I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 14 o pow. użytkowej 98,99 m2.
  Wyświetleń: 107
 1126. Uchwała Nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 107
 1127. Zarządzenie Nr OR.0050.343.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 107
 1128. SPROSTOWANIE / UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
  Wyświetleń: 106
 1129. Zarządzenie Nr 0050.354.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 106
 1130. Zarządzenie Nr OR.0050.291.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-05-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 106
 1131. Zarządzenie Nr OR.0050.322.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 106
 1132. Zarządzenie Nr OR.0050.344.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-08-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  Wyświetleń: 106
 1133. Uchwała Nr XVI.156.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 105
 1134. Zarządzenie Nr OR.0050.285.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-04-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 105
 1135. Zarządzenie Nr OR.120.12.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 105
 1136. ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
  Wyświetleń: 105
 1137. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 104
 1138. WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
  Wyświetleń: 104
 1139. ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
  Wyświetleń: 104
 1140. Zarządzenie Nr OR.0050.308.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-05-2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego centrum Kultury w Białej za 2015 rok
  Wyświetleń: 103
 1141. Zarządzenie Nr OR.0050.372.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 103
 1142. Zarządzenie Nr OR.0050.377.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 103
 1143. ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA – POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE
  Wyświetleń: 103
 1144. Stowarzyszenie Subregion Południowy ogłasza konkurs na projekt graficzny logo!
  Wyświetleń: 102
 1145. Uchwała Nr XVI.154.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”
  Wyświetleń: 102
 1146. Zarządzenie Nr OR.0050.287.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-04-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 102
 1147. Zarządzenie Nr OR.0050.293.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-05-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 102
 1148. Zarządzenie Nr OR.120.26.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 102
 1149. I przetarg ograniczony - działka 178-1 w Wasiłowicach
  Wyświetleń: 101
 1150. Uchwała Nr XVI.155.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała”
  Wyświetleń: 101
 1151. WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEJ KSIĘGI -TRANSKRYPCJA
  Wyświetleń: 101
 1152. II ustny przetarg nieograniczony - część działki gruntu nr 503/152 km.1 o pow. 0,1600 ha położona obrębie Nowa Wieś Prudnicka
  Wyświetleń: 100
 1153. IV ustny przetarg nieograniczony - lokal mieszkalny nr 2 położony na I piętrze w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 8 o powierzchni użytkowej 75,90 m2
  Wyświetleń: 100
 1154. Zarządzenie Nr 0050.355.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 78 km.2 o pow. 0,4240 ha położonej w Nowej Wsi Prudnickiej
  Wyświetleń: 100
 1155. Zarządzenie Nr OR. 0050.368.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-09-2016 w sprawie zwołania zebrania wyborczego oraz zebrania wiejskiego w Sołectwie Miłowice
  Wyświetleń: 100
 1156. Zarządzenie Nr OR.0050.340.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 100
 1157. Zarządzenie Nr OR.120.23.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 100
 1158. Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej i w Łączniku
  Wyświetleń: 99
 1159. Zarządzenie Nr 0R.0050.283.2015 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym w Białej ul. 1 Maja 46-48, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obe
  Wyświetleń: 99
 1160. Zarządzenie Nr OR.0050.326.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 99
 1161. Zarządzenie Nr OR.0050.342.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-07-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 99
 1162. I przetarg ograniczony - działka 153 w Radostyni
  Wyświetleń: 98
 1163. Zarządzenie Nr OR. 0050.332.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-07-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Łącznik
  Wyświetleń: 98
 1164. Zarządzenie Nr OR.120.5.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2016 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała i podmiotach otrzymujących dotacje z budżetu Gminy Biała
  Wyświetleń: 98
 1165. Zarządzenie Nr OR.0050.339.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 97
 1166. Zarządzenie Nr OR.120.10.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 97
 1167. Zarządzenie Nr OR.120.25.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-10-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 97
 1168. Zarządzenie Nr OR.0050.293a.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-05-2016 w sprawie organizacji Akcji Kurierskiej na terenie Gminy Biała oraz wprowadzenia Planu Akcji Kurierskiej Urzędu Miejskiego w Białej i Planu Rozplakatowania Obwieszczeń
  Wyświetleń: 96
 1169. Zarządzenie Nr OR.0050.328.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 96
 1170. Zarządzenie Nr OR.0050.331.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 96
 1171. Zarządzenie Nr OR.0050.337.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 96
 1172. Zarządzenie Nr OR.120.9.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-02-2016 w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2016 rok
  Wyświetleń: 96
 1173. Zarządzenie Nr 0050.357.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 563/55 km.3 o pow. 0,7483 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 95
 1174. Zarządzenie Nr OR.0050.284.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Biała na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 95
 1175. Zarządzenie Nr OR.0050.338.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 95
 1176. Zarządzenie Nr OR.120.7.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 95
 1177. Uchwała Nr XVII.173.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg ...
  Wyświetleń: 93
 1178. Zarządzenie Nr OR.120.6.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-02-2016 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2015 roku Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 93
 1179. Zarządzenie Nr OR.0050.297.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-05-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 92
 1180. Zarządzenie Nr OR.0050.379.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 178/1 km.1 o pow.0,0303 ha położonej w Wasiłowicach
  Wyświetleń: 92
 1181. Zarządzenie Nr OR.120.11.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-04-2016 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Białej „Procedur procesu windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa”
  Wyświetleń: 92
 1182. Zarządzenie Nr OR.120.24.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-09-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 92
 1183. III ustny przetarg nieograniczony - lokal użytkowy 2u położony w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 91
 1184. Uchwała Nr XVI.144.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2015 rok
  Wyświetleń: 91
 1185. Uchwała Nr XVI.157.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości ...
  Wyświetleń: 91
 1186. Zarządzenie Nr OR.0050.367.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 91
 1187. Uchwała Nr XVII.160.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice
  Wyświetleń: 90
 1188. Zarządzenie Nr OR.0050.310.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Krobuszu 50
  Wyświetleń: 90
 1189. Zarządzenie Nr OR.0050.380.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 511/104 km.3 o pow.0,0758 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 90
 1190. Zarządzenie Nr OR.0050.382.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 90
 1191. ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  Wyświetleń: 90
 1192. Zarządzenie Nr 0050.356.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 237/7 km. 2 o pow. 4,8825 ha położonej w Krobuszu
  Wyświetleń: 89
 1193. Zarządzenie Nr OR.120.3.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-01-2016 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 89
 1194. Uchwała Nr XVII.174.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 88
 1195. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Dla Miasta i Gminy Biała za lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
  Wyświetleń: 87
 1196. Uchwała Nr XVII.172.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uwzględnienia w całości skargi Wojewody Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
  Wyświetleń: 87
 1197. Zarządzenie Nr OR.0050.295.2016 Burmistrza Białej z dnia 13-05-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 87
 1198. Zarządzenie Nr OR.0050.298.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej mienie Gminy Biała położonej w Białej, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieru
  Wyświetleń: 87
 1199. Zarządzenie Nr OR.0050.304.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalno- użytkowym w Białej ul. Rynek 23, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wyka
  Wyświetleń: 87
 1200. Zarządzenie Nr OR.0050.305.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym w Brzeźnicy 10, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego p
  Wyświetleń: 87
 1201. Zarządzenie Nr OR.0050.360.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 87
 1202. WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
  Wyświetleń: 86
 1203. Zarządzenie Nr OR.0050.376.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 164/3 km.1 o pow. 0,0301 ha położonej w Kolnowicach
  Wyświetleń: 86
 1204. Zarządzenie Nr OR.0050.309.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalnym w Białej ul. Parkowej 3, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejm
  Wyświetleń: 85
 1205. Zarządzenie Nr OR.0050.348.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 85
 1206. Zarządzenie Nr OR.0050.301.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1 położonym w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. 1 Maja 32, ustalenia ceny , zatwierdzenia i ogło
  Wyświetleń: 84
 1207. Zarządzenie Nr OR.0050.307.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w Białej ul. Prudnicka 12, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową
  Wyświetleń: 84
 1208. Zarządzenie Nr OR.0050.330.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 84
 1209. Zarządzenie Nr OR.0050.366.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 84
 1210. Zarządzenie Nr OR.0050.375.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 571/33 km.1 o pow. 0,0362 ha położonej w Mokrej
  Wyświetleń: 84
 1211. Zarządzenie Nr OR.0050.388.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 84
 1212. Zarządzenie Nr OR.120.4.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 84
 1213. PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO
  Wyświetleń: 83
 1214. Sesja XIX z dnia 30 listopada 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 83
 1215. Zarządzenie Nr OR.0050.335.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 83
 1216. Zarządzenie Nr OR.0050.377.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 153 km.9 o pow. 0,0486 ha położonej w Radostyni
  Wyświetleń: 83
 1217. Zarządzenie Nr OR.0050.440.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2017-2019
  Wyświetleń: 83
 1218. Zarządzenie Nr OR.120.1.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-01-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia procedury podnoszenia kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 83
 1219. IV ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość zabudowana położona w Białej ul. Nyska 31 oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka 444 o pow. 0,0510 ha k.m.4 obręb Biała
  Wyświetleń: 82
 1220. UDZIELENIE BONIFIKATY W OPŁATACH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU
  Wyświetleń: 82
 1221. Zarządzenie Nr OR.0050.303.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 1B w budynku mieszkalnym w Białej ul. Prudnicka 8, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obe
  Wyświetleń: 82
 1222. Gmina Biała zaprasza do złożenia oferty na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej
  Wyświetleń: 81
 1223. Uchwała Nr XVII.169.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną przeznaczoną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących ...
  Wyświetleń: 81
 1224. Uchwała Nr XVII.175.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 81
 1225. Zarządzenie Nr OR.0050.318.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-06-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym w Kolnowicach 14, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ...
  Wyświetleń: 81
 1226. Uchwała Nr XIX.186.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa
  Wyświetleń: 80
 1227. Uchwała Nr XVII.166.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 80
 1228. Zarządzenie Nr OR. 0050.336.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-07-2016 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 80
 1229. Zarządzenie Nr OR. 120.1.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Urzędu Miejskiego w Białej w 2017 roku
  Wyświetleń: 80
 1230. Zarządzenie Nr OR.0050.351.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 80
 1231. Uchwała Nr XIX.183.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 79
 1232. Uchwała Nr XVII.170.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Biała
  Wyświetleń: 79
 1233. WYPIS I WYRYS ZE „STUDIUM KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁA”
  Wyświetleń: 79
 1234. Zarządzenie Nr OR.0050.352.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 79
 1235. Zarządzenie Nr OR.120.8.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-02-2016 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w zakresie ewidencji opłat z tytułu czynszu oraz zasad prowadzenia windykacji tych dochodów
  Wyświetleń: 79
 1236. SPISANIE ZEZNAŃ ŚWIADKÓW W CELU UDOKUMENTOWANIA PRACY W INDYWIDUALNYM GOSPODARSTWIE ROLNYM
  Wyświetleń: 78
 1237. Zarządzenie Nr OR.0050.306.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetrgowej lokalu mieszkalnego nr 5 w Białej ul. Prudnicka 12, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego przedmiotową
  Wyświetleń: 78
 1238. WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 77
 1239. Zarządzenie Nr OR.0050.329.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-07-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 77
 1240. Zarządzenie Nr OR.0050.362.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 77
 1241. Zarządzenie Nr OR.0050.385.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 77
 1242. ZAŚWIADCZENIE O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO / USTAWA O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO
  Wyświetleń: 77
 1243. PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO
  Wyświetleń: 76
 1244. Zarządzenie Nr OR.0050.334.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-07-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 76
 1245. Zarządzenie Nr OR.0050.353.2016 Burmistrza Białej z dnia 25-08-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 76
 1246. Zarządzenie Nr OR.0050.358.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 76
 1247. Zarządzenie Nr OR.0050.381.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 76
 1248. Zarządzenie Nr OR.0050.387.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 76
 1249. Uchwała Nr XVII.168.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia ...
  Wyświetleń: 75
 1250. Zarządzenie Nr OR.0050.300.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr 2U w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Prudnickiej 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogł
  Wyświetleń: 75
 1251. Zarządzenie Nr OR.0050.302.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Armii Ludowej 4, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszeni
  Wyświetleń: 75
 1252. Zarządzenie Nr OR.0050.311.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-06-2016 w sprawie obciążenia za wynagrodzeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała prawem służebności gruntowej.
  Wyświetleń: 75
 1253. Zarządzenie Nr OR.0050.359.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 75
 1254. Zarządzenie Nr OR.0050.361.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-09-2016 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących treści projektuLokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023
  Wyświetleń: 75
 1255. Zarządzenie Nr OR.0050.373.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/2 km.3 o pow. 0,0176 ha położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 75
 1256. Zarządzenie Nr OR.0050.386.2016 Burmistrza Białej z dnia 19-10-2016 w sprawie ustalenia ceny do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 75
 1257. Zarządzenie Nr OR.0050.389.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Białaz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy o ...
  Wyświetleń: 75
 1258. Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 74
 1259. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 74
 1260. Rok 2017
  Wyświetleń: 74
 1261. Uchwała Nr XIX.180.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 74
 1262. Zamówienie z wolnej ręki: "Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania byłego przedszkola z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w Gostomi 82 D"
  Wyświetleń: 74
 1263. Zarządzenie Nr OR.0050.346.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 74
 1264. Zarządzenie Nr OR.0050.363.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 74
 1265. DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 73
 1266. Sesja XVII z dnia 29 września 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 73
 1267. Uchwała Nr XIX.187.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 73
 1268. Zarządzenie Nr OR.0050.349.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-08-2016 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego ...
  Wyświetleń: 73
 1269. Zarządzenie Nr OR.0050.350.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-08-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 73
 1270. Zarządzenie Nr OR.0050.371.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 73
 1271. Zarządzenie Nr OR.0050.402.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 73
 1272. PRZEKSZTAŁCENIE UDZIAŁU W PRAWIE WSPÓŁUŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 72
 1273. ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 72
 1274. Uchwała Nr XIX.185.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków
  Wyświetleń: 72
 1275. Uchwała Nr XVII.171.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej i nadania statutu
  Wyświetleń: 72
 1276. Zarządzenie Nr OR.0050.347.2016 Burmistrza Białej z dnia 16-08-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 72
 1277. Zarządzenie Nr OR.0050.437.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-01-2017 w sprawie ustalenia ceny do IV przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 72
 1278. Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2016-2018
  Wyświetleń: 71
 1279. POSTANOWIENIE O ZGODNOŚCI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 71
 1280. Uchwała Nr XVII.159.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-06-2016 w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice nie narusza ustaleń studium
  Wyświetleń: 71
 1281. Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 71
 1282. UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI
  Wyświetleń: 71
 1283. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEDSIĘBIORCOM, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ
  Wyświetleń: 71
 1284. Zarządzenie Nr OR.120.4.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 70
 1285. ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ
  Wyświetleń: 70
 1286. POŚWIADCZANIE DANYCH ZE ZBIORU EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ( DOTYCZY OSÓB, KTÓRE ZAKOŃCZYŁY PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZED DNIEM 1 LIPCA 2011 r.)
  Wyświetleń: 69
 1287. Zarządzenie Nr OR.0050.299.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-05-2016 w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Biała
  Wyświetleń: 69
 1288. Zarządzenie Nr OR.0050.364.2016 Burmistrza Białej z dnia 07-09-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 69
 1289. Zarządzenie Nr OR.120.2.2016 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2016 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 69
 1290. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 68
 1291. Uchwała Nr XVII.161.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”
  Wyświetleń: 68
 1292. Zarządzenie Nr OR.0050.374.2016 Burmistrza Białej z dnia 28-09-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 258/1 km.3 o pow. 0,0104 ha położonej w Wilkowie
  Wyświetleń: 68
 1293. Zarządzenie Nr OR.0050.403.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 68
 1294. Zarządzenie Nr OR.0050.404.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 68
 1295. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYKREŚLENIE WPISU Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 67
 1296. Roczny program współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
  Wyświetleń: 67
 1297. Uchwała Nr XVII.164.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 67
 1298. WYDAWANIE JEDNORAZOWYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 67
 1299. Uchwała Nr XIX.181.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego ...
  Wyświetleń: 66
 1300. Uchwała Nr XIX.182.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Biała do StowarzyszeniaPartnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego
  Wyświetleń: 66
 1301. ZATWIERDZENIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 66
 1302. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz o zakończeniu postępowania dowodowego - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina-Moszna”
  Wyświetleń: 65
 1303. Uchwała Nr XIX.184.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice
  Wyświetleń: 65
 1304. Uchwała Nr XX.201.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 65
 1305. ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 65
 1306. Kontrola dotycząca Krzyża pokutnego w Białej
  Wyświetleń: 64
 1307. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ZMIANĘ WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 64
 1308. Uchwała Nr XVII.163.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” realizowanego z ...
  Wyświetleń: 64
 1309. WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
  Wyświetleń: 64
 1310. Zarządzenie Nr OR.0050.369.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 64
 1311. Zarządzenie Nr OR.0050.395.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 64
 1312. Zarządzenie Nr OR.0050.431.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 64
 1313. NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NA BUDYNEK LUB NIERUCHOMOŚĆ
  Wyświetleń: 63
 1314. SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA NA RZECZ NAJEMCY
  Wyświetleń: 63
 1315. Uchwała Nr XVII.162.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 63
 1316. Uchwała Nr XVIII.179.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie zmian statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 63
 1317. ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ
  Wyświetleń: 63
 1318. Uchwała Nr XVIII.177.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała
  Wyświetleń: 62
 1319. Uchwała Nr XVIII.178.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego w Białej
  Wyświetleń: 62
 1320. Zarządzenie Nr OR.0050.434.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 62
 1321. ZAŚWIADCZENIE O UJĘCIU NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE ZABYTKÓW
  Wyświetleń: 62
 1322. Zarządzenie Nr OR.0050.370.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 61
 1323. Zarządzenie Nr OR.0050.427.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie zamiany nieruchomości
  Wyświetleń: 61
 1324. Informacja Burmistrza Białej w sprawie finansowania sportu na terenie gminy Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 60
 1325. Kontrola realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 60
 1326. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 60
 1327. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA
  Wyświetleń: 60
 1328. Zarządzenie Nr OR 0050.426.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do III przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 60
 1329. Zarządzenie Nr OR.0050.383.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 60
 1330. Zarządzenie Nr OR.0050.411.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 60
 1331. Zarządzenie Nr OR.0050.428.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Białana rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 60
 1332. Zarządzenie Nr OR.120.6.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2017 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała i podmiotach otrzymujących dotacje z budżetu ...
  Wyświetleń: 60
 1333. Sesja XVIII z dnia 9 listopada 2016 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 59
 1334. Uchwała Nr XVII.165.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 59
 1335. Zarządzenie Nr OR.0050.436.2017 Burmistrza Białej z dnia 25-01-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała do dzierżawy
  Wyświetleń: 59
 1336. ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 59
 1337. PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 58
 1338. WYDZIERŻAWIANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA Z PRZEZNACZENIEM NA CELE ROLNE
  Wyświetleń: 58
 1339. Zarządzenie Nr OR.0050.400.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-11-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 58
 1340. Zarządzenie Nr OR.0050.410.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 58
 1341. Zarządzenie Nr OR.0050.425.2017 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2017 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do IV przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 58
 1342. Zarządzenie Nr OR.0050.365.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-09-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 57
 1343. Zarządzenie Nr OR.120.5.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 57
 1344. Zarządzenie Nr 0050.430.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 56
 1345. Zarządzenie Nr OR.0050.401.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 56
 1346. Zarządzenie Nr OR.0050.429.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-01-2017 w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w zakresie dotyczącym realizacji ...
  Wyświetleń: 56
 1347. Zarządzenie Nr OR.0050.432.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 56
 1348. Uchwała Nr XVI.157.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości ...
  Wyświetleń: 55
 1349. Uchwała Nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 55
 1350. Zarządzenie Nr OR.0050.393.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 55
 1351. Zarządzenie Nr OR.120.3.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-01-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 55
 1352. Uchwała Nr XX.191.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 54
 1353. Zarządzenie Nr OR. 0050.433.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2017 w sprawie zwołania zebrania wyborczego w Sołectwie Grabina
  Wyświetleń: 54
 1354. Zarządzenie Nr OR.0050.392.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 53
 1355. Zarządzenie Nr OR.0050.414.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 53
 1356. Uchwała Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 52
 1357. Zarządzenie Nr OR.0050.409.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 52
 1358. Zarządzenie Nr OR.0050.413.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 52
 1359. SPRZEDAŻ LOKALI I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA NA RZECZ NAJEMCY
  Wyświetleń: 51
 1360. Uchwała Nr XX.194.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ...
  Wyświetleń: 51
 1361. Zarządzenie Nr OR.0050.416.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-12-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 51
 1362. Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2017
  Wyświetleń: 51
 1363. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i miejskich w Gminie Biała (w ilości 1000 m2)
  Wyświetleń: 50
 1364. Zarządzenie Nr OR.0050.396.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 50
 1365. Zarządzenie Nr OR.0050.421.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej
  Wyświetleń: 50
 1366. Zarządzenie Nr OR.0050.424.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 50
 1367. Zarządzenie Nr OR.0050.441.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 50
 1368. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 marca 2017
  Wyświetleń: 50
 1369. II ustny przetarg nieograniczony - działka gruntu nr 153 km. 9 o pow. 0,0486 ha położona obrębie Radostynia
  Wyświetleń: 49
 1370. Uchwała Nr XIX.183.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki
  Wyświetleń: 49
 1371. Uchwała Nr XX.196.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021
  Wyświetleń: 49
 1372. Uchwała Nr XXI.210.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 49
 1373. Zarządzenie Nr OR.0050.406.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 49
 1374. Uchwała Nr XX.199.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2017 r.
  Wyświetleń: 48
 1375. Zarządzenie Nr OR.0050.394.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-11-2016 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok kalendarzowy 2017
  Wyświetleń: 48
 1376. Zarządzenie Nr OR.0050.422.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 48
 1377. Zarządzenie Nr OR.0050.423.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 48
 1378. Sesja XXI z dnia 31 stycznia 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 47
 1379. Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...
  Wyświetleń: 47
 1380. Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach - Lokal użytkowy 2U położony w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Prudnicka 4
  Wyświetleń: 47
 1381. Zarządzenie Nr OR.0050.405.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej
  Wyświetleń: 47
 1382. Zarządzenie Nr OR.0050.407.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 47
 1383. Zarządzenie Nr OR.0050.408.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 47
 1384. Zarządzenie Nr OR.0050.438.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” ...
  Wyświetleń: 47
 1385. Nieczystości ciekłe
  Wyświetleń: 46
 1386. Uchwała Nr XVII.162.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-09-2016 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 46
 1387. Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 46
 1388. Uchwała Nr XX.197.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu ...
  Wyświetleń: 46
 1389. Zarządzenie Nr OR.0050.391.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 46
 1390. Zarządzenie Nr OR.0050.415.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 46
 1391. Zarządzenie Nr OR.0050.451.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 46
 1392. Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 45
 1393. Zarządzenie Nr OR.0050.439.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 45
 1394. Uchwała Nr XVIII.179.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie zmian statutu Gminy Biała
  Wyświetleń: 44
 1395. Uchwała Nr XX.190.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 44
 1396. Uchwała Nr XX.195.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za ...
  Wyświetleń: 44
 1397. Uchwała Nr XX.198.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
  Wyświetleń: 44
 1398. Uchwała Nr XX.200.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia pod nazwą „Subregion Południowy”
  Wyświetleń: 44
 1399. Zarządzenie Nr OR.0050.442.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 44
 1400. Zarządzenie Nr OR.0050.447.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 44
 1401. 5. Doradca Burmistrza - Koordynator Projektu
  Wyświetleń: 43
 1402. Uchwała Nr XX.197.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu ...
  Wyświetleń: 43
 1403. Uchwała Nr XXI.207.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 43
 1404. Uchwała Nr XXI.208.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji RewizyjnejRady Miejskiej w Białej na 2017 rok
  Wyświetleń: 43
 1405. Zarządzenie Nr OR.0050.397.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 43
 1406. Zarządzenie Nr OR.0050.398.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 42
 1407. Zarządzenie Nr OR.0050.443.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 42
 1408. Zarządzenie Nr OR.0050.449.2017 Burmistrza Białej z dnia 08-03-2017 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ...
  Wyświetleń: 42
 1409. Uchwała Nr XXI.202.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadań na drogachi chodnikach powiatowych
  Wyświetleń: 41
 1410. Uchwała Nr XXI.206.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 41
 1411. Zarządzenie Nr OR.0050.420.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 41
 1412. Zarządzenie Nr OR.0050.444.2017 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 41
 1413. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY
  Wyświetleń: 40
 1414. Zarządzenie Nr OR.0050.450.2017 Burmistrza Białej z dnia 13-03-2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 40
 1415. Zarządzenie Nr OR.120.9.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-02-2017 w sprawie ustalenia w Urzędzie Miejskim w Białej rocznego terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2017 rok
  Wyświetleń: 40
 1416. Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09-11-2016 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 39
 1417. Zarządzenie Nr OR.0050.390.2016 Burmistrza Białej z dnia 24-10-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 39
 1418. Zarządzenie Nr OR.0050.445.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-02-2017 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 39
 1419. Uchwała Nr XX.193.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 38
 1420. Uchwała Nr XXI.204.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 38
 1421. Zarządzenie Nr OR.0050.418.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 38
 1422. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 27 marca 2017 r
  Wyświetleń: 37
 1423. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r - Uchwały
  Wyświetleń: 37
 1424. Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...
  Wyświetleń: 37
 1425. Uchwała Nr XX.193.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 37
 1426. Uchwała Nr XXI.209.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białejna rok 2017
  Wyświetleń: 37
 1427. Zarządzenie Nr OR.0050.446.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 37
 1428. Uchwała Nr XXI.203.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej” realizowanego ...
  Wyświetleń: 36
 1429. Uchwała Nr XX.188.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w ...
  Wyświetleń: 35
 1430. Zarządzenie Nr OR. 120.8.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-02-2017 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Białej
  Wyświetleń: 35
 1431. Zarządzenie Nr OR.0050.419.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 34
 1432. Uchwała Nr XXI.205.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-01-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 33
 1433. Zarządzenie Nr OR.0050.417.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-12-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 33
 1434. Zarządzenie Nr OR.120.02.2017 Burmistrza Białej z dnia 12-01-2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Białejo wartości poniżej 50 000 zł netto realizowanych w ramach Programu Operacyjnego ...
  Wyświetleń: 33
 1435. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r
  Wyświetleń: 32
 1436. Uchwała Nr XX.190.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028
  Wyświetleń: 31
 1437. Zarządzenie Nr OR.0050.448.2017 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 30
 1438. Zarządzenie Nr OR.120.7.2017 Burmistrza Białej z dnia 14-02-2017 w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2017 rokuw Urzędzie Miejskim w  Białej
  Wyświetleń: 30
 1439. Kontrola gospodarki finansowej w Urzędzie Miejskim w Białej za rok budżetowy 2016
  Wyświetleń: 28
 1440. Uchwała Nr XX.189.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 27
 1441. Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 25 kwietnia 2017
  Wyświetleń: 27
 1442. Kontrola gospodarki finansowej za rok budżetowy 2016 przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Białej i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej
  Wyświetleń: 26
 1443. Zarządzenie Nr OR.0050.458.2017 Burmistrza Białej z dnia 27-03-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Biała do dzierżawy
  Wyświetleń: 22
 1444. Zarządzenie Nr NR OR.0050.456.2017 Burmistrza Białej z dnia 22-03-2017 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w Białej i Łączniku
  Wyświetleń: 20
 1445. Zarządzenie Nr OR.120.29.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie powołania składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania, rzeczowych składników ...
  Wyświetleń: 20
 1446. Zarządzenie Nr OR.0050.452.2017 Burmistrza Białej z dnia 15-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 19
 1447. Zarządzenie Nr OR.120.32.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont
  Wyświetleń: 18
 1448. Sesja XXII z dnia 31 marca 2017 r - Inne materiały
  Wyświetleń: 16
 1449. Zarządzenie Nr OR.0050.454.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 14
 1450. Zarządzenie Nr OR.0050.455.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 14
 1451. Zarządzenie Nr OR.120.27.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Biała i jej jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 14
 1452. Ogłoszenia Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości z dnia 19 kwietnia 2017 r
  Wyświetleń: 13
 1453. Uchwała Nr XXII.211.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług ...
  Wyświetleń: 13
 1454. Zarządzenie Nr OR.120.30.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 13
 1455. Uchwała Nr XXII.220.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Biała
  Wyświetleń: 12
 1456. Zarządzenie Nr OR.0050.453.2017 Burmistrza Białej z dnia 16-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 12
 1457. Zarządzenie Nr OR.0050.462.2017 Burmistrza Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 12
 1458. Zarządzenie Nr OR.120.33.2016 Burmistrza Białej z dnia 29-12-2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych, zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu „Innowacyjna ...
  Wyświetleń: 12
 1459. Uchwała Nr XXII.214.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
  Wyświetleń: 11
 1460. Uchwała Nr XXII.215.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
  Wyświetleń: 11
 1461. Uchwała Nr XXII.217.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...
  Wyświetleń: 11
 1462. Uchwała Nr XXII.219.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Biała
  Wyświetleń: 11
 1463. Zarządzenie Nr OR.0050.467.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2017/2018, dla których organem ...
  Wyświetleń: 11
 1464. Uchwała Nr XXII.212.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 10
 1465. Uchwała Nr XXII.213.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028
  Wyświetleń: 10
 1466. Uchwała Nr XXII.221.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  Wyświetleń: 10
 1467. Zarządzenie Nr OR.0050.237.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017, dla których organem ...
  Wyświetleń: 10
 1468. Zarządzenie Nr OR.0050.269.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 10
 1469. Zarządzenie Nr OR.0050.459.2017 Burmistrza Białej z dnia 28-03-2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2016 r. oraz informacji o stanie ...
  Wyświetleń: 10
 1470. Zarządzenie Nr OR.0050.461.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 10
 1471. Zarządzenie Nr OR.0050.466.2017 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2017 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018, dla których organem ...
  Wyświetleń: 10
 1472. Zarządzenie Nr OR.120.28.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-11-2016 w sprawie procedury ustalania dotacji należnej dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Biała oraz wysokości należnego zwrotu dotacji od innych jednostek samorządu ...
  Wyświetleń: 10
 1473. Uchwała Nr XXII.218.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
  Wyświetleń: 9
 1474. Zarządzenie Nr OR.0050.220.2016 Burmistrza Białej z dnia 04-01-2016 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu Gminy Białana rok kalendarzowy 2016
  Wyświetleń: 9
 1475. Zarządzenie Nr OR.0050.316.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-06-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 9
 1476. Zarządzenie Nr OR.0050.384.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-10-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 9
 1477. Zarządzenie Nr OR.0050.460.2017 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 9
 1478. Uchwała Nr XXII.216.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31-03-2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała
  Wyświetleń: 8
 1479. Zarządzenie Nr OR.0050.230.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 8
 1480. Zarządzenie Nr OR.0050.234.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-01-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 8
 1481. Zarządzenie Nr OR.0050.235.2016 Burmistrza Białej z dnia 26-01-2016 zmieniające Zarządzenie NR OR.0050.231.2016 Burmistrza Białej z dn. 21 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny celowości oferty złożonej przez podmiot ...
  Wyświetleń: 8
 1482. Zarządzenie Nr OR.0050.251.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 8
 1483. Zarządzenie Nr OR.0050.277.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-04-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 8
 1484. Zarządzenie Nr OR.120.31.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-11-2016 w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miejskim w Białej
  Wyświetleń: 8
 1485. Zarządzenie Nr OR.0050.231.2016 Burmistrza Białej z dnia 21-01-2016 w sprawie w sprawie powołania komisji do oceny celowości oferty złożonej przez podmiot wymieniony w art. 3, ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ...
  Wyświetleń: 7
 1486. Zarządzenie Nr OR.0050.236.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2016 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych w roku szkolnym 2016/2017, dla których organem ...
  Wyświetleń: 7
 1487. Zarządzenie Nr OR.0050.242.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 7
 1488. Zarządzenie Nr OR.0050.243.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-02-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 7
 1489. Zarządzenie Nr OR.0050.270.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działek gruntu stanowiących mienie Gminy Biała położonych w Białej, Miłowicach, Krobuszu i Nowej Wsi Prudnickiej, ustalenia stawki ...
  Wyświetleń: 7
 1490. Zarządzenie Nr OR.0050.274.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2016 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 7
 1491. Zarządzenie Nr OR.0050.399.2016 Burmistrza Białej z dnia 17-11-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 7
 1492. Zarządzenie Nr OR.0050.222.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2016 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 6
 1493. Zarządzenie Nr OR.0050.226.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6
 1494. Zarządzenie Nr OR.0050.233.2016 Burmistrza Białej z dnia 22-01-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 6
 1495. Zarządzenie Nr OR.0050.238.2016 Burmistrza Białej z dnia 27-01-2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert otwartego konkursu na zadania pn. „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza” ...
  Wyświetleń: 6
 1496. Zarządzenie Nr OR.0050.260.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji w tych ...
  Wyświetleń: 6
 1497. Zarządzenie Nr OR.0050.272.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Białej ul. Nyska 31, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu ...
  Wyświetleń: 6
 1498. Zarządzenie Nr OR.0050.275.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 6
 1499. Zarządzenie Nr OR.0050.278.2016 Burmistrza Białej z dnia 14-04-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 6
 1500. Zarządzenie Nr OR.0050.279.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Browińcu Polskim, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego ...
  Wyświetleń: 6
 1501. Zarządzenie Nr OR.0050.280.2016 Burmistrza Białej z dnia 20-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym położonym w Białej przy ul. Kilińskiego 4, ustalenia ceny, ...
  Wyświetleń: 6
 1502. Zarządzenie Nr OR 0050.244.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-02-2016 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Chrzelice
  Wyświetleń: 5
 1503. Zarządzenie Nr OR.0050.224.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5
 1504. Zarządzenie Nr OR.0050.228.2015 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntu 285/69 m.2 o pow. 0,8385 ha i 286/70 m.2 o pow. 0,0358 ha położonych w Mokrej
  Wyświetleń: 5
 1505. Zarządzenie Nr OR.0050.247.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-02-2016 w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Biała
  Wyświetleń: 5
 1506. Zarządzenie Nr OR.0050.271.2016 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2016 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Białej przy ul. Armii Ludowej 8, ustalenia ceny, ...
  Wyświetleń: 5
 1507. Zarządzenie Nr OR.0050.474.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie wyznaczenia do sprzedaży działki gruntu 884/278 km.3 o pow. 0,0120 ha położonej w Pogórzu
  Wyświetleń: 5
 1508. Zarządzenie Nr OR.0050.225.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4
 1509. Zarządzenie Nr OR.0050.227.2016 Burmistrza Białej z dnia 15-01-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4
 1510. Zarządzenie Nr OR.0050.239.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie przyjęcia załącznika nr 5 do Zarządzenia OR.0050.601.2014 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata ...
  Wyświetleń: 4
 1511. Zarządzenie Nr OR.0050.241.2016 Burmistrza Białej z dnia 01-02-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 4
 1512. Zarządzenie Nr OR.0050.245.2016 Burmistrza Białej z dnia 10-02-2016 w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2016 roku.
  Wyświetleń: 4
 1513. Zarządzenie Nr OR.0050.248.2016 Burmistrza Białej z dnia 26-02-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 4
 1514. Zarządzenie Nr OR.0050.252.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu prawa własności nieruchomości niezabudowanej działki nr 658/184 obręb Łącznik
  Wyświetleń: 4
 1515. Zarządzenie Nr OR.0050.253. 2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
  Wyświetleń: 4
 1516. Zarządzenie Nr OR.0050.254.2016 Burmistrza Białej z dnia 02-03-2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji ...
  Wyświetleń: 4
 1517. Zarządzenie Nr OR.0050.255.2016 Burmistrza Białej z dnia 03-03-2016 w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ...
  Wyświetleń: 4
 1518. Zarządzenie Nr OR.0050.261.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji w tych ...
  Wyświetleń: 4
 1519. Zarządzenie Nr OR.0050.266.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-03-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 4
 1520. Zarządzenie Nr OR.0050.268.2016 Burmistrza Białej z dnia 05-04-2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 4
 1521. Zarządzenie Nr OR.0050.482.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r.
  Wyświetleń: 4
 1522. Zarządzenie Nr OR.0050.223.2016 Burmistrza Białej z dnia 11-01-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 3
 1523. Zarządzenie Nr OR.0050.229.2016 Burmistrza Białej z dnia 18-01-2016 w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Biała na 2016 rok
  Wyświetleń: 3
 1524. Zarządzenie Nr OR.0050.257.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-03-2016 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i przystąpienia do rokowań na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3
 1525. Zarządzenie Nr OR.0050.258.2016 Burmistrza Białej z dnia 23-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 3
 1526. Zarządzenie Nr OR.0050.263.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie zmiany budżetu gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 3
 1527. Zarządzenie Nr OR.0050.264.2016 Burmistrza Białej z dnia 30-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 3
 1528. Zarządzenie Nr OR.0050.267.2016 Burmistrza Białej z dnia 31-03-2016 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2016 r.
  Wyświetleń: 3
 1529. Zarządzenie Nr OR.0050.471.2017 Burmistrza Białej z dnia 18-04-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego centrum Kultury w Białej za 2016 rok
  Wyświetleń: 3
 1530. Zarządzenie Nr OR.0050.472.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3
 1531. Zarządzenie Nr OR.0050.473.2017 Burmistrza Białej z dnia 19-04-2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Biała przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3
 1532. Zarządzenie Nr OR 0050.479.2017 Burmistrza Białej z dnia 24-04-2017 w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego w Gminie Biała na rok 2017
  Wyświetleń: 1
 1533. Zarządzenie Nr OR.0050.468.2017 Burmistrza Białej z dnia 11-04-2017 w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2017 rok
  Wyświetleń: 1
 1534. Zarządzenie Nr OR.120.10.2017 Burmistrza Białej z dnia 06-04-2017 o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia w życie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla ...
  Wyświetleń: 1
Metryczka
 • wytworzono:
  29-10-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  29-10-2012 09:29
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 5885
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: www.biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×