Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.808.2023 Burmistrza Białej z dnia 23-01-2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała.

Na podstawie art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm. 1) ), zarządzam, co następuje:

§ 1. W roku szkolnym 2023/2024 ustala się następujący harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Biała:

Lp. Rodzaj czynności Terminw postępowaniu rekrutacyjnym Terminw postępowaniu uzupełniającym
1 w postępowaniu rekrutacyjnym do 10.03.2023 r. do 20.04.2023 r.
2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 17.03.2023 r. 27.04.2023 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 14.00 do 14.00
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 31.03.2023 r. do 09.05.2023 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 14.00 do 14.00

 

 

§ 2. Jeżeli koniec terminu wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ulega wydłużeniu o najbliższy dzień roboczy.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Biała
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zastępca Burmistrza

Sebastian Kornaś

 

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.808.2023 Burmistrza Białej z dnia 23-01-2023 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w.pdf (182,19KB)