Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - lokal mieszkalny 5 położony w Białej ul. Góra Wolności 3

Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 23 kwietnia do 15 maja 2014 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała położonych w Białej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

  • lokalu mieszkalnego 5 położonego w Białej ul. Góra Wolności 3 wraz z udziałem 16/100 w częściach wspólnych budynku oraz współwłasności działki 1000 o pow. 0,0777 ha m. 18

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

 

Burmistrz Białej
Arnold Hindera