Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie do wymiany węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne na rok 2023

Burmistrz Białej ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2023 roku dofinansowania do wymiany węglowego źródła ciepła na ekologiczne na terenie Gminy Biała.

Nabór wniosków będzie trwał od 14 lutego 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na to zadanie w budżecie Gminy Biała na rok 2023.

W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie, powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Białej w Sekretariacie, ul. Rynek 10, pok.13 komplet dokumentacji.

Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Miejskim w Białej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, ul. Rynek 10, pok. 1a oraz ze strony internetowej Urzędu www.biala.gmina.pl

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń.

Dofinansowanie do wymiany węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż źródła ogrzewania.

Szczegółową informację można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, ul. Rynek 10, pok.1a w godzinach pracy Urzędu – tel. (77) 4388557.

WAŻNE!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego  w Białej (pierwsze piętro). O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

UWAGA! Wnioski złożone na niewłaściwym formularzu lub bez podpisu Wnioskodawcy podlegają odrzuceniu bez wzywania do ich uzupełnienia.

Nie przewiduje się ogłaszania kolejnych naborów w 2023 roku. 

Burmistrz Białej
Edward Plicko


PDF   Uchwała Nr XVIII.235.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26-03-2021 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Biała dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne.pdf (367,57KB)

DOCUpoważnienie współwłaściciela do wymiany pieca.doc (12,50KB)

DOCXWniosek o dotację do wymiany pieca.docx (18,54KB)