Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży działek 125 m.5, 153 m.5, 154 m.5 położonych w Pogórzu

Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Białej  wywieszono  na okres 21 dni od 26 marca do  16 kwietnia 2014 wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej  do sprzedaży

  • działek gruntu 125 m.5 o pow. 0,2550ha, 153 m.5 o pow. 0,2520 ha, 154 m. 5 o pow. ,6810 ha położonych w Pogórzu KW OP1P/00037131/1  - sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

Burmistrz Białej

Arnold Hindera