Przejdź do treści strony WCAG

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 21 października 2014 r. o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Komunikat
Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej
z dnia 21 października 2014 r.

o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie § 13 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłaszania oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy ( M.P poz. 783)

informuje się że w dniu 24 października 2014 r. o godz. 1000

w Urzędzie Miejskim w Białej w sali na parterze – pokój Nr 3

odbędzie się publiczne losowanie składów osobowych następujących obwodowych komisji wyborczych:

 

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Białej- Publiczne Gimnazjum
z 9 zgłoszonych kandydatów wylosowanych zostanie 8 osób

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Białej – Gminne Centrum Kultury
z 9 zgłoszonych kandydatów wylosowanych zostanie 8 osób

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Chrzelicach
z 9 zgłoszonych kandydatów wylosowanych zostanie 8 osób

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Grabinie
z 10 zgłoszonych kandydatów wylosowanych zostanie 8 osób

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Ligocie Bialskiej
z 9 zgłoszonych kandydatów wylosowanych zostanie 8 osób

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Śmiczu
z 9 zgłoszonych kandydatów wylosowanych zostanie 8 osób

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Olbrachcicach
z 9 zgłoszonych kandydatów wylosowanych zostanie 8 osób

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Gostomi
z 9 zgłoszonych kandydatów wylosowanych zostanie 8 osób

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Solcu
z 10 zgłoszonych kandydatów wylosowanych zostanie 8 osób

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Kolnowicach
z 9 zgłoszonych kandydatów wylosowanych zostanie 8 osób

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Grabinie – DPS
z 9 zgłoszonych kandydatów wylosowanych zostanie 6 osób

Obwodowej Komisja Wyborczej Nr 18 w Białej – ZOZ –Szpital
z 9 zgłoszonych kandydatów wylosowanych zostanie 6 osób

Osoby zainteresowane zaprasza się do uczestnictwa w losowaniu.

 

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej

Monika Zając