Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Burmistrza Białej o przystąpieniu Gminy Biała do zakupu paliwa stałego do dnia 30 kwietnia 2023 roku

BURMISTRZ BIAŁEJ

NA PODSTAWIE ART. 34 USTAWY Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2022 R. O ZAKUPIE PREFERENCYJNYM PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH (Dz.U.2022 poz.2236)

INFORMUJE, IŻ GMINA BIAŁA PRZYSTĘPUJE DO ZAKUPU PALIWA STAŁEGO DO DNIA 30 KWIETNIA 2023 ROKU.


Wnioski o zakup preferencyjny paliwa w roku 2023 dla gospodarstw domowych składać można od dnia 2 stycznia do dnia 31 marca 2023 roku.

Wniosek składać można:

  • na piśmie, w Urzędzie Miejskim w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przypadku wniosek opatrzony musi zostać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Ilość opału możliwa jednorazowo do zakupienia to :

  • w przypadku niezakupienia od gminy opału w 2022 roku - do 3 ton ,
  • w przypadku zakupienia od gminy w 2022 roku – różnica 3 ton i ilości zakupionej w poprzednim roku
    np. jeżeli ktoś zakupił 1,5 tony to może zakupić także 1,5 tony; jeżeli ktoś zakupił 1 tonę to może zakupić 2 tony.

ILOŚĆ OPAŁU ZAKUPIONEGO OD GMINY BIAŁA W LATACH 2022-2023 NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 3 TON.

Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich składania do tut. Urzędu.

UWAGA : OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK W ROKU 2022 I NIE OTRZYMAŁY W ROKU POPRZEDNIM OPAŁU,A NADAL CHCĄ ZAKUPIĆ OPAŁ OD GMINY, PROSZONE SĄ O ZŁOŻENIE NOWEGO WNIOSKU.

MAKSYMALNA ILOŚĆ OPAŁU MOŻLIWA DO ZAKUPIENIA TO 3 TONY.


UWAGA

NOWY SPOSÓB PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIONY OPAŁ

Za zamówiony opały należy uiścić opłatę wysokości 1875 zł za tonę w terminie do 2 tygodni od złożenia wniosku.

Wnioski weryfikowane będą na bieżąco, w przypadku niezakwalifikowania się danego gospodarstwa do sprzedaży na preferencyjnych warunkach, takie wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie w terminie 3 dni od złożenia wniosku.

Numer rachunku bankowego : 72 8903 0002 2001 0000 2020 0974 ( Bank Spółdzielczy w Białej)

W tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko i adres tożsamy ze złożonym wnioskiem na zakup węgla.

Wysokości opłat:

  • 3 tony - 5625 zł
  • 2 tony – 3750 zł
  • 1,5 tony – 2812,50 zł

Więcej informacji : 77 438 85 42.


DOCXWniosek o zakup węgla na 2023 rok.docx (23,40KB)

PDFInformacja o przetwarzaniu danych osobowych - Ustalanie prawa i zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.pdf (118,05KB)