Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny 4 położony w Białej ul. Szkolna 3

Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 30 lipca do 20 sierpnia 2014 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała położonych w Białej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

  • lokalu mieszkalnego 4 położonego w Białej ul. Szkolna 3 wraz z udziałem 26 /100 w częściach wspólnych budynku oraz współwłasności działki 1050 o pow. 0,0567 ha km.18

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

 

Burmistrz Białej
Arnold Hindera