http://bip.biala.gmina.pl/5/witamy-na-stronie-biuletynu-informacji-publicznej-urzedu-miejskiego-w-bialej.htmlWitamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Urząd Miejski w Białej
ul. Rynek 10
48-210 Biała
UMBiala.jpeg

 

Strona www: www.biala.gmina.pl
Strona BIP: www.bip.biala.gmina.pl
Adres e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
Telefon: 77 438 85 31
Faks: 77 438 76 79
Godziny pracy: poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:00
Burmistrz przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 13:00 do 17:00
NIP: 755-10-03-699 - Urząd Miejski w Białej
755-19-12-048 - Gmina Biała
REGON: 000527977 - Urząd Miejski w Białej
531413343 - Gmina Biała
Konto bankowe nr: 23 8903 0002 2001 0000 2020 0013
rachunek opłaty za gospodarowanie odpadami

32 8903 0002 2001 0000 2020 0142
rachunek opłat za czynsze w lokalach gminnych


29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
rachunek wpłat pozostałych (m.in. podatki, opłata skarbowa, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) 

IBAN: PL 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
SWIFT: POLUPLPR

Od 1 lipca 2016 r. zmiana godzin pracy Urzędu Miejskiego


promo_gluchoniemy_logo_s.jpeg Obsługa osób słabosłyszących i głuchoniemych


Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.
Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.


Prawo obywateli do informacji publicznej zapewnia art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi:
„Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. „

 Szczegółowo kwestię udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej / Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn.zm/ oraz rozporządzenie wykonawcze Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

W Biuletynie Informacji Publicznej udostępnia się informacje na czas ich ważności lub użyteczności, po tym okresie wszystkie informacje są przenoszone do archiwum. Aby przeglądać informacje przeniesione do archiwum należy skorzystać z   zakladki wyszukiwanie zaznaczając opcję "również w archiwum".

]]>
2012-10-29 09:29:08Administrator StronyUrząd Miejski w BiałejAdministrator Strony2012-10-29tak1140132016-07-13 15:00:52Sebastian Siorak2016-06-23 11:36:45Sebastian Siorak2016-06-23 11:36:33Sebastian Siorak2016-06-23 11:36:09Sebastian Siorak2016-06-23 11:35:35Sebastian Siorak2016-06-23 11:35:22Sebastian Siorak2016-06-23 11:34:48Sebastian Siorak2016-05-17 14:39:48Sebastian Siorak2016-01-19 08:34:34Sebastian Siorak2016-01-19 08:33:47Sebastian Siorak2015-10-15 08:21:46Sebastian Siorak2015-02-11 08:06:16Sebastian Siorak2015-02-11 08:05:54Sebastian Siorak2015-02-11 08:02:10Sebastian Siorak2014-07-29 11:31:44Rafał Tomala2014-07-29 11:14:15Rafał Tomala2014-07-29 11:10:40Rafał Tomala2014-07-29 11:09:37Rafał Tomala2014-07-29 11:09:12Rafał Tomala2014-07-29 11:08:45Rafał Tomala2014-07-24 09:43:12Rafał Tomala2014-07-24 09:42:13Rafał Tomala2014-07-24 09:10:46Rafał Tomala2014-07-24 09:09:52Rafał Tomala2014-07-24 08:45:10Rafał Tomala2014-07-24 08:44:32Rafał Tomala2014-03-10 12:25:30Sebastian Siorak2013-10-14 23:37:28Sebastian Siorak2013-10-14 23:36:14Sebastian Siorak2013-10-14 23:33:38Sebastian Siorak2013-10-14 23:32:41Sebastian Siorak2013-10-08 13:29:17Sebastian Siorak2013-10-08 13:28:48Sebastian Siorak2013-10-08 13:28:09Sebastian Siorak2013-10-08 13:25:53Sebastian Siorak2013-10-08 13:24:53Sebastian Siorak2013-10-08 13:24:34Sebastian Siorak2013-05-15 13:19:14Sławomir Szmulik2013-05-15 13:18:19Sławomir Szmulik2013-03-22 12:20:17Sławomir Szmulik2013-03-22 12:20:02Sławomir Szmulik2013-03-21 10:59:32Sławomir Szmulik2013-03-21 10:55:58Sławomir Szmulik2012-12-12 13:05:06Sławomir Szmulik2012-12-07 12:24:08Sławomir Szmulik2012-12-07 12:11:12Sławomir Szmulik2012-12-07 12:10:05Sławomir Szmulik2012-12-07 12:09:21Sławomir Szmulik2012-12-07 12:09:14Sławomir Szmulik2012-12-07 12:08:54Sławomir Szmulik2012-12-07 12:08:28Sławomir Szmulik2012-12-07 12:08:17Sławomir Szmulik2012-12-07 12:04:47Sławomir Szmulik2012-12-07 12:04:43Sławomir Szmulik2012-12-07 12:04:37Sławomir Szmulik2012-12-03 14:34:53Sławomir Szmulik2012-10-29 09:29:08Administrator Stronyhttp://bip.biala.gmina.pl/download/attachment/10766/promo_gluchoniemy_logo_s.jpegpromo_gluchoniemy_logo_sjpeg7.3 KB39801nie2014-07-24 09:42:05Rafał Tomala2014-07-24 09:42:13Rafał Tomaladodanie-pliku-do-strony2014-07-24 09:42:13Rafał Tomalautworzenie-plikupromo_gluchoniemy_logo_s.jpeg2014-07-24 09:42:05Rafał Tomalahttp://bip.biala.gmina.pl/download/attachment/5032/umbiala.jpegUMBialajpeg65.15 KB62522nie2012-11-07 15:36:58Sławomir Szmulik2013-05-15 13:18:19Sławomir Szmulikdodanie-pliku-do-strony2013-05-15 13:18:19Sławomir Szmulikutworzenie-plikuUMBiala2012-11-07 15:36:58Sławomir Szmulikpromo_gluchoniemy_logojpeg19.51 KB66331nie2013-04-11 08:58:52Sławomir Szmulik2014-07-24 08:44:32Rafał Tomaladodanie-pliku-do-strony2014-07-24 08:44:32Rafał Tomalautworzenie-plikupromo_gluchoniemy_logo.jpeg2013-04-11 08:58:52Sławomir Szmulik