Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Łączniku ul. Skowrońskiego 16 na działce 547/51

Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Białej  wywieszono  na okres 21 dni od 26 marca do  16 kwietnia 2014 wykaz nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Biała przeznaczonej  do sprzedaży

  • lokalu mieszkalnego stanowiącego jednorodzinny budynek mieszkalny położony w Łączniku ul. Skowrońskiego 16  na działce 547/51 m. 3 o pow. 0,1047 ha  KW OP1P/00003379/4  - sprzedaż na rzecz najemcy

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

                                    

Burmistrz Białej

Arnold Hindera