Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie rozbudowy wodociągu grupowego Biała o odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej o długości ok. 800m z dnia 3.10.2014r.

Nr. GKZP.6733.7.2014

Biała, 03-10-2014r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BIAŁEJ

Na podstawie art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 717z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 03-10-2014r. wydałem decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Biała, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi WASIŁOWICE, na działkach o nr ewid. gruntów 8/4, 8/5, 71, 73, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102/4, 102/3, 121, 103, 104 km.1 i obejmującej:

  • rozbudowę wodociągu grupowego Biała o odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej o długości ok. 800m.

Niniejsza decyzja jest do wglądu wraz z załącznikiem mapowym w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych tut. Urzędu (pokój nr 2 parter) Rynek 10, 48-210 Biała, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zgodnie z art.94 Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Białej
Arnold Hindera