Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.807.2023 Burmistrza Białej z dnia 23-01-2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała.

Na podstawie art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm. 1) ), zarządzam, co następuje:

§ 1. W roku szkolnym 20232/2024 ustala się następujące terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała:

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 10.03.2023 r. do 06.04.2023 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 17.03.2023 r. do 13.04.2023 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20.03.2023 r. 14.04.2023 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 21.03.2023 r. do 20.04.2023 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24.03.2023 r. 21.04.2023 r.

 

 

§ 2. Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała.
§ 4. . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza

Sebastian Kornaś

 

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.807.2023 Burmistrza Białej z dnia 23-01-2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w.pdf (180,26KB)