Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w Chrzelicach

Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 29 stycznia do 18 lutego 2014 roku wykaz działek stanowiących własność Gminy Biała położonej w Chrzelicach - 1/5 m.11 - przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.