Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 8 października 2014r. w sprawie wydłużenia terminu zgłoszenia list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 12 do dnia 13 października 2014. do godz. 17:00

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej
z dnia 8 października 2014 r.

 

Zgodnie z art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Białej

informuje,

że w terminie przewidzianym dla zgłaszania list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Białej w okręgu wyborczym nr 12 zgłoszono jedną listę kandydatów

Wobec powyższego Miejska Komisja Wyborcza wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 12

Termin zgłoszenia list kandydatów przedłuża się do dnia 13 października 2014. do godz. 17:00

Dyżury pełnione będą w siedzibie Komisji – Urząd Miejski w Białej – pokój nr 3 ( na parterze) tel. 77 4388541 w następujących terminach:

9 i 10 października 2014 r. godz. od 12:00 do 15:30

13 października 2014 r. godz. od 12:00 do 17:00

 

 

Przewodnicząca Komisji

/-/ Monika Zając