Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych na 2015 r.

PDFUchwała Nr 297/2013 z dnia 15 listopada 2013 r.pdf
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku


PDFUchwała Nr 374/2014 z dnia 24 października 2014 r.pdf
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2015 r


PDFInformacja o wysokości podatku rolnego i leśnego na 2015r.pdf


PDFUchwała Nr XII/142/07 z dnia 6 grudnia 2007r.pdf
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawki opłaty od posiadania psów, sposobu jej poboru i terminu płatnosci oraz zwolnien z tego podatku


PDFUchwała Nr XX/239/08 z dnia 28 listopada 2008r.pdf
w sprawie ustalenia wysokosci dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatnosci, zarzadzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, okreslenia inkasentów i wysokosci ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnien z opłaty targowej na terenie Gminy Biała