Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 15 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych do Rady Miejskiej w Białej bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12

Obwieszczenie
Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej
z dnia 15 października 2014 r.
o obsadzeniu mandatów radnych
do Rady Miejskiej w Białej
bez głosowania
w okręgu wyborczym nr 12

 

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Białej

podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

  1. W okręgu wyborczym nr 12 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Białej

obejmującym 1 mandat

Miejska Komisja Wyborcza w Białej zarejestrowała 1 kandydata na radnego.

  1. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym nr 12 głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Białej nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:

 

z listy nr .... KWW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

1.PESZEL Leonard Jan

 

Przewodnicząca

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Białej

/-/ Monika Zając