Przejdź do treści strony WCAG

Informacja Burmistrza Białej o wykazie działek przeznaczonych do dzierżawy z dnia 17.01.2014r

Burmistrz Białej

     informuje, że na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Białej  wywieszono na okres 21 dni od 22 stycznia do 12 lutego  2014 roku wykaz działek stanowiących własność Gminy Biała położonych w Białej nr działek 1092,1294/7,1008/5 i 1108/4 , Łączniku 505/107 , Chrzelicach 1133 oraz Kolnowicach 164/3  -  przeznaczonych  do dzierżawy na okres od 1 do 3 lat.