Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr or.0050.1022.2024 Burmistrza Białej z dnia 07-03-2024 w sprawieogłoszenia konkursu plastycznego pn. „Biała jest BIO”

Na podstawie art. 28g ust.1 pkt 4, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm. 1) )zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs plastyczny pod nazwą „Biała jest BIO”.
§ 2. Konkurs, o którym mowa w §1, zostanie przeprowadzony w oparciu o Regulamin Konkursu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Rozstrzygnięcie konkursu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Białej.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zastępca Burmistrza

Sebastian Kornaś

 

PDF   Zarządzenie Nr or.0050.1022.2024 Burmistrza Białej z dnia 07-03-2024 w sprawieogłoszenia konkursu plastycznego pn. „Biała jest BIO”.pdf (568,21KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 or.0050.1022.2024.docx (6,27KB)

DOCXZałącznik nr 1.2 or.0050.1022.2024.docx (7,41KB)

DOCXZałącznik nr 1 or.0050.1022.2024.docx (8,44KB)