Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Kierownika Urzędu w roku 2015

32

PDFZarządzenie Nr OR.120.32.2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.pdf (80,09KB)
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji składników majątku gminy - pozostałych środków trwałych w użytkowaniu ujętych w ewidencji ilościowej będących na stanie Urzędu Miejskiego w Białej, powołania składu osobowego komisji inwentaryzacyjnej oraz ustalenia składów osobowych zespołów spisowych do przeprowadzenia okresowej tej inwentaryzacji

31

PDFZarządzenie Nr OR.120.31.2015 z dnia 1 grudnia 2015r.pdf (69,71KB)
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej

30

PDFZarządzenie Nr OR.120.30.2015 z dnia 1 grudnia 2015 r.pdf (404,02KB)
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Białej

29

PDFZarządzenie Nr OR.120.29.2015 z dnia 20 listopada 2015 r.pdf (64,01KB)
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 26 grudnia 2015 r.

28

PDFZarządzenie Nr OR.120.28.2015 z dnia 12 października 2015 r.pdf (1,20MB)
w sprawie zmiany Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Białej

27

PDFZarządzenie Nr OR.120.27.2015 z dnia 12 października 2015r.pdf (69,40KB)
w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych wyborczych na terenie Gminy Biała w wyborach do Sejmu do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,897 zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

26

PDFZarządzenie Nr OR.120.26.2015 z dnia 7 października 2015r.pdf (71,42KB)
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem pracownika na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Białej

25

PDFZarządzenie Nr OR.120.25.2015 z dnia 1 października 2015 r.pdf (1,08MB)
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z komputerów przenośnych i telefonów komórkowych, w tym smartfonów lub tabletów

24

PDFZarządzenie Nr OR.120.24.2015 z dnia 1 października 2015r.pdf (841,07KB)
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

23

PDFZarządzenie Nr OR.120.23.2015 z dnia 1 października 2015r.pdf (821,07KB)
w sprawie wskazania pracowników Urzędu Miejskiego w Białej i gminnych jednostek organizacyjnych do składów osobowych w obwodowych komisjach wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

22

PDFZarządzenie Nr OR.120.22.2015 z dnia 16 września 2015r.pdf (1,05MB)
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej

21

PDFZarządzenie Nr OR.120.21.2015 z dnia 26 sierpnia 2015r.pdf (781,07KB)
w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum na terenie Gminy Biała w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

20

Zarządzenie Nr OR.120.20.2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r.
w sprawie zmiany Polityki Bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Białej

19

PDFZarządzenie Nr OR.120.19.2015 z dnia 7 sierpnia 2015r.pdf (82,10KB)
w sprawie skrócenia i zmiany godzin pracy Urzędu Miejskiego w Białej od dnia 07 sierpnia 2015r.

18

PDFZarządzenie Nr OR.120.18.2015 z dnia 29 lipca 2015r.pdf (62,62KB)
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji ds. referendum, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

17

PDFZarządzenie Nr OR.120.17.2015 z dnia 29 lipca 2015r.pdf (62,36KB)
w sprawie wskazania pracowników Urzędu Miejskiego w Białej i gminnych jednostek organizacyjnych do pełnienia funkcji członka w obwodowych komisjach do spraw referendum, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

16

PDFZarzadzenie Nr OR.120.16.2015 z dnia 21 lipca 2015r.pdf (48,58KB)
w sprawie ustalenia zasad wykorzystania w Urzędzie Miejskim w Białej dnia wolnego za dzień 15 sierpnia 2015 r.

15

PDFZarządzenie Nr OR.120.15.2015 z dnia 26 czerwca 2015r.pdf (57,63KB)
w sprawie szacowania ryzyka i poziomu zagrożeń mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Białej

14

PDFZarządzenie Nr OR.120.14.2015 z dnia 12 czerwca 2015r.pdf (50,39KB)
w sprawie oddelegowania pracowników Urzedu Miejskiego w Białej do prac w zespołach roboczych ds. poszczególnych strategii opracowywanych w ramach projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”

13

PDFZarządzenie Nr OR.120.13.2015 z dnia 26 maja 2015r.pdf (64,18KB)
wprowadzające zmiany do zarządzenia w sprawie prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Miejskim w Białej

12

PDFZarządzenie Nr OR.120.12.2015 z dnia 14 maja 2015r.pdf (66,68KB)
w sprawie oddelegowania pracowników Urzędu Miejskiego w Białej do prac w zespołach roboczych ds. poszczególnych strategii opracowywanych w ramach projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”

11

PDFZarządzenie Nr OR.120.11.2015 z dnia 30 kwietnia 2015r.pdf (61,12KB)
w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych na terenie Gminy Biała w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

10

PDFZarządzenie Nr OR.120.10.2015 z dnia 22 kwietnia 2015r.pdf (131,92KB)
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

9

PDFZarządzenie Nr OR.120.9.2015 z dnia 15 kwietnia 2015r.pdf (60,43KB)
w sprawie ustanowienia w Gminie Biała Koordynatora Gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

8

PDFZarządzenie Nr OR.120.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015r.pdf (62,59KB)
w sprawie wskazania pracowników Urzędu Miejskiego w Białej i gminnych jednostek organizacyjnych do pełnienia funkcji członka w obwodowych komisjach wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

7

PDFZarządzenie Nr OR.120.7.2015 z dnia 10 kwietnia 2015r.pdf (109,65KB)
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej

6

PDFZarządzenie Nr OR.120.6.2015 z dnia 19 marca 2015r.pdf (146,90KB)
zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Białej

5

PDFZarządzenie Nr OR.120.5.2015 z dnia 26 lutego 2015r.pdf (78,31KB)
w sprawie zwrotu kosztu zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Białej

4

PDFZarządzenie Nr OR.120.4.2015 z dnia 13 lutego 2015r.pdf (52,43KB)
w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Rejestru Ryzyk zidentyfikowanych w 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Białej

3

PDFZarządzenie Nr OR.120.3.2015 z dnia 11 lutego 2015r.pdf (65,83KB)
w sprawie oddelegowania pracowników Urzędu Miejskiego w Białej do prac w zespołach roboczych ds. poszczególnych strategii opracowywanych w ramach projektu pn. „Partnerstwo Nyskie 2020”

2

PDFZarządzenie Nr OR.120.2.2015 z dnia 31 stycznia 2015r.pdf (221,77KB)
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2015 w Urzędzie Miejskim w Białej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Biała i podmiotach otrzymujących dotacje z budżetu Gminy Biała

1

PDFZarządzenie Nr OR.120.1.2015 z dnia 7 stycznia 2015r.pdf (81,16KB)
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Białej