Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków na rok 2024

Burmistrz Białej ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2024 roku dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała.

Nabór wniosków będzie trwał od 19 lutego 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r.

W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie, powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Białej w sekretariacie, ul. Rynek 10, pok.13, komplet dokumentacji.

Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Miejskim w Białej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, ul. Rynek 10, pok. 2 oraz ze strony internetowej Urzędu www.biala.gmina.pl

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń.

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegółową informację można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, ul. Rynek 10, pok.2 w godzinach pracy Urzędu – tel. (77) 4388557.

WAŻNE!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego  w Białej (pierwsze piętro pokój nr 13). O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

UWAGA! Wnioski złożone na niewłaściwym formularzu lub bez podpisu Wnioskodawcy podlegają odrzuceniu bez wzywania do ich uzupełnienia.

Nie przewiduje się ogłaszania kolejnych naborów w 2024 roku. 

z-ca Burmistrza Białej
Sebastian Kornaś


Pliki do pobrania:

DOCWniosek na dofinansowanie.doc (64,50KB)

PDFRegulamin określający zasady udzielania dotacji.pdf (62,95KB)

DOCOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.doc (26,50KB)

DOCZgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.doc (14,00KB)