Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 112/29 km.2 o pow. 0,0214 ha oraz 113/29 km.2 o pow. 0,0182ha obręb Solec

Burmistrz Białej


informuje,  że na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Białej  wywieszono na okres 21 dni od  4 czerwca  do 26 czerwca  2014 roku wykaz nieruchomości  stanowiących własność Gminy Biała  położonych  w  Solcu   przeznaczonej do sprzedaży  

  • działka 112/29 km.2 o pow. 0,0214 ha oraz 113/29 km.2 o pow. 0,0182ha obręb Solec

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

 

Burmistrz Białej
Arnold Hindera