Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową (3xeWN+2t) na gruntach wsi PRĘŻYNA z dnia 24.09.2014

Nr. GKZP.6733.6.2014

Biała, 24-09-2014r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BIAŁEJ

Na podstawie art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 717z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 24-09-2014r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Elektrownie Wiatrowe Nysa Sp. z o.o. z siedzibą ul. Puławska 182, 00-670 Warszawa, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi PRĘZYNA, na działkach o nr ewid. gruntów 500/8, 578/3, 580/1, 572/9, 572/8, 573, 505/3, 504/6 km.4 i obejmującej:

 

  • budowę doziemnej linii elektroenergetycznej WN 110kV, jednotorowej kablowej wraz ze zdwojoną kanalizacją światłowodową (3xeWN+2t).

 

Niniejsza decyzja jest do wglądu wraz z załącznikiem mapowym w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych tut. Urzędu (pokój nr 2 parter) Rynek 10, 48-210 Biała, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zgodnie z art.94 Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Białej
Arnold Hindera