Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny położony w Białej ul. Rynek 23

Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 9 kwietnia do 30 kwietnia 2014 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała położonych w Białej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

  • lokalu mieszkalnego 1 położonego w Białej ul. Rynek 23 wraz z udziałem 13 /100 w częściach wspólnych budynku oraz współwłasności działki 1114 o pow. 0,0215 ha km.18

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

 

Burmistrz Białej
Arnold Hindera