Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Burmistrza Białej w sprawie bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku

Działając na  podstawie art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2408 ) informuję, że: 
wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, ma  prawo do bezpłatnego transportu z:
miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku  o zmianę miejsca głosowania  do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca  i transportu powrotnego.
 
Wyborca, o  którym mowa wyżej, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.
 
Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca zgłasza Burmistrzowi Białej do 27  maja 2024 r.
 
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. 
 
Zgłoszenie, zgodnie z załączonym wnioskiem, można dokonać w Urzędzie Miejskim w Białej, w pokoju nr 17  lub 17a, pod nr tel. 77 4388551; 77 4388555 lub na adres e-mail:sekretariat@biala.gmina.pl
 
Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu, najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania (do 6 czerwca 2024 r.) zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania.
 
Burmistrz Białej
Edward  Plicko