Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracje podatkowe

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Uchwała Nr VIII.95.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18-09-2019 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2020 r. (DZ.Urz.Woj.Opol. poz. 2964)

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości/gruntu rolnego/gruntu leśnego lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019 r.:

Formularze stanowią załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104)


PODATEK ROLNY

Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105)

Stawka podatku rolnego w 2020 r. wynosi

  • 146,15 zł/ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych,
  • 292,30 zł/ha fizyczny dla pozostałych gruntów

PODATEK LEŚNY
Formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126)

Stawka podatku leśnego w 2020 r. wynosi - 42,7328 zł/ha fizyczny.


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Uchwała Nr XVIII.176.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku


OPŁATA TARGOWA

Uchwała Nr XI.91.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Biała