Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obiweszczenie Burmistrza Białej z dnia 21 lipca 2014 r. o zebraniu wyborczym sołectwa "Przedmieście"

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Białej

z dnia 21 lipca 2014r.
 

Burmistrz Białej działając

na podstawie § 57 w związku z § 33

Statutu Sołectwa „Przedmieście” w Białej

zawiadamia wszystkich mieszkańców

tegoż sołectwa obejmującego

ulice: Stare Miasto, Szynowice, Świerczewskiego

że w dniu 28 lipca  2014 r. o godz. 2000

w Białej w barze Pod Łysą  odbędzie się

 

 ZEBRANIE WYBORCZE

Tematem zebrania będzie:

  1. Otwarcie zebrania;
  2. Wybór komisji skrutacyjnej;
  3. Sporządzenie listy kandydatów na sołtysa i  członków Rady Sołeckiej;
  4.  Wybór Sołtysa;
  5. Wybór Rady Sołeckiej;
  6.  Pytania i wolne wnioski.

 

Burmistrz  Białej

/-/  Arnold  Hindera